Rondom de hefbrug 1 o I n A 1 - h I - i Sieraden nxveen moois van Boven-Volta Dorpsagent Aquaduct Geen bezwaar SERVICE-RUBRIEK Gevonden en verloren Weekblad voor Wad Medische weekeinddienst nl 1 BURGERLIJKE STAND voorwerpen Marijke maakt er iets WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS I [U lö 11 t I I I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 OKTOBER 1981 Samenstelling: Bert J. Woudenberg Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 V 3 s a 18.30 tot 20.30 uur. donderdag 16.30-17.30 uur A DE KERKEN NODIGEN ifill AGE D I WIJKGEBOUW ZUID St. Victorstraat, tel. 3001 DE BONKELAAR Beukenhof, tel. 7272 ’T KETELHUIS B.Huëtlaan, tel. 6860 DE PIONIER Tollenslaan WIJKGEBOUW ”DE PADDESTOEL” Lijsterbesstraat, tel. 2276 De nieuwe Succes-agenda is er 1 G* '?-■ xiïïvik kel’ te trekken. G* Geboren: Daniëlle d.v. T.M.. van Hattum en M. van Harre- wijn; Wytske Tjitsche d.v. H. van der Zee en A. Wateler; Jessica d.v. A.G.H. Vermeulen en H. Doornbos; Petra d.v. A.G.H. Vermeulen en H. Doornbos; Ilse d.v. H.A. van Tol en J.M. van Toorn. OndertrouwdP. van Tienhoven en A.W. Markus; G. Jacobs en A.M.H. Anker; J. Rijnsburger en J. Kemner. Gehuwd: A.J.F. Schrama en M. Boeve. Overleden: van der Sterre wv Reijm, Johanna Adriana, oud 86 jaar; Henstraev Kuipers, Gonnie, oud 40 jaar. ZATERDAG 10 OKTOBER 1981 Arts-: W. A. van Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 ZONDAG 11 OKTOBER 1981 Arts: C. N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 2979 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, tel. 01727-3898 Het Groene Kruis: Het Groene Kruis is in het weekeinde telefonisch te bereiken op nummer 2455 van 14.00-15.00 uur 7 en van 20.00-22.00 uur MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende j werkdag kan wachten. Spreekuren: ’s morgens van 10 tot 11 uur, ’s mid- dags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te ;i worden gemaakt. DR. RUTGERSHUISiWem voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen De Visserstraat 30, Gouda, voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik- baarondernummer01821-1911. Het interview met de Waddinxveense Marijke Messie in het Algemeen ÏE MESSIE: 'mÏMchien heb ik toch wel een klein ’Visie”, De Hoek- café Sport, i Bonkelaar, voor C Donderdag 8 oktober f. i l r Dagblad. Donderdag 8 oktober 19.00 - 21.30 uur Hobbyclub jongens en meisjes van 6-16 jaar Vrijdag 9 oktober 20.00 uur klaverjassen Maandag 12 oktober 14.00 - 17.00 uur Instuif voor vol wassenen. Kaarten, biljarten, sjoelen, yahtzee, enz. ji t HUMANISTISCH VERBOND GOUDA EN OMSTREKEN Secretariaat: Gilbert van den Akker, Anna van Hensbeeksingel 291 Gouda, tel. 01820-12323. Bijeenkomsten: Werkgroep Waddinx- veen Jan van Campertlaan 24, Waddinxveen, tel. 6267. De agenda die met i'n tijd meegaat! 1 ZONDAG 11 OKTOBER 1981 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uur ds. J. Maasland 17.00 uur ds. J. Maasland De Hoeksteen 9.30 uur ds. L. Roetman 18.30 uur ds. L. Roetman Bethelkerk: 9.30 uurds. W. Verboom 17.00 uur ds. W. Verboom Immanuëlkerk: 10.00uurds.Th. H.G. Hulst 17.00 uur ds. R. Holwerda, Apeldoorn GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds. S. S. van Dijk, Amersfoort 17.00 uur ds. S. A. Meijer, Ouderkerk Ontmoetingskerk: 10.00uurds. P. van den Berg 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden Kerkgebouw Zuidkade 59 10.00 uur streekdienst Zwammerdam Elke donderdagavond 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3 09.30 uurds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdagavond 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: lO.OOuur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 8.45 uur Donderdag: 9.