1 Rondom de hefbrug V Collecte Au pair De boer op Antwoorden Scouting-middag Vragen Ereburger Haarverzorging SERVICE-RUBRIEK Gevonden en verloren WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN Medische weekeinddienst Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS voorwerpen BURGERLIJKE STAND Agenda Goudse Bioscopen IV - DE KERKEN NODIGEN Uil AGENDA APF SU BLIJ WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 16 SEPTEMBER 1981 Samenstelling: Bert J. Woudenberg Bijdragen: Telefoon (01828; 5594 meisjes van deze 'groe- 4 I 1 o LITEI Vrijdag 18 september 20.00-22.00 uur Soossie, Muziekavond jongeren 12/15 jaar Maandag 21 september 21.00-24.00 uur Uniek, sociëteit alleenstaanden Dinsdag 22 september 16.30- 18.00 uur Creativiteitsgroep 8/9 jaar 20.00-22.00 uur Mannenemancipatie project Woensdag 23 september 14.00-16.00 uur Instuif, kinderen 4-10jaar 19.00-20.30 uur Volksdansen jongeren 20.30- 22.30 uur Volksdansen volwassenen Donderdag 24 september 16.30- 18.00 uur Creativiteitsgroep 6/7 jaar 18.00-19.30 uur Creativiteitsgroep 10/12jaar 20.00-22.00 uur Creatief volwassenen 4230. Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30uur. Dinsdag 22 september 13.30- 16.00 uur Gezelligheidsmiddag voor volwassenen: Jahtzee, biljarten, sjoelen, kaarten, schaken, dammen 18.30- 20.00 uur Hobbyclub meisjes klas 3,4, 5 20.15-22.00 uur Jongeren-inloop Woensdag 23 september 09.00-11.30 uur Peuterclub 2,3,4 jaar 18.30- 2Ö.OO uur Hobbyclub jongens klas 4, 5,6 20.15-22.00 uur Cursus poppenmaken FLES PAK. Mu truc en ger voc De ver trai gel pla DEBONKELAAR Beukenhof, tel. 7272 ’T KETELHUIS B. Huëtlaaq., tel. 6860 STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. St. Victorwijk (biliobus)dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, donderdagmiddag van 15.30-17.30 uur, vrijdagavond van 18.30-20.30 uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WIJKGEBOUW ZUID St. Victorstraat, tel. 3001 DE PIONIER Tollenslaan WIJKGEBOUW ”DE PADDESTOEL” Lijsterbesstraat, tel. 2276 HUMANISTISCH VERBOND GOUDA EN OMSTREKEN Secretariaat: Gilbert van den Akker, Anna van Hensbeeksingel 291, Gouda, tel. 01820-12323. Bijeenkomsten: Werkgroep Waddinx veen Jan van Campertlaan 24, Waddinxveen, tel. 6267. van het predi- de gemeente Artikel 1. Ingesteld wordt het predicaat ’’Ere burger van de gemeente Waddinx veen”. Gevonden: sleutel; bruine heren porte monnee; zilveren ring met steentjes. Verloren: bankbiljet; plastic tas met handdoek; gouden naamarm bandje; sleutels; horloge; donker bruine porte monnee met inhoud; bruin leren heren- porfemonnee met inhoud; voetbal schoenen en zwart jongensjack. Pedicure/SchoonheidsspecialisteOPPASCENTRALE (telefoon 3604, eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Bilderdijklaan 20 Dames- en herenkapper: te bereiken maandag t/m vrijdag van donderdag 9-12 uur. 16.30-17.30 uur STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DR. RUTGERSHUISf/weoa voor DIENSTVERLENING ZU1DPLAS Centraal buro Kerkban 2 te Nieuwer- kerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 9.00-10.00 uur. Rens-Gielink, Tesselschadelaan 11, tel. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) Uitlenen van verpleegartikelen: maan dag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 17.30-18.00 uur. Spreekuur: maandag tot en met vrijdag van 11.30-12.30 uur. Telefonisch bereik baar: dagelijks van 20.00-22.00 uur en in het weekeinde van 14.00-15.00uur op telefoonnummer 2455. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 7132 en 5887 of 033-620244. STIMEZO (STIchting MEdische Zwangerschap Onderbreking), Koningsplein 38a, 2518 JH Den Haag. Correspondentie adres: Postbus 63565,2502 JN Den Haag. Tel. 070-455702. