f Rondom Inruilvoorbeeld Medische weekeinddienst Wijkkrant (1) Wijkkrant (2) Bloemen Goeie ouwe tijd Wijkkrant (3) Computer WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS SERVICE-RUBRIEK Gevonden en verloren WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN! Weekblad voor Waddinxveen Een boekenbon? voorwerpen BURGERLIJKE STAND f WEEKBLAD VOOR WADDINXVEENWOENSDAG 2 SEPTEMBER 1981 Hoogstad-womngen tot ca.f 80.000,-m prijs •1 'lief.? I DE KERKEN NODIGEN WIJKGEBOUW ZUID St. Victorstraat, tel. 3001 0 DE BONKELAAR Beukenhof, tel. 7272 BOEKHANDEL VELDWIJK BV Passage 53 - Telefoon 01828-2620 WIJKGEBOUW ”DE PADDESTOEL” Lijsterbesstraat, tel. 2276 NIET SEIZOENGEBONDEN ZATERDAG 5 SEPTEMBER 1981 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Geboren: Sarah Johanna, d.v. W. J. van Dam en P. J. Cooper; Jennifer, d.v. G. J. van der Loo en S. Visser; Sjoerd, z.v. A. S. Landweer en P. de Hek; Sonja, d.v. A. G. S?rvaas en F. G. van den Berg; Elisan Marlous, d.v. E. W. Westerman en S. M. Horstman; Hendrikje Petronella, d.v. W. van Wichen en C. H. T. van Beest; Maurits Pieter, z.v. A. de Mik en E. van Tol. Gehuwd: A. van der Veen en W. P. Verheij; A. Both en T. J. G. van 't Slot; W. J. van den Eshof en J. T. M. Pieterse. gemeentehuis gedaald. Absolute bodemprijs nu bereikt! Samenstelling: Bert J. Woudenberg Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 nv Bouwfonds k bus ge- uitgave DIENSTVERLENING ZLIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieuwer- kerk a/d Ussel, tel.01803-4144. Buro maatschappelijk werk Jan van Bijnenpad 17e etage. Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp Uitgeverij: VET A B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B. J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828)5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828)4788 Klachten bezorging: Sweelinckhof3l, 2742 CB Waddinxveen Telefoon (01828) 8950 Abonnementsprijs Postabonnementen: f 25,per halfjaar. Adverientie-tarieven Losse mm-prijs 0,37 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. winkelcentra (Luifelbaan, Kon. Wil- helminapleinGroensvoorde) die met elkaar een ruim assortiment aanbie den, je kunt er van een krentebol tot een orgel kopen. >0uur, 20.30 uur. rse typen met 3 4 of of corport. I Arts: B. Glaser, Souburghlaan 13/15, tel. 8742 ApotheekF. F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 7255 ZONDAG 6 SEPTEMBER 1981 Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1tel. 2112 Apotheek: F. F. van Dijk. Kerkweg-West 64, tel. 7255 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 Het Groene Kruis: Het Groene Kruis is in het weekeinde j telefonisch te bereiken op nummer 2455 van 14.00-15.00 uur en van 20.00-22.00 uur MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende 5 werkdag kan wachten. Spreekuren:'s morgens van 10 tot 11 uur,'s mid- dags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te worden gemaakt. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE De Visserstraat 30, Gouda. voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar ondernummer01821-1911. UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf 21.00 uur in buurt centrum ’t Ketelhuis. Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860. Contactadres: Bart en Elly van Wichen, tel. 7780. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN 14 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: mevrouw E. Stalenberg- Barnhoom, Heggewinde 25, tel. 3377 uitsluitend van 10-16 uur. