fc. ga tuff c '38 i LITER V V ^38^ WÈ- kwbmw IP MINIMl/IM PGÏ/2EN f&STIVAL 111 V ll I I ■■I «BC O:$§% - I V f I w 1 TL^^L— ago g£O pAW^ I fe- 11 'Ir 1 ^TT^t l^/Sp IB DIMMAKEN k ^<}AFV- 7 *^l//^A/fJDA/6£i7&^a2&2int. I \"£^P/2/6/t^/'WB/X tU>. /4d5 I I A^ËS’/ne. A/E4L M//Miyfi£S'.'/40£- /f SM/£Jvc'/7W<2iïW p. /zes-.- /2i0c\l 1 ///?crewo//$,nfJ3£Awe^aa/i/A/aa' ioF GP» &&Gie. Ils* i 1 I ®te ^41 ^>ae. w* V 9^^ i^tggo] I MeUS&XS a- j irmee voorde ^mboter-amandelletter. 124 ot*^ uw Viuowinkelier een reservenngs Spaar Vivorooi /iïtëïïVWW.#/&7ÏÏ8D. B Ik aiïhridfa# /f iBlli’ B-B; 0^00$ ■<S^rL 7/ &CWP&2&9&’ i: W ■K n I I I I 11 MAM&AG - ZZ^JU^kF- - 1 r iHÜ O||i w f ■WM-” W( t 1 /l o 0’ o o 0 o 0 ve a D o‘v ■yi “M. J w I Ml ’’’tHSf# a’SJ ©3i r 7 •Utt--’ cheque, ivaarmee u in de penode van 2 \Jm 5 december uw room boter amande/Zetter kunt a/ha/en i in de VIVO winkel irtaandelrr»'-' ^9 HAM penfor. ummir-y zWl^F 1 1 Van 2 september t/m 24 oktober krijgt u bij elke f 10, aan bpod schappen één zegeltje cadeau. Voor een spaarkaart met 46 zegeltjes 4- f2,50 ontvangt u van Haal de spaarkaai I* I A 1 s ',!48 W- il X iN 1 -fiOSKOOf G£s^ 11 Bi k o

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 22