0-1 overwinning op lastig Spirit Excelsior 2 verloor: 5-11 basketballers Be Fair-tennis sluit seizoen W. van der Wal kampioen HSW Weinig geluk voor TOOS- Kees Verbree schiet Be Fair naar Korfbalster Ria D ijkhuiz en breekt hand de nieuwe dienstregeling al gekocht? 1981 sportief en feestelijk af Postzegelbeurs in café Sport r westnederland Waddinxveners staan nu op tweede plaats in de tweede klasse Herfst- competitie Hengelsport- huis De Voorn Volleybalsters Be Fair: 0-3 winst Krimpen WEEKBLAD-SPORT EN RECREATIE RECREATIE- BASKETBAL BIJ TOOS De Gouwe present bij C-wedstrijden WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG7 OKTOBER 1981 splijtende dieptepass Bs Uitblinker en topscorer van TOOS-basketbal Alfred Gerrits. (Foto: Week- heeft moeten meemaken. Ria Dijkhuizen, "8 gebroken :parentoumooi, d ïl-kampioenschap Koop hem bij uw buschauffeur of op het postkantoor gQ blad voor Waddinxveen/Hugo-J an Ruts). WADDINXVEEN De afdeling tennis van de christelijke sport vereniging Be Fair kan ook dit jaar weer terugzien op een goed tennisseizoen. Door het zeer goede nazomerweer konden nage noeg alle activiteiten, die gepland waren ter afsluiting van het sei zoen, doorgang vinden, zoals de clubkampioenschappen seni oren enkel en dubbel, het echtparentoumooi, de clubkampioen- schappen en het mixed-dubbel-kampioenschap voor de jeugd. WADDINXVEEN Een ongelukkige val van eerste elftalspeelster van de Waddinxveense korfbalvereniging Korbis, betekende tien minuten voor het einde van de met 9-1 gewonnen wedstrijd tegen Vitesse uit Barendrecht een g hand en polsgewricht. Het was bijzonder triest dat deze korf balster, die uitblonk door inzet en goede wil, dit voor een korf balwedstrijd opmerkelijke voorval zo’n tien minuten voor tijd 81-83 en 28-29. WADDINXVEEN De basketbalspelers van de multisportvere- niging TOOS hebben dit weekeinde weinig geluk gehad. De twee belangrijkste wedstrijden - die tegen Grasshoppers uit Katwijk en die tegen Rebound - werden met zeer gering verschil verloren: WADDINXVEEN - Spirit-Be Fair, voor voetballend Waddinxveen de enige wedstrijd die in dit weekeinde is doorgegaan, is door de Waddinxveners gewonnen met 0-1. Het was een aardige, spannen de en ook sportieve wedstrijd met een opnieuw niet gepasseerde doelman Kees Verhoef. Het enige doelpunt kwam vijf minuten voot tijd van de boomlange spits Kees Verbree, daartoe toe in staat gesteld door een splijtende dieptepass van Evert Mahwin. M Ol UP Nico Gouw - Edwin Idelenburg 3.31.4 Hem 1.013 3.41.6 4.09.9 van van fijne cn actieve pe- Dijk/Jeroen Tol (30 pun- van DUBBEL jongens B 1. Edwin Vermeulen/Frans Cammel 2. Epko Plat/Marc van Heyst DUBBEL jongens C 1. Dennis v/d Wal/Jürgen v/d Wal 2. Jeroen Hofstra/Eelco Hofstra DUBBEL meisjes A UITSLAGEN Kortus Cl - Reeuwijk Cl Korbis C2 - KOAG C3 Korbis Ml - Ter Gouw Ml Ter Gouw BI - Korbis BI Korbis Al - de Jodan Boys Al IJsselvogelsDl - Korbis Dl Korbis I - Vitesse II Kwiek IV - Korbis II 32-70 48-28 3-6 3-5 2-4 3-4 2- 2 7-0 5-0 19-0 1-14 3- 1 9-6 5-11 2. M. Reichard 3. W. Houtman 4. A. van Leeuwen 5. P. Hofman 6. J. Verhoef 7. H. Romijn 8. J. Pellekoren 9. J. van Egdom 10 P. Dorresteijn 11. P. van Exel 12 L. Engels 13 J. de Wit 14 R. Aalbers 15 A. van Rijn 16. M. Hoogerdijk 17. C. Stolker 2-0 2-0 1-1 5-11 2-0 1-1 0-2 0-2 1-1 1-1 0-2 0-2 2-0 1-1 0-2 'en de Zaat-Boys tegen het Wamaarplantsoen. STAND PPSC Be Fair Zwal. VI. De Zwerver DOTO Rijs oord De Zwervers AS WH Xerxes Lyra Ter Leede ’s-Grav. SV Spirit BE FAIR 2 Het duel Be Fair 2 - Excelsior M (2-2) is op het scherp van de snede zij dezelfde taktiek toe. Voortdurend hadden Bert Graafland en Kees Ver bree twee man bij zich. Verbree was er op het beslissende moment toch weer. De overwinning vind ik nog verdiend ook, omdat wij in ieder ge val getracht hebben aanvallend voet bal te spelen”. (Citaat uid de Goudse Courant). 