J de pater - makelaardij b.v. waddinxveen u Steekpartij in W’veen Stiletto vlak langs hart Mr. Opticien Een bril van Grit... die staat... die zit. KWF: Wij zijn er nog 01828-7994 Danslessen in Boskoop Een boekenbon? I Oprichting Christelijk Mannenkoor lang niet 1A V# Onafhankelijk Nieuwsblad Extra zexerneia... Extra service... Studieplannen? Discotheek "Double B" --- MW'"" I Dansschool k BEL: in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 t onroerend goed kopen en verkopen ta.xaties en adviezen HOTEL FLORIDA BOSKOOP met disco-lightfloor GEOPEND DIT WEEKEND Zaterdagavond VLOERBEDEKKING VUIL? y BEZOEK DE GROTE VLOOIENMARKT IN HOTEL FLORIDA BOSKOOP op vrijdag 21 augustus van 10.00-21.00 uur en zaterdag 22 augustus van 10.00-17.00 uur A. P. van Neslaan 1 - Boskoop - Tel. 01727-2282 AVONDSCHOOL M.B.A., S.P.D.-I, Steno Ned., Gouda, Korte Tiendeweg 12. tel. 01820-13033. Gouda, Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), tel. 01820-16033. Gouda, Winkelcentrum Bloemendaal 41tel. 01820-32208. Nieuwerkerk a/d IJssel, Winkelcentrum Dorrestein 21, tel. 01803-4975. Waddinxveen, Passage 220, tel. 01828-4303. Tl I HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEI LEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1981 «5 Waddinxvener In de loop van zondag 16 augustus kon Werkelijk uniek, deze reisboektiek! Haal de vakantiqirograminajs EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9. TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. Inschrijving en gelijk aan vang van onze kend. Een duidelijk motief voor zijn daad is de politie nog niet bekend. Zeist Slotlaan 231 Iff' 03404-25824* Waddinxveen Passage 222 S* 01828-7522* Woensdagavond 19 augustus 20.00 uur in gebouw „DEROZENBURCHT” Rozenlaan. Danslessen voor gehuwde en verloofde paren beginnen half september a.s. Gouda Korte Tiendeweg 2-4 •ff 01820-21922* NIET SEIZOENGEBONDEN Zaetermeer Dorpsstraat 136 079-167555’ Maandagavond 24 augustus, aula MAVO/LTO, 20.00 uur 37e JAARGANG No. 1731 WADDINXVEEN De jaar lijkse collecte voor de kankerbes trijding wordt gehouden van 28 -augustus tot en met 6 september. Namens de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds, de neder- landse Organisatie voor kanker bestrijding zal een collectant ook bij u aanbellen om een bijdrage te vragen. Wat gaat het KWF met uw geld doen? Op de eerste plaats gaat een belangrijk deel naar weten schappelijk onderzoek, nl. 39% van het budget van '81 zal ge bruikt worden voor onderzoek naar ’t ontstaan en optreden van kanker. 19% zal besteed worden aan de vroege herkenning van kanker, terwijl het resterende deel (42%) uitgegeven wordt aan het verbeteren van behandeling van kanker. Dan denk ik uite raard aan verbetering van be staande therapieën zoals bestra ling en chemotherapie (medicij nen), maar ook aan de ontwikke ling en het uittesten van nieuwe methoden. Zo staat de immunot- herapie, het stimuleren van ’t ei gen afweermechanisme in de be langstelling. Of wat dacht u van de warmtebehandeling van gezwel len, of het onderzoek naar het remmen van de groei van gezwel len d.m.v. medicijnen zoals’ het "Interferon”? In 1980 had het KWF de beschik king over 27 miljoen gulden, voor 1981 is er een begroting opgesteld van 39 miljoen, een verschil van 12 miljoen gulden! Waarom is er nu zoveel meergeld nodig? D.m.v. de research van de afge