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.00 uur ds. G. A. Zijderveld CHR. GER. KERK BOSKOOP 9.30 uurds. A. P. van Langevelde 17.00 uur ds. A. P. van Langevelde GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgebouw: Lekkenburg 148 9.30en 16.30 uurds. J. v. d. Haar BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN (in de aula van het chr. lyceum) 10.00 uur ev. D. P. R. Bouhof 18.30 uur ds. H. G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 09.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking Dinsdag 13 oktober 13.30 - 16.00 uur C dag voor volwassenen Jahtzee, biljar ten, sjoelen, kaarten, schaken, dam men. 18.30 - 20.00 uur Hobbyclub meisjes klas 3, 4, 5 20.15 - 22.00 uur Jongeren-inloop Woensdag 14 oktober 09.00 - 11.30 uur Peuterclub 2, 3, 4 jaar 18.30 - 20.00 uur Hobbyclub jongens klas 4, 5, 6 20.15 - 22.00 uur Cursus poppen maken STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN 14peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: mevrouw E. Stalenberg- Barnhoom, Heggewinde 25, tel. 3377 uitsluitend van 10-16 uur. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere 1 e en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. Ten mee. die iwe collectie Aan de verpt MarlJ- sieraden. en Torrente In regionale indicatiecommissie bejaardenoorden: woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. ANNE FRANK-CENTRUM Hobbyclub meisjes Maatschappelijk werkster: Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieuwer- kerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 6044 of6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 9.00-10.00 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) Uitlenen van verpleegartikelen: maan dag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 17.30-18.00 uur. Spreekuur: maandag tot en met vrijdag van 11.30-12.30 uur. Telefonisch bereik baar: dagelijks van 20.00-22.00 uur en in het weekeinde van 14.00-15.00 uur op telefoonnummer 2455. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 7132 en 5887 of 033-620244. STIMEZO (STlchting MEdische Zwangerschap Onderbreking), Koningsplein 38a, 2518 JH Den Haag. Correspondentie adres: Postbus 63565, 2502 JN Den Haag. Tel. 070-455702. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- 15.30 - 17°.00 uur Hobbyclub jongens Jager, maatschappelijk werkster en meisjes klas 1, 2, 3 20.00 - 22.00 uur Jongeren-inloop Zondag 11 oktober 20.00 - 22.00 uur Jongeren-inloop maandag 12 oktober 18.30 - 20.00 uur I 6e klas n een jurk wat sterk 09.15 ren 09.30 uur Cursus Indische keuken 13.45 uur Doe-club kinderen 6-8 jaar Vergadering werkbestuur TELEFOONCIRKELS RODE KRUIS begin- Informatie: Anna Paulownastraat 25, tel. 8058 (mevrouw A. Ravensbergen- Demmenie, coördinatrice). Uitgeverij: VETA B. V. Direktie:F. van Kempen Redactie: B. J. Woudenberg Redactie-adres Peuleyen-144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828) 5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828)4788 Klachten bezorging: Sweelinckhof31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon (01828)8950 Abonnementsprijs Postabonnementen: f 25,per halfjaar. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,37 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Woensdag 7 oktober 20.00 uur Vergadering kerngroep buitenlanders 20.00 uur Cursus spaans voor gevor derden 20.00 uur Bijeenk. cabaretgroep 21.15 uur Cursus spaans voor begin ners Donderdag 8 oktober 09.00 uur Cursus pottenbakken 13.30 uur Cursus poppenmaken Vrijdag 9 oktober 19.30 uur Disko voor jarigen/ entree f. 1,- Zondag 11 oktober 10.00 uur Taalles voor mannen Maandag 12 oktober 20.00 uur kamer 20.00 uur Cursus pottenbakken Dinsdag 13 oktober 09.00 uur Cursus taalles voor buiten landse vrouwen 10.00 uur Naailes voor buitenlandse vrouwen 16.00 uur Knutselclub voor kinderen 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, 16.00 uur Ballet 5-6 jaar 17.00 uur Ballet 7-9 jaar 19.00 uur Ballet 10-13 jaar 20.00 uur Cursus bloemschikken 20.00 uur Ballet volwassenen Woensdag 14 oktober uur Cursus hindelopen/schilde- De onverwachte belangstelling voor haar werk stimuleerde haar en gaf haar wat meer zelfvertrouwen. Aarze lend zegt ze nu: ’’Misschien heb ik toch wel een klein talentje”. Omdat ze met haar kleurenbij de mo de wil aansluiten, laat ze materialen komen uit Parijs, die altijd bijtijds op de nieuwe modekleuren inspeelt. Nu leer zo sterk in de mode zit, ver werkt Marijke Messie ook leer in haar bijoux, in de modekleuren, maar ook in het modieuze goud. Het succes van een ketting blijkt in het ritme te zitten van de bij elkaar afwisselende vormen. Wanneer je daar geen gevoel voor hebt, wordt het niets. Marijke heeft dat blijkbaar dus wel. In Parijs kreeg ze zelfs het compliment, dat ze met haar bijoux een ’’rythme in chic” weet te berei ken zoals dat maar zelden voorkomt. Dat is een compliment, dat niet zo makkelijk over Parijse lippen komt wanneer het werk van een niet-land- genoot betreft. entreef f. 1 ,- uur Bijeenkomsten cabaret- Cursus spaans voor gevor- veertien dagen 14.00-15.30 uur. Donderdag 8 oktober 08.45 - 11.30 uur Peuterspeelzaal 19.00 - 20.00 uur Emancip^tieak- tiviteiten, meidenpraatgroep Vrijdag 9 oktober 08.45 - 11.30 uur Peuterspeelzaal Maandag 12 oktober 08.45 - 11.30 uur Peuterspeelzaal 19.30 - 20.30 uur Yoga 20.45 - 21.45 uur Yoga Dinsdag 13 oktober 08.45 - 11.30 uur Peuterspeelzaal 13.45 - 14-45 uur Yoga lÖ'.OO - 16.00 uur Yoga 19.30 - 20.30 uur Yoga 20.45 - 21-45 uur Yoga Woensdag 14 oktober 08.45 - 11.30 uur Peuterspeelzaal 20.00 uur Toneelvereniging Toi-Toi Donderdag 15 oktober 08.45 - 11.30 uur Peuterspeelzaal OPPASCENTRALE (telefoon 3604, Bilderdijklaan 20 te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf 21.00 uur in buurt centrum 't Ketelhuis, Busken Huëtiaan 94a, tel. 6860. Contactadres: Bart en Elly van Wichen, tel. 7780. Sieraden gemaakt door Marijke Mei tie Gevonden: sleutels; schooltas; beertje; gouden ketting met hanger; bruine por temonnee met inhoud; gouden arm band. Verloren: zilveren ring; benzinedop van Opel; verzekeringsbewijs van bromfiets gouden trouwring; donkerrode porte monnee; bruine portemonnee; tennis racket; damesbril; inklapbaar wandel- H wagentje; sleutels. succes Is haar niet naar tx>fd gestegen. Ze vond het hele stap om naar Pa.-"- i het' begin deder. “■■turlers wel wat "Maar dat ver been toen ze, mijn tn zagen". Als leerling van de Rietveld academie In Amsterdam koos Marijke voor de afdeling Tex tiel. Na haar diploma te heb ben behaald begon ze met het tekenen van dessins voor stof fen. WADDINXVEEN Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland heeft laten weten geen bezwaar te hebben te gen de volgende Waddinxveense be sluiten: krediet bouwkundige voorzienin gen in de Jan Ligthartschool. verkoop van het perceel Kerk- weg-Oost 228-228a. wijziging krediet bouwkundige voorzieningen in de Jan Ligthart school. bracht haar I ue. Idee sieraden t ken. Zodra ze weet was nam ze er Ie. haar eigen verbazlt De onverwac voor haar v laar en gaf WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Contactpersonen: Mevr. L. v. d. Boo- men-Bos, Jan Willem Frisoweg 66, tel. 3373; aanvraag deelname: mevr. J. Rens-Gielink, Tesselschadelaan 11, tel. 4230. 