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Contactpersonen: Mevr. L. v. d. Boo- men-Bos, Jan Willem Frisoweg 66, tel. 3373; aanvraag deelname: mevr. J. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: mevrouw E. Stalenberg- Barnhoom, Heggewinde25,tel. 3377; uitsluitend van 10-16 uur. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN' -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere 1 e en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. geboorteregeling en sexualiteitsvragen De Visserstraat 30, Gouda, voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar onder nummer 01821-1911 UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf 21.00 uur in buurt centrum ’t Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860. Contactadres: Bart en Elly van Wichen, tel. 7780. Vlak voordat de gemeenteraad vorige week vrijdagmiddag de vertrekkende burgemeester Mr. A.G. Smallenbroek zou benoemen tot ’’Ereburger van de gemeente Waddinxveen” werd een nieuw reglement vastgesteld. Een re glement dat geen verschil meer maakt tussen de ereburgers, omdat daaraan geen zilveren of gouden penningen meer zijn verbonden, maar voor iedereen gelijk zijnde oorkondes. Opdat iedereen weet wat er komt kij ken alvorens de gemeenteraad iemand tot ereburger van Waddinx veen gaat benoemen vertellen wij u dat in het ’’Reglement betreffende het toekennen van het predicaat Ere burger van de gemeente Waddinx veen het volgende staat: Donderdag 17 september 15.30- 17.00 uur Hobbyclub jongens en meisjes klas 1,2, 3 20.00-22.00 uur Jongeren-inloop Vrijdag 18 september 20.00 uur Dia-avond aquaduct Zondag 20 september 20.00-22.00 uur Jongereninloop Maandag 21 september 18.30- 20.00 uur Hobbyclub meisjes 6e klas Woensdag 16 september 19.00-20.30 uur Volksdansen jongeren 20.30-22.30 uur Volksdansen volwassenen Donderdag 17 september 20.00-22.00 uur Creatief volwassenen Woensdag 16 september 8.45-11.30 uur Peuterspeelzaal 20.00 uur Toneelvereniging Toi-Toi Donderdag 17 september 8.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Vrijdag 18 september 8.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Maandag 21 september 8.45- 11.30 uur Peuterspeelzaal 19.30-20.30 uur Yoga 20.45- 21.45 uur Yoga Dinsdag 22 september 8.45- 11.30 uur Peuterspeelzaal 13.45- 14.45 uur Yoga 15.00-16.00 uur Yoga 19.30-20.30 uur Yoga 20.45- 21.45 uur Yoga Woensdag 23 september 8.45- 11.30 uur Peuterspeelzaal 20.00 uur Toneelvereniging Toi-Toi Donderdag 24 september 8.45-11.30 uur Peuterspeelzaal 19.00-20.00 uur Meidenpraatgroep 20.30 uur Vergadering Werkbestuur Geboren: Heleen Christine, d.v. J. J. P. van Heemst en R. F. van der Stelt; Karin Jacoba, d.v. C. M. Bos en J. C. A. Zevenbergen; Sandra, d.v. D. P. Olofsen en A. M. Sekeris; Stephanie Jitske, d.v. A. J. Nauta en J. M. Kouwenberg; Roy, z.v. P. A. M. Steen- land en M. G. Herfst. Ondertrouwd: D. C. Theunisse en W. C. Hageman. Overleden: Groenendijk, Teunis, oud 54 jaar; van Paassen, Hen- drikus Gerardus, oud 78 jaar; v^in der Kraats ev van Eeuwen, Margaretha Adriana, oud 56 jaar; Oostinjen, Lambertus Marinus, oud 56 jaar; Klee ev Nobel, Hendrika, oud 28 jaar. uur (afhalen niet-verkochte kleding) Taptoe Concordia, sporthal ”de Sniep”, 20.00 uur Zaterdag 26 september Dansavond The Old Classic, AF-centrum, 20.00 uur Dinsdag 29 september Toneelvereniging Toi-Toi voor de bejaarden, AF-centrum, 20.00 uur Woensdag 30 september Ledenvergadering Prot. Chr. Ouderen Bond, AF-centrum, 15.00 