een fiets van Frans Versluis! In ieder huis NNU 5 139,- M*A*N occasi auto van velde betrouwbaar en goed DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-2787. TORBAS SHOP v.. d. liiifiidl® OOK STERK IN 5 5 DE MIDDENKLASSERS ^1 AAwlWa1" W WW Familieberichten JN |3 Adverteren doet verkopen Wegens vakantie GESLOTEN t/m 31 augustus Henk van der Bor VAN LEEUWEN TRUCKSERVICE g PLASWEG 16 WADDINXVEEN TEL. 01 828-6333 v. d. Haven Cursus Engels. A. v. d. Akker Tesselschadelaan 5 Waddinxveen n i|| Blf In elke prijsklasse een ruime keus, dat is onze leus. Aanvang nieuwe cursussen: 01828- 2200 a „W.B.O.” CCEDCA I.G. W. ml e1 Moderne Bedrijfsadministratie maandag 24 augustus i98i Uitlopende series „merken pantalons. Alle maten Praktijkdiploma Boekhouden Zuidkade 6 - Waddinxveen Achter Verbakel Staatspraktijkdiploma I 1979 1978 1978 ....1979 ....1978 ....1976 1976 1978 ....1975 1980 1980 1979 1978 1977 1978 1978 1978 1980 1978 1975 I I I I I I I BI B B B B B B I B B B B B B BS I BUROSTOEL Elementaire Wiskundevoor Economische wetenschappen (examen juni 1982) (zo lang de voorraad strekt) ,W’ r A tKX 1 Ei i' Instituut „van ^jiessen -VPijthoff” WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1981 BEETHOVENLAAN 72 TELEFOON 2264 WADDINXVEEN SEDERT 1916 dinsdag 1 september 1981 maandag 5 oktober 1981 vrijdag 9 oktober 1981 van 58 jaar, Thuisgehaald. TEL. 079-218776 Meidoornstraat 15 E. J. Oskam T 3 GW WADDINXVEENSE BEGRAFENIS ONDERNEMING Sinds 1932 (examen juni 1982) (examen december 1982) M. S. Brugman-Brakel Gerard en Hetty Krista en Stephan (examen deel A: sept. ’82) (examen deel B: okt. ’83) Met dankbaarheid aan de Heere dat wij haar zo lang mochten behouden, nochtans bedroefd, ge ven wij U kennis dat na een langdurige ziekte, zacht en kalm, van ons is heengegaan, onze lieve zorgzame moeder en oma Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die den Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongs ten dage. Johannes 6 40 De Heere heeft in Zijn ondoorgrondelijke goed heid Zijn geliefd kind, mijn lieve man en onze vader en opa GERRIT MARINUS BRUGMAN na liefdevol zorgend leven aan allen die hem toe vertrouwd waren en na een zeer langdurig en geweldig moedig gevoerde strijd, op de leeftijd Er is tevens gelegenheid deel te nemen aan reeds lopende cursussen voor gevorderden. De lessen worden gegeven in de school van het Oranje-Nassaucollege, Dr. J. W. Paltelaan 1 te Zoetermeer. Hartelijk gefeliciteerd PA EN MOE KOELE met jullie 35-jarige huwelijk. Gert en Ria Piet en Lia Henny en Wil Rob en Thea Hans en Marianne Ron en Kleinkinderen ANDERE MERKEN: FORD Taunus 16 GL FORD Taunus 16 L FORD Taunus 16 L MAZDA 626 RENAULT 20 TS VOLVO 244 RENAULT 16 TL GOLF Diesel GOLF OPEL Kadett 3 drs. OPEL Kadett 4 drs. OPEL Kadett 2 drs. OPEL Kadett 16 S OPEL Ascona 16 S OPEL Ascona 19 N OPEL Ascona 19 N... OPEL Ascona 19 N OPEL Rekord LPG OPEL Rekord caravan OPEL Rekord coupé I; V| i^p.. V TWEEWIELER SPECIALIST Zuidkade 52 - Waddinxveen Telefoon 01828-2456 VOETVERZORGINGSCENTRUM Groensvoorde 74 Waddinxveen Telefoon 01828-2887 heeft steunzool-schoenen ook in zomerse kleuren en tegen betaalbare prijzen. Van september tot mei Engels voor beginners en gevorderden. (Grammatica en conversatie) Eventueel ook ’s ochtends. Inlichtingen en aanmelden: NA 15 AUGUSTUS bij Tel. 01828-7363 (na 19.30 uur) ra CD a> 4 De ideale burostoel op zwenkwielen. Rug en zitting in hoogte verstelbaar. Leverbaar in leuke ruitstof 15.- addinxveenDorpstraat 38 - Tel. 2373 BoskoopZijde 3-5 - Tel. 2544 WILLEMINA SARA STOKMAN sinds oktober 1977 weduwe van Teunis Klomp in de gezegende ouderdom van 89 jaar. 12 augustus 1981 Jan Luykenstraat 30 2741 AZ Waddinxveen De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad. Australië, M. Klomp J. Klomp-Rademaker Waddinxveen, P. Klomp C. Klomp-van Marie Moerkapelle, J.C. Klomp C. Klomp-Bakker Waddinxveen, D. Rupke-Klomp Zevenhuizen, E. C. Klomp P. Klomp-de Zwart Waddinxveen, J. van Beek-Klomp L. van Beek J. Klomp A. Klomp-Breedijk Klein- en achterkleinkinderen lü'lttln,,. O VA O LU CC cc Waddinxveen, 16 augustus 1981 Prins Bernhardlaan 64 Corr. adres: Noordeinde 107, 2742 AA Waddinxveen Geen bloemen en geen toespraken. Moeder is opgebaard in het rouwcentrum, Jan van Bijnenpad 1ingang tunnelzijde. Aldaar gele genheid tot condoleren woensdag 19 augustus tussen 19.00 en 20.00 uur. Donderdag 20 augustus zal er om 12.00 uur een rouwdienst worden gehouden in de aula van de algemene begraafplaats, Aiberdingk Thijmlaan 2, waarna de teraardebestelling zal plaatshebben. u - 1 ■ij Al J Vraag inlichtingen bij onze administratie: BACHRODE24 - 2717 AN ZOETERMEER A®/,; 1. i NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR BESTUURS-, HANDELS- EN ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 16