14.30 uur Instuif kinderen 9-13 jaar, Anne Frank-centrumElke woensdag- |q1qq i’ n-. u morgen 9.30-11.30 uur. groep Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om 20.00 uur derden 20.00 uur De Bonkelaar 21.15 uur Cursus spaans voor ners In Aarlanderveen is een nieuwe dorpsagent met zijn werk begonnen, zo lezen we in het Alphens-Dagblad. Niets bijzonders zult u zeggen en dat is ook zo, ware het niet dat die dorpsagent de 28-jarige hoofdagent A. van Mastrigt is, zoon van de begin vorig jaar met functioneel leeftijds ontslag gegane Waddinxveense poli tieman U. van Mastrigt. Volgens de krant lijkt van Mastrigt jr. geknipt voor de post Aarlander veen, Twee jaar geleden vroeg hij de dorpsleiding al om, als de mogelijk heid zich zou voordoen, naar Aarlan derveen te worden overgeplaatst. Het verlangen naar een politiefunctie in een dorp is bij Van Mastrigt begrij pelijk, omdat hij thuis niet anders ge wend was. Zijn vader was rijkspolitieman in dor pen als Reeuwijk, Noordwijkerhout en Waddinxveen. Zestien jaar be kleedde Van Mastrigt senior een een manspost in Zoeterwoude en die tijd is de Alphense politieman goed bij gebleven. Hij komt uit een echt po- litiegezin, broer en zus hebben het zelfde beroep gekozen. Sedert 1976 werkte Van Mastrigt in de voor zijn doen 'grote stad' Al- phen. Hij was ingedeeld bij de sur veillancedienst en kreeg aldus met alle facetten van het politiewerk te maken. Regelmatig rijdt hij op de motor en dat is het enige dat hij na zijn overplaatsing naar Aarlanderveen echt zal missen. Hoofdagent Van Mastrigt geeft in Alphens Dagblad toe, dat een betere start in zijn nieuwe funktie denk baar was geweest. De felle acties van de bevolking van Aarlanderveen voor het behoud van hun eigen dorps agent G. van Reenen liggen nog vers in het geheugen. Nuchter con stateert hij: "Van Ree'nen zal het wel erg goed gedaan hebben als de bevolking zo achter hem is gaan staan. Dat maakt het voor mij extra moeilijk om hem te vervangen. Qua karakter verschil ik uiteraard van uur Mannenproject Woensdag 7 oktober Raadscommissie voor openbare werken en bedrijven, gemeentehuis, 17.30 uur. Raadscommissie voor de beroep- en bezwaarschriften, gemeentehuis, 19.30 uur. Donderdag 8 oktober sociale zaken, woonruimtebe- leid, gemeentehuis, 19.00 uur Raadscommissie voor de financiën, gemeentehuis, 18.00 uur Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum 15.00 uur Vrijdag 9 oktober Spreekuur loco-burgemeester A.H. van Gent en wethouder mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester, gemeentehuis, 10.00 - 12.00 uur Koffiebar De Schaapskooi, Nesse, 20.15 uur Receptie peuterspeelzaal ’t Kabou tertje, J.W. Frisoweg, 18.00- 19.00 uur 12 tot 16 STICHTING CHRISTELIJKE OPENB ARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL buitenlandse Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. Cursus fotografie/donkere 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. St. Victorwijk (biliobus): dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, donderdagmiddag van 15.30-17.30 uur, vrijdagavond van 18.30-20.30 uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot wo. Dinsdag is met veel Gouds en Haags vertoon het op Waddinxveens grond gebied gelegen Gouwe-aquaduct in rijksweg 12 officieel in gebruik ge steld. Hierbij waren uit Waddinxveen alleen aanwezig het college van Bur gemeester en Wethouders en enkele ambtenaren. Verder geen raadsleden en geen vertegenwoordigers van bij voorbeeld de ondememerskring In dustrieel Contact Waddinxveen en de middenstandsvereniging Waddinx veen. "De ondernemers staan aan de tenslotte op «Ifxpr te gaan ma- ,nuj er op de been les In en tot _lng kreeg ze Nu