Zo bereidt Be Fair zich voor Be Fair op schot 1 0r: WEEKBLAD - SPORT I REPARATIE AAN HET OVERDEKTE C' uccej VALTO (DE LIER) WINT KORBIS-KORFBALTOURNOOI i autorijschool Concours Hippique in Bodegraven JEUGD OVERHEERST IN D- 1INALES Be FAIR-TENNIS Tweede Coopertest Antilope Zaterdag 19 september: Bondswandeldag hADDINXVEEN Zaterdag 19 sep tember, zo bericht de gymnastiek vereniging TOOS, wordt in Wad dinxveen de Bondswandeldag ge houden. Deze begint om 13.00 uur en start vanaf de zonneweide in het zwembad ”De Sniep”. mflCHIHÉ-SCHRIJUEn K Verloofd? WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1981 WADDINXVEEN Zaterdagmiddag heeft de afdeling tennis van de christelijke sportvereniging Be Fair op het tennispark De Bui tenhof het jaarlijke open C- en D- tournooi onder optimale weers omstandigheden en met zeer veel publiek rond de banen afgeslo- WADDINXVEEN Wie een indruk wil krijgen van het eerste en tweede elftal van Be Fair-voetbal krijgt daarvan een goede indruk bij het beschouwen van de oefenwedstrijden tegen Haastrecht en DSO uit Zoetermeer. Vorige week woensdag speelde men tegen de Zoetermeerders en afgelopen zaterdag tegen de Haastrechters. ten met het spelen van de finales. Vanaf de eerste dag, zaterdag 8 augustus, werden tot de finaledag een kleine 220 wedstrijden in totaal vrijwel vlekkeloos afgewerkt, waarna vanaf zaterdagmiddag 13.00 uur de negen finales konden beginnen. De finales waren verdeeld over twee series op 4 en 5 banen tegelijk. rel- I Par) Afdeling PH - RDZ Pil (Zeist) k 1 PONT verkoopt geen Ponyclub een GEEF EENS EEN BOF.KFNBON Dat geeft pas blijde gezichten! BOEKHANDEL VELDWIJK Passage 53 - Telefoon 01X28-262(1 machines, verhuurt geen machines, geeft ze alleen in bruikleen, zonder één cent kosten! WESTHAVEN 31-32, GOUDA. <501820-17861. 3 De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc keyen) Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport) Ijsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek tafeltenissenTennisvereniging Waddinxveen Het vernieuwen van de leidingver- deelstukken t.b.v. toevoer van water naar de baden, derhalve de watervoor ziening. Bij het vernieuwen van de af sluiters in het vorige dienstjaar, is geble ken dat deze leidingen eveneens dienen te worden vernieuwd. Storingen en wa- terverliezen inclusief energieverbruik, zijn hiervan de gevolgen. WADDINXVEEN In de oefenpe riode ter voorbereiding op de competi tie behaalde tweedeklasser Be Fair een royale 4-1 zege op DSO. Vierdeklasser WSE wonhet eigen tournooi van de Dirk van der Starren-bokaal. Be Fair ging op bezoek bij DSO en won met 4-1, na een 1-1 ruststand. Wim den Besten (ex-Waddinxveen) speelde een opvallende partij en nam twee treffers voor zijn rekening. Dat deed ook Kees Verbree. Eerder speelde Be Fair gelijk tegen Capelle en Haastrecht. Uitslagen: DSO 1-Be Fair 1: 1-4. Be Fair 1-4. Be Fair 1-Haastrecht 1: 1-1. Be fair 2-Haastrecht 2; 1-1. DSO 2-Be Fair 2: 1-1. Waddinxveen, dat nog steeds in af wachting van het hoger beroep bij de KNVB is en dus zonder doelman Plai- sier aantrad, won met 4-3 van SOA. Van der Stelt, Schoonderwoerd, Speelman en Heeren waren productief. Het tournooi van WSE in Waddinxveen leverde winst voor WSE zelf op. Voor het eerst in tien jaar... Bernardus werd hier tweede, vóór KRV en KDO. PRIJSUITREIKING De prijsuitreiking vond - ook al op tijd - rond de klok van zes uur plaats door voorzitter Peter de Vries, waar bij met name Rucanor en Van Ginkel Reizen prachtige prijzen beschikbaar hadden gesteld. Be Fair-tennis kan terugzien op een wederom zeer ge slaagd C-D tournooi! De finale-uitslagen: D.E.-D: Ingeborg v.d. Kerk - Hanneke Bomers 6-0/ 6- 0; G.D.-D: Hanneke en Ton Vonk - Yolanda Los en Erik Naafs 4-6/3-Ö; D.D.-D: Ingeborg v.d. Kerk en Yo landa Los - Lotty Keijser en Monique Meershoek 6-2/7-5; H.D.-D: vaderen zoon Ricardo Slijngard - Dick de Hoog en Dick Bleeker 7-6/6-2; H.E.