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere 1 e en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. WERKGROEP VROUWEN- AKTIVITEITEN WADDINXVEEN Secretariaat: Inger v. Gessel, tel. 4798. Informatie Vos-cursus: Lilian Steen voort, tel. 7685. Informatie praat groepen: Ineke v. d. Metulen, tel. 2747. Informatie thema-avonden: Gerda de Roo, tel. 3023. Informatie jongeren-praatgroep: Inger v. Gessel, tel. 4798. HUMANISTISCH VERBOND GOUDA EN OMSTREKEN Secretariaat: Gilbert van den Akker, Anna van Hensbeeksingel 291 Gouda, tel. 01820-12323. Bijeenkomsten: Werkgroep Waddinx veen Jan van Campertlaan 24, Waddinxveen, tel. 6267. d. Boo- GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) Uitlenen van verpleegartikelen: maan- aanvraag deelname: mevr. J. dag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 17.30-18.00 uur. Spreekuur: maandag tot en met vrijdag van 11.30-12.30 uur. Telefonisch bereik baar: dagelijks van 20.00-22.00 uur en in het weekeinde van 14.00-15.00 uur V i/e In het Waddinxveense gemeentehuis is de heer R. van Eist ook archiefverzorger. Over de wetenswaardigheden van dit ge meentelijke archief heeft de gemeen teambtenaar een lezenswaardig verhaal geschreven dat onder de kop Die goeie ouwe tijd" is geplaatst in Mozaïek, het personeelsblad van de gemeente Wad dinxveen. Woensdag 9 september Gemeenteraad, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur Donderdag 10 september Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Afscheid ambtenaren van burgemeester mr. A. G. Smallenbroek, raadzaal, gemeentehuis, 16.00 uur Vrijdag 11 september Buitengewone openbare vergadering gemeenteraad, raadzaal gemeente huis, 14.00 uur, na afloop receptie tot 1 8.00 uur Maandag 14 september Hobbyclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Openbaar fractieberaad PvdA, gemeentehuis, 19.00 uur Dinsdag 15 september Bejaardengymnastiek en bejaardensociëteit, AF-centrum, 14.30 uur Woensdag'!6 september Installatie burgemeester mr. A. G. Smallenbroek, gemeentelijk ontvangstcentrum. Drachten, 14.00 uur Donderdag 17 september Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Gevonden: bankbiljet; kindertasje met poppenspulletjes; herenbril; gouden armband; sleutels. Verloren: kinderfietsje (driewieler); sleutels; donkerblauw kindertrainings- jack; portefeuille met inhoud; bruine portemonnee; gouden enkelbandje; da- mesbrii in koker en schooletui; leren polsband; tas met schoolboeken. De eerste van de elf IBM-computers die door de streekvervoermaatschap- pijen zijn besteld is geplaatst bij de vestiging van Westnederland in Wad dinxveen. Waarschijnlijk zal in sep tember de tweede machine worden geïnstalleerd bij de Gram in Leeuwar den. ZONDAG 6 SEPTEMBER 1981 Brugkerk: 9.30 uur ds. J. Maasland 17.00 uur ds. L. Roetman De Hoeksteen 9.30 uurds. B. Oosterom, Maarssen 18.30uurds. W. Verboom Bethelkerk 9.30 uurds. W. Verboom 17.00 uur ds.J. Maasland Immanuëlkerk: 9.30 uurds. G. de Lang Oegstgeest 19.00 uur dhr. A. W. de Bruin, Reeuwijk GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds.J.C. de Moor 17.00 uurds. H. de Moor, Canada Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. P. van den Berg 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE I in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen dienst Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst Woensdag 9 september 19.30 uurds. W. Kamp, Grafhorst CHR, AFGESCHEIDEN GEM, Kerkgebouw Dorpstraat 3 09.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uurds. A. P. Verloop Woensdagavond 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 8.45 uur Donderdag: 9.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.00 uurds. R. Boogaard Donderdag 3 september 19.30 uurds. J. Karens CHR. GER. KERK BOSKOOP 9.30uurds. A. P. van Langevelde 17.00 uurds. A. P. van Langevelde GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgebouw: Lekkenburg 148 9.30 en 16.30 uurds. J. v. d. Haar I BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uurds. H. G. Koekkoek 18.30 uurds. H. G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: I 09.30 uur samenkomst I Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie I (Tesselschadelaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester I Trooststraat 4: I 10.00 uur openbare toespraak I 11.00 uur wachttorenbespreking Woensdag 2 september Raadscommissie voor de onderwijs zaken, gemeentehuis, 17.00 uur Nederland Oké, voorlichtingsavond politie, gemeentehuis, 20.00 uur Donderdag 3 september Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Raadscommissie voor de financiën, gemeentehuis, 17.00 uur Nederland Oké, voorlichtings avond Rode Kruis, TOOS- gymnastiek, sportkeuring, gemeentehuis, 20.00 uur Vrijdag 4 september Optreden RK De Veulpoepers, De Bonkelaar, 21.00 uur Spreekuren burgemeester mr. A. G. Smallenbroek, wethouder A. H. van Gent en wethouder L. M. Oosterbroek- Waagmeester, gemeentehuis, 10.00-12.00 uur Maandag 7 september Hobbyclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Tweede oprichtingsvergadering christelijk mannenkoor, aula MAVO/LTO, 20.00 uur Prijsklaverjassen bejaarden, AF-centrum, 20.00 uur Dinsdag 8 september Bejaardengymnastiek, AF-centrum, 14.30 uur Donderdag 3 september Hobbyclub voor jongens en i meisjes van 6-16 jaar Vrijdag 4 september 19.00 uur Kienen voor de jeugd Maandag 7 september 14.00-17.00 uur Instuif voor volwassenen. Kaarten, biljarten, sjoelen, yathzee en andere spellen 19.00-21.30 Meisjesclub voorde leeftijdsgroep 6-16 jaar Dinsdag 8 september 14.00-17.00 uur Aktiviteiten te organiseren door de Gouwebloem Woensdag 9 september 13.30-15.30 uur Creatieve aktiviteiten voor kinderen vanaf 3 jaar 20.00-22.00 uur Cursus poppen maken INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdag ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden." Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zuilen in het algemeen - zonder tegenbericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. LIEFST SC HR1FTELIJK Voor de juistheid van de tekst van advertenties kunnen w ij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze advertentieafdeling, Oranjelaan 9, Wad dinxveen. worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dat in tele fonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. KABOUTERS De rubrieksadvertenties in het Weekblad voor Waddinxveen, Kabouters, moeten vóór dinsdagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeling zijn opgegeven. Plaatsingen uitsluitend a contant, dus niet telefonisch. A dvertentieajdeling Weekblad voor Waddinxveen. Oranjelaan 9. tel. f01828 4 788 2741 El) Waddinxveen Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Vrijdag 18 september Kinderkledinubeurs, De Bonkelaar, 9.30-11.00 uur, 13.30-15.30 uur (inleveren kleding) Zaterdag 19 september Kinderkledingbeurs, De Bonkelaar, 9.00-12.00 uur (verkoop), 15.00-16.00 uur (afhalen niet-verkochte kleding) Taptoe Concordia, sporthal "de Sniep”, 20.00 uur Woensdag 23 september Gemeenteraad, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur In de eerste wijkkrant van 't Ketelhuis en De Pionier spreekt de redactie de bewoners van Waddinxveeen-Noord als volgt toe: 'Hallo wijkbewoners. 'Zoals u ziet heeft u het eerste exem plaar van de wijkkrant in uw kregen. De wijkkrant is een van ’t Ketelhuis aan de Busken Huet- laan oftewel uw buurthuis. De wijk krant kunt u vergelijken met ons pro grammaboekje, dat wij eenmaal per jaar uitgaven. Omdat de meeste men sen halverwege hel jaar dat boekje kwijt waren dachten wc laten we een krant gaan uitgeven die meerdere ke ren per jaar gaat verschijnen. ‘Om van de wijkkrant een echte wijk krant te maken zullen we graag zien dat u reageert op de krant en dit kan door middel van een briefje. Die brieven, die wij hopelijk van u ont vangen, zullen zoveel mogelijk ge plaatst worden. De brieven hoeven niet specifiek over 't Ketelhuis te gaan, maar kunnen ook gaan over uw straat, school of vereniging. Deze krant is geschreven door een aantal vrijwilligers, maar ook door tieners en kinderen. We zoeken nog een aantal volwassen vrijwilligers voor de krant, als u het leuk vindt, bent u van harte welkom. I Vrijdag 4 september 21.00 uur De Veulpoepers, entree 5, Zondag 6 september I 10.00 uur Taallessen voor buitenlandse mannen Maandag 7 september I 20.00 uur Kennismakingsavond I cursussen fotografie/doka I 20.00 uur Cursus pottenbakken I Dinsdag 8 september I 09.00 uur Taallessen voor I buitenlandse vrouwen I 10.00 uur Naailessen