3.3-Ron Coppejans 3-3 3-3 2- 2 3- 2 3-2 3-1 2- 1 3- 0 WADDINXVEEN - Voor de derde maal organiseert het hengelsporthuis De Voorn een herfstcompetitie in de maanden oktober en november. Zoals gewoonlijk worden deze con coursen gehouden in de Gouwe. De eerste is op 18 oktober a.s. aan de Zuidkade, aanvang 08.00 uur en einde 10.30 uur. Na afloop van iede re wedstrijd is er een prijsuitreiking in het Praathuis aan het Weegje. In schrijvingen kunnen geschieden aan het adres Trompstraat 15, alwaar ook een reglement klaar ligt, tot uiterlijk vrijdagavond voor de wedstrijd. Kos ten f. 5,- per concours. Plaatsnum mers dienen afgehaald te worden vóór 07.30 uur aan het wedstrijd- water. Inzet is de Aart Noorlander- wisselbokaal. 1. J. Verhoef 3940 gr., 2. A. van Leeuwen 3730 gr., 3. P. Hofman 2160 gr., 4. J. van Egdom 1190 gr., 5. M. Reichard 1090 gr. In de B- groep: 1. H. Romijn 1350 gr., 2. W. Houtman 1300 gr., 3. R. Aalbers 1200 gr., 4. P. Dorresteijn 700 gr., 5. J. de Wit 670 gr. In deze laatste wedstrijd werd tevens de grootste vis gevangen door P. Hofman, n.l. 42,8 cm. W. v.d. Wal werd kampioen van deze zomercompetitie, de reeds in de eer ste wedstrijd verworven voorsprong WADDINXVEEN - Zaterdag viste de Hengelsportvereniging Waddinx- veen (HSW) haar laatste wedstrijd voor de zomercompetitie. De vangst in dit kasconcours was over het al gemeen matig. De uitslag was als volgt, in de A-groep: leden. Nadat door voorzitter Peter de Vries de namen van de winnaars en winnaressen van de clubkampioen- schappen senioren waren bekendge maakt, de daarbij behorende prijzen met lovende woorden waren uitge reikt, bracht de binnenkomende 10 man sterke boerenkapel ”De Bie tenbouwers” uit Gouda de stem ming er weldra in, zodat deze avond een grandioos succes werd. Als laatste activiteit van het seizoen vond afgelopen zaterdag het mixed- dubbel-kampioenschap voor de jeugd plaats. Hierbij werd in poules ge speeld, de persoonlijke games werden geteld, zodat er op deze wijze win naars uit de bus kwamen, die bij 4 Zwijnenburg nam alle tijd om de laat ste aanval te voltooien. Het was weer Alfred Gerrits die 3 seconden voor tijd TOÖS naast Grasshoppers bracht. In de verlenging nam Grasshoppers al snel een voorsprong van 6 punten welke te groot bleek voor het goed spelende eerste juniorenteam van TOOS. Eindstand 81-83. Topscorers Alfred Gerrits met 34 punten, Marco Mak met 14 punten en Erwin de Rui ter met 12 punten. Deze twee treffers betekende voor hem een productieve dag met maar liefst 4 doelpunten. De laatste daad in deze enerverende korfbalwedstrijd was aan Jaap Noordam die de korf vanaf de strafworpstip beproefde uit een door Tini Lebbing geforceerde strafworp (9-6). Door deze overwin ning blijft de Waddinxveense korfbal ploeg aan kop in klasse IIA FILM Ook deze dag werd besloten met een eindfeest, en ditmaal voor de jeugd- 1. Marjan v/d Hoom/Marieke leden. Er werd een film vertoond en de disco werd op deze avond ver zorgd door de groep ’’Venus”, een groep die voornamelijk bestond uit eigen (junior) leden! Ook deze avond mag als bijzonder geslaagd worden beschouwd, gezien de reacties! Te rugblikkend op het seizoen 1981 mag het bestuur en alle anderen, die ach ter de schermen het wel en wee van de tennisvereniging Be Fair betrok ken zijn, op een f’j-* riode terugzien. UITSLAGEN DUBBEL jongens A 1. Jan Gerben Smallenbroek/Jacco van Duyn 2. Gos de Vries/Huug de Vries uitgevochten onder