lopen jaren mogen we nu zeggen, dat 40% van alle kankerpatiënten geneest, wordt borstkanker in een vroeg stadium geconstateerd, dan is de overlevingskans zelfs meer dan 80%. En toch sterft in Neder land nog altijd 1 op de 4 mensen aan kanker.... We moeten met z’n allen blijven vechten en strijden tegen de kan ker. Begrijpt u nu waarom er 12 miljoen gulden meer nodig is? Laat ’t KWF niet ook het slach toffer worden van de economi sche malaise, maar geef en geef gul. Uw geld is hard nodig. We zijn er nog lang niet. Weekblad voor Waddinxveen 1\' B. GLASER Voorzitter van de afdeling Waddinxveen van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) A STUWSTRAAT 5-LEIDEN TELEFOON 071-761249 In aug. en sept. starten de cursussen ALPHFNSF Middenstand, Boekhouden voor beginners, Boekhouden Praktijkdiploma, Ned. Bedrijfscorrespondentie, Gratis prospectus Engels, Duits, Frans, Spaans Tel. 01720-22450 Alg. Ontwikkeling ■5 'V i, - «WINTER '81/82 WADDINXVEEN In de nacht van zaterdag 15 augustus op zondag 16 Boskoop. De daderheeft inmiddels be- augustus werd in Waddinxveen een man ernstig gewond als gevolg van toegebrachte steken met een stiletto. Dat heeft de rijkspolitie meegedeeld. Het slachtoffer, de Waddinxvener In de loop van zondag 16 augustus kon S.v.d.L. (48) werd in zijn woning na een de dader, die geen vaste woon- of ver- ruzie bewerkt met deze stiletto door de blijfplaats had, worden gearresteerd te 18-jarige Boskoper R. van G. Het slachtoffer liep een flink aantal steek- en snijwonden op en moest zich onder doktersbehandeling stellen. Eén van de steken kwam vlak bij het hart te recht, maar ketste af op een rib. Name- dische behandeling door een huisarts werd hij opgenomen in het Bleulandzie- kenhuis te Gouda SIGNALEMENT Van de dader ontbrak in eerste instantie elk spoor. Het slachtoffer kende de da der verder ook niet. Aan de hand van een signalement van de dader slaagde de rijkspolitie te Waddinxveen er in de loop van het onderzoek in samen met collega’s van de rijkspolitie te Boskoop, de vermoedelijke dader te identifice ren. Al onze medewerksters zijn in het bezit van het ANVR-vakdiploma. Reisburo van Ginkel is lid van de ANVR en vertegenwoordigt alleen de reisorganisaties die zelf ook bij de ANVR zijn aangesloten. Dit betekent voor u - naast onze naam en ons vakmanschap - een extra stuk zekerheid, omdat het ANVR-garantiefonds borg staat voor de door u betaalde reissom. Reisburo van Ginkel is méér dan een betrouwbaar reisburo alleen. Op onze kantoren kunt u bij het reserveren van uw vakantie tegelijk de benodigde verzekeringen afsluiten en uw vreemd geld bestellen. Gemakkelijk voor u én met financiële voordelen! Een folder en bestel formulier voor vreemde valuta ligt voor u klaar. Ook brengen wij - onder de landelijk bekende naam Van Ginkel Reizen - eigen reispro gramma’s uit: een uitgebreid autoreizen programma en een Indonesië/ Ceylon/Singapore programma. Oók heeft van Ginkel in ’t recentelijk verbouwde filiaal Zoetermeer een reisboektiek. Een zelfstandige en gespecialiseerde boekhandel met uit sluitend boeiende lektuur over reizen in de ruimste zin van het woord. Maar ook sportboeken, romans voor onderweg, wegen- en landkaarten, fietsroutes, reis- en campinggidsen, fotoboeken, ANWB-gidsen etc. vunoinkel REIS- EN PASSAGEBURO's

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1