leer zo sterk In de mode zit. verwerkt Marijke Messie ook leer In haar bljoux, In de modekleuren, maar ook In het modieuze goud. Het succes van .een ketting blijkt In het ritme te zitten van dc elkaar afwisselende vor men. Wanneer je daar geen ge voel voor hebt, wordt het niets. Marijke heeft dat blijkbaar dus wel. In Parijs kreeg ze zelfs het compliment, dat zo- met haar bljoux een "rythme In chic" weet te bereiken zoals dat maar zelden voorkomt. Dat Is een compliment, dat niet zo makkelijk over Parijse lippen komt wanneer het werk van een nlet-landgcnoot be treft. kant”, grapte horecaman Teus Ver vers jr. toen hij staande in het G ouwe-aquaduc t wel van zijn.belang stelling blijk gaf, maar niet tot het officiële gezelschap behoorde. Hij had onder het tunneldak een plaats gevonden, samen met de heer C. Dijkshoorn, CDA -gemeenteraadslid en toegevoegd secretaris van het ICW. Onder degenen die in het Goudse kantoorgebouw Goudse Poort voor afgaande aan de officiële ingebruik name toespraken hielden behoorde evenmin een Waddinxvener. Nee, het hoogste woord had daar bijvoorbeeld Gouda’s burgemeester drs. K.F. Broe- kens. Een paar citaten uit zijn toe spraak. "Een merkwaardig volkje vormen wij toch eigenlijk- Stelt U zich voor: we bevinden ons zo ongeveer op het laagste plekje in ons land, waar de mensen slechts met kunst- en vlieg werk het hoofd boven water kunnen houden, en dat moeten we dan ook nog heel letterlijk opvatten. De grond waarop we ons bevinden, is daarbij zo slap, dat we de kans lopen als we lang op een plek blijven staan, dat we zo’n 10-12 m wegzakken, vóór we vaste (zand)grond onder de voeten krijgen. Nou ja, dat laatste mogen we natuurlijk iets minder letterlijk ne men. En uitgerekend in zo’n gebied leggen we hoofdwegen aan en bou wen we steden. Dan zijn er maar twee dingen mogelijk: ofwel de Ne derlanders zijn niet goed bij hun hoofd, ofwel dit gebied is zo belang rijk voor de ontwikkeling van de Lage Landen bij de zee, dat rrten zich daarom al deze inspanningen ge troost. En op dat laatste houden wij het "Het gedeelte Den Haag Utrecht van Rijksweg A 12 vormt een belangrijke schakel in de E 8 route Londen - Warschau. De A 20 voegt zich vanuit Rotterdam komende daarbij. Zo’n 65.000 auto’s spoeden zich per et maal over het wegvak Gouda - Utrecht. Deze autosnelweg kruist de Gouwe, de belangrijke schakel in de waterweg die in het Westen van het land het Nieuwe Waterweggebied met Amsterdam verbindt (100 schepen per dag), en die voor de waterhuis houding van het ten westen gelegen gebied van Midden-Holland van groot belang is. Om deze kruising gaat het vandaag. Beide verbindingswegen - te land en te water - mogen we rustig de slagaderen van het verkeer noemen (de al even vitale spoorverbinding laat ik in dit kader onbesproken). Terecht spreken we dan ook over deze streek als over het Hart van Holland. ”De Gouwe of Golda zou volgens sommigen de aanduiding zijn van een goudkleurige waterloop, oftewel geel bruin veenwater. Anderen houden het op de betekenis van het woord gouw of gouwe als brede waterloop (als zodanig komen we het woord tegen in Noord-Holland en treffen we ook in het Fries het verwante geeuw aan). En wat de aanduiding aquaduct betreft: Ik heb weliswaar het idee, dat in onze tijd niet de wa tertoevoer, maar de behoefte van het landverkeer doorslaggevend is ge weest. ’’Maar wat daarvan ook zij: de om standigheid, dat de naastliggende pol ders nog veel lager zijn gelegen dan de waterspiegel van de Gouwe heeft de ontwerpers van de Rijkswaterstaat ertoe gebracht de vervanging van de brug over de Gouwe deze vorm te geven aan dit indrukwekkende kunst werk. Als ik goed