leiding van de heer Gorissen uit Bodegraven. Hoe wel Be Fair in de beginfase de toon aangevende ploeg bleek met enkele mooie kansen voor Koert van Rijn, en Ruud Willem- stein, nam Excelsior toch de leiding na een misverstand in de Be Fair- defensie. Na dit doelpunt was Be Fair geheel van slag en het was aan het uitste kende keeperswerk van Nico Hees terman te danken dat de schade be- perkt bleef totdat ene tegendoelpunt. Na rust weer een sterk aandringend Excelsior en zowaar leverde dat een tweede goal op, alweer door een mis verstand ontstaan. Blijkbaar wakker geschud gingen nu alle remmen los en Excelsior moest diep terug en Be Fair ging weer aan voetballen denken. Geconcentreerd aanvallen over de vleugels. Dit leidde in de 65e minuut tot een treffer van Ron Cop pejans die van afstand hard raak schoot. Gesteund door deze treffer werd nogmaals alles op de aanval gegooid. Goed doorzette van Koert van Rijn leverde een tweede treffer en een gelijke stand op. Ron Coppe- jan was dichtbij een derde treffer met een goed gemikt afstandschot doch deze keer kon de Excelsior-doelman met een uiterste krachtsinspanning redden. Peter Piris werd nog ver vangen door Bert Voskuylen na een harde charge van een Excelsior- verdediger. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een gelijk spel, waar mee beide teams achteraf vrede had den. Zaterdag spel Capelle 2 in Aanvang 14.30 uur. gram vis. De volledige voorts: DAMES-JUNIOREN Ook de dames-julioren verloren met gering verschil. Vrijdagavond speel den de TOOS-junioren tegen Re bound. Rebound nam in de eerste helft al snel een voorsprong en trok de wedstrijd naar zich toe. Naarmate de eerste helft vorderde gingen de aanvallen van TOOS soepeler maar het slechte schot belemmerde TOOS naast Rebound te komen. Ruststand 10-13. Na de rust werd er aan TOOS-zijde beter verdedigd en door betere aan vallen kwam TOOS op een kleine voorsprong. Maar in de voorlaatste minuut was Rebound in staat een 28-25 grote achterstand in een 28-29 grote voorsprong om te zetten. Top- scoorsters Esther Smit en Wilma Happel beide met 10 punten. Overige uitslagen: DK 2 - Zoebas MSV - TOOS MCI 17120 gr. 15080 gr. 14910 gr. 14080 gr. 1318Ö gr. 11650 gr. 10530 gr. 9950 gr. 9910 gr. 8440 gr. 8330 gr. 8230 gr. 7530 gr. 4990 gr. 3700 gr. 3520 gr. Peet 2. Yvonne Houterman/Carola Bley- enberg DUBBEL meisjes B 1. Sirgrid van Dijk/Jacqueline Doom 2. Manon Laan/Sandra van Delft DUBBEL meisjes C 1. Karin Bosma/Ilse Welleman 2. Lisette Baas/Eveline Bekker 1 e prijs mixed Sigrid van ten) 2e prijs mixed Marjolein Hunsche/Edwin Vermeulen (29 punten) Poedelprijs Mariëlle Malestein/AIexander Schooneveld (6 punten) Voor de rust was het Dick Haagsman die via een doorloopbal 4-3 liet aan tekenen. Daarvoor had deze speler reeds voor 1-0 gezorgd via een fraaie actie achter de korf en wisten ook Tini Lebbing en Jan Minekus de korf te vinden: de één van een afstand, de ander d.m.v. een door Truus Visser veroorzaakte strafworp. Na de thee een aanvankelijk iets ster ker Korbis hetgeen resulteerde in een toegekende strafworp, welke helaas jammerlijk werd gemist. Nu kon Vi tesse daarvan profiteren en bracht de stand weer gelijk (4-4). Hoewel René van Eek zijn harde werken beloond zag met een prima doelpunt (5-4) wist in deze fase Vitesse van geen op houden. Binnen drie minuten ston den ze op voorsprong (5-6). Achteraf zou blijken, dat dit de enige keer zou zijn dat de Barendrechtse ploeg op voorsprong zou staan, want hierna trok Korbis op overtuigende wijze het spel naar zich toe. Wim van Vel- zen smaakte het genoegen van af stand de partijen in evenwicht te brengen (6-6). Hierna was