Initiatief "amrna Nationale christelijk mannenkoor Zwemvierdaagse Start nieuw schooljaar ii IM f Gereformeerde School in ’t nieuw Maandagavond oprichtingsvergadering Woensdag 26 augustus Dinsdag 25 augustus Maandag 24 augustus Donderdag 27 augustus Goede vangst HSW in IJssel De Sperwer Iedere dag Vrijdag 28 augustus t Hazeveld verhuisd Ou- een TS-- WEEKBLAD VOOR WADDINXVEENWOENSDAG 19 AUGUSTUS 1981 Starten tussen 7.00-9.00en 17.30-19.45 uur13 18.00 uurTwee onderdelen 10 kamp. 18.00-19.45 uur Ponyrijden met leden van de ponyvereniging Reigersburgh op de zonneweide. Starten tussen 7.0(Fv.00en 17.30-19.4?uur. 16.30 uur Film van Ome Willem. Deelnemers zwemvierdaagse gratis toe gang op vertoon deelnemerskaart. Niet-deelnemers 1,50. Kaarten kun nen nu reeds gekocht worden. 18.00 uur Twee onderdelen 10 kamp. 19.00 uur Demonstratie Jazz gym TOOS. Starten tussen 7.00-9.uÖen 17.30-19.45 uur. 18.00 uurTwee onderdelen lOkamp. 19.30 uur Penalty schieten op Joop Hiele. Deelnemende verenigingen Be Fair, W’veen, WSE. Van iedere vereniging één pupil, één adspirant, één senior. Iedere deelnemer schiet 5 maal. 17.30 uur Bij de ingang een gezellig muziekje door een draaiorgel. Starten tussen 7.00-9.00 en?7.30-19.45 uur. 18.00 uur Twee onderdelen lOkamp. 18.00-19.45 uur Ponyrijden. 19.00 uur Demonstratie wedstrijd korfballen door Korbis. ieder die een christelijk mannenkoor in de eigen plaats een warm hart toe draagt aanwezig zal willen zijn op de oprichtingsvergadering, want nie mand kan worden gemist. Misschien zijn er mensen die vooralsnog een af wachtende houding innemen, maar zij moeten wel beseffen dat hun af wezigheid volgende week maandag-, avond wellicht het niet oprichten van het zo gewenste koor zou kun nen betekenen. neutrale handen van notaris J. Volgens de initiatiefnemers P. den Hertog, W. B. Mons en in Waddinxveen veel probeerd ikoor. De WADDINXVEEN Volgende week van maandag tot en met vrijdag wordt in het overdekte zwembad ”de Sniep” de Nationale Zwemvier daagse 1981 gehouden, ijdens de zwemvierdaagse zullen een reeks van ac tiviteiten worden ontplooid, waaronder een optreden van Ome Willem (Edwin Rutten) op dinsdagmiddag om half vijf op het zwembadterrein. De zwemvierdaagse trok vorig jaar 1906 deelnemers en 2075 bezoekers. De deelnamekosten bedragen f 5,50, terwijl de toegangsprijs f 0,50 be draagt. Wie een abonnement heeft heeft gratis toegang, behalve tijdens de voorstelling van Ome Willem. Er is ook nog een kleurwedstrijd voor alle deelnemers tot en met 12 jaar in de leeftijdscategorieën tot 9 jaar, 9-10jaar en 11-12 jaar. Het prijzenpakket hiervoor wordt verzorgd door Sporthuis Marchant in Boskoop. PROGRAMMA Zaterdag wordt de Ring Zevenhuizen gehouden, dit jaarlijkse visconcours wordt ditmaal georganiseerd door de Hengelver. Moordrecht. Er wordt ge vist in de Amstel. Leden van de HSW die zich opgaven, voor deelname ver zamelen om 05.45 uur aan het sta tion, vanwaar wordt vertrokken. van het Gouwe-College verlaten andere noodlokaal in gebruik genomen door de Gereformeerde School van de Sta- ringlaan. De door deze school verlaten noodschool zal worden afgebroken. (Foto’s: Weekblad voor Wad- dinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Deze week zijn ook in Waddinxveen de scholen weer begonnen. Voor de meesten begon het nieuwe schooljaar in een vertrouwde omgeving, voor anderen was er sprake van een duidelijke verandering. Zo werd de openbare kleuterschool ’t Ha- 5 WADDINXVEEN Afgelopen zater dag viste de Hengelsportvereniging Waddinxveen (HSW) haar vijfde wed strijd voor de zomercompetitie. Dit Voor de oprichting van het mannen koor is een comité van aanbeveling samengesteld, waarin zitting hebben: P. Alblas, Brugweg 53, J.P.G. van Dijk, Sweelinckhof 40, A.A. van Ge- meren, Schielandweg 13, C.J. Hage- steijn, van M. Schwerinlaan 6, P. den Hertog, Zuidkade 144, J.G. Holder mans, Peuleyen 40, KJ. Knol, Oost- polderweg 13, W. Kooiman, Groens- voorde 128, J. Krins, Da Costaweg 10, J. van Leeuwen, Noordkade 108, A. Mons, Brugweg 67, B. Mons, Peppelhorst 45, M. Mos, Da Costa weg 15, C. de Mos, Brugweg 112, B. van der Roest, Passage 166, C. Roos, J. Dorrekenskade Oost 13, C.N. de Rooy, Peuleyen 25, N. de Rooy, Noordkade 183, J.C. Schultink, Her culespad 12, NJ. Vavier, Brugweg 9. WADDINXVEEN Uitslag van de Waddinxveense De Sperwer van de wedvlucht St. Ghi- slain. Afstand 189 km. In kmkoers 242 duiven. Gelost om 07.45 uur met kalme W.wind. Aankomst eerste duif 10.12.55 uur. Snelheid eerste duif 1259.05 m. per min., laatste duif 1173.63 m. per min. 250 m zwemmen 1 t/m lujaar. 