Tekort aan viswinkels occasions auto van velde betrouwbaar en goed Zwemvierdaagse ’81 Bijna 1.800 man in en om zwembad M 1 fj; MOOIVOOR MINI’S Meubeltoonzalen van Stolker BV zijn nu eenmaal zo groot geworden <w Kappen van twee bomen leeuwen bv Sr bi I 3 I <11 Een boekenbon? ITANKEN KORTING ’’DURF TOT ONDERNEMEN KAN CRISIS KEREN” VAN LEEUWEN AUTOBEDRIJVEN Officiële opening door burgemeester mr. A.G. Smallenbroek ''azv~L4fta" Waterschap g De Gouwelanden OPENBARE KENNISGEVING Voorlichtings avond over groene nota’s Lessen eh clubs Diversen o If S€ •ft I CD ZOVEEL MOOIS, MOOI DICHTBIJ i /BK/ DAG EN NACHT |H k. 2?® WW van de Bas (28). In het bedrijf is ook René van de Bas (22) opgenomen. tUGI DJ Bij hel portret van de heer C. Stolker, oprichter van de meubeltoonzalen Stolker BV aan de WUhelminakade, van 1 LANDINRICHTING gadegeslagen. ARAL EEKt 1979 1978 1978 1979 1978 1976 1978 1976 1980 1976 1980 1978 1979 1980 1977 1976 1973 1980 1980 1975 1980 ANDERE MERKEN FORD Taunus 16 GL FORD Taunus 16 L FORD Taunus 16 L MAZDA 626 RENAULT20TS. VOLVO 244 VWGolfD VW Golf autom CITROËN Visa RENAULT 16TL. OPEL Kadett 3 drs. OPEL Kadett 16 S OPEL Ascona 19 N OPEL Ascona 20E SR OPEL Ascona 16 N OPEL Ascona 16 S OPEL Ascona 16 N OPEL Manta 20 N OPEL Rekord 19 N OPEL Rekord coupé OPEL Senator 30 S MET SEIZOENGEBONDEN! 5 W OENSDAG 2 SEPTEMBER 1981 min WADDINXVEEN De vorige week in het openluchtzwembad "de Sniep" gehouden Nationale Zwemvierdaagse is onder zeer grote belang- ADI in W e we Herd ■gen rijdt -1 en egen reeld erde< e aai repe! enu( >irk Land ast. ■links naar rechts Wim van de Bas (31), Kees van de Bas (28), Cor van de Bas (61en René van de Bas (22). (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). MET AANTREKKELIJKE iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin yjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ WADDINXVEEN Burgemeester mr. A.G. Smallenbroek heeft vo rige week woensdagmiddag de geheel verbouwde en uitgebreide meu beltoonzalen van Stolker Meubelen BV aan de Wilhelminakade officieel geopend. Hij deed dat met een toespraak, waarin hij ook stil stond bij het feit dat het bedrijf van directeur C. van de Bas en zijn zonen 60 jaar gele den werd opgericht door de heer C. Stolker, de schoonvader van direc teur Cor van de Bas (61). Zijn mededirecteuren zijn Wim (31) en Kees r^-i< r Kddi |g sn lor 2 Ie ft c jiging I het luwe niet I heeft verlaten, sterker, ongetwijfeld de I de anderen stimuleert, blijft het onderne- Frre men een Waddinxveen’s kenmerk. Een I de Waddinxvener zit niet stil, bruist van fe de: activiteit, dat heeft de geschiedenis alt- aileron O w V k >1-, het ondernemen Waddinxveen v tr H H geeft H JAM f Y zZ: X 1 MAANDE LIJKS AFREKENEN VIA OVER- ZICHTELIJKE FAKTUREN, WELKE DOOR DE COMPUTER ZIJN SAMEN GESTELD. PLASWEG 16, WADDINXVEEN, TEL: 01828-6333 )ok c >agne olgei len. f Laat uw TEGELWERK door de vakman doen. Uw tegel zetter is H. W. van Oudheusden, Am. van Solmsstraat 6. W’veen, tel. 01828-5794. Voor ISOLATIE GLAS komt NIJHOF er aan te pas. Ook voor al uw repa raties Hardglazen deuren, aluminium en hardhouten puien. Muurisolatie. Nij- hof’s Glashandel bv, tel.: 01828-2864, W’veen. Tl oo O O c o w O) 0> i s? Z.uidkadeb. Waddinxveen. i