1 Zwemmen zuigelingen, peuters Gouwe-heren IV winnen de Kringbeker Excelsior klaar voor de start Rob de sterkste Be Fair wordt ’n Basketballen om beker publiekstrekker ROB TOL (19) IS N KRACHTPATSER gehandicapten en bejaarden F' Start in het overdekte op woensdag 16 september Snelschaken bij wijze van seizoenstart 9 ’ILLEGALE’ SCHEURPARTIJ WEEKBLAD-SPORT EN RECREATIE Sterkste man A Iblasserwaard Uitsl^ kleur en slagzin wedstrijd tijdens Zwem- Klaverjassen bejaarden in AF-centrum Oefenpartij WSE-Wassenaar werd gestaakt ‘n HOCKEYERS WACHTEN MOEILIJK SEIZOEN Slechte vangst HSW-hengelaars 2d a la ij-./ o '■twrwrv I IQ 1 9 a I I ■F X Til q I.KBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 2 SEP FE,MB ER 19S1 4 r De 19-jarige Waddinxveense taxichauffeur Rob Tol tijdens het optrekken UGDSCHAAK n g e \a een seizoen vol festiviteiten rond het 75-jarig bestaan staat de Waddinxveense damvereniging Excelsioi Waddinxveen/Sjaak NoteboomI. 1 e meisjes JAMES g s s Roubos De Gouwe hield in de reste rende tijd het hoofd koel en scoorde bo vendien nog twee keer 5-3. der- ond cht- een die rs. der ter ap- eel er- be- 5e- 'an ar- nt- )n- ar- e )ben lijke i orn, van tuin on- op- rps- n 0 k s e i J i 1 pen nieuwe leden te ontvangen’! Me vrouw de Laat en de heer Gruijll zul len er graag nog een aantal bij krij gen,’ aldus de organiserende vereni ging. liet de ne ren /an all een na- en- en. In in P- h- n- n- a- is at >1- le (i- gaf Be Fair nog meer aanvallende im pulsen. Het mag een wonder heten dat Goucfti nog lang overeind bleef, vooral dank zij Jan v. d. Heuvel. Hij redde zeer goed op inzetten van Verbree, Graaf land en Den Besten. Toch werd het 3-0 door Kees Graafland (solo), ingevallen voor Evert Mahwin. Over de wijze waarop Be Fair speelde zal in positieve zin nog lang nagepraat worden. ijn ig- iie hij >et C. $is al- ?e- uit :ns en 'er en n e n g ;t >r 1». )r 1- ;r n Rob Tol maakte als sterke man furore, want begin juni wist hij tijdens het brug- festijn '81, het jaarlijkse feest van de winkeliers aan de voet van de Wad dinxveense hefbrug, de titel sterkste man van het Hollands Hart te vero veren. Op zaterdag 19 september neemt Tot slot nog iets over het douchen! De voorraad warm water is beperkt. 1 1 ienu n |irk aan een steigerpijp. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Brini Boon). De zeer goed leidende Waddinxvener A. L. Monster voelde volkomen de wijze aan waarop beide teams trachten te spelen. Snel en goed combinerend golfde het spel op en neer. Het leek of de Gouda-spelers boven hun krachten gingen, omdat Be Fair gaandeweg een conditioneel overwicht kreeg en daar van ook ging profiteren. Eerst was het Kees Verbree die een voorzet knap met de borst opving, maar daarna net naast schoot. Even later speelde Kees Verbree zich knap vrij, lobde de bal voor het doel waar Aart Bos verlengde en Ron Coppejans hard in de bovenhoek scoorde (1-0). Eerst nu begon de voetbalshow echt. Het was een lust om te zien hoe Be Fair snel opgezette aanvallen afwisselde met temporiserend spel. Alles wat op dit ni veau getoond kon worden, werd het pu bliek voorgeschoteld. Een zo spelend Be Fair moet publiek trekken. De Be Fair-verdediging schoof steeds op het middenveld in (Bron en Koele), waar door een groot nummeriek overwicht uitstekend werd uitgebuit. Pal voor rust werd dit uitgedrukt in een doelpunt van Ron Coppejan: 0-2. Na de.thee "debuteerde" Bert Graaf land voor Be Fair. De ex-international T s W..