W&ST’ v III 7? I n fr/ r fe ®fe i«ft ffigfe/ ■fl A f &K4w§r fl9 'fo&e. SfJ^ I*- f©^ I UM" firrW DM&ge I IJ1&^ i Z7£r ftt&ï $Sl ^44 Vbe iJr^ s'/^n^JQQ ^flT' 19 Z*- \^/T illll xaaaa^ «S' ■B-SI® J J KW m 'i B I looiki furndfiXc I b JSWWf 9 G£. Tin w/Tj&^f]^- r« nFNTgOrRU1T— ^AsAS’t’AA 1H I j //7gg-- K^C 3^8^ *1-L/ I [ïiïi I SBiaas ill iiitlii I 5 a J I' i ^7 Port>- r-M' fl k r—r- ■fcSa«alMi 1 r Ej V z i o EEKB 9 fflg J k ZZ7VA r.M v' -WW r^ae- 5:<sOwB-:i-: K ifiiB WADI zeggei houdt deze i verdn (Siem janua huldi; triebc y^ nau&t A. ■LUI 9 /ZF -<■ f” i. h o *1 o O f o 0 in S ;W;W; *7B I I F I <wr»»w 56^-„ un^?r .mil .>li.B*?Ji>1. ^VSr aqg^M& I specu- MAS f ft)K235GV. HfiOtN - Hij sch collega den u nog m ten. E hem j van 2‘ uit. H len wa der w val zii tot O] laat h< ‘Ik w; elf. M riewir j huis t gen b er oo was 2 briek ben il een v twee toe. één. i stuun niet i keek ‘Nou' het h moes bij d dat f ik bl kwan arbei taris stuur ’24 x ter v; Die parti aangi de ge trots daar; nove 197C maat alsm gem< ning were moo dero mon erke stee, daar won blij. BES Tot were ond< mon ders het 1 nisai 191' ders gen. van gen bou een rich Doo ders land gani De weg zo’r het van ik, kwa het ginj pro bek een de gin( hui: lijst bij kor 19f VOO mei ‘In ben riet bac mei sch sch wel een de ker dez koi ma zak sus Da; bei ger kin lm ge’ Mi en rei ze ze ni he IMij^ - ’-"^SS=g IMMUBW1 •I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 16