MÖlf VWEEK 350 r ƒ8,90 boekhandel veldwijk b.v. [occasions KINDERBOEK KALENDER f auto van velde betrouwbaar en goed DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, Kalender en boek inéén 159. I W' w •r» -- f i A Familieberichten Wegens verhuizing naar ons nieuwe pand Dorpstraat 39 zijn wij 01828- vanaf donderdag 8 oktober 2200 t/m 15 oktober gesloten 1 Het laatste nieuws, C. N. Vreeken, arts het eerst in uw AFWEZIG Weekblad voor Waddinxveen Gouwe Koerier Schrijf hier uw tekst Boek en Jeugd Een boekenbon? Boek en Jeugd ’81/’82 Z(XIELMOOIS.MOOI DICHTBIJ t. BOEKHANDEL BURGER X W////A aan goede kinderboeken? ,1 TANKEN KORTING VAN LEEUWEN AUTOBEDRIJVEN boekhandel veldwijk b.v. Tijdens de Kinderboekenweek van 7 t/m 17 .oktober 1981 bij aankoop van een kinder- of jeugdboek DAG EN NACHT IBKI fiiiiKzz^ I V W WEE» ^rboekaawoék F W Prijs na de Kinderboekenweek 8.75 ARAL I 1979 1978 1979 1977 1980 1978 1976 1976 1979 1979 1979 1978 1978 1981 1977 1976 I i MET SEIZOENGEBONDEN X TEL.: 01828-2787. I a> SPECIAAL GEÏLLUSTREERD. CA. 1700 TITELS MET AANTREKKELIJKE Passage Waddinxveen Tel. 018 28-2 620 Dit jaar zal een heel bijzondere uitgave verschijnen tijdens de Kinderboekenweek: een kinderboek en een weekkalender in één: ’Je eigen tijd”. Deze geheel in kleur uitgevoerde uitgave bestaat uit weekkalenderbladen met een spiraalband, en elke week een bijzonder verhaal ’Je eigen tijd” kan op de muur of op het prikbord gehangen worden, je kunt hem ook gebruiken als een grote agenda. nu zuinig met energie verstandig voor morgen! Uiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Hoe kom ik WOENSDAG 7 OK I OBER 1981 I wyww •'FFSSSF; w. ■nv/eek Geen bezoek aan huis. BOSKOOP*. XB Waddinxveen Gouda Woerden Bodegraven X I VLEEUWEN BV - 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 Passage Waddinxveen Tel. 018 28-2 6 20 Het is weer Kinderboek® Adres Plaats 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten tellen voor 1 letter. Hoofdletters twee hokjes per letter. Voorschoten Heemstede Huizen Alphen a/d Rijn Den Helder Het bestuur van de Gouwebloem dankt allen die de invaliden vervoerd hebben tijdens de opening van het aquaduct op 3 oktober j.l. Ook Party Service v. d. Berg heel harte’lijk dank voor de geweldige opbrengst van de aquaduct-taart die u ter beschikking stelde Van de Gouwebloem. A. Monster A. J. Monster A. Monster-Monster Klein- en achterkleinkinderen. Waddinxveen, 2 oktober 1981 Jan van Bijnenpad 21 (nieuw adres) Wilma Nel-Arthur Ria Frans Monica 2742 KE Waddinxveen, oktober 1981 G. van Dort Kroonweg 9. van 19 t/m 23 oktober Waarneming: doktoren Blom en Hemminga. MAANDE LIJKS AFREKENEN VIA OVER- ZICHTELIJKE FAKTUREN, WELKE DOOR DE COMPUTER ZIJN SAMEN GESTELD. PLASWEG 16, WADDINXVEEN, TEL: 01828-6333 Rust mijn ziel, uw God is Koning. God haalde thuis Zijn kind, mijn man, onze vader en opa JAN REIJM op 58-jarige leeftijd. 