het Dick Haagsman die - tweemaal scorend - Korbis de haven binnenloodste (8-6). Vincent Idelenburg - Peter v. Eek 0-2 Jos Cammeraat - Nico Gouw Kees v/d Berg - Anja Smith Arie v. Vliet - Elbert v/d Berg Johnny Vink - Michael den Ouden2-0 Janneke Terpstra - Edwin Idelenburg 2-0 Bert Kooyman - Jeroen v/d Berg 2-0 Rob Zalm - Hanneke Dankers 2-0 Jeroen v/d Berg - Janneke Terpstra 0-2 Marcel Brandhorst - Leo Groeneveld 0-2 2-0 WADDINXVEEN - De afdeling bas ketbal van de Waddinxveense multi- sportvereniging TOOS begint na de herfstvakantie weer met recreatie- basketbal. Onder deskundige leiding start ook dit jaar weer een groep sportieve heren. Voor heren die fit en soepel willen blijven is er nog vol doende plaats. De avonden zullen in twee gedeelten uiteenvallen. Ten eerste zullen er een aantal oefeningen gehouden worden om de spieren soepel en fit te hou den. Daarnaast wordt er een groot deel van de avond besteed aan re creatief basketbal. Voor meer infor matie: M. v.d. Sman, Heggewinde 6, tel. 4780. Het ongeluk betekende dat Korbis geruime tijd met een speelster min der moest spelen aangezien er op dat moment geen reserve dame aanwe zig was. De stand van deze spannende en vooral stevig gespeelde wedstrijd tegen de reserves van Vitesse uit Ba- rendrecht was op dat moment gelijk: 3-3. Slechts éénmaal was het weer Be Fair niet zo welgezind, zodat het jaarlijkse ouder- kind- tournooi op zaterdag 26 september, tot grote teleurstel ling van vooral de jeugdleden, geen doorgang kon vinden. De op die dag geplande finales clubkampioenschap pen voor de jeugd konden dank zij het beschikbaar zijn van een tennis hal gelukkig doorgaan. BOERENKAPEL Er werden 5 zéér spannende wedstrij den gespeeld, vooral bij dekjongste deelnemers, waar een spannende der de set de beslissing moest brengen. Deze dag werd besloten met een groot eindfeest voor de senioren- WADDINXVEEN - Zondag 4 okto ber werden in zwembad ”De Zijl” in Leiden C-wedstrijden gehouden door de kring Gouwe-Rijnstreek KNZB. Voor Roubos de Gouwe namen 6 le den deel, allen op de 200 m wissel slag persoonlijk. Greet den Haan (m.o. 14 jaar) leverde de beste pres tatie door bijna 43 seconden van haar persoonlijk record af te halen. Zij zwom een tijd van 3.07.6 hetgeen een 4e plaats betekende. Miranda Bouwens en Marcel Haan (j.o. 14 jr. en m.o. 12 jr.J zwommen dit num mer voor de eerste keer en maakten een tijd van resp. 3.35.4 en 4.02.3. OVERIGE UITSLAGEN 200 m. wisselslag m.o. 12 jr Amanda van den Berg 200 m wisselslag j.o. 12 jr. Jeroen van Tol 200 m wisselslag j.o. 12 jr. Marco Brandhorst :j: WADDINXVEEN Volgende week woensdagavond 14 oktober om Y acht uur is er weer een gezellige postzegelbeurs in café Sport aan de Kerkstraat. Natuurlijk zijn er weer diverse koopjes op de veiling te ha rt len, tevens wat covers. Ook zijn er weer alle benodigdheden voor het rt verzamelen van postzegels te koop met 10 procent korting. De heren-junioren van TOOS speel den vrijdagavond tegen het sterke Grasshoppers uit Katwijk. De Wad dinxveense heren werden de eerste minuten verrast door het zeer goede schot van Grasshoppers. Deze kwa men dan ook vrij gemakkelijk op een vrij grote voorsprong: 2-12 in de 14e minuut. Hierna ging het scoren aan TOOS-zijde iets beter maar ze kon den niet op Grasshoppers inlopen. Vanaf de 17e minuut, bij een stand van 23-34, was het met name Al fred Gerrits die door een zuiver schot TOOS op een voorsprong van 1 punt bracht, ruststand 37-36. Na de basketwisseling was het Grass hoppers weer die de score opende. Afwisselend namen nu TOOS en Grasshoppers een kleine voorsprong. In de 9e minuut leek het er op dat Grasshoppers