uur Donderdag 1 oktober CDA-leden vergadering, Het Trefpunt, 20.00 uur Zaterdag 3 oktober Toneelavond Toi-Toi, AF-centrum, 20.00 uur Woensdag 16 september 20.00 uur Bijeenkomst ’’cabaret (jtussen haakjes” Donderdag 17 september 09.00 uur Cursus pottenbakker 13.30 uur Cursus poppenmaken Vrijdag 18 september 14.00 uur Inleveren kleding voor kledingbeurs 20.30 uur Film: Tommy Zaterdag 19 september 10.00 uur Kledingbeurs Zondag 20 september 10.00 uur Taalles buitenlandse mannen Maandag 21 september 20.00 uur Cursus pottenbakken 20.00 uur Cursus fotografie/doka 16.00 uur Ballet 4-5 jaar Dinsdag 22 september 09.00 uur Taalles buitenlandse vrouwen 10.00 uur Naailes buitenlandse vrouwen 16.00 uur Knutselclub kinderen 16.00 uur Ballet 5-6 jaar 17.00 uur Ballet 7-9 jaar 19.00 uur Ballet 10-13 jaar 19.30 uur Koken voor mannen 20.00 uur Cursus bloemschikken 20.00 uur Ballet volwassenen Woensdag 23 september 09.30 uur Cursus indische keuken 09.15 uur Cursus hindelopen/boeren schilderen 13.30 uur Doe-club kinderen 6-8 jaar 14.30 uur Instuif kinderen 9-13 jaar/ entree 1,— 20.00 uur Bijeenkomst cabaret tussen haakjes 20.00 uur Cursus spaans voor gevorderden 2115 uur Cursus spaans voor beginners GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster regionale indicatiecommissie bejaardenoorden: woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: «donderdag 16.30-17.30 uur ZATERDAG 19 SEPTEMBER 1981 Arts: P. J. E. v. d. Linde, Souburghlaan 15. tel. 4100 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 ZONDAG 20 SEPTEMBER 1981 Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 Het Groene Kruis: Het Groene Kruis is in het weekeinde telefonisch te bereiken op nummer 2455 van 14.00-15.00 uur en van 20.00-22.00 uur MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: ’s morgens van 10 tot 11 uur, ’s mid dags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te worden gemaakt. Donderdag 17 september 19.00-21.30 uur Hobbyclub jongens en meisjes van 6-16 jaar Vrijdag 18 september 20.00 uur Bingo Maandag 21 september 14.00-17.00 uur Instuif voor volwassenen; Kaarten, biljarten, sjoelen, yathzee enz. 19.00-21.30 uur Meisjesclub voorde leeftijdsgroep 6-16 jaar Dinsdag 22 september 14.00-17.00 uur Aktiviteiten te organiseren door de Gouwebloem 20.00-22.00 uur Start cursus bloemschikken Woensdag 23 september Creatieve aktiviteiten voor kinderen vanaf 3jaar 20.00-22.00 uur Kursus poppenmaken Woensdag 16 september Meubel Modeshow, Van Berkesteijn, Noordringdijk, 20.00 uur Installatie burgemeester mr. A. G. Smallenbroek, gemeentelijk ontvangstcentrum, Drachten, 14.00 uur Algemeen bestuur Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden- Hoiland, De Drie Maenen, Ouderkerk aan den IJssel, 20.00 uur Donderdag 17 september Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 10.00 uur Vrijdag 18 september Kinderkledingbeurs, De Bonkelaar, 9.30-11.00 uur, 13.30-15.30 uur Zaterdag 19 september Kinderkledingbeurs, De Bonkelaar, 9.00-12.00 uur (verkoop), 15.00-16.00 Uitgeverij: VETA B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B. J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 ÉN Waddinxveen Telefoon (01828)5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01^28)4788 Klachten bezorging: Sweelinckhof31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon (01828)8950 Abonnementsprijs Postabonnementen: 25,per halfjaar. Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,37 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdag ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden? Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen in het algemeen - zonder tegenbericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. LIEFST SCHRIFTEL1JK Voor de juistheid van de tekst van advertenties kunnen wij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze advertentieafdeling, Oranjelaan 9, Wad dinxveen, worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dat in tele fonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. KABOUTERS De rubrieksadvertenties in het Weekblad voor Waddinxveen, Kabouters, moeten vóór dinsdagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeling zijn opgegeven. Plaatsingen uitsluitend a contant, dus niet telefonisch. A dvertentieafdeling Weekblad voor Waddinxveen, Oranjelaan 9. tel. 101828)4788 2741 ED Waddinxveen TELEFOONCIRKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat 25, tel. 8058 (mevrouw A. Ravensbergen- Demmenie, coördinatrice). ZONDAG 20 SEPTEMBER 1981 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uurds. Joh. Verwelius, Waddinxveen 17.00uurds. W. Verboom De Hoeksteen 9.30 uurds. H. Roelofsen, Zeist 18.30 uur de heer L. D. Burger, Waddinxveen Bethelkerk: 9.30 uurds. W. Verboom 17.00 uur ds. P. Westland, Huizen Immanuëlkerk-, 9.30 uur ds. Th. H. G. Hulst 19.00 uurds. Th. H.G. Hulst GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk 10.00 uur ds. J. C. de Moor 17.00 uurds. F. v. d. Bos, Gouda Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. W. v. d. Zwan, Capelle aan den IJssel 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uurds. A. W. Cramer, Oegstgeest Elke donderdagavond 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3 09.30 uurds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdagavond 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 8.45 uur Donderdag: 9.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uurds. C. Vogelaar 18.00 uurds. C. Vogelaar Woensdag 23 september 19.30 uurds. A. Moerkerken CHR. GER. KERK BOSKOOP 9.30 uurds. A. P. van Langevelde 17.00 uur ds. A. P. van Langevelde GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgebouw: Lekkenburg 148 9.30 en 16.30 uur ds. J. v. d. Haar BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat 10.00 uur ds. H. G. Koekkoek 18.30 uurds. H. G. Koekkoek (Nabij) VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 09.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking 2. Heeft een politieauto een twee- tonige hoorn, een drietonige of een viertonige 3. Stel, dat je van je moeder eens pa tat zou mogen bakken, en als nu on danks alle voorzichtigheid toch eens de vlam in de pan zou slaan, dat wil zeggen dat het kokende vet in brand raakt, hoe kun je dan het vuur het beste uitmaken. Is dat door te zor gen dat je een emmer water bij de hand hebt en die er overheen gooien, door een brandblusser er op leeg te spuiten of door te zorgen dat je steeds een goed passende deksel bij de hand hebt en die heel voorzichtig, van je af schuivend, op de pan leg gen en gelijktijdig het gas uitdraaien 4. Bij een verslag in de krant over een brand lees je wel eens, dat de brandweer de brand bluste met 1 straal hoge druk of ook wel met 1 of meer stralen lage druk. Geeft nou zo’n straal hoge druk meer water dan een straal lage druk, minder water’ dan een straal lage druk of evenveel water als een straal lage druk 5. Is het hoofd van de brandweer de bevelvoerder, de commandant of de burgemeester Tot de Waddinxveense meisjes die dit jaar na hun schooltijd als au pair in het buitenland zijn gaan werken be horen de voor het HA VO-diploma ge slaagden Karin Bosch en Julia Brink huis. Het ondernemende