6 oktober 1981 Noordkade 203 2741 GA Waddinxveen Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze Algemeen Direk- teur, de heer Direktie en medewerkers Bouwbedrijf J. Reijm B.V. BOEKHANDEL VELDWIJK BV Passage 53 - Telefoon 01828-2620 Waddinxveen, W. J. Reijm-Smidt De Bilt, F. G. van Velsen-Reijm F. L. van Velsen Annemarie en Marjolein Waddinxveen, J. Reijm A. J. M. Reijm-van der Maat Judith en Suzanne G. D. Russner-Reijm D. J. Russner Marieke W.J. Reijm GEV Hon schij ook ston drin in 1 kwij er sc krijs A ml VOO Er één hers ope harl had ANDERE MERKEN: FORD Taunus 16 GL 2 drs FORD Taunus 16 L 2 drs. MAZDA 626 4 drs MAZDA 323 1300 3 drs. MAZDA 323 1300 3 drs. RENAULT 20 TS 5 drs. RENAULT 16 TL 5 drs. VOLVO 244 4 drs FIAT 127 1050 2 drs CITROEN 2CV6 4 drs. OPEL Kadett 12 N 2 drs. OPEL Kadett combi 3 drs. OPEL Kadett 16 S 2 drs OPEL Ascona 19 N 2 drs. OPEL Ascona 16 S ”L” 2 drs OPEL Ascona 16 S 2 drs. OPEL Ascona 16 S aut. 2 drs.1976 OPEL Manta 20 N 2 drs1980 OPEL Rekord 19 N 4 drs.1980 OPEL Rekord 20 N 4 drs1978 OPEL Senator 30 S 4 drs1980 V d t h d t z I t i 1 1 1 O Z> O o o. I Wii wa lin; zit nei me en ze In lie uu de in; de Gc bij m; K< M: dr va ee M O] Ki ka de m er M d< m V d< g‘ bi o le d d k t< Mas de Hol wa< tie wei ad i kan Goi kui zes gev ges ma spii lan ten DR Gel Er do< aqi rin; de Bij koi om C/3 D DL <D Er w parkt ingan weg de m baan veen auto' staat kers mak] laten van j Laat straks behangen bespreek het nu met uw behanger Hogendoorn, A. v. Solmsstr. 31. Kom eens keus maken uit tientallen soorten in de winkel. Pracht dessins en ruime keus. Plaatsingsdatum(s) Naam Diep bedroefd geven wij kennis van het over lijden van onze schoonzoon, zwager en oom JAN REIJM De Heere trooste allen die zoveel van hem hielden. De Heere trooste allen die zoveel van hem hielden. F. G. Smidt-Oosterhuis J.J. Hofland-Smidt G. Hofland J J. Smidt M.J. Moor J.P.M. Smidt G. Smidt-Kuyvenhoven en kinderen LEEF VANDAAG en BETAAL MAAR LA TER: Door een persoon lijke lening te sluiten krijgt u contant geld in handen. Voor het kopen van uw droomwens, zo als een auto, bromfiets, meu belen etc. Vraagt inl. bij Ass. kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelminasingel 83, W’veen, tel. 01828-2539. CORNELIS BROER sinds 1973 weduwnaar van Ingetje Boevé op de leeftijd van 81 jaar. W. Broer Th. Broer-Kamps K. MBroer D. C. Broer-Strijdhorst H. J. Hogendoorn-Broer N. Hogendóorn C. Broer A. Broer-Bergsma Klein- en achterkleinkinderen Waddinxveen, 4 oktober 1981 Corr. adres: C. Broer, Beiershof 59, 2411 JS Bodegraven Vader is opgebaard in het rouwcentrum, Jan van Bijnenpad 1. Aldaar is gelegenheid tot condoleren op woensdag 7 oktober tussen 19.00 en 20.00 uur. De begrafenis zal plaatshebben vanuit het rouw centrum op donderdag 8 oktober om 13.15 uur op de algemene begraafplaats, Alberdingk Thijmlaan 2. I DAT KAN MET DE VAN LEEUWEN '1 KREDIETKAART! Zuidkade 6, Waddinxveen, Tel. 01828 - 4000 Iedere donderdagavond koopavond. Loden mantel, met en zonder capuchon, gevoerd met wollen ruit. In de kleuren marine-grijs-en rat Maten 36 t/m 44 - <31 Kabouters kosten f 1,35 incl. btw. per gezette regel bij een minimum van vier regels, inclusief één regel kapitaal gezet. Iedere kapitale regel extra: 1,60. Plaatsingen uitsluitend a contant. Contractprijs op aanvraag. Brieven onder num mer f 1,75 extra. Bewijsnummers f 2, extra. Kabouters opgeven vóór dinsdagmiddag drie uur bij het bureau van dit blad Oranjelaan9, Waddinxveen. .10^ Na afloop van de rouwdienst gelegenheid tot condoleren in de voorhal van de „Kruiskerk”. WAD terda tot v: mens dens den-I nisee dag aqua Hoev kijkj tunn preci trok eens 100. Mijn hart, 'o Hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108 1 berijmd. In de Hope des Eeuwigen levens is op Zijn dag, na een liefdevolle verpleging in het verpleeghuis „Bloemendaal” te Gouda, zacht en kalm van ons heengegaan, onze geliefde zorgzame vader en opa 1956 1981 D.V. zondag 11 oktober hopen onze ouders B.HOOGENDOORN M. HOOGENDOORN-TERLOUW Hun 25-jarig huwelijk te herdenken. Ter gelegenheid hiervan wordt een recep tie gehouden op vrijdag 16 oktober van 20.00 tot 21.30 uur in het Hervormd wijk centrum „De Hoeksteen”, Esdoornlaan 2, te Waddinxveen. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen. Na de begrafenis, in besloten kring, zal de rouw dienst gehouden worden op zaterdag 10 oktober om 13.00 uur in de Gereformeerde „Kruiskerk”, Passage, Waddinxveen. De begrafenis heeft heden, 7 oktober, plaats gevonden op de algemene begraafplaats, Alber dingk Thijmlaan 2. tl SUPERBENZINE BENZINE DIESELOLIE Voor inlichtingen over het ROUWCENTRUM aan het Jan van Bijnenpad kunt U zich wenden tot de huurder E. J. Oskam van de sinds 1932 gevestigde "WADD1NXVEENSE BEGRA FENISONDERNEMING”. GQ| Hyc ',*GOudT^- gf T*| En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U. Psalm 39 :8. In dankbare herinnering wat zij voor #ns allen is geweest, delen wij U mede dat de Heere, na een langdurige ziekte, uit ons midden heeft weggenomen mijn innig geliefde vrouw en onze lieve zorgzame moeder, groot- en over grootmoeder MAAIKE MONSTER-BRON op de leeftijd van 69 jaar. Voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinde ren is zij een bron van liefde en vreugde ge weest. Wij blijven dankbaar voor alles wat zij ons gaf. Het aantal kinder- en jeugdboeken dat in de bibliotheken voorhanden is en door de H boekhandel wordt aangeboden, is overwel- digend groot. Elk jaar komen er zo’n 1000 uitgaven bij. Een brede keuze is natuurlijk prachtig, maar het kiezen wordt er niet SÊ gemakkelijker door. Degenen die beroepshalve op de hoogte moeten blijven, maar ook ouders worden s telkens weer geconfronteerd met de vraag: ”Hoe kom ik aan goede kinderboeken? Het antwoord kan worden gevonden in de- ze handzame gids waarin u een selectie s vindt van ca. 1700 titels met een korte be- EÊ schrijving van inhoud en gebruiksmogelijk- heden. S De gids "Boek en Jeugd” is een gezamen- S lijke uitgave van de Collectieve Propagan- SË da van het Nederlandse Boek (CPNB) en het Nederlands Bibliotheek- en Lektuur Centrum (NBLC). ’’BOEK EN JEUGD” is een onmisbare F leidraad voor iedereen die zich bezighoudt S met kinderen en boeken en natuurlijk ook voor de jeugd die zelf een overdachte keuze wil maken. TOYOTA-DEALER J. REIJM Slechts korte tijd heeft hij zijn krachten aan ons bouwbedrijf kunnen geven. In het bijzonder gaat ons medeleven uit naar zijn vrouw, kinderen en verdere familie. Waddinxveen, 6 oktober 1981. M l ->4<-Tn 'C -r.rn lV x .s-l <rn Pr-<- in .r-'.fdr V.|«> - >r ,«n l Kwf - r C. v.x- tc' - 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 12