el. 01828- 1000 Iedere donderdagavond koopavond. DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN^, SUPERBENZINE BENZINE DIESELOLIE l« J Sport voor de hele fami lie: JUI-J1TSU en JUDO voor jeugd v.a.4jaar, junioren en senioren, wo. en zat. in de Jan Ligt- hartscKool aan de Kerk- weg-West. Inl. Den Edel, W’veen, tel. 01828-3659. veel jnnev lam, 1 v. t ai lars,2 lalerc I prij fceme DAT KAN MET DE VAN LEEUWEN 1 KREDIETKAART! LEEF VANDAAG en BETAAL MAAR LA TER: Dooreen persoon lijke lening te sluiten krijgt u contant geld in handen. Voor het kopen van uw droomwens, zo als een auto, bromfiets, meu belen etc. Vraagt inl. bij Ass. kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelminasingel 83, W’veen, tel. 01828-2539. CURSUS ENGELS. Van september tot mei: En gels voor beginners en ge vorderden (Grammatica en conversatie) Eventueel ook ’s ochtends. Inlichtin gen en aanmelden: bij A. v, d. Akker, Tesseischa- delaan 5, Waddinxveen, Tel. 01828-7363 (na 19.30 uur). WADDINXVEEN In zijn rede ter gelegenheid van de officiële ingebrui kname van de geheel verbouwde en uitgebreide meubeltoonzalen van Stolker Meubelen BV sprak burgemeester mr. A.G. Smallenbroek niet alleen over het langverwachte bedrijfsterrein Coenecoop, maar ook over de werkgelegenheid. Daarover zei hij het volgende: ’’Hoewel ik bepaald geen kenner ben van, wat wordt genoemd, de economi sche geschiedenis van ons land, meen ik, dat onze huidige economische crisis als verschijnsel niet uniek is. In de vo rige eeuw hebben we enkele keren enorme perioden gehad met een meer dan cojuncturele wegzakking van onze economie, stagnatie van de productie en grote mate van werkloosheid. In een toen sterk overwegende agrarische sa menleving met een relatief zo sterke be volkingsgroei ais van de laatste veertig jaar, zagen overheid en bedrijfsleven ook geen kans een ieder zinvolle arbeid te geven”. "De sociale omstandigheden waren in tegenstelling tot heden bepaald slecht, al ontbreekt er heden ook nog wel het een en ander. Niet voor niets ontston den politieke partijen als de sociaal democraten. Natuurlijk, de oprichting van politieke partijen in de tweede helft van de vorige eeuw lag niet louter in het sociale vraagstuk. Ook de emancipatie, de bewustwording versterkt door speci fieke politieke problemen als de school strijd, deden voorlieden er toe besluiten tot oprichting van politieke partijen. Maar de kern van de maatschappelijke problematiek lag voor vrijwel een ieder in soms diep ingrijpende economische crisis. Goede oplossingen waren er niet of werden niet gevonden. Bij ons bleek achteraf de industriële ontwikkeling Tesselschadelaan 15-13 Tel. 01828-3038 Waddinxveen STENO, TYPEN. Talen: Fr., D., Eng., Spaans. Bijzondere belangstelling was er dit keer voor het penalty schieten op Feyenoord-keeper Joop Hiele. De voetbalverenging Waddinxveen won de hoofdprijs. Tevens trok het optreden van Ome Willem (Edwin Rutten) 900 belangstellenden naar het zwembad. den niet t ook voor hem onbekend is, maar die hij en zijn zoons vol vertrouwen tegemoet gaan, doch ook bij zijn schoonvader C. Stolker die 60 jaar geleden de basis I legde voor het huidige toonzaal- j mxve In st Ird, forge jan ie r ier or Innei jcer is ■ssele ■leger fcardi; >e de< |n in; lote i len wi loep Kdstr ie Cla fcnne ster tdigc re g rrast .arde n de >endi :rg di e ei ordt eer mdg bestaat 10 jaar en een verrassing aan elke cur sist. De voorzitter van de schouw- commissie voor district Ill, J. van Klaveren. ZELF UW KLEDING LEREN MAKEN? Dat kan bij lerares-coupeuse Fanny Kool, Beatrixlaan 13, tel. 01828-7651 Wi ft stelling en heel mooi weer succesvol afgesloten. Het afstandzwemmen gedurende vier dagen trok - zoals bericht 1.668 deelnemers, terwijl ruim 1.200 toeschouwers het hele gebeuren in en rond het ^wembad hebben JONGSTE EN OUDSTE Evenals voorgaande jaren waren er ook dit jaar weer een oudste en een jongste deelneemster. De jongste was net vijf jaar geworden en behaalde, zei het met wat tranen, de bronzen medailles. An- nemieke Croon ontving als-aandenken een zilveren armbandje met inscriptie, mevrouw van der Heyden, reeds jaren een bekende in het zwembad in het zwembad, mocht voor de zevende keer een medailles ontvangen omdat zij de oudste deelneemster was (75 jaar) ont ving zij een zilveren kettinkje met han gertje voorzien van inscriptie. Beide deelneemsters ontvingen namens de or ganisatie een prachtige bos bloemen. ”Het Boetiekje" voor prachtige BRUIDSBOE KETTEN en een scherpe prijs. Ook specialist in Touwwerken e.d. Bloem- sierkunst Littooy, Tuin- bouwweg 4, tel. 01828- 2855. zeker nu we te maken hebben met een bedrijf dat heden zestig jaar bestaat. Ook daarmee van harte gefeliciteerd.” VERHEUGD "We mogen er verheugd over zijn dat een bedrijf in Waddinxveen durf, moed heeft getoond, "aldus burgemeester mr. Smallenbroek. "Een ondernemer toont Wlmitatie- Jneren /broek. Zeer aktueel. Elastische taille, 2 steekzakken en achterzak met klep. In loden groen en ox- blood rood. Maten: 152 <At/m176 1 De tienkamp werd dit jaar gewonnen door korfbalvereniging Korbis en die kwam zodoende in het bezit van dewis- selbeker. De afsluiting van de zwem vierdaagse werd feestelijk besloten met een optreden van het vendelgilde St. Willibrordus uit Waalre. vertrouwen in de toekomst. Een typisch Waddinxveens bedrijf - van oudsher tot heden - met veel collega’s in de meubel branche breidt zeer aanzienlijk uit. Met dit bedrijf heeft Waddinxveen meer te bieden. De vele meubelbedrijven teza men in onze gemeente zouden ook en juist om het marktaandeel uit te breiden de handen meer ineen moeten slaan. Mij is bekend dat daar aandacht aan be steed wordt. Dit streven heeft de warme sympathie van ons college. U, directie, toont heden aan dat de meubelbranche toekomst heeft." "Waddinxveen meubelstad. Zou een gezamnelijke actie van bedrijfsleven in de meubelbranche niet een grotere be kendheid brengen aan u allen. Nu door durf één van u heden heeft getoond dat Het structuurschema landinrichting geeft aan welke gebieden in de toe komst voor landinrichting in aanmer king komen. In Zuid-Holland kan bijna elk gebied dat nog niet op de schop is genomen en waar geen landinrichtingsproject in uitvoering of voorbereiding is, in de toekomst alsnog hiermee kennismaken. Voor Zuid-Holland Oost zijn de belangrijk ste gebieden de Krimpenerwaard, het plassengebied bij Alkemade en het gebied tussen Gouda, Boskoop en Bodegraven. Een groot gedeelte