raden perzische 4 Rabobank O IR ra a FA. KRUIT - op de braderie onze nieuwe voor RAIFFEISENBANK BOSKOOP Atoc/Z0— van Hoff^z_ BOOTST RA AT 5 BOSKOOP TEL.2414 OPDRACHTFOTO SHOP tapijten JAN EN WIL f l O h hl I Uw eigen Miniposter voor maar f I 'n Juwelier DOES 0 Buikdansen 0 0 OOK OP DE BRADERIE ISi P. DE ROOM I Ja I jO I JH’-Ogw TH xMi f °bPraderie in Alleen tijdens de braderie t i| i( bijzonders. mee. I op de braderie met ƒ89,- ƒ17,50 15,- ƒ29,— I ATELIER DE KEPER PIKEERTENTEN 90 Tevens alle ijzerwerkzaamheden Benzine-dieselolie station CURSUS BLOEMENSCHIKKEN Haal uw deelnameformulier bij de B stand van de Raiffeisenbank en doe Droogbloemen Snijbloemen Koperwerk Op de braderie een groots sortiment Sportzaal Marchant H Zoek op de braderie de mensen, die iets met de bank te maken hebben en als zodanig herkenbaar zijn en win een prijs(je). Grandioze aanbieding zilveren damesringen ƒ15,- MAAP GROENENDIJK V? JUWELIER G. H. DOES Dit jaar organiseren wij weer iets ij Denk eraan; voor de prijzen geldt: zolang de voorraad strekt. RIJWIELEN (Burco - Citane - Union) GARAGEBEDRIJF (Romax uitlaten) LAND- EN TUINBOUWGEREEDSCHAP K.W.H. Land- en Tuinbouwmnachines i t /IR ï«l i 3 1 i B B BBBBBBBBBBBBBBBBBB Uw Kolibri FotoVakman: Ueek Vlc MULDER S ROLLEND MATERIEEL NV BOSKOOP F 1 Steun de actie 'Kerkdak' - I l. f 1 4 •E Philips KLOKRADIO ƒ129,- Philips TRANSISTOR RADIO ƒ24,95 Philips 4 CASSETTES ƒ30,05 CALCULATOR Houdt dit jaar OPEN HUIS bOfWM®IT FOTW Rijneveld 110 - Boskoop - Tel. 01727-7236 RIGT FENNEMA i- I Zaterdag alle SLAATJES een KWARTJE voordeliger! Tijdens de Braderie kunt u op het terras bij Staat ook op de Braderie met speciale aanbiedingen! ALL-ROUND CONSTRUCTIEBANKWERKERS CONSTRUCTIEBANKWERKERS BANKWERKERS/AANBOUWERS HYDRAUL./MONTEURS MONTEURS/BANKWERKERS AFSCHRIJVER/BRANDER ALL ROUND BUITENMONTEURS Voor spoedige indiensttreding vragen wij vakbekwame en ervaren: Inlichtingen op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur tel. 071-140029/071-216826 Een edelsteenhangertje voor iedere koper! Frites uit eigen voorbakkerij Slaatjes uit eigen keuken en nog veel veel meer Vrijdag KROKETTEN van 0.80 voor 0.50 KINDERFEESTJE SLECHT WEER WIJ VERHUREN FILMS met en zonder geluid BLOEMSIERKUNST FK J. P. VAN DEN BROEK S TWEEWIELERSPECIALIST Zijde 116 - Telefoon 2007 Spreken is zilver en wij zijn er voor goud! Ook is te zien de VIDEO 20 VR 20 met een speeiduur van 8 uur Deelname formulier om deze terug te winnen BI B B B B B B B B B ■H IL<j> BOSKOOP in de R.K. L.H.N.O. Zijde 94 - Aanvang: maandag 5 oktober 3 BBBBBBBBBBBBBBBBBB B B B B B B B B B B B B B Als u nu bij uw Kolibri FotoVakman een volle film inlevert ontvangt u een Kolibri Kortingsbon. I y Daarmee doet Kolibri u een uniek aanbod, want deze bon geeft u het recht om voor f 7,90 uw eigen O| Miniposter te laten afdrukken, formaat 30x40 cm. Normale winkelwaarde f 15,-. U kiest gewoon het negatief dat u wilt laten vergroten, geeft het met de kortingsbon aan uw FotoVakman en een paar dagen later kunt u uw eigen Miniposter bij hem afhalen. Gauw doen, want deze aanbieding geldt tot 14 november 1981. 