*’ In het bestuur van de Zwem- Revali datie- en Recreatie Waddinxveen zit naast voorzitter mevrouw M.A. Rot- huizen-Bakker, secretaris mevrouw B. B. van der Linde-Bauer, penning meester H. van Gelooven en als leden mevrouw E. Peeters (tel. 3086) als gedelegeerde peuters, mevrouw M.A. Rothuizen-Bakker (tel. 4732) als ge delegeerde gehandicapten, H. de Gruijll (tel. 6693) als gedelegeerde bejaarden, mevrouw. H. de Laat (tel. 01727-5693) als gedelegeerde bejaar den en D. Delissen (tel. 3937) na mens de'Waddinxveense Reddingsbri gade. Op woensdagavond vanaf 16 septem ber kunnen in het verwarmde zwem water de zuigelingen terecht van 17.30-18.00 uur, de peuters van 18.00-19.00 uur, de gehandicapten van 19.00-20.15 uur en de bejaarden van 20.15-21.00 uur. Er kan onge veer 45 minuten worden vrijgezwom- men tussen 17.30 en 21.00 uur. Ouders van zuigelingen en peuters dienen contact op te nemen met me vrouw E. Peeters. Gehandicapten en bejaarden, die ‘nieuw’ komen dienen een briefje van de dokter te hebben en zich dan op te geven bij mevrouw M.A. Rothuizen-Bakker en de heer II. de Gruijll. Dus de 65-plussers kun nen niet op eigen houtje naar het o- verdekte zwembad komen. NOG MEER UITSLAGEN Nog een paar uitslagen van oefenweds trijden: Be Fair verloor thuis van Rijns- burgse Boys. De Waddinxveense doel punten kwamen van Kees Verbree en Wim den Besten. Het tweede team van Be Fair verloor met 0-6 van Rijnsburgse Boys 2. LRC-Be Fair had een eindstand van 0-5 in het voordeel van de Wad- dinxveners. De Leerdammers hadden het nakijken bij doelpunten van Ver bree (driemaal), Graafland en Bron. Tegen LRG 2 behaalde Be Fair 2 een winst van 1-0. Waddinxveen verloor met 2-3 van Rhoda in Bodegraven. Een winst van 2- 4 was er voor het verjongde Wad dinxveen tegen de Rotterdamse afde- lingsclub Zuiderster. WSE verloor in Waddinxveen met 0-2 van Alphia. Van zuigeling tot oud: Kort dou chen! Groepen kunnen de vele dou ches nemen, voor de enkeling zijn er_ losse douches! ‘Laten we aan elkaar' denken, zodat de laatste groep niet onder een koude douche hoeft!,’ luidt het verzoek van de Zwem- Re validatie-en Recreatie Waddinxveen. Het leukste onderdeel viel al bij de startvlag: het trek ken van een auto. Oud-zwem mer Leo Scheulderman overbrugde de afstand van mderdag 3 september wordt de al- mene ledenvergadering gehouden. >als gebruikelijk bij de najaarsverga- ring zal ook nu weer de regeling n de huishoudelijke competitie het iangrijkste punt van de agenda rmen. Agendapunt van de vergadering was onder andere de bestuursverkiezing. Aftredend en zich om gezondheidsre denen niet herkiesbaar stellend be stuurslid B. van Eijk werd vervangen door G. Dankers. B. van Eijk maakte 21 jaar, waarvan 16 jaar als secretaris, deel uit van het bestuur. Onder dankzegging voor het vele werk, dat hij voor de vere niging had gedaan, overhandigde de voorzitter hem daarbij een passende waardebon. A. Blom werd in het be stuur herkozen. Huidige samenstelling van het bestuur: P. Swart (vooriztter); C. H. Kramp (penningmeester); J. Both (secretaris) en de leden A. Blom, T. den Ouden, C. J. Barelds en G. Dankers. In januari 1982 wordt in samenwerking met de afdeling Waddinxveen