tweetal werkt sinds juni op het kasteel-hotel Chateau de la Foret in het Franse ge hucht Thaumiers in het beboste mid den van het land van Francois Mitter rand. Ze werden daar dezer dagen opge zocht door Wilco Boom van het Dag blad van Rijn en Gouwe. Van zijn be zoek aan het zandkleurige kasteel op dertig kilometer afstand van de om haar kathedraal vermaarde stad Bour ges, welk kasteel eigendom is van de adelijke familie Philippe en Chantalle de Bonneval, en de gesprekken met de twee 17-jarige Waddinxveensen heeft hij verslag gedaan in zijn krant van afgelopen zaterdag. Karin Bosch en Julia Brinkhuis ver tellen daarin het echt hartstikke leuk te hebben, hard te werken als er gas ten in het hotel zijn, te letten op de kinderen van de graaf en gravin, toch wel plezier te beleven aan het huis houdelijke werk en natuurlijk als au pair te werken om de taal goed te le ren spreken en te schrijven. Die Fran se les krijgen ze van gravin Chantalle de Bonneval. Het resultaat daarvan zal zeker te merken zijn als Julia Brinkhuis in maart volgend jaar weer naar Wad dinxveen komt om aan een verpleeg stersopleiding te beginnen en wat la ter gevolgd door Karin Bosch die dan ‘iets’ denkt te gaan doen met haar Franse taal. Voor de deur staat de collecte van het Prinses Beatrixfonds, waarvoor deze week de collectezakjes worden rondgebracht. De geschiedenis van het Prinses Bea trixfonds begint in 1956. In dat jaar treft een epidemie van kinderver lamming ons land. Het aantal slacht offers bedraagt ruim 2200, voor het merendeel kinderen. Het Fonds biedt nog steeds hulp aan de door polio ge troffen mensen. In 1962 breidde de hulpverlening zich uit naar spina bifida patiënten (de zgn. open rug), mensen met multiple sclerose, spier dystrofie, ziekte van Huntington, andere aanverwante spierziekten en sinds kort de ziekte van Parkinson. In de collecteweek van 21 t/m 27 september viert het Prinses Beatrix Fonds zijn 25-jarige bestaan. Het Prinses Beatrix Fonds krijgt extra steun van radio en televisie, die ook willen helpen om dit Fonds in de toe komst de gelegenheid te geven de onder zijn doelstelling vallende gehandicapten te helpen. Vele hel pende handen zijn er nodig bij het doorgeven van de hulp aan hen die daarop rekenen. Doet U dit jaar eens wat extra in de collectebus en komt U deze bus niet tegen, dan is er de girorekening 969 ten name van het Prinses Beatrix Fonds te ’s-Gravenhage. Dan wordt het echf. 25 jaar voor elkaar! THALIA Do. en Vr. 8 uur, Za. en Zo. 3.30, 7 en 9.15 uur, Di. en Wo. 8 uur. De nieuwe James Bond! FOR YOUR EYES ONLY, 12 jr. Jeugdbios: Za. en Zo. half twee, Wo. half drie. Hallo jongens en meisjes, hier zijn jul lie helden weer met dolle avon turen. SJORS EN SJIMMIE EN DE REBELLEN, a.l. Thalia ’’Special”: Vr. en Za. 11.30 uur in onze nachtvoor- stellingen en in onze maandag- avondcyclus 8 uur. IN DE BAN VAN DE RING. Let op: slechts 3 voorstellingen! a.l. SCHOUWBURG Za. 7 en 9.15 uur, Zo. 4, 7 en 9.15 uur, Wo. 8.15 uur. Première van de indrukwek kende speelfilm: HET MEISJE MET HET RODE HAAR met Renée Soutendijk als Hannie Schaft. 