ben geihformeerd, heeft de realisering wel wat extra inspanningen en geld gekost, maar dat klint ons in Gouda niet zo vreemd in de oren, èn wordt gerecht vaardigd door het grote belang ervan. Dat was dus drs. K.F. Broekens, Gouda’s burgemeester, ter gelegen heid van de ingebruikname van het Gouwe-aquaduct op Waddinxveens grondgebied. dinsdag 13 oktober 14.00 - 17.00 uur Aktiviteiten te organiseren door de Gouwebloem 20.00 - 22.00 uur Kursus bloem schikken Woensdag 14 oktober 13.30 - 15.30 uur Creatieve aktivi teiten voor kinderen vanaf 3 jaar 20.00 - 22.00 uur Kursus brooddeeg -^srtrouwen. Aarzelend zegt ze nu: "Misschien heb ik toch wel een klein talentje". Parijs Omdat ze met haar kleuren *4J_ de mode wil aansluiten. matcr|a|en komen it altijd bijtijds modekleuren I Maandag 12 oktober Bijeenkomst PPR-actiecentrum, Peuleyen 174, 20.00 uur Raadscommissie voor de welzijns zaken, gemeentehuis, 17.0Ó uur Hobby- en bridge club bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Bingo-avond bejaarden, AF-centrum, 20.00 uur Dinsdag 13 oktober Openbare ledenvergadering PvdA, De Unie, 20.00 uur Raadscommissie ruimtelijke orde ning en woningbouw, gemeente huis, 16.30 uur. Bejaardengymnastiek en bejaarden- soos, AF-centrum, 14.30 uur Ontmoetingsavond regionale agra rische vrouwen, Het Trefpunt, 10.00 uur Woensdag 14 oktober Open huis Fotoclub Bonkelaar, 20.00 uur Zendingsavond GZB, De steen, 20.00 uur Postzegelruilbeurs, Kerkstraat, 20.00 uur Gemeenteraad, raadzaal gemeente huis, 19.30 uur Bijeenkomst Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde, De Haven, Oosthaven 31, Gouda, 20.00 uur Donderdag 15 oktober Raadscommissie voor de openbare werken en -bedrijven, gemeente huis, 19.30 uur Volksdansen bejaarden, AF-centrum, lO.OOuur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Officiële opening Boekhandel Burger, Dorpstraat 39, 15.30 uur, waarna tot 21.30 uur open huis Vergadering provinciale staten, pro vinciehuis Den Haag, 9.30,uur Vrijdag 16 oktober Optreden circus Bassie Adriaan, parkeerterrein Sniepweg, 16.15 uur Filmvertoning Turks Fruit, De Bonkelaar, 20.30 uur Zaterdag 17 oktober Jongerencarnaval, De 20.00 uur Maandag 19 oktober Gemeentelijke commissie sportzaken, gemeentehuis, 20.00 uur Hobby- en bridgeclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Openbaar fractieberaad PvdA, gemeentehuis, 19.00 uur Met haar map onder dc arm MAEIJK1 ‘arijs liep ze heel Twente af. Dc tex- tallentje en de tiel-industrie kreeg daar ech ter klap op klap. Marijkc Dat I trouwde en voelde niet zo veel het k meer voor dat gcajouw met haar map. N» de geboorte van haar zoon waa ze een tijdje ziek. Ze wis tot nietsdoen verplicht en kreeg toen aterk de behoefte ]|ng met haar handen bezig te zijn, je hl Van Reenen. Er zijn geen twee men sen gelijk. Toch hoop ook ik het vertrouwen van de bevolking te winnen. In de loop van de tijd zal dat moeten blijken. Ik heb voorlopig een proeftijd van een jaar”. Het aantrekkelijke van het wer ken in Aarlanderveen vindt Van Mas trigt, dat je als politieman meer tijd krijgt om de zaken af te wikkelen. Als surveillant in Alphen kun je vaak niet meer doen dan een noodverband aanleggen. In zijn nieuwe funktie kan hij meer aandacht aan een zaak schenken en langer begeleiden. Sedert vorig jaar september oefent hoofdagent Van Mastrigt iedere maandag met zijn politiehond Castor. Dat komt goed uit, want het is ge- bruikelijkdat de politieman op een buitenpost (ook Zwammerdam) zijn werk doet tesamen met een hond. Donderdag 8 oktober 46.30 - 18.00 uur Creativiteitsgroep 6/7 jaar 18.00 - 19.30 uur Creativiteitsgroep 10/12 jaar 20.00 - 22.00 uur Creatief Volwas