bezorging V BURGERLIJKE STAND WAAROM IK? WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE Sweelinckhof 31 Telefoon 8950 Gevonden en verloren WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN! Medische weekeinddienst Weekblad voor Waddinxveen voorwerpen 1 Agenda 1 Goudse Bioscopen DANK U HOND IN GOOT DE KERKEN NODIGEN nu zuinig met energie verstandig voor morgen! OMDAT HET RODE KRUIS VAN ONS ALLEMAAL AFHANKELIJK IS! GEEF! GIRO 6868 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1981 Nederlands gesproken), a.l. u. I 1 Geboren: Raymond Vincent, z.v. C. J. Bosman en M. E. Denecke; Annemieke, d.v. R. M. Metten en G. A. E. Basie; Michelle, d.v. H. C. L. van der Meulen en T. G. A. J. Hermus; Remco, z.v. P. Metselaar en M. N. M. Blom; Jeroen Cornelis, z.v. S. D. Koppes en C. G. M. Bakker; Frans Joseph, z.v. F. J. L. van Eunen en C. W. Semler; Tie Ho, z.v. K. L. Lam en K. W. Choi; Gerben, z.v. G. Bergacker en E. H. van Dijk; Esther Adriana, d.v. L. J. van der Maas en A. van der Maas; Jeroen Sebastiaan, z.v. G. C. M. Steenbergen en T. M. van Gennep. Ondertrouwd: E. Overdam en M. J. Rietveld. Gehuwd: J. W. van der Krans en H. A. Scheurkogel; H. F. L. Schlooz en H. L. M. van der Klauw; W. Roskam en N. H. de Kleijn. Overleden: Brugman, Gerrit Marinus, oud 58jaar. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 7132 en 5887 of 033-620244. DR. RUTGERSHUISfbureau voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen), De Visserstraat 30, Gouda, voor afspraken telefoon 01820-17529 woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag- KLACHTEN? VOOR DONDER DAG 18.00 UUR B ELLEN Donderdag 27 augustus Bijeenkomst oud-vrijwilligsters, De Bonkelaar, 20.00 uur Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Vrijdag 28 augustus Miller Sextet, De Bonkelaar, 21.00 uur Woensdag 26 augustus Gemeenteraad, gemeentehuis, 16.00 uur Woensdag 19 augustus Streekcommissie Gouda en omstreken, De Zalm, Markt 34, Gouda, 20.00 uur HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. I 1 1 t I s I t 11 1 i r r t e v k v e v h P g v Willem van Hanegem: "Overal waar iets ernstigs gebeurt, zie je de rode kruisvlag en dan weetje gewoon dat ook onze hulp nodig is". Uitgeverij: VETA B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B. JWoudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828) 5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828) 4788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon (01828)8950 Abonnementsprijs Postabonnementen: 16,50 per half jaar binnen verspreidings gebied en 26,per halfjaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs f 0,37 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Zondag 30 augustus Regio-popfestival, De Bonkelaar, 16.00-24.00 uur STIMEZO (STIchting MEdische Zwangerschap Onderbreking), Koningsplein 38a, 2518 JH Den Haag. Correspondentie adres: Postbus 63565,2502 JN Den Haag. Tel. 070-455702. Donderdag 20 augustus Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. St. Victorwijk (biliobus): dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, donderdagmiddag van 15.30-17.30 uur, vrijdagavond van 18.30-20.30 uur. Anne Frank-centrumdi. en vr. 14.30 tot te bereiken maandag t/m vrijdag van 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Contactpersonen: Mevr. L. v. d. Boo- men-Bos, Jan Willem Frisoweg 66, tel. 3373; aanvraag deelname: mevr. J. Openingstijden maandag, dinsdag, Rens-Gielink, Tesselschadelaan 11tel. 4230. avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar onder nummer01821-1911. UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf21.00uurin buurt centrum ’t Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860. Contactadres: Bart en Elly van Wichen, tel. 7780. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen Inlichtingen inzake plaatsing van. peuters bij: mevrouw E. Stalenberg- Barnhoom, Heggewinde 25, tel. 3377; uitsluitend van 10-16 uur. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. WERKGROEP VROUWEN- AKTIVITEITEN WADDINXVEEN Secretariaat: Inger v. Gessel, tel. 4798. Informatie Vos-cursus: Lilian Steen voort, tel. 7685. Informatie praat groepen: Ineke v. d. Meulen, tel. 2747. Informatie thema-avonden: Gerda de Roo, tel. 3023. Informatie jongeren-praatgroep: Inger v. Gessel, tel. 4798. HUMANISTISCH VERBOND GOUDA EN OMSTREKEN Secretariaat: Gilbert van den Akker, Anna van Hensbeeksingel 291 Gouda, tel. 01820-12323. Bijeenkomsten: Werkgroep Waddinx veen Jan van Campertlaan 24, Waddinxveen, tel. 6267. Zaterdag 29 augustus Braderie, Beukenhof, 10.30-16.00 uur Vrijdag 21 augustus Gospelgroep Daleth, koffiebar De Schaapskooi, Nesse, 20.30 uur Spreekuur burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester, gemeentehuis, 10.00-12.00 uur Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. TELEFOONCIRKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat 25, tel. 8058 (mevrouw A. Ravensbergen- Demmenie, coördinatrice). GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster regionale indicatiecommissie bejaardenoorden: woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieuwer- kerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 9.00-10.00 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) Uitlenen van verpleegartikelen: maan dag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 17.30-18.00 uur. Spreekuur: maandag tot en met vrijdag van 11.30-12.30 uur. Telefonisch bereik baar: dagelijks van 20.00-22.00 uur en in het weekeinde van 14.00-15.00 uur op telefoonnummer 2455 Dinsdag 25 augustus bejaardenreisje bejaardensociëteit Gevonden: autosleutels met cisa-sleutel; Siamese poes; sleutelbos, bril (metalen montuur); zwart kinderportemon- neetje; leren jasje; witte kater; grijze fietstas met inhoud. Verloren: sleutelbos; envelop met Bel gische identiteitspapieren; beige heren jack; girobetaalpasje; kinderkniekou- sen; girocheques en giropasje; blauw jack met witte rits; blauw gympakje; zwarte knipportemonnee met inhoud. INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdag ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden.' Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen in het algemeen - zonder tegenbericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in hel nummer van de daarop volgende week. LIEFST SCHRIFTELIJK Voor de juistheid van de tekst van advertenties kunnen wij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze adverteritieafdeling, Oranjelaan 9, Wad dinxveen, worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dat in tele fonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. KABOUTERS De rubrieksadvertenties in hel Weekblad voor Waddinxveen, Kabouters, moeten vóór dinsdagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeling zijn' opgegeven. Plaatsingen uitsluitend a contant, dus niet telefonisch. A dvertentieafdeling Weekblad voor Waddinxveen, Oranjelaan 9, tel. <0182814788 2741 ED Waddinxveen ZONDAG 23 AUGUSTUS 1981 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uur kand. W. Kok, Stolwijk 17.00 uur ds. A. Zoutendijk, Noorden De Hoeksteen 9.30 uur kand. P. J. Verhagen, Gouda 15.00 uur ds. W. Verboom (aangepaste dienst voor gehandicapten) 18.30 uurds. W. Verboom Bethelkerk: 9.30 uur ds. W. Verboom 17.00 uur kand. P. J. Verhagen, Gouda Immanuëlkerk: 9.30 uurds. Th. H.G. Hulst 19.00uurds. C. B. Posthumus Meyes, Gouda GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk; 9,00 uur ds. J. C. de Moor 17.00 uur ds. K. Welbedacht, Hazerswoude- Dorp Ontmoetingskerk: 10.15 uurds. A. Verdoom, Waddinxveen 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen dienst Elke donderdagavond 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst Woensdag 26 augustus 19.30uurds. M. Pronk, Dordrecht CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3 09.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdagavond 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 8.45 uur Donderdag: 9.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendel weg: 9.30 leesdienst 19.15 uur ds. J. S. v. d. Net CHR. GER. KERK BOSKOOP 9.30 uur leesdienst 17.00 uur ds. AP. van Langevelde GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgebouw: Lekkenburg 148 9.30en 16.30uurds. J. v. d. Haar BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapei Molenwerfstraat 10.00 uur ev. J. v. d. Zeeuw 18.30 uur ds. H. G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 09.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaai Burgemeester Trooststraat4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking ZATERDAG 22 AUGUSTUS 1981 Arts: Th. G. Blom, J. Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: F. F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. ^255 ZONDAG 23 AUGUSTUS 1981 Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 ApotheekF. F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 7255 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-3898 Het Groene Kruis: Het Groene Kruis is in het weekeinde telefonisch te bereiken op nummer 2455 van 14.00-15.00 uur en van 20.00-22.00 uur MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: ’s morgens van 10 tot 11 uur, ’s mid dags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te worden gemaakt. THALIA f Do. en Vr. 8 uur, Za. en Zo. 3.30, 7 en 9.15 uur, Di. en Wo. 8 uur SOLDAAT BENJA- ff MIN (Een helemaal te gekke film), a.l. 4 Jeugdbios: Za. en Zo. half x twee, Wo. half drie - geprolon- t geerd KUIFJE EN DE ZON NETEMPEL, a.l. T Thalia ’’Special”: Vr. en Za. j 11.30 uur (nachtv.), Ma. 8 uur, ;j; Clint Eastwood in het beklem- T mende ontsnappingsavontuur: T ESCAPE FROM ALCATRAZ, i6jr. T SCHOUWBURG T Za. 7 uur, Zo. 4 uur, Ma. en T Wo. 8.15 uur A FORCE OF ONE (Chuck Norris 6 x wereld- f;: kampioen karate), 16 jr. If Vr. 8.15 uur, Za. 9.15 uur, Zo. T 7 uur, Di. 8.15 uur IN DE GREEP VAN DE DUIVEL ;f (Huiveringwekkend!), 16 jr. ff 6e week 1 Do. 8.15 uur, Zo. 9.15 uur DE STIER DOET T HET WEER (Een ongekend succes), 16jr. ff Za., Zo. en Wo. 2 uur 4e week! f Walt Disney’s DUMBO (Geheel jf OPPASCENTRALE (telefoon 3604, Bilderdijklaan 20 16.30-17.30 uur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 2