ZATERDAG: MENSENZEE ONDER DE GOUWE FOTO’S Sjaak Noteboom Cees Bakker I V fc A F A - A A het dins- Een dag lang een mensenzee onder de Gouwe en dat kilometerslang. In een tent op de rechterrijbaan nabij het Gouwe-aquaduct hielden acht Waddinxveense meubelbedrijven een show Muziek was er onder water” genoeg. Hier de drumband De Cormula 's in actie. met daar tussen door een modepresentatie van Modehuis Verbakel B V. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 OKTOBFR 1M1 WADDINXVEEN Het was za terdag van tien uur ’s morgens tot vijf uur ’s middags een ware mensenzee onder de Gouwe tij dens de door de Stichting Mid den-Holland Promotie georga niseerde open dag in het dins dag officieel geopende Gouwe- aquaduct in Rijksweg A 12. Hoeveel mensen er precies een kijkje zijn komen nemen in de tunnelbak valt door niemand precies te zeggen, maar alle be trokkenen zijn het er wel over eens dat het er meer dan 100.000 geweest moeten zijn. TW',' Zag het op de ene rijbaan zwart van de mensen, op de andere werd 's middags een wielerronde gehouden. Ook de harmonie Concordia was present op de open dag en wandelt hier weg in de richting "Den Haag”. 1.'-’ Op deze trap bij de Noordringdijk is het nu nog wat rustig, maar later op de dag was er hier geen doorkomen aan van komende en gaande mensen. - -WK L De officiële opening van de "open dag" was in handen van de projectleider van Rijkswaterstaat ing. C. Hansen (rechts), VVD-Tweede Kamerlid drs. E. Nijpels (midden) en de heer T. Hopman, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. Zij sneden de eerste stukken uit de immense taart van Banketbakkerij Van den Berg. sf rHHerdaj Hoek land 48 r Maar de overstelpende drukte bracht Maar ae oversieipenae aruKic uracin de organiserende Stichting Midden- Holland Promotie wat het had ver wacht: Aandacht voor de presenta tie van Hollands Midden als woon- en werkgebied. Bovendien gaf het aan al die mensen de eerste en laatste kans om als voetganger onder de Gouwe door te lopen. Tenslotte een kunstwerk van Rijkswaterstaat waar zes jaar, soms dag en nacht, aan is gewerkt, waarin 70 miljoen gulden is gestopt en waarvan het diepste punt maar liefst 10 meter onder de water spiegel is gelegen. Dat er nu al in ons land veertien van dit soort aquaduc ten zijn deed aan de pret niets af. DROOG Gelukkig MUZIEK Op die plek praatte presentator Peter Knegjens de gebeurtenissen aan el kaar. Onder de Gouwe waren er on der meer optredens van de zeven- mansformatie Paramount Jazzband en van de Jorisband uit Boskoop. Muzikale acte de presence gaven ook de Waddinxveense drumband De Cor- mula’s en de harmonie Concordia. Voordat er amper meer een voet in de tunnelbak te zetten zou zijn kre gen ongeveer 50 auto’s met daarin bejaarden en gehandicapten de kans om het gehele traject rijdend af te leggen. De onder de Gouwe gehou den wielerronde werd gewonnen door Krijn St. Nicolaas. Alle kij kers kregen zolang de voorraad strek te een stroopwafel aangeboden. was het de hele dag droog. Er was wel een jagende wind, waar door het verblijf in het Gouwe- aquaduct toch een kleumende erva ring werd, maar af en toe scheen ook de zon. En dat verwarmde iedereen. Bijna allemaal kwamen ze ogen te kort om alles wat zich op het tracé onder de Gouwe afspeelde te zien. Er was tot in de wijde omtrek geen parkeerplaats meer te krijgen. Bij de ingang terhoogte van de Henegouwer- weg zag het zwart van de gietsen. Op de nog niet in gebruik genomen rij baan tussen Reeuwijk en Waddinx- veen was het een en al geparkeerde auto’s. Voor de trap die Rijkswater staat had aangebracht om de bezoe kers nabij de Noordringdijk wat ge makkelijker het aquaduct te kunnen laten bereiken stond steeds een file van gaande en komende mensen. Wie één keer heen en weer gelopen was had er tenminste al een wande ling van een kleine 6 kilometer op zitten Waarschijnlijk hebben de deel nemers aan de braderie nooit zoveel mensen aan zich voorbij zien trekken en - zo kon worden geconstateerd - ze deden nog goede zaken ook. In het schijnsel van de tunnelver- lichting was het ’s morgens om tien uur allemaal begonnen. Toen sneed de projectleider van Rijkswaterstaat, ing. C. Hansen, de eerste stukken uit de 6 meter lange taart van het Gouwe-aquaduct aan. Hij werd daar bij geholpen door de heer T. Hop man, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. Tweede-Kamerlid drs. E. Nijpels, maar ook de liberale volksvertegenwoordiger kreeg alsnog een stukje taart aangeboden. Wie zich bedenkt dat er zaterdag in deze streek nog een aantal publieks trekkers waren, zoals het feest op het vliegveld Zestienhoven in Rotter dam en de massaal gevierde 3-okto- berfeesten in Leiden, weet dat zich zaterdag op Waddinxveens grondge bied iets heel bijzonders heeft vol trokken, waaraan de meesten plezier moeten hebben beleefd. In de mid daguren zagen we tenminste bezoe kers die al urenlang in het Gouwe- aquaduct verbleven en er maar niet genoeg van leken te krijgen. Vooral op de mensen raakten ze niet uitge keken. GEWONDEN Honderdduizend bezoekers - en waar schijnlijk nog meer - gaven natuurlijk ook problemen. In de tunnelbak ont stonden bijna vechtpartijen, tussen dringende mensen. Kinderen raakten in het drukke gewoel hun ouders kwijt. In de loop van de middag was er soms geen sticker of folder meer te krijgen bij de 260 braderiekramen. Ambulances moesten worden ingezet voor het vervoer van de gewonden. Er vielen mensen flauw, er brak er één een arm, er kreeg iemend een hersenbloeding en op weg naar de open dag kreeg een bestuurder een hartstilstand, die de dood tot gevolg had. 9 - b c ’jg I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 13