van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs WADDINXVEEN De meisjes en jongens die vorige week aan de Nationale Zwemvierdaagse heb ben meegedaan mochten als ze dat wilden ook deelnemen aan een kleur- en slagzinwedstrijd. Er waren drie categorieën: tot 9 jaar, 9-10jaar en 1 l-12jaar. Als eerste prijs is beschikbaar ge steld een trainingspak, als tweede prijs een paar trimschoenen en als derde prijs een duikbril met snor kel. De prijzen zullen komende vrijdagmiddag om vier uur in de sportwinkel van Loek Marphant in Boskoop worden uitgereikt. De in de prijzen vallende meisjes en jongens kwamen afgelopen za terdagmorgen uit de bus toen een jury onder leiding van chef- badmeester W. A. van Minnen de 40 ingezonden kleurplaten ging beoordelen. In de jury hadden zit ting wethouder mevrouw Lous Oosterbroek-Waagmeester, kun stenaar Theo den Boon, zwemon derwijzer Wim Vermeij en journa list Bert Woudenberg. Zij bepaal den als volgt de uitslag: Tot en met 8 jaar 1. Marjam Overdam, Mozartlaan 7(8jaar) 2. Arnold Staarthof, ’Anna Pau lo wnastraat 18 (7 jaar) 3. Vincent Slootweg, Wilgenhorst 12 (7jaar) Eervolle vermelding: Joyce Kerk- hoven, Heemraadweg66 (3 jaar). 9-1(1 jaar 1. Ralph Vink, Herculespad 11 (9 jaar) 2. Lizette van Hooft, Mozartlaan 9(9jaar) 3. Roland Klein Nagelvoort, Heu velhof 22 (10jaar) 11-12jaar 1. Sandra Bode, Prunugstraat 15 (11 jaar) 2. Marco Koopmans, Amalia van Solmsstraat28 (11 jaar) 3. Iris Vink, Herculespad 11 (11 jaar). de voorronde kwamen Wolfs, v.d. ure en Kardol als groepswinnaars de bus, terwijl Beseiner en v.d. e deze eer moesten delen. In de fi- leronde werd de hoofdgroep ge- >nnen door Wolfs, die Besemer en osten een half puntje voor bleef, oep 2 werd gewonnen door Smits- mp met 2 punten voorsprong op rsluis. Groep 3 was voor Ham- ng, die zich in de voorronde ken- lijk gespaard had. Met 5 uit 5 bleef Ellers een vol punt voor. Martin nneveld bracht groep 4 op zijn am, waarbij hij de gebroeders J. en v. Oort resp. een half en een vol nt achter zich liet. De groepswin- ars, zowel in de voorronde als in de aleronde, ontvingen allen een geu- prijsje in de vorm van een bosje lemen. lok de dames hebben hun oefencam- ugne achter de rtig. Het elftal zal olgende week de competitie begin- len. Het speelt dit jaar in de 3de klas. de finale om de beker van de KNZB-kring Gouwe-Rijnstreek gewonnen door met 5-3 te zegevieren over Sassenheim 1 Na een moeilijke beginfase liepen de heren uit naar een 3-1 voorsprong. Een overtreding in de verdediging van de Waddinxveners leverde een strafworp op, die in eerste instantie door keeper Henk van Erk werd gehouden. De scheidsrechter liet de strafworp om onbegrijpelijke reden overnemen. En toen was het raak: 3-2. Tegelijkertijd werd de keeper van Roubos De Gouwe naar de kant gestuurd. Uit de numme- rieke meerderheid maakte Sassenheim gelijk (3-3). WADDINXVEEN Heren IV van de zwem- en waterpoloclub Roubos De Gouwe hebben zaterdagavond in het openluchtzwembad "de Sniep” WA DDINXVEEN Zeshonderd toeschouwers hebben zaterdag in het Burgemeester Warnaarplantsoen zaterdagtweedeklasser Be Fair met 3- 0 zien winnen van Gouda. Het was een zeer aantrekkelijk duel tussen Gouwenaren en Waddinxveners. De gasten slaagden er niet in de Be Fair-trein af te remmen. tijdens het trekken van een auto van ruim 700 kilo, het optrekken, het dra- gdraven