van deze landin richtingsprojecten komt voort uit de wens om een randstad groenstructuur te ontwikkelen. De randstadgroen- structuur is vooral bedoeld om de te korten aan dagrecreatiemogelijkhe den op te vangen. Daarvoor wil de regering de volgende oppervlaktes recreatieterreinen creë ren: voor Leiden 1100 ha., voor Den Haag 1900 ha., voor Dordrecht 800 ha. en voor Rotterdam 3500 ha. Ook in de stedenband Gouda/Alphen is 650 ha. dagrecreatie-terrein gepland. In totaal gaat het om 7950 ha. die aan de landbouw onttrokken moeten worden. Van deze kleine 8000 ha. zal een groot gedeelte bos worden. Voorbeelden van aan te leggen recre atiegebieden zijn IJsselmonde, ’s Gra venwouden en het Gouwe Bos. Aan de rand van deze randstadgroenstruc- tuur komen voorzieningen voor de rustiger vormen van openluchtrecrea tie zoals wandelen, vissen en fietsen. Deze extra voorzieningen zullen be staan uit fiets- en wandelpaden en ex tra beplantingen. Dit recreatieve me degebruik van het platteland zal bijna overal in Zuid-Holland bevorderd worden. WADDINXVEEN B. en W. hebben aan de directeur van de gemeentelijke I dienst Openbare Werken en - I Bedrijven, de heer A. M. Zwamborn, vergunning verleend tot het kappen van twee zonbenemende bomen bij de tuin van het pand Peuleyen 160. In de on middellijke omgeving is voldoende op gaand groen aanwezig, zodat het dorps- schoon niet wordt aangetast. la de -*g- ruk. ’ijk g oed m. I rach iond; eeld ijd 2i raar anse: ers k fadd enut ert-J oor i v’add Jet h waar waar Irech >ush. ing c en st le sei land! n zitt WADDINXVEEN/DEN HAAG - Bewoners van nieuwe woonwijken moeten de grootste moeite doen om ergens een visje te kunnen kopen. In nieuwe winkelcentra heeft men vaak vergeten een viswinkel in te richten. Uit een in het Algemeen Dagblad gepubliceerd onderzoek van het Eco nomisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) in Den Haag blijkt dat er sinds 1960 730 winkel centra gebouwd zijn met in totaal 55 viswinkels. Het EIM maakt zich zorgen over deze situatie. Project ontwikkelaars weren vaak vishande laren uit nieuwe centra zo blijkt uit een onderzoek. Bovendien liggen de huren aan de hoge kant. Het tekort aan viswinkels in winkel centra wordt opgevangen door super markten die naast diepvriesvis ook uok niet direct de oplossing van alle kwaad. Ook in deze eeuw hebben we in de dertiger jaren een structurele economische crisis gekend. Onder u, vandaag, zijn er die zich dit nog goed kunnen herinneren, omdat ze het aan den lijve hebben ondervonden. AFSCHUWELIJK Hoewel wij vandaag de meest directe gevolgen opvangen door het bestaan van sociale wetgeving, is het niet func tioneren in het arbeidsproces een voor de persoon die het betreft, afschuwe lijke zaak. Het heeft vaak consequen ties voor het niet functioneren in an dere maatschappelijke verbanden en wanneer het werkeloosheidspercentage tot om en nabij de tien procent is geste gen, leidt het ook tot het duidelijk min der functioneren van die verbanden zelf. Ik zei eerder, de geschiedenis herhaalt zich. Een ding weten we zeker; willen we de crisis in de kern aanpakken, dan is de remedie van eertijds, de maat schappelijke krachten lossen het van zelf op, niet juist. Er wordt van de over heid en