senen Vrijdag 9 oktober 19.00 - 20.30 uur Creatief/spel jon geren 12/15 jaar Maandag 12 oktober 20.30 - 24.00 uur Uniek, sociëteit al leenstaanden Dinsdag 13 oktober 16.30 - 18.00 uur Creativiteitsgroep 9/11 jaar 20.00 - 22.00 emancipatie Woensdag 14 oktober 14.00 - 16.00 uur Kinderboeken- weekactiviteiten voor kinderen 9 t/m 12 jaar 16.15 uur Prijsuitreiking van de be kroonde boeken 19.00 - 20.30 jongeren 20.30 - 22.30 uur Volksdansen vol wassenen Donderdag 15 oktober 16.30 - 18.00 uur Creativiteitsgroep 6/7 jaar „o 18.00 19.30 uur Creativiteitsgroep Raadscommissie 10/12 jaar volksgezondheid, 20.00 - 22.00 uur Creatief volwas senen De Waddinxveense aan het St. Huy- bertsgeregt wonende sieradenmaker Marijke Messie maakt mooie dingen, die het in Parijs goed doen.Dat blijkt uit het verhaal van verslaggeefster Loes Sewing, dat afgelopen zaterdag in het Algemeen Dagblad verscheen. In het Rotterdamse Dagblad zegt Marijke: ’’misschien toch wel een klein talentje te hebben”. Maar dat hadden we jaren geleden al in het Weekblad voor Waddinxveen vast gesteld. Onder de kop ’’Marijke maakt er iets moois van" schrijft Loes Sewing in het Algemeen Dagblad: "Niet alleen combineren van kledingstukken is be- langrijk in de wintermode, maar ook de accessoires spelen mee. De Ameri kanen kwamen er indertijd het eerst op om speciale mode-bijoux te ma ken. Een ketting is dan niet gewoon een aardige ketting, nee die moet van een blouse, jumper of jurk dan pre cies maken wat het moet wezen. Dit soort sieraden zijn sterk met het modebeeld verweven. Om er succes mee te hebben is het niet genoeg dat je creatief bent, je moet ook nog een goed gevoel voor mode hebben. Marijke Messie uit Waddinxveen is zo iemand. Ze maakt uitstekende mode- bijoux, die in veel goede boetieks in ons land, passend bij de collectie van het modehuis, worden ver kocht. Maar dat is het niet alleen. Marijke Messie is een van de weini gen die ook succes heeft in Parijs. De Franse ontwerper Louis Féraud geeft haar elk seizoen staaltjes van stoffen mee, die jij voor een nieuwe collectie wil gaan gebruiken. Aan de hand daarvan ontwerpt Marijke Mes sie dan haar sieraden. Ook bij Carita en Torrente in Parijs worden haar bijoux verkocht. Ze reist onophoudelijk tussen Parijs en Waddinxveen op en neer, bezoekt Pa rijse mode-shows om zich daarna, op nieuw geinspireerd, in haar atelier in Waddinxveen terug te trekken. ”Op weg naar huis jeuken mijn han den dan al om te beginnen," zegt ze. Ze is bijzonder enthousiast. De sie raden zitten altijd in mijn hoofd. Of ik nu een cake bak of in mijn atelier bezig ben, ik denk er altijd aan. Het succes is haar niet naar het hoofd gestegen. Ze vond het een hele stap om naar Parijs te gaan. In het begin deden de Parijse couturiers wel wat hooghartig. ’’Maar dat verdween meteen toen ze mijn sieraden zagen Als leerling van de Rietveld-academie in Amsterdam koos Marijke voor de afdeling Textiel. Na haar diploma te hebben behaald begon ze met het te kenen van dessins voor stoffen. Met haar map onder de arm liep ze heel Twente af. de textiel-industrie kreeg daar echter klap op klap. Ma rijke trouwde en voelde niet zoveel meer voor dat gesjouw met haar map. Na de geboorte van haar zoon was ze een tijdje ziek. Ze was tot niets doen verplicht en kreeg toen sterk de behoefte met haar handen bezig te zijn. Dat bracht haar tenslotte op het idee sieraden te gaan maken. Zodra ze weer op de been was nam ze er les in en tot haar eigen verbazing kreeg'ze succes. Mies Bouwman heeft haar pleegkind bezocht in Boven-Volta, het land waarmee Waddinxveen bindingen heeft omdat de kerngroep Ontwikke lingssamenwerking Waddinxveen er