voor I buitenlandse vrouwen t' 19.30 uur Koken voor mannen 20.00 uur Cursus bloemschikken Donderdag 3 september 15.30- 17.00 uur Hobbyclub jongens en meisjes klas 12, 3 20.00-22.00 uur Jongeren-inloop, vanaf 15jaar Zondag 6 september 20.00-22.00 uur Jongeren-inloop, vanaf 15 jaar Maandag 7 september 18.30- 20.00 uur Hobbyclub meisjes 6e klas Dinsdag 8 september 13.30- 16.00 uur Gezelligheids- middag voor volwassenen. Biljarten, sjoelen, schaken, dammen, kaarten 18.30- 20.00 uur Hobbyclub meisjes, klas 3,4,5 20.15- 22.00 uur Jongereninloop, vanaf 15jaar Woensdag 9 september 9.00-11.30 uur Peuterclub 2, 3,4 jaar 18.15- 19.45 uur Hobbyclub jongens klas 4, 5,6 20.00 uur Kaartavond voor leden en donateurs van speeltuin vereniging Zonnig-zuid 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Contactpersonen: Mevr. L. v. c men-Bos, Jan Willem Frisoweg 66, tel. 3373; e J. RenS'Gielink, Tesselschadelaan 11, tel. 4230. Anne Frank-centrum: Elke woensdag- J uur. Souburgh: Dinsdagmiddag oi?i op telefoonnummer 2455. tien m -,n HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 7132 en 5887 of 033-620244. STIMEZO (STlchting MEdische Zwangerschap Onderbreking), Koningsplein 38a, 2518 JH Den Haag. Correspondentie adres: Postbus63565, 2502 JN Den Haag. Tel. 070-455702. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (telefoon 3604, Bilderdijklaan 20 te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur DR. RL'TGERSHUISióureuu voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen). De9®9° pPVudono° Goedkoper kon het niet. Vrije sector- woningen zoals deze worden immers niet meer gebouwd. Dit is uw laatste kans. Hier kunt u informeren en kijken: Modelwoning: Slobeend 16. Nieuwegein Geopend: werkdagen van 14.00 -17.00 uur, zaterdag van 12 00 16.00 uur Bouwfonds »docer*rum NLev*eyev Bu-zerdlaon IA tel 03407 43370. Geopend werkdagen var 1300 -16 00 vu», zaterdag van 12.00 16 00 uur Bouwfonds-infocentrum Utrecht, Nochiegoalstroat 72. »el 030 319744 Geopend: werkdagen van 09.00 16 00 uur, maandagavond van 18.30 20.301 Zo n unieke kt eabe van architectenbureau Hoogstad is nu al vanaf f 214-500,- te koop. Vrij op naam. Vrije vestiging. De woningen zijn ruim, komfortabel en luxueus afgewerkt. Ze zijn gelegen in een der mooiste wijken van de Landstad. Nieuwegein - De Landstad. In Nieuwegem vindt u de ideale kombinatie van stedelijk vertier en landelijke rust en ruimte. Utrecht Sgt om de hoek.- cultuurcentrum, winkel centrum. uitgaanscentrum. Aan de andere kont het prachtige rivierlandschap van de Lek. Nieuwegein zélf biedt alle faciliteiten van een moderne stad, voor jong en oud. Vooral voor kinderen is Nieuwegein ideaal. morgen 9.30-11.30 Huize F de veertien dagen 14.00-15.30 uur. TELEFOONC1RKELS RODEKRL1S Anna Paulownastraat 25, tel. 8058 (mevrouw A. Ravensbergen- Demmeme, coördinatrice). Spreekuur mevr. G.G.Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster regionale indicatiecommissie ASSC FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames-en herenkapper: donderdag 9-12 uur. "Een archief, waarvan het nut elke dag weer wordt aangetoond, wordt veelal als een doods element beschilderd: echter - en elke archiefverzorger zal dit beamen - het tegendeel is waar! Elk archief levert vele wetenswaardigheden, waarvan ik nog eens overtuigd werd bij hel vernietigen van een aantal archiefstukken uit de dertiger en veertiger jaren. Gaarne wil ik het één en ander met een paar voorbeelden aantonen! Het presentiegeld voor het bij wonen van een raadsvergadering bedroeg in 1935 f 2,50 per vergadering. De controleur van de hondenbelasting ont ving voor zijn werkzaamheden in 1935 een bedrag van f 10, Voor zandstrooien wegens gladheid op zondagmorgen 22 december 1935 werd als overwerk een bedrag van f 0,75 per uur uitbetaald. Ten behoeve van hel aanschaffen van drie overalls moest in 1936 een bedrag van f 12,75 worden betaald. Voor het leveren van een houten bureau moest in 1937 een bedrag van f 30.16 worden neergeteld. Een commies ter