-D: Rob Verbakel - Erik Naafs 62/4-6/6-4; D.E.-C: Marie-José Rut- ten - Linda v.d. Eeckhout 6-3/6-2; G.D.-C: Marie-Josè en Jerry Rutten - Martha van Hilten en Jan Luxen 7- 6/Ö-4; H.D.-C: Cor Kortekaas en Bouk Raadsveld - Leo Rutten en René Engelberts 3-6/6 3/6-4; H.E.-C: Rob van Loo - Cor Kortekaas 6-2/ 2-6/6-1. (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer duivensportVereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub De Gouwe zwemmen, poloënBasketbalvereniging TOOS basketbal WADDINXVEEN er zullen in het verdekte zwembad ”de Sniep” extra onderhoudswewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, die bijna 24 mille gaan kosten. Bij het sluiten van het overdekte bad en omschakeling in de maand mei is namelijk gebleken dat de installaties enkele gebreken vertoon den, waardoor extra onderhoud nodig is. Dit betreft de volgende twee punten: Reparatie van het schuine vlak van de beweegbare vloer. De vloerelementen zijn op diverse plaatsen ingescheurd, wat gevaar oplevert voor de zwemmers. Deze kunststof-afdekpanelen hebben niet voldoende steun in de raamwer ken. Hiertoe is o.m. nodig: a. het inkor ten en inschuiven van de vloerplaten; b. het aanbrengen van een 25 cm. brede RVS-plaat aan de onderzijde; c. het las sen van de benodigde opvangpunten en profielen t.b.v. de ondersteuning; d. het aanbrengen en vervangen van de RVS- bouten. 'groep tot max. 12 personen 'individuele begeleiding 'doorlopend praktijkexamens 'aanvangsdatum zelf te bepalen wist u het al: het progressieve PONT typ-idee7 •degelijke les (PONT-eigenschapI <en machine mee naar huis (PONT-service) •en gecontroleerde taak DSO 1 - BE FAIR 1 In tegenstelling tot de wedstrijd tegen Haastrecht kon men duidelijk constateren dat er beduidend meer lijn in het team komt wat ook z’n vruchten ging afwerpen. In deze nut tige wedstrijd schoof Wim Bron regel matig als laatste op naar het midden veld waar hij dan Evert Mahwin in z’n steeds betere doen trof en goed combineerde. Bert de Wilde gebruikt steeds beter zijn grote lichaams kracht en doet steeds beter wat van hem wordt verwacht. Door het op schuiven van Wim Bron kunnen de halfs zich aanvallend manifesteren en betekenen meer steun voor de voorhoede. Vanaf het beginsignaal werden vlotte goed lopende combi naties opgezet waar het gehele elf tal bij betrokken was. Vooral het spel over de vleugels stichtte veel gevaar in de DSO defensie. Hierbij onder scheidde zich Wim den Besten. Goed langs de lijn bereikbaar, speelde hij zijn tegenstander regelmatig uit. Uit één van die aanvallen scoorde hij bijna, doch de DSO doelman stopte zijn harde inzet maar kon niet verhinderen dat Kees Verbree de re bound koppend afwerkte. WADDINXVEEN/BODEGRAVEN - Zaterdag 29 augustus houdt de Lan delijke Rijvereniging en ”De Boreftse Ruiters” een groot concours ter gelegenheid van het vijf tig jarig jubileum. Op deze dag zullen meer dan 300 ruiters en amazones uit Zuid-Holland en Noord-Brabant in Bodegraven strijden om het pro vinciaal kampioenschap. Een groots showprogramma zal het wedstrijdge- beuren omlijsten. Trad op Duindigt tijdens de Dag van het Paard de heer P.J. de Boer uit het Friese Giekerk op met zijn twaalfspan, in Bodegraven zal de leraar van de Praktijkschool uit Oen- kerk (F) een demonstratie verzorgen met een dertienspan. Tijdens de voor bereidingen zal hij geescorteerd wor den door de bereden politie van ’s-Gravenhage, die op deze dag tevens een eigen show zal geven. WEDSTRIJD Het provinciaal kampioenschap wordt gehouden voor de drie hoogste klassen, L, M en Z, individuele dressuur en springen. Ook wordt op deze dag de dressuur voor vier- en achttallen gereden. De wedstrijd wordt gehouden onder auspiciën van de Koninklijke Neder landse Federatie van Landelijke Rij- verenigingen. In de morgenuren zal hoofdzakelijk het dressuurgedeelte plaatsvinden. ’s-Middags zullen de beste springruiters uitkomen in de fi nale