jarenlang een landbouwproject in Torna heeft gesteund. Wie wat meer wil weten over dit Afrikaanse land van de in Waddinxveen op bezoek ge weest zijnde boer Basil Paré zou vol gende week vrijdag naar de televisie moeten kijken. De A VRÓ-televisie brengt op vrijdag 16 oktober van 21.10 tot 21.30 uur via Nederland 1 een reportage op het scherm van een bezoek dat Mies Bouwman afgelopen zomer bracht aan haar pleegkind in Boven-Volta. Adda Boly is de naam van dit meisje, dat Mies drie maanden geleden via Foster Parents Plan heeft geadop teerd. Haar tweede pleegkind overi gens, want sinds vijf jaar heeft zij via deze organisatie ook een pleeg kind in Bolivia. De Stichting Foster Parents Plan Ne derland is een onderdeel van de in ternationale organisatie Foster Parents Plan. Die Foster Parents, of pleegouders, zijn mensen uit de welvaartslanden, die gerichte hulp ge ven aan arme mensen in ontwikke lingslanden. Hulp die begint met bij voorbeeld het verstrekken van voed sel en medicijnen, maar die uitein delijk bedoeld is om die mensen in staat te stellen hun voornaamste pro blemen zelf op te lossen. Mies Bouwman over Foster Parents en haar reis: "Enkele weken gele den kwam ik terug uit Boven-Volta. Ik was er acht dagen en heb mijn pleegkind Adda gezien. Als ik iedere maand mijn vijfenveertig gulden over maak, komt ze niet om van de honger, sterft ze niet van de dorst, wordt ze verzorgd als ze ziek is, leert ze lezen en schrijven: ze heeft een kans. Ik stort dus het vastge stelde bedrag van vijfenveertig gulden trouw, want wat is dat nou voor een bedrag voor iemand in het westen van de wereld, voor iemand die h,et goed heeft?” "Ook haar familie, haar dorps- en landgenoten en haar koning ont moette ik. En het werk van Foster Parents Plan bekeek en controleerde ik tot in details. Ik ben vol herinne ringen teruggekeerd, die ik hoop nooit meer kwijt te raken. Ik heb be grepen hoe nodig mijn vijfenveertig gulden zijn en ik heb gezien wat een verstandige, noodzakelijke dingen daarmee worden gedaan. Terug in Nederland blijf ik met één vraag zitten. Uit onze overvloed staan wij uiteindelijk iets af aan hen die niets of nauwelijks iets hebben. Maar zijn wij ook niet iets kwijt? Ik moest naar Boven-Volta om dat gemis te voelen. Nu maar hopen dat ik veran derd blijf!" uur Volksdansen 19.00 - 21.30 uur Meisjesclub voor Gezelligheidsmid- de leeftijdsgroep 6-16 jaar Door LOES SEWING Eéraud geeft haar elk aeli staaltjes van stoffen hij voor een nieuwe Niet ren van kledingstukken is ke Messie dan haar i spelen mee. De Amerika- kocht. Zc reist onophoudelijk ncn kwamen er indertijd tussen Parijs en Waddinxveen het eerst op om speciale °P en neer. bezoekt Parijse mode-bijoux te maken, mode-shows om zich daarna. gewoon een aardige ket- te trekken, ting, nee die moet van een blouse. Jumper of jurk "Op weg naar huls Jeuken dan precies maken wat ’P'Jn handen dan al om te be- be< moe. Dit soort sieraden zijn sterk zitten altijd in mijn hoofd. Of met het modebeeld verweven. ik nu een cake bak of In mijn Om cr jucces mee te hebben Is atelier bezig ben. ik denk er al- het niet genoeg dat je creatief tijd aan." bent. Je moet ook nog een goed gevoel voor mode hebben. Het s Marijkc Messie uit Waddlnx- ‘t hooft veen Is zo iemand. Zc maakt een hc‘- uitstekende mode-bijoux. die In ,e Kaan- In ---- veel goede boetieks In ons Parijse coutu land, passend bij de collectie hooghartig. van het modehuis, worden ver- dween meteer kocht. Maar dat Is het niet al- sierader leen. Marijkc Messie Is een van'de weinigen die ook succes heeft in Parijs. Staaltjes De Franse ontwerper Louis

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 4