23 SEPTEMBER 1981 ACTIE Dus steun die actie en koop zo 'n pan!! Formaten ca.: o BS irv t I van: Herinnert u zich nog de schapen van vorig jaar? 01727-7637 na 5 uur MAANDAG G^SLOTEnI f O o o o o 5 Waddinxveen, 22 september 1981 Sweelinckhof 42 Je hebt de strijd gestreden Je hebt het als een moedig mens gedaan B VOOR: centrale verwarming warmwatervoorziening of ventilatie SCHOLEN KERKEN KASSEN LOODSEN Juüanaplein 16, telefoon 5134 open: vrijdag 10-18.00 u. zaterdag 10-14.00 u. VANAF 29 SEPTEMBER ELKE DINSDAGOCHTEND VAN 10.15 TOT 11.15 UUR 30 x 40 x 60 x 80 x 90 x 30 cm. 40 cm. 60 cm. 80 cm. 90 cm. 60 cm. 90 cm. 60 cm. 90 cm. T.K. WEGENS VERTREK: Waddinxveen: G. Fennema E. Fennema-Abma Else TORENPAD - BOSKOOP INLTELEFOON 0172 7-3500/4025 (Zolang de voorraad strekt) Amerikaanse 3- EN 2-ZITS BANK Gebl. bekleding Grenen HANG-/LEG KAST genieten van o.a.: VOORKADl 68a BOSKOOP td. 2310 drac bene vang besti men Nac op orde ziek HA' W tic m Fi te b< V V d h P De Chr. Jongerenver. J.O.V.A.C. verkoopt op de braderie de oude dakpannen van de Boskoopse Hervormde kerk. Deze dakpannen hebben ruim 80 jaar op het kerkdak gelegen. Het ontwerp op de dakpan is van Dhr. J. van Beusekom, het overige werk werd verricht door J.O.V.A.C.-leden. REIJERSKOOP8 - TEL. 01727-4076 Installatiebedrijf B.V. Barendstraat 4 Boskoop, tel. 2353 2059 D sti lo Pf in m c< ei di Rigt ligt opgebaard in de rouwkamer van het Anne Frankcentrum, Jan van Bijnenpad 1, waar geledenheid is om afscheid te nemen en uw condoleance bezoek op vrijdag 25 septem ber van 19.30 uur tot 20.30 uur. De crematie zal plaats hebben op zaterdag 26 september om 10.00 uur in het crematorium Eikelenburg te Rijswijk. 60 x 90 cm. 60 x 120 cm. 80 x 125 cm. 90 x 160 cm. 120 x 180 cm. Hiermede vervullen wij de droeve plicht U ken nis te geven van het overlijden nog enkele uren voor haar 21ste verjaardag van onze lieve dochter en zus WONINGEN of andere gebouwen door middel van aardgas of olie 30 x 30 x 45 x 45 x 45 x 120 cm. -X-, Mulder N.V. is fabrikant van ..j, truckmixers in Nederland en vervaardigt tevens men- gers en complete centrales voor de betonmortelindustrie. De onderneming fabriceert verder apparaten, opslag- en transportinstallaties op velerlei M gebied, alsmede algemeen plaat- en constructiewerk. Cursussen spinnen en weven spinnewielen weefgetouwen wol en alle andere materialen Ter gelegenheid van de braderie EXTRA VOORDELIGE SPINNEWIELEN (vanaf f 190, B i O T r **>*»ul inflate* r in uw omgeving te: De wekelijkse cursus bloemenschikken staat onder leiding van een ervaren en bevoegde leerkracht. De cursus bestaat uit 8 lesavonden. Na iedere les van 19.30 - 21.30 uur nemen de deelnemers een fraai bloemstuk mee naar huis. Het cursusgeld bedraagt f 160,—inclusief bloemen en materiaal. Opgave binnen 10 dagen door een (brief)kaart te zenden aan Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwassenen (SBOV), Postbus 3170, 2301 DD LEIDEN. Telefonische opgave is tevens mogelijk, ook na 17.00 uur; tel. 071-140029. Gaarne duidelijk uw naam, adres en cursusplaats vermelden. .Na opgave ontvangt u een bevestiging. I WAI I voor I werk septe derir HAV de a| finar verk -- - WADI 9 I wordt 1 ten. S dag in I tievej streke I vlooic I mendt 1 tembe 1 vlooie J in de I I Na tv I onze I augus I 6.000 I bleke 1 en ze Hng die i rijk f I redeli I reacti I de n I kerer De 12.01 10.01 Sollicitanten kunnen zich voor nadere informatie wenden tot de afdeling Personeelszaken PARKLAAN 4, POSTBUS 2, 2770 AA BOSKOOP TELEFOON 01727-3341

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 16