met volle jerrycans en het paal werken. Leukste onderdeel was mis schien wel het trekken van een auto. Daar deed Rob Tol bijna twee maal zo lang over als de andere deelnemer Leo Scheulderman, die als tweede zou ein digen. Maar uiteindelijk zegevierde de dat hij het optrekken aan een stijger- het telefoonboekenscheuren op zijn WADDINXVEEN Maandagavond 7 september wordt er in het Anne Frank-centrum weer geprijsklaverjast. Begonnen wordt om half acht. De deelnamekosten bedragen f 2,50. Op geven bij de heer A. Bresser, tel. 4431 en bij het Anne Frank-centrum, tel. 5555. >k de jeugdafdeling van de Wad- axveense Schaakvereniging is weer n start gegaan. De eerste avond :rd, zoals te doen gebruikelijk, orgebracht met snelschaken. Deze mier van schaken is een goede ma- ;r om weer aan het schaakbord te :nnen na de zomervakantie. De :er is erg ongedwongen en het vele sselen van tegenstander schept de legenheid ervaringen en wetens- lardigheden uit te wisselen. deelnemers werden in twee groe- n ingedeeld, waarna de stukken in ote snelheid over de borden kon- n worden geschoven. In de eerste loep kwam het tot een beslissings- Idstrijd tussen Huug de Vries en E- Claassen, die door Eric werd ge- fcnnen. Eric Claassen dus winnaar in ie sterkste groep. Op de derde plaats tindigde Steven Verhagen. In de an- Kre groep werd Claudia Torenbeek ■rrast door Hans Kimmel, die mede daardoor met een 100 procent score In de top kwam! Claudia werd zo lende tweede en Hans van Wouden berg derde. Be eerstvolgende donderdagavond ivo rd t in het Anne Frankcentrum het ■eer serieuze schaakwerk weer ter hand genomen. fa de rust kwam Noordwijk sterk te- Lg. De verdediging kwam onder Iruk. Dit had als gevolg dat Noord lijk gelijk maakte. Waddinxveen ging loed door, maar kwam niet tot sco rn. Noordwijk scoorde wel en dat Lacht de eindstand op 2-1. tondag werd er tegen Dordrecht ge teeld. Deze ploeg speelt al geruime Ijd 2de klas. Dordrecht speelde goed laar scoorde slecht. Dit blijkt uit de Jansen van Dordrecht: 28 strafcor- lers krijgen en er slechts 1 benutten, raddinxveen kwam voor door het lenutten van een rebound door Ro- lert-Jan Maassen. Bart Stoll brak loor en scoorde 2-0. kaddinxveen kon deze voorsprong Tiet handhaven, de verdediging kwam waar onder druk. Deze druk was te waar. Het eerste doelpunt van Dor drecht werd gemaakt uit een straf- tush. Ook de gelijkmaker liet niet kng op zich wachten. Deze werd uit en strafcorner gemaakt. Het komen- Be seizoen zal moeilijk worden, maar landhaving in de 2de klasse moet er n zitten. het clubtrouwe erelid W. van der Heijden. (VOO) voor de 10e keer (2e lustrum) het schooldamtournooi georganiseerd. Het ligt in de bedoeling dit niet onopge merkt voorbij te laten gaan. COMPETITIES In het komend seizoen zal Excelsior met 2 achttallen en 2 viertallen uitko men in de clubcompetities van de Goudse Districts Dambond. Ongetwij feld zal het eerste achttal daarbij trach ten wederom promotie naar de Provin ciale Hoofdklasse te bewerkstelligen. Bepaald is dat evenals het afgelopen seizoen het rondspel (onderlinge com petitie) zal worden gespeeld met het moyenne-systeem met de aanvulling, dat dit seizoen daaraan finales zullen worden gekoppeld. De start van de on derlinge competitie is op donderdag 3 september. Op zaterdag 12 september a.s. volgt de zevende wedstrijd. Deze