12 jr. Za., Zo. en Wo. 2 uur. Walt Disney’s BLAUWBAARD’S VERBORGEN SCHAT, a.l. In samenwerking met de Hollandse Landbouworganisaties (HLO) en het Regionaal Pedagogisch Centrum Zee land is er voor de vijfde klas van de protestants-christelijke De Savornin Lohmanschool aan de Lindengaarde een project opgezet, dat genoemd wordt ”De boer op”. Dit project houdt in dat dit schooljaar met de klas enkele malen op bezoek zal wor den gegaan bij een landbouwbedrijf. Door bemiddeling van de HLO is de school in contact gekomen met de fam. Lamens, die een boerenbe drijf heeft aan de Piasweg. In het kader van dit project heeft reeds één bezoek plaats gevonden waarvan hier een verslag van een van de leerlingen: "We gingen met de 5e klas naar een boerderij. De boer kwam ons halen met de tractor. Achter de tractor hing een grote kar. In die kar waren drie, van hooi gemaakte, rijen. Daar moesten we op zitten. We konden er allemaal net in. De boer ging achter het stuur en daar gingen we. We gin gen al niet over de hobbelige Dorp straat toch werden we door elkaar gehutst. Daar stonden, toen we bij de boerderij van de familie Lamens aangekomen waren, twee grote hon den op ons te wachten. Toen werden we in groepen verdeeld. Daarna ging iedere groep een andere kant uit, om op onderzoek uit te gaan. De familie Lamens heeft erg veel land. De helft liep vol met koeien, op de andere helft stond mais. We mochten alle maal een maiskolf meenemen. Om de maiskolf zitten groene bladeren. Die gaven we aan de koeien, die ze met smaak op aten. In de grote hooi schuur hadden ze konijnen en drie kalveren. Ze hadden één stier. Die stier zat onder de strond. Om half elf kregen we limonade en koek. Als dat op was mochten we nog tien minuten rond kijken. Toen moesten we naar huis. Meester Vroegop, het hoofd van de Savornin Lohmanschool, heeft de heer en mevrouw Lamens hartelijk bedankt en we mochten nog eens terug komen. Het was een fijne dag en alle kinderen hadden het erg naar hun zin gehad. Scouting St. Victor Waddinxveen houdt zaterdagmiddag 19 september in het clubgebouw aan de J.W. Fri soweg een Kom, Kijk en Doe Mee- Middag. Dan zullen de drie scouting groepen Charles de Foucauld, Catha rina van Siëna en Wapiti die verenigd zijn in de Stichting St. Victor zich presenteren aan de Waddinxveense bevolking. De jongens en meisjes van deze 'groe pen zullen op deze middag een groot aantal activiteiten organiseren die nauw betrekking hebben op de nor male bijeenkomsten. Zo zullen de verkenners, jongens van 11 tot 15 jaar, een toren bouwen die gebruikt zal worden voor ”ab seilen". Alle leeftijdsgroepen zullen op deze manier zich presenteren met onder andere primitief koken op een hout vuur, volksdansen, handenarbeid en diverse spelen waar iedereen aan mee kan doen. Idereen is welkom vanaf 2 uur, en mochten er al mensen zijn die wil len weten hoe het voorbereiden van zo’n activiteit gaat, dan zijn die al welkom vanaf 11 uur 's-morgens. Het adres van het clubhuis: J.W. Fri soweg tegenover nr. 71. Voor meer informatie is het kontaktadres: Arno Cuppen, van Waldeck Pyrmontstraat 4, tel. 2622, of Martin de Vos, Westhoef 19, tel 01820-30375 in Gouda. Op deze pagina staan de theorie- vragen die de scholieren die meede den aan de zaterdag gehouden jeugd- brandweerwedstrijden moesten be antwoorden. De antwoorden daarop luiden als volgt. De eerste serie 1. 2222 2. 3000. 3. Spiritusblokjes. 4. Met water. 5. Een schoorsteenbrand te blussen. De tweede serie van vijf vragen: 1. Een tweetonige hoorn. 2. Een tweetonige hoorn. 3. Zorgen dat je steeds een goed pas sende deksel bij de hand hebt. 4. Minder water dan een straal lage druk. 5. De burgemeester. Volgende week donderdag is er in de parfumeriezaak Mieke en in de krui derij De Peperboom, beiden in het winkelcentrum "de Passage”, alle informatie te krijgen over de haarver- zorgingsprodukten van Henna of Lawsonia. In de beide winkels is dan een haarspecialist aanwezig voor het verstrekken van gratis informatie. Henna of Lawsonia helpt bij de ver zorging van ieders haar en is een puur natuurprodukt. Het hennapoeder is afkomstig