500 m zwemmen ouderen dan lOjaar. Op het terrein van het zwembadcomplex zijn aanwezig: Poffertjeskraam, Draaimolenen suikerspin, Schiettent muziekvereniging Voorwaarts, Kin- derattracties verzorgd door de Gouwebloem, met o.a. grabbelton, ballen gooien, touwtje trekken en op 27 en 28 augustus is op het zwembadterrein een bloemenkraampje aanwezig. jn er al een aantal, maar we hebben er meer nodig; vandaar dat we aan zo’n 250 mensen dergelijk een brief in tweevoud hebben ge- --j stuurd. Ze kunnen dan het twee- christelijk mannenkoor oprich- de exemplaar bijvoorbeeld doorgeven aan een vriend, collega of kennis om die ook enthousiast te maken. Elk lid is er tenslotte één.” De initiatiefnemers die de handen uit de mouwen hebben gestoken om te komen tot de oprichting van een in Waddinxveen ten zeerst gemist chris- Starten tussen 7.5o-9.00 en 17.30-1^45 uur. 18.00 uur Twee onderdelen 10 kamp. 18.00-19.45 uur Ponyrijden. 20.00 uur Feestelijke afsluiting vaandel zwaaien. eerste concours na de vakantie was vrij succesvol, er werd goed gevangen in de Hollandse IJssel tussen Gouda en Haastrecht. De uitslag was als volgt: 1. M. Reichard 5030 gr. 2. W. v/d Wal 3170 gr. 3. J. Pellekoren 2860 gr. 4. P. Hofman 2150 gr. 5. J. Ver hoef 2130 gr. Van Vliet-Dijkstra 1-13-32-38-49, D. Heeren 2-29-31-48-57, P. Bonefaas 3- 33, Mevr. Janmaat 4-12-17-21, W. Bree- dijk 5-9-22-23-40, Smit-Troost 6-7-10- postduivenvereniging 36, H. Metselaar 8-15-18-24-41-50-52- J-55.58, C. Toor en Zn. 11-16-56, J. Jan sen 14-53, M. Tollenaar 19, C. Bode 20- 25-26-54, Th. Twigt en Zn. 27-39-46-51, N. Hoogerdijk 28, H. Vink 30-42-43-45, W. Slagboom 34-35-59, F. Rip 37, W. Sekeris 44, HOskam 47-60-61 zeveld ondergebracht in de openbare Jan Ligthartschool aan de Kerkstraat, waardoor weer een bouwintegratie werd gerealiseerd. Het verlaten nood gebouw aan de Mozartlaan werd met het door de naar de Prinses Beatrixlaan verhuisde dagschool voor volwassenen al vroeg in september kunnen de Kooiman, A. Mons, repetities beginnen. Na enige tijd oe- NJ. Vavier gingen ook fenen behoort uiteraard het geven cc;. ,c~l mensen graag, van concerten tot de mogelijkhe- Dat bewijzen de koren die Waddinx- den.” veen rijk is. ’’Toch ontbreekt er iets. Een enthousiaste heer Mons: ”Een Wie wil zingen in een mannenkoor goed mannenkoor heeft leden nodig, komt niet aan bod, want: er is geen Véél leden. Er zij: mannenkoor,” aldus de heer A. Mons. ”Op initiatief van een aantal mensen dat eerder in een dergelijk koor heeft gezongen willen wij hier een ten.” ”Wij stellen ons een koor voor, waar in mannen van alle protestants- kerkelijke gezindten samen kunnen zingen. Wat dacht u van een reper toire waar geestelijke liederen op staan, maar ook klassieke muziek en volksliederen? De bekende koordiri- telijk mannenkoor zijn enthousiast gent Adriaan Verhoef uit Zevenhui- over de al binnengekomen reacties, zen heeft in beraad genomen ons, Naar hun mening is de oprichting bij oprichting, van deskundig advies van zo’n koor binnen handbereik, te dienen en ons eventueel te diri- mits er zich tenminste 50 leden zul- geren. In overleg spreken we een len hebben aangemeld, avond af, waarop we gaan zingen en Gehoopt wordt dan ook dat WADDINXVEEN Er wordt in Waddinxveen ernstig geprobeerd te komen tot de oprichting van een christelijk mannenkx oprichtingsvergadering daarvoor zal volgende week maandag avond 24 augustus om acht uur worden gehouden in de aula van de protestants-christclijke scholengemeenschap voor MAVO/LTO ’’Koningin Wilhelmina’’ aan de Sniepweg. De leiding van deze avond is in neutrale handen van notaris 1. in ’t Hol.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 19