1 Wedstrijden PRIJZEN OPGELET! NMS 0 B S-HAGOORT i PRESENTEERT 1 1 Tabaksspeciaalzaak GROENENDIJK HELEEN" ƒ7,50 gratis i l. VELE Snijbloemen .n Planten F g^pTÉMBER (fat fëwf STOFFENHUIS 1750 van 21“ voor I ^9^ O 15.00 uur van BAKHUYZEN BLOEMENAVONDEN T W - 1 Iz' iiili O Zetfmaakmode is nu nóg voordeliger 11.00 optreden van a p Elke vrijdag [1 o o [l BIJ EEN GOED ADRES Snijdelwijklaan achter 2e flat Tandarts assistente Country ZWEMBADMEDEWERKER m/v o GEMEENTE BOSKOOP GEMEENTE BOSKOOP DE KON. MAATSCHAPPIJ TUINBOUW EN PLANTKUNDE AFD. BOSKOOP (U 0 E 0 E E E E i i ül >17= B A C K G A M M O N SPAAR BU DE NMS leder Nieuwe spaarder ontvangt Meisje Boskoopse Sierviskwekerij als eerste inleg bij: AGENTSCHAP BOSKOOP Assurantiekantoor van Barlingen Gouwestraat 15 en 16 - Telefoon 01727-5140 Ter introductie I nieuw© EP I alleen tijdens Western r=fr^r=Jr^r=Jr=Jr==Jr=- optreden 23 SEPTEMBER 1981 dense SPOEDIG GEVRAAGD: •e ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER A i g ««ÉL p V iiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin z i GLASREPARATIE organiseert weer op 5, 12, 19, 26 okt. en 2, 9 nov. in de Rozenburcht I VOOR NIEMAND TE MOEILIJK!!! I i 1 >1 Middenstands k j B B B B B B B B B B B B B B Leuke bloemstukjes maken Van Boskoopse bloemen Van buitenlandse bloemen En van droogbloemen! Nederlandsche k Spaarban GLASCENTRALE BOSKOOP Tel. 01727-3675 D E M O N S T R A T I E S Op hei in i te i GERUWD KATOENEN RUITJES EN STREEPJES E. BOS moderne haarverzorging HANS KORVER INTERKRUIS BOSKOOP MITSUBISHI GALANT GL VAN ZWIETEN - TELEFOON 01728-8590 FA. D.K.M. MOONS POSTKANTOOR BOSKOOP f Algemene ledenvergadering WOLLEN RUITEN Particuliere verkoop Vissen planten e.d.: alleen vrijdag en zaterdag achter Biezen 40-42 R. Slootmaekers Inlichtingen bij: B/oemsierkunst Gerry Hooft man Reijerskoop 120 - Telefoon 01727-2526 i'! MV '7 B B B B B B 9 B B B 9 B 9 9 B 9 9 9 9 B B B B B '12,-p.m. 1 F AMBACHTSPLEIN 12 - HAZERSWOUDE BBBBBBBBBBBBBBBBBB U RIBFLUWEEL 20,- p.m. FLANNEL "F A Dt Het bestuur. Tel. 01727-3641 Administratie- en Belastingadviesbureau - Sollicitaties, binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad, te stu ren aan het college van burgemeester en wethouders van Boskoop, postbus 5, 2770 AA te Boskoop. Tot de taak behoort onder andere het verrichten van: - type-werk (rapporten, brieven, verslagen enz.) - eenvoudige administratieve handelingen (meter^dministratie, klachtenbehandelingen en dergelijke). - werkzaamheden op de burocomputer (ten behoeve van de verbrui kers administratie) - telefonische en mondelinge informatieverstrekking - diverse bijkomende werkzaamheden Functie-informatie: De aan te stellen functionaris zal o.m. worden belast met het: - uitvoeren van kassawerkzaamheden - uitoefenen van toezicht tijdens het vrij-zwemmen - assisteren bij- of het lesgeven aan scholen en particulieren - uitvoeren van andere voorkomende werkzaamheden Bij het gemeentelijk zwembad, gelegen aan de Zijde te Boskoop, wordt gevraagd een Gevraagd wordt: - het bezit van minimaal het diploma MAVO-4 - een opleiding en ervaring in machineschrijven Op de administratie zijn 6 personen werkzaam. De gehele verbruiker sadministratie en boekhouding van het gas- en elektriciteitsbedrijf en de administratie van het zwembad worden hier verwerkt. Op de administratie van de Gemeentebedrijven voor gas, elektriciteit en zwembad van Boskoop ontstaat binnenkort een vakature van Ook vissen voor uw buitenvijver! Voor het verzorgen van Uw administratie en/of het invullen van Uw belastingbiljet Ook voor verzekeringen financieringen hypotheken geven wij U het juiste advies Wordt uw tuin te wild of worden uw bomen te groot? PIANO STEMMEN EN REPARATIES Telefonisch afspreken Telefoon 2047 Biezen 63 - Boskoop Voor vrijdag s en zaterdag hoeft geen afspraak gehaakt te worden Alphcn a/d Rijn - Wilhelininalaan 19 lelef. 01720-72795 Laag Boskoop 37 - 2771 GW Boskoop Telefoon 01727-4566 VOOR DE BARBEQUE: Houtskool en houtskool- briketjes voor grote barbeque partijen speciale grote voordeelverpakkingen VOOR DE OPEN HAARD: Bruinkoolbriketten, vlamkolen, firebloc's, openhaardhout, turfen, eierkolen In 3 varianten, eindeloos te combineren. Leuk als blouse op de voordelige flannel, of op het ribfluweel. 