definitief zou uitlopen. Binnen 1 minuut kwamen ze van 3 punten achterstand op 3 punten voor. Maar deze keer was het Marco Mak en ook weer Alfred Gerrits die TOOS weer terug in de race brachten .Na een score van Fred Lan gendoen kwam TOOS op een voor sprong van 7 punten (71-64), hetgeen groot genoeg had moeten zijn. In de verdediging werd er echter te non chalant gewerkt. Zo kon Bert de Jong van Grasshoppers 11 punten op een rij maken en Grasshoppers 20 seconden voor tijd op een 2 pun ten grote voorsprong brengen. In de laatste aanval speelde TOOS echter erg koel. Spelverdeler Arco WADDINXVEEN - Hoewel het tweede achttal van de Waddinxveen se damvereniging Excelsior vorige week donderdag felle strijd leverde tegen het eerste team van de dam vereniging Schoonhoven, moesten del Waddinxveners de winst toch aan de gasten laten (5-11). Een uitstekende prestatie werd gele verd door Gerrit van der Zijden. Hij wist de eerste-bordspeler van de Schoonhovenaren te verslaan. Ver- meldenswaardig zijn ook de punten- delingen, welke door D. Heeren I, C. Blonk en D. Schouten werden be reikt. De overige spelers moesten de winst aan de Schoonhovense tegen standers laten. Excelsior 2 - Schoonhoven 1 G. v.d. Zijden - C.W. Rijkhoek D. Heeren I - C. Stoppelenburg J.de Heer-T. de Mik G. Heeren - B. de Hoop C. Blonk - M.A. de Wit D. Schouten - C, Kok P. van Es - C. van Oostrum D. Brandhorst - A. Mesker EXCELSIOR-JEUGD Voor de onderlinge competitie wer- den door de jeugddammers van Ex celsior vele wedstrijden afgewerkt. De uitslagen: Kees v/d Berg - Jeroen v/d Berg 2-0 Elbert v/d Berg - Marcel Brandhorst 2-0 Jaap Bremmer - Leo Groeneveld 0-2 Hanneke Dankers - Edwin Idelenburg 0-2 Edgar den Heyer - Bert Kooyman 0-2 Peter van Eek - Johnny Vink 2-0 Jos Cammeraat - Michael Hen Ouden 1-1 Janneke Terpstra - Vincent Idelen burg Rob Zalm - Anja Smith Arie van Vliet - Nico Gouw Marcel Brandhorst - Jaap Bremmer 2-0 Leo Groeneveld - Edgar den Heyer 2-0 gaf hij niet meer prijs en eindigde met ruim verschil voor nummer twee. In zeven-wedstrijden ving hij 22320 uitslag is WADDINXVEEN Het damesteam van de afdeling volleybal van de christelijke sportvereniging Be Fair is de landelijke competitie goed be gonnen met 0-3 winst op VC Krimpen. De Be Fair-volleybalsters hadden met het uit de tweede divisie gedegra deerde VC Krimpen minder moeite dan de cijfers (8-15, 16-18 en 11-15) doen vermoeden. De in de eerste divisie G uitkomende Waddinxveen- sen werden zelden gepasseerd door een smash van Krimpense zijde, maar maakten het zichzelf moeilijk door van tijd tot tijd onnodige fouten te maken. Verdedigend bleek Krimpen overigens wel een goede ploeg, die veel terugbracht. Uiteindelijk was het goede werk van met name Margriet Kroes, Cockie Smits en Liesbeth van Dierman toch voldoende voor een 0-3 zege, die hoop geeft voor een goed seizoen. Het tweede damesteam van Be F air won iri de eerste klasse met 3-1 van Radius en het derde damesteam van de Waddinxveense club verloor met 3-0 van DOS 2. HEREN De in de promotieklasse uitkomende heren van Be Fair verloren in Wad- dinxveen van 2-3 van Leython. On der leiding van uitblinker Wim Ban- nink werden de eerste en tweede set door Be Fair gewonnen: 15-6 en 15-8. Daarna evenwel ging de condi tie een woordje meespreken. Be Fair had bovendien slechts zes spelers ter beschikking, omdat de overschrijving van Jelle de Vries, de nieuwe hoofd aanvaller, op het laatste moment niet rond kwam. De Vries moest van de bond nog een weekje wachten, waardoor het hele spelconcept van Be Fair veranderd diende te worden. Dat brak de ploeg uiteindelijk op, want de derde, vierde en vijfde set werden