gemeentesecretarie ver diende in 1937 een salaris van f 2.500, per jaar. De contributie over 1937 van de Zuid- Hollandse Provinciale Brandweerbond vergde een uitgave van f 12, Voor controlewerkzaamheden aan de brandalarmcentrale moest in 1937 het be drag van f 0,35 worden uitgegeven. De levering van een kantoorschrijfma- chine vergde in 1938 een bedrag van f 85.Een Waddinxveense bloemist bracht voor het aanbrengen van een deco ratie ter gelegenheid van een eerste klas huwelijk in 1938 een bedrag van f 5,in rekening. Voor het abonnement op het Staatsblad 1938 moest een bedrag van f 5,worden betaald. Een inwoner van Waddinxveen ontving in 1939 een premie van f 1voor het alar meren van de brandweer. Voor 30 koppen koffie a f 0.15 per kop. 29 flesjes bier a f 0.20 per flesje. 1 flesje cho comel a f 0,20 en 3 kopjes thee a f 0,15 per kopje werd in 1940 in totaal een be drag van f 10,95 in rekening gebracht. Ook Waddinxveners waren steeds va ker te vinden in de bermen langs de Bredeweg (ter hoogte van de tuin bouwveiling) en langs de Middelweg, het Moordrechtse vervolg van de Bre deweg. Dat het hoogheemraadschap van Schieland daar over een lengte van drie kilometer zeventig soorten bloemzaad had ingezaaid is namelijk niet onopgemerkt gebleven want steeds meer passerende verkeersdeel nemers - op de fiets en in de auto - stopten voor het plukken van een bosje bloemen. Dezer dagen zijn er dan ook borden met de tekst ‘Verboden bloemen te plukken’ geplaatst. Het gaat namelijk om een proef om de bonte berm weer terug te krijgen. Over een jaar wordt bekeken of de proef geslaagd is en omdat het onoordeelkundig plukken van het publiek alleen maar schade kan veroorzaken is het hoog heemraadschap van Schieland overge gaan tot het plaatsen van de verbods borden. Daarover lezen we in de Goudsche Courant: De verbodsbordjes blijken trouwens hard nodig want al meer malen is geconstateerd dal de bloe men op grote schaal worden geplukt door passerende automobilisten. ‘En dat is nou juist de bedoeling niet’, zegt de heer R. van Gurp, chef van de afdeling onderhoud dijken, kaden en wegen van het hoogheemraadschap. ‘We zullen daarom onze opsporings ambtenaar en de politie vragen om streng te controleren. Dat kan, om dat we bloemen van diverse be schermde soorten hebben laten in zaaien. Laatst was er zelfs een bloe- menhandelaar bezig met plukken... De heer Van Gurp benadrukt dat het slechts om een proefproject gaat. Hij vertelt: ‘De kosten die wij ervoor ma ken moeten ongeveer van gelijke hoogte zijn als de kosten die we ma ken om ‘normale' bermen door ons personeel te laten onderhouden’. Gunstige ligging Lo.v. de randstad. Vanuil alle richtingen gemakkek^ bereikbaar. Hoeveel lijd, geld en ergernis kosl nu uw woon werkverkeer? in Nieuwegein kon u wel eens heel wat beter ziften! Geen zorg om de verkoop van uw huidige huis. Bit aankoop van een Hoogstadwontng geldt de Bouwfonds-tnruilaktie met prijsgarantie voor uw huidige woning. Verschillende typen. U heb» nu nog keus uit divers 5 slaapkamers, met garage 2-onder-een-kojW in een blokje van 4. Hoe long nog? Het eerste exemplaar van de door 't Ketelhuis en De Pionier, de wijkcen tra in Waddinxveen-Noord van de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Waddinxveen, uitgegeven wijkkrant is uitgereikt. Dit betekende gelijk af scheid van Ketelhuis-rhedewerkster Marian de Jong, die haar stage er op heeft zitten. Zij is er volgens coördinator Bert v.d. Beid in geslaagd een publiciteitswerk- groep van de grond te krijgen waar door 't Ketelhuis nu een eigen wijk krant heeft. De krant heeft een niet allerdaagse vorm. Het ontwerp is een idee van Marian zelf. Het is de bedoeling dat de krant 4 maal per jaar verschijnt en de wijkbe woners en/of belangengroepen kun nen zelf met copy komen die belang rijk is voor de wijk. In de eerste krant staat veel informa tie over de aktiviteiten in 't Ketelhuis en De Pionier. Ook wordt er veel aan dacht besteed aan het doe en leef pro ject dat op zaterdag 12 september