NAJAARSKRANT 7388 GARAGE van HELDEN BEKENDMAKING Rabobank O IHAGOORT Sterke mePken en o^imafejervice. HO! ■rf Bezoek nu onze Luifelbaan. DIMSET Nu 750,00 MODEHUIS BROUWER te Waddinxveen CAFETARIA aquarium- afdeling aan de Algemene vergadering van de Rabobank Tropische Planten Ambulance vervoer blijft 01820-16066 Nu slechts 275,00 Ook hebben wij vele soorten TROPISCH HOUT KURK TERRASSEN LAVASTEEN FLAGSTONE GROTTEN KERAMIEK JAN TOL Nu 195,00 „RIJNTAX" AQUARIUM P. OVERBEEK AQUARIUM Boekhandel Burger Fotocopieën Drukwerk °ZZe Bo^* JEUGDDIENST Tropische Vis-aanbieding^^ J KARDINALEN 1,95 10 voor 13,50 BETTA SPLENDES (KEMPVIS) van 5,95 Nu 3,95^ ZWARTE TETRA 2,25 ''S °De nieuwe cTVlodeklank^n^ i VAN HAGOORT MOET ZIJN LET OP! IN PLAATS VAN 2788 ONS JEUGDHUIS JAN TOL JAN TOL Het telefoonnumer voor o voor kwaliteit Met ingang van 1 november 1981 zal het taxibedrijf overgenomen worden door de heer Het trouwrijden wordt verzorgd door i I I HET TELEFOONNUMMER IN DE Honda/BMW I Uw Groenteman BV Reclame stunt Het telefoonnummer blijft 01727-2000 t «ffiO WOENSDAG 28 OKTOBER 1981 z V it NU BETAALBARE B? F AQUARIUM SPECIALIST Grote mandarijnen NESSE32-34 - WADDINXVEEN MAANDAGS GESLOTEN DONDERDAGS KOOPAVOND VAN 7-9 UUR 897,50 IN KLEUR, GRENEN OF DONKER EIKEN. Het Bestuur, A. Oudijk, voorzitter O. O. Spruijt, secretaris voort.L. TIJDKLOK DIM.O.MAT VOOR SCHAKELKAST W/7 je kreatief bezig zijn? Dat kan in Ons Jeugdhuis” Julianastraat 50. LUIFELBAAN 10 TEL. 01828-7789 Laai uw TEGELWERK door de vakman doen. Uw tegel zetter is HW. van Oudhêusden, Am. van Solmsstraat 6, W'veen, tel. 01828-5794. BARCLAYA LONGIFOLIA 3,75-5 voor 10,00 SAGITARIANATANS 0,75 -10 voor 5, CABOMBA 0,60-10 voor 4,00 Voor BEGRAFENIS SEN: C. H. de Vries, Tesselschadelaan 20, W'veen, tel. 01828-4719. 373,10 LEIDSE PLANT 1,00 -10 voor 8,50 UWTELEVISIEDOK- TE R. 24 uur service, 3 maanden garantie. Ook voor andere elektrische apparatuur: 01828-3500. ijniuiiinnininunuiHuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui ACHTERWILLENSEWEG 142, 2805 KB GOUDA.TEL.01820-15716 Dorpstraat 39 - Waddinxveen WlUIIIHnillUlllllltlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllItlIllllllllinT; Winkelcentrum Snijdelhof Puttelaan 140 - Boskoop Iedere vrijdag en zaterdag VAN 276,50 Alphen a/d Rijn, tel. 01720-92345 125x40 227,50 L1CHTKAP175,— MEUBEL495,— Van Lennepstraat 8, Alphen a/d Rijn 80x40124 LICHTKAP82,— GLAZEN TL BALK 39,60 POMP 115,— ACHTERWAND 12,50 geld en goede raad i jyiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM Ook grote oplagen en op eigen briefpapier. Wij verzorgen het snel en correct GOUWESTRAAT 20 - BOSKOOP - TEL. 01727-7388 OVERSLAG 1 RUIME PARKEERGELEGENHEID ZATERDAG GEOPEND (VAN 9 00 TOT 16 00 UUR DOORLOPEND) -.t Hierdoor