in de hoofdring. De wedstrijd die in Bodegraven wordt gehouden is tevens een selectie voor de Levade, het Nederlands Kampioenschap, op 12 september in Apeldoorn. PROGRAMMA Het jubileumconcours vindt plaats aan de Buitenkerk in Bodegraven. Met de samenstelling van het pro gramma is door de organisatoren getracht de paardensport in zoveel mogelijk geledingen aan het publiek te tonen. In de veertien ringen zal dit zeker goed te aanschouwen zijn. BE FAIR 2 - HAASTRECHT 2 Be Fair 2 speelde als een onsamen hangend geheel. Haastrecht was ho mogener en meer een team. Dankzij de inzet van Bert Voskuylen en Peter Piris en de routine van Cor van Triet bleef Be Fair 2 overeind. Zij namen zelfs de leiding door een misverstand in de Haastrecht defensie die door John Bos keurig met een lob werd afgestraft. Een knap afstandschot betekende enkele minuten later de gelijkmaker. Scheidsrechter A. Monster moest steeds attent en regu- lierend optreden hetgeen hem was toevertrouwd. BE FAIR 1 - HAASTRECHT 1 Het publiek werd een matige wed strijd voorgeschoteld met Haastrecht als fellere en betere ploeg. In de 60e minuut scoorde Kees Graafland zijn eerste Be Fair-goal. Hij was ook de actiefste aanvaller. De stand werd enkele minuten later weer rechtge trokken na een mooi doelpunt van de Haastrecht spits die vrij kon opruk ken naar de 11 meter lijn. Scheids rechter A.L. Monster moest sterk op treden en deed dat met allure. WADDINXVEEN - De tweede Coo pertest (twaalf minutenloop om de conditie te testen) van de Waddinx veense sportclub Antilope is op za terdag 22 augustus. Inschrijven op de atletiekbaan aan de Alberdingk Thijmlaan vanaf 14.45 uur, inschrijf geld f. 1,50. De start van de eerste serie is om 15.30 uur. Wanneer er meer dan 20 deelnemers zijn, wordt er gelopen in series van maximaal 20 personen. Voor elke serie wordt 20 minuten uitgetrokken. Verdere inlichtingen bij Martien en Mieke Droog, Jul. van Stolberglaan 36, tel. 9120. Een ’’uitverkocht” huis, uitstekende wedstrijden èn het prachtige weer waren de belangrijkste ingrediënten voor een uitermate geslaagde finale dag, zodat de leden van de wedstrijd- commissie (en van de barcommis- sie met zichtbaar tevreden gezich ten rondliepen. De jeugd - het is ook bij tennis niet anders - overheerste vooral het D-toumooi. Het 11-jarige supertalent Ingeborg v.d. Kerk, de 14-jarige Yolanda Los, de 16-jarige Erik Naafs traden in 2 finales aan, terwijl in het C-toumooi het al even grote talent Marie-Josè Rutten (12 jaar) beide finales haalde.... en won! Enige ’’dubbel-finalist” van oudere leeftijd was, evenals in 1980, Cor Kortekaas uit Woerden, hetgeen een uitstekende prestatie was. tempo trachtte DSO snel tot scoren te komen. Be Fair moest zich wel aanpassen wat uiteraard ook veel energie kostte. Het zeer jeugdige Be Fair elftal ving dit offensief, dat ze ker een half uur duurde, bekwaam op maar kon toch niet verhinderen dat DSO totaal onnodig op 1-0 kwam na een scrimmage voor het Be Fair doel waarbij de bal niet voldoende wegge werkt kon worden en uiteindelijk in het doel belandde. Toch betekende dit niet de onder gang, integendeel. Het Be Fair spel werd steeds beter verzorgd en zij kre gen steeds meer grip op de wedstrijd. Vooral Bert Voskuylen en Harry Ver schoor stichtten steeds meer gevaar in de DSO defensie. Ook Peter Piris liet zich regelmatig voorin zien evenals Siem Bos. Wim Korfker, teruggekeerd uit Amerika, paste zich voortreffelijk aan. Be Fair schiep zich voldoende kansen doch deze werden niet benut door een te haastige af werking. Na rust ging Be Fair steeds beter spe len ook al omdat de conditie aan DSO-zijde taande. In die periode be moeide zich steeds weer Be Fair ver dedigers met de aanval wat de druk op het DSO doel vergrootte. Uit één van die aanvallen schoot Harry Ver schoor van dichtbij hard in. De doel man redde nog wel maar de rebound werd koppend afgerond. Een zeer nuttig treffen