wordt gehou den in het Aarkanaal. Vertrek van het station om 06.00 uur. JONGENS A De adspiranten behaalden een knappe overwinning op het Leidse Zijl/LGB: 7- 6. Uitblinker was Leon van Beek. Door deze overwinning spelen de adspiranten op maandag 7 september 20.30 uur de finale tegen LZ‘86 A in het zwembad "De Sniep". WADDINXVEEN Voor de Waddinxveense damvereniging Excelsior is het nieuwe seizoen vorige week donderdagavond in het Gereformeerd Verenigingsgebouw Het Trefpunt begonnen met een ledenvergadering. Op deze avond mocht voorzitter P. Swart 31 leden begroeten, waaronder \DDINXVEEN Met een onder- g snelschaaktoumooitje, waaraan or 23 leden werd deelgenomen, eft de Waddinxveense Schaakver- iging WSV vorige week donderdag het Anne Frank-centrum het ■uwe seizoen geopend. WADDINXVEEN De oefenpartij WSE-Wassenaar is zeven minuten voor tijd bij een stand van 0-0 ge staakt omdat er problemen ontston den nadat een speler van Wassenaar uit het veld was gestuurd wegens het vele praten. De Waddinxveners speel den zonder Frans Schwiebbe, die de Vondelwijkclub weer zou willen ver laten. Na een seizoen Jodan Boys zou hij weer terug willen naar Gouda. Waddinxveen verloor met 4-2 van Hoek van Holland. In de rust was het al 4-0. John Speelman en Peter Hee- ren scoorden voor W’addinxveen. WADDINXVEEN - Zaterdag 5 en zondag 6 september spelen de dames- senioren en de heren-junioren van de afdeling basketbal van de multisport- vereniging TOOS hun eerste wedstrij den voor de nationale beker. Tegenstander voor zowel de dames als de heren zijn de ‘Uitsmijters’ uit Almelo. Op zaterdag wordt de uit wedstrijd in Almelo gespeeld. Zondag 6 september komen de basketballers uit Almelo naar Waddinxveen. De thuiswedstrijden worden om 11.00 in Van een onzer verslaggeefsters PAPENDRECHT Het was maar goed dat het aantal deelnemers aan de strijd om de titel sterk ste man van de Alblasserwaard, extra attractie tlj- de Nationale Zwemvierdaagse in Papendrecht. MEDEDELINGEN Wat de gehandicapten betreft. Dege nen die therapie en/of zwemles krij gen worden verzocht af te bellen als ze verhinderd zijn! ‘Het is erg verve lend als men weg blijft zonder afmel ding. We staan dan onnodig in het water te wachten wat ten koste gaat van tijd die we dan aan anderen kun nen geven,’ aldus de vereniging. Afbellen bij mevrouw Rothuizen (tel. 4732) of bij het zwembad (tel. 2270). Wie zonder reden of telefoon tje wegblijft zal uit de indeling wor den gehaald. Vrijzwemmers, het diepe gedeelte is voor u beschikbaar. Blijf niet langer dan nodig is ‘hangen’. Het doel is: zwemmen als therapie! Trek dus uw baantjes met eventueel koffie toe in Bar Pardon (boven zwembad). Mocht u niet meekomen dan ook graag doorgeven aan de kassa! Helaas wordt dit vaak vergeten wat onnodi ge administratie met zich brengt!! Bejaarden, na een gezellig jaar van water, gym en lachen èn tot slot de boottocht op de Braassemmermeer weer een nieuw begin. ‘Zijn er al nieuwe 65-plussers die willen mee doen? Goed voor uw conditie, we ho- Rob Tol moest bij het autotrekken nog warm lopen maar ging uitein delijk toch met de eer strijken. Zo berichtte het dagblad De Dorthenaar het optreden van Rob Tol tijdens jongens 8-12 jaar, 18.30 uur 16-19 jaar. Dinsdag Joh. Postlaan: 20.00 uur dames re- kreanten, 21.30 uur heren rekrean- ten. Woensdag Sportzaal Groensvoorde: 17.00 uur meisjes 12-14 jaar, 18.15 uur meisjes 14-16 jaar, 19.30 uur jongens 12-14 jaar, 20.45 uur jongens 16-19 jaar, heren-senioren, 22.00 uur selektie heren. 