Zelfs ik, met twee vakanties... de pater - makelaardij b.v. waddinxveen w Uw Raad schrapt 3 punten en belegt nieuwe vergadering HIGH BOOT BODEGRAVEN Erfpacht en Rehorst-aankopen naar later r01828-7994l I Danslessen voor gehuwde en verloofde paren. ’’Beginners” in Boskoop. Alphens Studiecentrum NEDERLAND OKÉ Be Fair tegen Feyenoord C Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter VANGINKEL VINDT U IN: E J Studieplannen? Discotheek 1 Discotheek "Double B" KOOP RECHTSTREEKS UW p ORGEL OF PIANO i- IN BODEGRAVEN "Double B Illi N Dansschool RIOOL CverstopttJ 1*4 in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 onroerend goed kopen en verkopen ta?<aties en adviezen J/ 5 HOTEL FLORIDA BOSKOOP met disco-lightfloor GEOPEND DIT WEEKEND d Vrijdagavond on zstordogsvond *4 4; ALPHENSE Middenstand, Boekhouden voor AVONDSCHOOL M.B.A., S.P.D.-I, Steno Ned., Centrum van fabrikage import en verkoop C' 1 O Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEE. (01828) 5594 WOENSDAG 26 AUGUSTUS 1981 aan de gemeenteraad meegedeeld: voor gratis prospectus I I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. Aanvang woensdagavond 9 september, ’s avonds 21.30 uur in de Rozenburght, Rozenlaan, Boskoop. Z| BEZOEKT ONZE TOONZALEN OF VRAAGT BROCHURE STUWSTRAAT 5-LEIDEN TELEFOON 071-761249 Zeist Slotlaan 231 -3 03404-25824* Waddinxveen Passage 222 ■3 01828-7522* NOG VOORVERTREK Dit betekent dat burgemeester mr. A. G. Smallenbroek nog voor zijn vertrek uit Waddinxveen de zaken waarmee hij zoveel bemoeienis heeft zal kunnen afronden. Gouda Korte Tiendeweg 2-4 •3 01820-21922* Zoetermeer Dorpsstraat 136 •3 079-167555* 37e JAARGANG No. 1732 Ook ik kijk goed uit, natuurlijk. Ze moeten allebei fijn worden. Dus boek ik bij een vakkundig reisbureau. Dat er veel van weet. Dat meer kan vertellen dan in boeken en folders staat over mijn vakantiebestemming. Mijn broer deed dat niet. Zijn reis werd een grote tegenval ler. Ik had een fijne zomervakantie en ik boek voor mijn wintervakantie ook bij de reisvoorlichters met ervaring. REIS- EN PASSAGEBURO’s A y k. v. Dag- en avondcursussen/-opleidingen/-trainingen aanvang september WADDINXVEEN De vandaag (woensdag) al om vier uur ’s middags begonnen vergadering van de Waddinxveense gemeenteraad zal korter duren dan voorzien. Er zijn namelijk drie punten van de 36 punten tel lende agenda afgevoerd. Inschrijving en inlichtingen alleen telefonisch: Stuwstraat 5, Leiden. Tel. 071-761249. Het gaat hier om het voorstel tot vast stelling van de algemene erfpachtsvoor- waarden, voorstel tot aankoop gronden en opstallen in de Dorpstraat en ruiling van gronden met Beheermaatschappij Rehorst BV en voorstel tot aankoop van gronden, gelegen aan de Kerkweg- Oost van Beheermaatschappij Rehorst BV. Ter bestudering van deze raads voorstellen willen de raadsleden meer tijd tot hun beschikking hebben. MEDEDELING B. en W. hebben dan ook het volgende gehouden op woensdag 9 september In aug. en sept. starten de cursussen beginners. Boekhouden Praktijkdiploma, Ned. Bedrijfscorrespondentie, Gratis prospectus Engels, Duits Frans Spaans Tel. 01720-22450 Alg. Ontwikkeling TEL.01726-12541 KERKSTRAAT 2-28 Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek met de stukken voor de laatste raadsvergadering, welke op twee dagen zal worden gehouden: vandaag ert woensdag 9 september. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Note- boom Maandag 31 augustus tot en met vrijdag 4 september, gemeentehuis, 20.00 uur. Conversatie moderne talen Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans Prakt. Alg. Ontwikkeling Ned. taal v. buitenlanders Ned. taal Izuiver schrijven) Communicatietrainingen: Typen/stenografie, Spreken in 't openbaar Vergader- en gesprekstechn. ISI leersysteem. Leidinggevensamenwerken Hierdoor kortere Notuleren en rapporteren opleidingstijd Huiswerkstudio wekelijks beginnen (begeleiding bij het huiswerk nieuwe cursussen. voor leerlingen t/m 4e klas Kom vrijblijvend voortgezetonderwijs. voor proefles! Inl. dagelijks aan het instituut Pr. Hendrikstraat 168 - Tel. 01720-93914-74680 - 2405 AN Alphen aan den Rijn ”Op verzoek van de voorzitters van de fracties van het CDA, de WD en D’66, heeft ons college besloten de agenda punten 32, 33 en 34 af te voeren van de agenda voor de raadsvergadering van 26 augustus 1981. Als reden voor het verzoek is aangevoerd dat de bestuur lijke afweging van de desbetreffende raadsvoorstellen niet tijdig kon worden dinsdag oefent Be Fair in’hêtBurge- afgerond. Gemelde agendapunten zul- meester Warnaarplantsoen tegen Feye- len thans aan de orde komen in een noord C. De wedstrijd begint om 19.00 extra bijeen te roepen vergadering van uur. de^raad. Deze vergadering zal worden Trainer Ab Fafie komt met de volgende j__ r, - -- - selectie-groep naar Waddinxveen: Ka- 1981, aanvang 19.30 uur.” rel Bouwens, Paul v. d. Blom, Marcel v. d. Blom, Bert Potuyt, Wout Leus, Jan Mulder, Peter v. d. Linde, Henk Duud, Ruud Brood, Jos Bel, Dennis Valentijn, Rick Tjon a neel, Adrie Hoekstra, Mark Wotte, Jaap Vlekke, Louis Schoors, Arie Kortenhoeve, Mike Snoei en Vincent Schobin. Bureau- en dir.secretaresse Receptioniste Bureauassistente Steno-typiste Bedrijfscorrespondentie Ned., Eng, Duits I Boekhouden (beginners) volgens audio-visueel Middenstand 1 en T/2 jr opl I Boekhouden praktijkdipl. I Rep. cursus Boekb. PD. I Mod. Bedrijfsadm. MBA I Adm. automatisering WADDINXVEEN Volgende week afgerond. Gemelde agendapunten zul- meester Warnaarplantsoen tegen Feye- 1 *1 _1_ een van I ■HL -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1