werd daardoor met een gelijke stand afgesloten. Na dit doelpunt nam Be Fair gas terug, ook vanwege de grote warmte, die deze dag een zware wissel op de conditie van de jongens trok. Alfred de Jong werd in de beginfase ver vangen door Piet Koole omdat hij zeer ongelukkig terecht kwam, waar door hij volkomen dizzy het veld moest ruimen. Piet Koele speelde een nuttige wedstrijd. Bij een aanval op links waar Kees Graafland en Bert Jahijn elkaar gemakkelijk vonden werd de bal ongelukkig verspeeld. Deze werd naar voor geschoten en opgevangen door een DSO speler die snel richting Be Fair doel sprintte. Vanaf 16 meter schoot hij onhoud baar voor Heesterman in de boven hoek. Na rust was het snel gebeurd met DSO, daar goed opgezette aanvallen over rechts en links tot tweemaal toe fraai werden afgerond door Wim den Besten, die daarmee zijn goede spel bekroond zag. Be Fair overheer ste nu volkomen. Goede combinaties waren niet van de lucht. Uiteindelijk werd het nog 1-4 door een fraaie aktie van Kees Graafland die Kees Verbree in staat stelde het vierde doelpunt te scoren hetgeen tevens de eindstand betekende. Klaas Angenent vertolkte een betrouwbare back- positie. DSO 2-BE FAIR 2 Ondanks de grote warmte werd dat een ware conditieslag. In een hoog ONGELUK Helaas viel hierbij ook een ongeluk te melden, aangezien een speler zijn knie uit de kom draaide en met een ambulance moest worden afgevoerd. Wat de wedstrijden zelf betreft kon na afloop duidelijk worden gecon stateerd dat veel kofbalteams nog niet volledig op elkaar waren inge speeld en dat de conditie over het geheel genomen nog wel iets verbeterd zal moeten worden. ’’Geen wonder overigens want veel vereni gingen zijn in de vakanties nog maar net in training, terwijl ook het warme weer het tempo duidelijk drukte. UITSLAGEN Seniorenklasse Afdeling I - VALTO (De Lier) Afdeling II - TEMPO (Alphen a.d. Rijn) Afdeling III - Nieuwerkerk (Nieuwer- kerk) Adspirantenklasse Afdeling Al - TEMPO Al (Alphen a.d. Rijn) Afdeling All - ALO Al (Den Haag) Pupillenklasse Afdeling PI - VEO PI (Voorburg) WADDINXVEEN Het zaterdag door de Waddinxveense korfbalvere niging Korbis gehouden korfbaltour- nooi is in de seniorenklasse gewon nen door VALTO uit De Lier, in de adsprirantenklasse door Tempo Al uit Alphen aan den Rijn en in de pu pillenklasse door VEO PI uit Voor burg. Valto 1 uit De Lier kwam ook in het bezit van de grote wissel- beker voor de produktiefste ploeg (28 doelpunten), welke ’’titel” ook werd veroverd door Tempo Al (23 doelpunten) en VEO PI (17 doel punten). De prijsuitreiking was ’s middags om vijf uur door PvdA- sportwethouder A.H. van Gent. Zaterdagavond laat zullen overigens de beide organisatoren van het Korbis-korfbaltoumooi ter opening van het nieuwe seizoen, Hans Soeting en Dick Haagsman, wel een zucht van opluchting hebben geslaakt dat het tournooi zo goed is verlopen. Hele maal zonder problemen overigens niet, aangezien de vereniging O.D.I. zonder afbericht verstek liet gaan. Dit gaf natuurlijk op de toumooi- dag aan wedstrijdleider Haagsman ook nog de nodige problemen, wel ke echter bekwaam werden opgelost. Begunstigd door het uitzonderlijk mooie (en wel wat te warme) weer werden er op de terreinen van de voetbalvereniging Waddinxveen zo’n 115 wedstrijden verspeeld, geleid door een prima scheidsrechterskorps. Naast de drie seniorenklassen werden ook in de adspiranten- en pupillen klassen om de hoogste eer gestreden. zijn: 5 km (5-7 jaar), 10 km (8-11 7 en 15 km (12 jaar en ouder). Inschrijfgeld f. 2,00. Inschrijven vóór september. Adressen voor inlich- ■tingen: Mevr. C. Smallegange, Const. BHuygenslaan 16 en Mevr. L. Son- leveld, Oostpolderweg 11. A Dit jaar bestaat ook de mogelijkheid voor andere groepen mee te lopen, dus niet alleen gymnastiek vereni gingen maar ook bijv, scholen of an dere sportverenigingen. De afstanden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 23