verloren: 6-15, 10-15 en 7-15. andere wijzen van puntentelling niet vaak in de prijzen vallen, origineel bedacht door de wedstrijdleiding. BE FAIR De streekderby Spirit-Be Fair is zoals altijd weer een duel geworden met veel spanning. De uitslag van zo’n wedstrijd is nooit te voorspellen, doch het verleden leert dat het mees tal een gelijk spel wordt. Be Fair moet in ieder geval ver terug gaan om er achter te komen hoe een overwin ning in Ouderkerk smaakt. Het is dan ook gerechtvaardigd te -stellen dat Be Fair met een punt uit Ouderkerk best tevreden zou zijn, ook al door de twee nederlagen wel ke Spirit reeds moest incasseren. Spirit was thuis bijna drie jaar on geslagen toen twee weken geleden dit sterke record gebroken werd. Er zou een geladen Spirit het veld be treden. Onder de laconieke, maar goed lei dende heer R.W. Cameron begon Be Fair tegen de straffe wind aan een langdurig overwicht, mede veroor zaakt door de terughoudende opstel ling van Spirit. Het leek wel of Be Fair de spirit bezat waar het Spirit nooit aab ontbreekt. Ondanks de Be Fair-indruk ontstond er een levendig duel. Piet de Jong, de Spirit-trainer, had blijkbaar de opdracht gegeven om Be Fair te laten komen en snel te counteren. In de 16e minuut kwam het eerste gevaar. Kees Graafland bereikte op rechts de op volle snelheid liggende Aart Bos. De voorzet van Aart werd door Kees Verbree keihard ingeketst. Doelman Visser was geslagen maar verdediger Oosterom redde op de doellijn. De counter die hierna volg de via Jan de Vrij en Bas van Herk werd vakkundig door Ben Yakya on derbroken door terugkoppen op Kees Verhoef. Spirit loerde duidelijk op de counter en werd zeker ook gevaarlijk als Arie Lingen en Jan de Vrij aan de bal wa ren. Jan de Vrij trof het echter niet omdat Piet Koele hem meestal de baas was. In de 38e minuut dreigde Wim Bron de score te openen na een solo en een serie één-twee combina ties. Vlak voor het Spirit-doel werd hij echter in de tang genomen en kreeg tot ieders verbazing een vrije trap tegen. In de tweede helft kwam er een iets sterker Spirit uit de startblokken, wat resulteerde in een aantal gevaar lijke situaties voor het Be Fair doel, gecreëerd door Jan de Vrij. Uit één van zijn voorzetten kopte Bas van Herk knap in maar even knap redde Ben Yakya op de doellijn. Wederom was het Jan de Vrij die gevaar sticht te toen Bas van Herk z’n voorzetje koppend verlengde en Tolhoek voor open doel hoog overkopte. Onder tussen had doelman Visser ook een erg benauwd moment beleefd toen eerst Kees Graafland een voorzet van Aart Bos hard inkopte, Bert Graafland de terugspringende bal kei hard inschoot en Kees Verbree deze rebound in de hoek tikte, maar Vis ser deed z’n naam alle eer aan en plukte de bal uit de hoek. De druk van Spirit groeide langzaam maar de Be Fair-defensie met Wim Bron in de hoofdrol hield het hoofd koel. De wedstrijd dreigde in de voor spelde stand te eindigen, maar Kees Verbree dacht daar anders over, toen uit een afgeslagen Spirit-aanval via Bron en een snijdende pass door het midden van Evert Mahwin hem de bal bereikte en in de 42e minuut doelman Gerrit Visser via de paal het nakijken gaf. Spirit was hierna de ge slagen ploeg, waardoor tevens de eindstand werd bereikt (0-1). Zaterdag 10 oktober bekerdag. Ook hier strijdt Be Fair mee! In een uit wedstrijd moet het Haagse Cele- ritas worden bedwongen. Steun uw club en leef mee. Aanvang 14.30 uur. Reactie van Be Fair-trainer Herman Hardgers op deze wedstrijd: ’n zwaar bevochten overwinning. Vorig jaar zei de Ouderkerkse trainer dat wij laf hadden gespeeld. Nu pasten

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 21