van bladeren van oude goedgewortelde struiken, waarvan het gebladerte zijn kleur heeft ver loren. Dit geeft een neutraal poeder dat het haar een fraaie glans geeft, zacht en gezond houdt. Iedereen kent natuur lijk henna als kleurpoeder dat uw haar een diepe gloed in uiteenlopen de kleuren rood kan geven. Afhanke lijk van de inwerktijd van het pro- dukt. Voor droog haar, overmatig gebleekt of overmatig gepermanent haar is er een behandeling met Henara Henna Treatment Wax samengesteld uit or ganische crème en neutraal poeder. Het Henne Hair Health is een cen trum waar men onderzoekingen doet in de werking van het natuurpro dukt. In Waddinxveen zijn de henne henara produkten te koop bij ’’Mie ke” of bij kruiderij ”de Peperboom”. Er zijn zoveel verschillende produk ten dat het de moeite loont eens in formatie in te winnen welp, produkt voor uw haartype het meest ge schikt zal zijn. Dit keer voor het eerst behoefden de Waddinxveense lieverdjes tijdens de zaterdag aan de Nesse gehouden jeugdbrandweerwedstrijden niet al leen zich te bewijzen op het onder deel ’’spuiten en behendigheid”, maar moesten ook theoretische vragen worden beantwoord. Voor deze theorierondes hadden de vrij willige brandweerlieden twee series van vijf vragen opgesteld. Het spel letje werd gespeeld volgens het be kende televisiespelletje Ren je rot van Martin Brozius. Omdat u best zult willen weten of ook u de aan de jongelui gestelde vra gen zoudt kunnen beantwoorden geven we de tweemaal vijf gestelde vragen hierbij aan u door. De ant woorden staan elders in deze rubriek. De eerste serie van vijf vragen: 1. Is het alarmnummer van de Wad dinxveense brandweer 3333, 2222 of 4444 2. Is het alarmnummer van de Wad dinxveense politie 4000, 2000 of 3000 3. Als je met je familie in de tuin gaat barbequen en je moet het vuur aan maken, doe je dat met een scheutje petroleum, een scheutje benzine of met spiritusblokjes 4. Als een voorwerp waar electrische stroom op staat in brand raakt, waar mag je dan nooit mee blussen. Is dat met water, met zand of met een poederblusser 5. Is een rammoneur een voorwerp om een autobrand te blussen, om een auto mee open te snijden of te bre ken of om een schoorsteenbrand mee te blussen De tweede serie van vijf vragen: 1. Heeft een brandweerauto een tweetonige hoorn, een drietonige of een viertonige Artikel 2. Het predicaat ’’Ereburger van de ge meente Waddinxveen” wordt slechts in bijzondere gevallen toegekend, te weten: a. Als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich je- gend de gemeente Waddinxveen in hoge mate verdienstelijk hebben ge maakt; b. Als onderscheiding aan burgers der gemeente, die door hun grote en al gemeen erkende verdiensten op eni gerlei gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt. Artikel 3. De toekenning van het predicaat ’’Ereburger van de gemeente Wad dinxveen" geschiedt door de raad. Artikel 4. Bij elke toekenning caat ’’Ereburger van Waddinxveen” wordt aan de begif tigde een oorkonde uitgereikt, ver meldende o.m. naam en voornamen, geboorteplaats en datum, zomede de bijzonderheden welke tot toekenning hebben geleid. De oorkonde ver meld tevens het raadsbesluit. Artikel 5. Van elke toekenning van het predi caat "Ereburger van de gemeente Waddinxveen” wordt aantekening ge houden in een register, hetwelk de naam draagt van ’’Ereboek der ge meente Waddinxveen”. In dit ere boek worden de bijzonderheden, welke tot toekenning hebben geleid, mede vermeld. Artikel 6. Dit reglement treedt in werking op 11 september 1981. van vijf vragen:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 4