roept de Coöperatieve Raiffeisenbank „Waddinxveen” W.A. haar leden op tot het bijwonen van de algemene vergadering die gehouden wordt op donderdag 12 november I98l om 20.00 uur in het bankgebouw, Kerkweg I6lWaddinxveen. =i Iedereen is dan ook van harte welkom! lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL Tllllllllllllllllllllllllllllllllïl 15 voor 2,50 500 gram eigen gemaakte Nassi of Bami koud van 3,75 voor 3,25 De volledige agenda, de volledige tekst van de statutenwijziging en de wijziging van het huis houdelijk reglement alsmede de jaarrekening 1980 liggen vanaf' heden op hel hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inzage. Aarivang 18.30 uur, zangdienst 18.15 uur Voorganger ds. J. Mansvelt uit Bussum Medewerking verleent Herv. kerkkoor te Boskoop o'.ï.v. S. Cok Orgel: Dirk van Vliet Piano: Hans Ferweda Tekst voor Prediking 2 Tim. 2 14, 15 Onderwerp: ,,...de rechte lijnen. E zo niet...catastrofe volgt”. Verkorte agenda 1. Opening 2. Aanwijzing secretaris en stemopnemers 3. Notulen vorige vergadering 4. Aanwijzing leden, belast met voorlopige vaststelling notulen 5. Balans en winst- en verliesrekening 1980 6. ' Bestuursverkiezing 7. Verkiezing Raad van Toezicht 8. Mededelingen 9. Rondvraag Zeer voordelige witlof en spruiten Donderdag Koolraap 49 ct. ’A kilo Zuurkool 68 ct. 1 pond Geschrapte worteltjes 49 ct. ’A kilo Rode kool 49 ct. ’A kilo pilllllllllllM .llllllllllllllll 1| in de Herv. Kerk te Boskoop op 1 november a.s. 10 voor 17,50 SUMATRA AN 1,75 5 voor 6,00 BMg BMW Ook voor huurauto s is AUTOBEDRIJF Vrijdag Maandag i> NATUURLIJK BIJ: Dorpsstraat 12, Boskoop, tel. 01727-7056 leplaan 75, Waddinxveen, tel. 01828-4721 ook op de weekmarkt Prijswijzigingen voorbehouden 30 en 31 oktober MODEGROEP ALTIJD RECENTE OCCASIONS VOORRADIG. Bij Huug van Es is de service nét zo onovertroffen als ’t merk BMW. Alle Honda’s zijn opvallend mooi en zéér kompleet! CIVIC, ACCORD, QUINTET, SEDAN en PRELUDE. 8 s ■1-HULIC MANES Het produkt komt uit eigen keuken MODISCH SAMENSPEL Het aktuele dessin van de gewatteerde bolero komt weer terug in de rondom plooirok. Als set 159,- De vrijdagavond en woensdag 1 zijn vol, maar er is nog plaats op woens dag II van 15.30-17.00 uur, leeftijd 8-10 jaar en donderdagavond van 19.00-21.00 uur, leeftijd 11 jaar en ouder. Kom eens kijken Je bent van harte welkom Het bestuur. Dinsdag Woensdag Hutspot 49 ct. ’A kilo BWIR i 10. Sluiting Huug van Es een betrouwbaar adres.’**' T°taie'ec „raarantie I -1 Reeds vanaf f 37,50 per dag huurt U een auto. inclusief 5 ja n-zen). Vraag onze folder met tarieven en voorwaarden. a jk Wwflb Nu slechts speciale plaats^ u ^nderjagavon, )182O-'I5/ lb e W Raam59.Gouda' "'i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 19