bedrijfsleven een beleid ver wacht dat stimuleert, arbeidsplaatsen schept, investeringen uitlokt. Een be leid wat zich richt op bewaking van het bestaande en uitnodigt tot nieuwe aan zetten. Met een realistisch gezicht op de toekomst, durf tot ondernemen, kan de crisis worden overwonnen. Vandaag is dat niet eenvoudig, want zulk een be leid vergt inzet, omdat veel procedures moeten worden doorlopen en barrières moeten worden geslecht JUDO (ook in Wad dinxveen voor jeugd en senioren), TAEKWON DO (jeugd en senioren), JIUJITSU, KONDITIE TRAINING (body buil ding), ZONNEBANK en SAUNA. Voor in lichtingen: L. MAR CHANT, Boskoop. Tel. 01727-4025/3500. O M’. UNIEKE BONTAAN- BIED1NGF Het Bontpa- leis gaat ook in september nog door met prijzen waarvan U zult zeggen: 20% a 25% beneden de normale waarde!! Volle garantie, credietservice mogelijk. Het Bontpaleis, Hoogstraat 153 (voetgan gersgebied), Rotterdam- C„ tel. 010-143337. Reis geld v. 2 pers, vanuit geh. Nederland bij koop terug. Vrijdags tot 21 uur ge opend. verse vis gaan verkopen of door een viskarretje. In de afgelopen jaren is het aantal ambulante handelaren die vis verkopen sterk gegroeid. Dit hangt samen met een stijging van het aantal markten in Nederland. In 1974 waren er nog 928, in 1981 al 1062 vishandelaren, die er een viskar of een wagen met een bakinstallatie en een koeling op na houden. GESTEGEN In de afgelopen zes jaar is de con sumptie van vis sterk gestegen. In 1975 gaven de Nederlanders 700 mil joen gulden uit aan hun vismaaltijd, in 1980 was dit al ruim 1 miljard gulden. Dat is per Nederlander zo’n 75 gulden per jaar. Zeevis - kabeljauw, schol of tong - wordt het meeste gegeten: 5,3 kilo per Nederlander; dan volgen de gar- Belanghebbenden kunnen binnen der- I tig dagen na deze publikatie op grond I van de Wet Administratieve Recht- spraak Overheidsbeschikkingen een bezwaarschrift tegen dit besluit indie- I nen bij Burgemeester en Wethouders. I Spoedcursus 3 maanden f345,-. EEN TYP-DIPLOMA ALTIJD HANDIG Steno-Typ-school Tesselschadelaan 15-13 Tel. 01828-3038 Waddinxveen Ook in Boskoop STENO, talen: Ned., Fr., D., Eng., Spaans. I Onze eerte burger noemde het een altijd feestelijk gebeuren, een bedrijf openen. "Een opening van een nieuw bedrijf ge eft eigenlijk alleen maar vreugde. Van daag - nu wij een minder expanderende economie kennen - is het een felicitatie waard dat u toch besloten hebt door te zetten. Natuurlijk is daar vertrouwen, TOYOTA-DEALER I hans mij geleerd. Sla de handen ineen tmnei en zorg dat mijn opvolger - neen, na- loster men noemen wij niet - direct na zijn en- |oeP tree de draad weer kan oppakken. Imp J Waddinxveen meubelstad gaat door.” Irslui Stolker Meubelen BV, waar men onder |ng, één groot dak van 3500 vierkante meter ejijk g kan kiezen uit 98 zitgroepen, 43 slaap- I Lik kamers, 113 eethoeken en nog 1 meer, beschikt over eens zoveel opper vlakte voor het uitstallen van meube- I len. Er is ook sprake van klimaatbe- lnt heersing in het pand en alles getuigt van een moderne aanpak. Het door het ar chitectenbureau Treffers en Polgaront- I worpen pand - en dan wel in het bijzon- I der door ir. A. J. Dekkingh - biedt daar- L voor ook alle mogelijkheden. |mdei TOEKOMST Kesn‘ Directeur