1- ir >r ■ADDINXVEEN - De hockeyers ■n Waddinxveen gebruikten het laat- le weekeinde voor de competitie om Iterdag tegen Noordwijk en zondag ■gen Dordrecht te spelen. De wed- ■rijduitslagen waren respectievelijk 1-1 en 2-2. legen Noordwijk werd er goed ge- leeld. De opbouw begon goed bij de Irdediging en liep goed door tot in Ie aanval. Helaas ging het scoren niet lepel. Waddinxveen kwam door het Benutten van een rebound door Jan- -1.1; van Bennekum op 1-0. Deze ■tand werd vast gehouden tot in de list. WADDINXVEEN De zesde weds trijd voor de zomercompetitie van de hengelsportvereniging Waddinxveen (HSW) werd gehouden in de Heimans- wetering. De vangst in dit kasconcours was zeer matig. In de A-groep waren de eerste vijf: 1. J. Verhoef 2620 gr., 2. J. van Egdom 2080 gr., 3. L. Engels 1340 gr., 4. W. v. d. Wal 1320 gr., 5.A. van Leeuwen 1260 gr. In de B-groep: 1. P. van Exel 1640gr., J. de Wit 1390 gr., 3. W. Houtman 1320 gr., 4. R. Aalbers 1210 gr., 5. H. Romijn 1140 gr. WADDINXVEEN - Voor dc vereniging Zwem- Revalidatie- en Recreatie Waddinxveen gaat woensdag 16 september het zes de seizoen beginnen. De vereni ging, die wordt voorgezeten door mevrouw M.A. Rotnuizen- Bakker van het Noordeinde 97a, houdt in het overdekte zwembad ‘de Sniep’ zwemcur- sussen voor zuigelingen, peu ters, gehandicapten en bejaar den, steeds op woensdagavond tussen 17.30 en 21.00 uur. WADDINXVEEN PAPEN DRECHT De 19-jarige aan de lep- laan 116 wonende Waddinxveense taxi chauffeur Rob Tol heeft in Papen drecht de strijd om de titel ’’sterkste man van de Alblasserwaard" gewon nen. Hij verzamelde 46 punten daar voor en dat was 1 punt meer dan de als tweede geëindigde Leo Scheulderman. sporthal de Sniep gespeeld. Suppor ters zijn van harte welkom. TRAININGEN Foos-baskctbal is inmiddels ook met de trainingen begonnen. In alle leef tijdsgroepen kunnen nog enkele nieuwe leden worden geplaatst. De trainingstijaen zijn*. Maandag Joh. Postlaan: 17.00 uur meisjes 8-12 jaar, 18.30 uur jongens 14-16 jaar. Sportzaal Groensvoorde: 17(00 uur Na een seizoen vol festiviteiten rond het 75-jarig bestaan staat de Waddinxveense damvereniging Excelsior weer aan het begin van een nieuw seizoen. Dat de vereniging een kwart eeuw oud is bewijst deze nog niet zo lang geleden gemaaktestaatsiefoto. (Foto. Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). de Waddinxveense taxichauffeur deel aan krachtwedstrijden in Nieuw Lek- kerland. Rob Tol werd in Papendrecht, waar de wedstrijden werden gehouden in het kader van de Nationale Zwemvier daagse, gadegeslagen door een ruim honderdkoppig publiek, waaronder di verse Waddinxveners. Hij liet er op de ligweide van het zwembad geen twijfel Waddinxvener met één punt meer, om- over bestaan dat hij met de eer zou gaan d°* h;j strijken en een briefje van vijfentwintig pijp, het vervoeren van volle jerrycans gulden in zijn zak zou kunnen steken, en het telefoonboekenscheuren op zijn Als enige wist hij vijf telefoonboeken naam wist te brengen, van een flink formaat binnen twee minuten kapot te scheuren. De meeste concurrentie kreeg Rob Tol yk i 1 I 9 IK I ■L Ar.’s

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 17