start. ‘Inruilvoorbeeld: Stel dat dit uw huis is. Het staat aan de De Genestetlaan 55 in Waddinxveen. De koopsom in 1965 bedroeg f 49.000,-. De make laar taxeerde uw huis op 1 juli 1981 op f 155.000,-. Dit huis is bij het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten NV ingeruild voor een Hoogstadwo- ning in Nieuwegein van f 214.000,-. De gegarandeerde inruilprijs is 90 procent van f 155.000,-- en bedraagt f 139.500,-. U hoeft nog maar een extra bedrag van f 75.000,- te finan cieren. Daarvoor heeft u dan ook een huis zoals ze niet meer gebouwd wor den. Informeer bij ons infocentrum naar de inruilvoorwaarden. Zo adverteerde in een bijlage van de Telegraaf afgelopen zaterdag het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten NV. De Hoogstadwoningen, genoemd naar het gelijknamige architectenbu reau, in Nieuwegein zijn namelijk f 80.000,- in prijs gedaald tot vanaf f 214.500,-. Dat schijnt de absolute bodemprijs te zijn. Vrij op naam. Vrije vestiging. Ruime, comfortabele en luxueus afgewerkte woningen. Maar ons ging het erom om het lan delijk gegeven Waddinxveense inruil voorbeeld onder uw aandacht te brengen. STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden Jul. van Stolberglaanma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur;di. lO.OOuurtot 12.00uur. St. Victorwijk (biliobus): dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, donderdagmiddag van 15.30-17.30 uur, vrijdagavond van 18.30-20.30 uur. Anne Frank-centrumdi. en vr. 14.30 tot Be etage, tel. 6044 ot 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. A an vragen gezinsverzorging 5e etage, tel. 6044 of6137 iedere dag tussen 9.00-10.00 uur. De wijkkrant van 't Ketelhuis en De Pionier in Waddinxveen wordt ver spreid in het werkgebied van deze dependances van de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Waddinxveen: Oranjewijk-Noord, Vondelwijk, Groenswaard 2 en Groenswaard 3. O- ver deze wijken lezen wij in de nieu we wijkkrant de volgende schets: In deze vier wijken wonen in totaal 96 70 mensen, deze mensen vormen Voor het overgrote deel jonge gezin nen. Leeftijdsopbouw: 0 tot 5 jaar: 1086, 6 tot 11 jaar: 1021, 12 tot 15 jaar: 934, 16 tot 25 jaar: 1567, 26 tot 45 jaar: 2963 en 46 en ouder: 2099. In de wijk zijn de volgende voorzie ningen: 3 peuterspeelzalen, 8 kleuter scholen, 8 lagere scholen, 1 mavo en 12 speelplaatsen, waarvan de speel plaatsen in Groenswaard 2 en 3 de laatste tijd verbeterd en uitgebreid zijn. Voor diegenen die actief bezig willen zijn binnen de sport, is er genoeg te doen. Er zijn de volgende verenigin gen: tennis-, gym-, schutters-, atle tiek-, voetbal- en een tafeltennisvere- ning. Winkelen is ook goed mogelijk in Waddinxveen-noord. Er zijn drie Hoewel de aanschaf van deze appara tuur in de eerste plaats is bedoeld voor de financiële administratie wordt op het ogenblik onderzocht in hoeverre men de vervoersdienst via deze komputer kan regelen. Westnederland is daarmee begonnen maar zal zich voorlopig nog beperken tot de planning van de inzet van per soneel en materieel. Daartoe wordt er een basisbestand van personeel en materieel in de komputer gebracht. Vaste wijzigingen daarop kunnen sys tematisch in dit basisbestand worden aangebracht, waarna het systeem zelf de doorwerking van de mutaties in verdorde kombinaties en berekenin gen verzorgt. Voordeel hiervan is dat de medewer kers van de vervoersdienst hun aan dacht vooral kunnen richten op het vastleggen van de basisbestanden. Bij sturing kan daarna snel plaatsvinden. Wanneer voldoende ervaring is opge daan met de dagelijkse planning via de komputer kan het systeem .wor den uitgebouwd met de verwerking van de dagelijkse afwijkingen van de planning of de werkelijke dienstuit voering. Het is de bedoeling dat het in de 'proeftuin' van Westnederland toe gepaste programma zodanig wordt ontwikkeld dat alle maatschappijen hiervan te zijner tijd gebruik kunnen maken. Nederlandse Gemeenten

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 3