C. van de Bas stond in zijn |rjn„ toespraak tot een groot aantal genodig- |n je den niet alleen stil bij de toekomst, die »ianai nnL \//Ar\r hAmAnhAL-Andic moor Jip hii Inner nalen, de mosselen en de oesters met 3,2 kilo; haring staat op de derde plaats met 1,8 kilo; van forel, paling, snoekbaars of andere zoetwatervis wordt 0,4 kilo per man per jaar gegeten. VERENIGDE MODE VAKSCHOOL start in september de volgende opleidingen: naai- en kniplessen (zonder pa- troontekenen); opleiding: costumiëre, coupeuse, le rares. Inl. voor Waddinx veen: Mevr. P. M. Hil gers (directrice) t&L 01828-3716, voor Wad dinxveen en Gouda (Bloe- mendaal): Mevr. C. Roo- tert, tel.:01820-30693. Vlag in top op het pand van meubeltoonzalen Stolker B V aan de Wilhelminakade. I Foto: Weekblad voor Waddinx- veen!Sjaak Noteboom Korte cursus NEDER LANDS ca. 5 maanden f200,-. Steno-Typ-school VOORLICHTINGSBIJEENKOMST OVER DESCHOUW. De voorzitter van de schouwcommissie in dis- trict III (polder Oukoop en Negenviertel, polder Sluipwijk, polder Stein, polder Bloemendaal en Willens) nodigt belangstellenden uit tot het bij- wonen van een VÖORLICHTINGSBIJEEN- KOMST OVER DE SCHOUW welke zal wor- den gehouden op donderdag 3 september a.s. om 20.00 uur in de "Kunstmin", Boelekade 67 te Gouda. Aan de orde zal onder andere komen het tijd- stip en op welke wijze schouw zal worden ge- dreven over de iri het district gelegen water- keringen, watergangen kunstwerken enz. Tijdens deze bijeenkomst kunnen over deze za- ken vragen worden gesteld aan de schouwcom- missie. WADDINXVEEN/GOUDA - In Concordia aan de Westhaven 27 in Gouda wordt woensdagavond 16 sep tember om acht uur een voorlich tingsavond gehouden over de in spraak bij structuurschema’s landin richting, openlucht-recreatie en na tuur- en landschapsbehoud. Tijdens deze door het centraal secretariaat van de streekcommissies Zuid-Hol land georganiseerde avond staat de Zuidhollandse situatie natuurlijk cen traal. In drie groene structuurschema’s, het structuurschema landinrichting, o- penluchtrecreatie en natuur- en land schapsbehoud, heeft de regering haar voorlopige plannen neergelegd voor het landelijk gebied in de toekomst. Waar en hoe zal daarin plaats zijn voor land-, tuin- en bosbouw, voor recreatie en voor natuur- en land schapsbehoud? Komen allen die er wonen en werken voldoende aan hun trekken? Voor deze en nog vele ande re belangen zullen wij het niet-stede- lijke gebied moeten inrichten. VERKOOPPUNTEN Het EIM maakt een verdeling van de verkooppunten van vis in Nederland. de haringkar, waar slechts één vissoort in wat variëteiten verkocht wordt; de viskraam, waar de bekende vis soorten vaak uitsluitend vers, of ge bakken aan de man gebracht worden; de gespecialiseerde vishandel, waar men vele inheemse en uitheemse vissoorten kan kopen, onbewerkte, panklaar, gefileerd of verwerkt in salades. legde voor het huidige toonzaal- complex. Hij verhaalde een aantal ge beurtenissen uit de begintijd, waaruit bleek dat wijlen de heer Stolker, wiens portret in de hal van het bedrijf een plaats heeft gekregen, beschikte over ondernemingslust, wilskracht en een sterke persoonlijkheid. o loster O i F a

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 16