90 cm breed Mevrouw, u wilt een leuke baan? Na een gratis opleiding 2 avonden per week' demon straties met kosmetika en sieraden verzorgen? Of liever gewoon verkopen? Of, indien u al ervaring heeft, leiding geven aan een groep dames? Belt u ons even om inlichtingen? Evolution Cosmetics BV 030 - 944086, 's avonds 03402-31477. Ref. 653 Telefoon 01720-75690 Bel voor vakkundig snoeiwerk: 01727-5454 of 01727-6556 L'c 01 ter opleiding van tandarts assistente Gespecialiseerd in seizoenvissen Secretariaat: Bosweg 20,2771 JW Boskoop TE KOOP: Bouwj. 1978, km.st. 64.000 Zeer goed onderhouden Vraagprijs: f 6.850,- Telefoon 01727-2230 Dorpsstraat 295a Hazerswoude, tel. 01728-9176 rijke oosters* motieven er goudprint I U maakt s 7 een zwie rige rok voo Geopend: maandag t/m vrijdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-17.30 uur Knip uit en bewaar! (U zult het nodig hebben) Agenturen en commissie handel bied U aan tegen scherpe prijzen (praktisch alle bekende merken) kleuren T.V.'s, hifi app. (torens), video recorders, was machines (witgoed enz.), typ- en rekenmachines (van beiden ook de proff.)', naaimachines, kluizen en nog veel meer. Tevens groothandel van textiel, bingo artikelen en speelgoed. Advertentie aanbieding MINI TOREN van Kraus normaal 2.500 DM. nu voor f 890,— Voor inl. 01728-8397, Jan van Gooyenstraat 2, Hazerswoude-dorp. Heett r U tuinwensen? Kom dan naar het Grootste Tuincentrum in 't hart van Hollands Midden Rijneveld 86 - Boskoop SPAAR GEWIJZIGDE OPENSTELLINGSTIJDEN Met ingang van maandag 5 oktober a.s. zal het postkantoor, gevestigd aan de Overslag 2 te Boskoop, een half uur langer geopend zijn. De openingstijden zijn dan als volgt: van maandag t.e.m. vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en 13.30 - 18.00 uur Functie-eisen: - bezit van het diploma zwemonderwijzer(es) of studerend hiervoor - bezit van type- en E.H.B.O.-diploma - bereidheid tot het verrichten weekenddiensten inbegrepen Uitnodiging tot het bijwonen van de alge mene ledenvergadering die gehouden wordt op dinsdag 29 september 1981 om 20.00 uur in het Interkruisgebouw aan de Overslag te Boskoop. Met polyester, dus de plooi blijft er mooi in. 150 cm breed Adres: Sollicitaties uitsluitend schriftelijk richten aan: Weegbree 18 - 2771 LJ Boskoop Telefoon 01727 3296 AGENDA 1. Opening en jaaroverzicht 1980 .2. Notulen jaarvergadering 1980 3. Financieel overzicht 1980 4. Begroting 1981 5. Voorstel tot contributieverhoging 6. Bestuursmededelingen 7. Rondvraag en sluiting p f I f I voordeelprijs: f 25 p.m. BERGGRINTTEGELS 40/60 of JO/50 cm f 4,75 SPEELZAND per zak f 4,50 PADTEGELS, grote partij en, scherpe prijzen Verder: zand, grint, tuin grond, tegels, bielzen en andere tuinmaterialen voordeelprijs: ƒ10,- p.m. Nieuwe mode patronen, voeringstoffen, alle mogelijke fournituren en niet te vergeten: goede adviezen. De aanbieding van de in deze advertentie vermelde voordeelstoffen geldt gedurende één week. Wees er dus snel bij als u extra wilt profiteren! minimale vooropleiding M.A.V.O. leeftijd 19 jaar voorkeur gaat uit naar iemand met ervaring of enig adm. aanleg Salaris: Dit bedraagt minimaal f 1.853, (op 21 jarige leeftijd) en maximaal f 2.291,— per maand, inclusief onregelmatigheidstoeslag en exclusief loonmatigingsinhoudingen. Tot de leeftijd van 21 jaar gelden de sala rissen voor jeugdig personeel. De gebruikelijke rechtspositieregelingen voor overheidspersoneel zijn van toepassing. Geboden wordt: - een gevariëerde werkkring - een salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, liggende tussen f 1.338,— en f 2.085,— bruto (exclusief inhoudingen) - de bij de overheid gebruikelijke rechtspositieregelingen. Belangstellenden worden verzocht hun sollicitatie, binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad, te richten aan het college van Burge meester en Wethouders van de gemeente Boskoop, Postbus 5, 2770 AA Boskoop. O O o o o 24 gulden 60 cm breed voordeelprijs: van onregelmatige diensten, Het is een full-time baan, salarieëring en vakantieregeling volgens normen van de Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde Tel. 01727-4009 N o rr P ir T 100% katoen, Jl in 10 mode- tinten tl \150 cm breed. ji voordeel prijs: voordeelprijs: f 20 p.m. Wol/Polyester, in meer dan 10 modetinten, waaronder grijs, loden en bordeau. Up- to-date de winter in! 150 cm breed

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 18