DAMMATCH: GANTWARG-WIERSMA r Be Fair moest drie tegengoals incasseren3-3 tegen DOTO Excelsior zeker Winst (10-6) voor Roubos De Gouwe Waddinxveense sportspetters ^#-'1 SS*. gSSS*1 van finaleplaats In het Waddinxveensegemeentehuis op maandag 9 november WSE doelpuntloos gelijk tegen Moordrecht 0-0 Ritme en conditie komt er aan Jubileumshow Nieuw Leven WEEKBLAD-SPORT EN RECREATIE Elf, nieuw blad voor voetballers Spannende onderlinge van WSV Invitatietournooi Florida met 76 deelnemers en -sters Tweede visconcours van De Voorn 11 1 J k gelijke untioo lijke aanloopperiode werd jnet ï-2 winst de rust ingeg; spel is de oos i WADDINXVEEN De Waddinxveense zaterdag-tweedeklasscr Be Fair heeft met een 3-3 gelijkspel tegen DOTÓ in Pemis zijn riante tweede positie op de ranglijst gehandhaafd. Na een moei- :~g"';aan dankzij pel is de verdienste gelijk tegen Moor- Links Anatoli Gantwarg, wereldkampioen, en rechts Harm Wiersma, de uitdager. (Foto's: Damsport, officieel Orgaan van de Koninklijke Nederland se Da mbo nd). 1 I De in de prijzen gevallen deelnemers en -sters aan het invitatietournooi vunde Waddinxveense badmintonclub Florida. door Leo Nieuwenhuyzen. Kees Verbree en Wim den Besten. Het van Kees Verbree. WSE speelde doelp drecht. Waddinxveen speelde niet. WADDINXVEEN - Het eerste team van de damvereniging Ex celsior is zeker van een plaats in de finale poule van de Goudse Districts Dambond. Vorige week maandag werd namelijk in de uitwedstrijd tegen het Goudse Damlust 3 een 4-12 overwinning behaald. Met een score van 9 punten uit 5 wedstrijden staat het Waddinxveense damteam op de le plaats in de A-poule. Er moet nog 1 wedstrijd (tegen Reeuwijk) worden gespeeld. WADDINXVEEN Het eerste heren zevental van Roubos De Gouwe begint langzamerhand het ritme en de conditie te krijgen in de eerste klasse waterpolo van de K.N.Z.B. Zaterdagavond ont vingen de Waddinxveners het Groningse Z.C.G. in het zwembad De Sniep en wonnen daarvan met 10-6. Coach Zvonco Sladic, wegens een hernia in het ziekenhuis opgenomen, was vervangen EEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 28 OKTOBER 1981 Gantwarg o erg glad veld in de Vondel- kon 7-7 k 29-39 1 1 i a t a n 2 k vies. I met I hier J ONDERLINGE Slechts 3 remises konden worden ge noteerd van de 15 wedstrijden, welke vervangen Laak. STAND le klasse Heren 1. AZ en PC 4 4 6 5 4 3 2 2 2 0 8 6 37-32 25-21 28-35 33-35 31-32 25-30 18-32 30-37 30-17 39-32 an ed m er ee de in o- n- ik ie et ek- van r je wel UITSLAGEN Meisjes A - HZV A Dames II - Wik/Vl. I Heren IV - Vivax II Heren I - ZCG I Koudekerk II - Heren V BZ en PC B - Jongens B Katwijk A - Meisjes B AZC IV - Heren III Sparta I - Dames I 1- 6 6- 2 4-12 10- 6 11- 0 19-0 15-1 7- 8 2- 4 Pluvius II - Heren II PROGRAMMA 31 oktober te Boskoop 17.45 uur OZV B - Meisjes Pup. 31 oktober te Bodegraven 16.30 uur BZ en PC A - Jongens pup. 17.00 uur BZ en PC A - Meisjes B 31 oktober te Waddinxveen 16.30 uur Jongens A - Zian/Vitesse A 17.15 uur Dames I - Wiekslag I 18.00 uur Heren III - AZU II 18.45 uur Heren II - Zeus II 31 oktober te Eindhoven 19.00 uur PSV I - Heren I 31 oktober te Dordrecht 21.30 uur Nautilus II - Heren IV 1 november in Den Haag 16.45 uur ZGR I - Dames I 7 e r n S t. e k 1/2-1/2 0-1 0.-1 afg. 1/2-1/2 1-0 1-0 1/2-1/2 1-0 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 se- un ng na ui- is- ar- to- nd ok :n. een op zen. raar ten- liek ieé' ie :t e k n 2 2-0 0-2 0-2 0-2 2-0 1-1 2-0 2-0 2-0 0-2 1-1 1-1 0-2 0-2 0-2 in fi rn lio- de len en- be- tet 24 in- 4-12 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 0-2 2-0 1-1 5-9 4- 8 5- 8 5-6 4- 4 5- 4 5-4 3- 3 4- 3 5- 3 4-2 4- 2 5- 2 id 3. :t el :h er IS :n :n d O a 2 t 0 er als volgt land de laatste aktie van de wed strijd nog doeltreffend dreigde af te ronden weerhield Dammers hem hier van door voor de laatste keer te fluiten. DOTO-aanhanger: ”We heb ben een gelukkige punt van de beste ploeg!” 2. Rotterdam 3. HZ en PC 4. Roubos De Gouwe 4 4 4 4 3 3 4 4 De 2de helft was net zo enerverend, alleen DOTO gaf nu meer tegendruk. In de 62ste minuut was het ineens ge lijk. Na een verdedigingsfout werd de bal vanaf de doellijn voorgetrokken over Verhoef waardoor de spits erg gemakkelijk 2-2 aantekende. Geheel onnodig was het enkele minuten la ter 3-2 toen Bob Dammers een straf schop toekende aan DOTO na onbe duidende overtreding. Het antwoord kwam pas in de slotminuut toen Kees Verhoef opgerukt tot de midden lijn de scherp opgestelde Graafland aanspeelde. Er volgde een fantas tische aktie en Bert was los van de verdedigers, sprintte naar de doel lijn en bediende Verbree op maat. Deze maakte geen fout en trok de stand weer recht; 3-3. Toen Graaf- De match staat onder toezicht van de Werelddambond, de uitvoering berust bij de Koninklijke Nederlandse Dam- bond, die daartoe een organisatieco mité onder voorzitterschap van J.H. Meure in het leven riep. Vanzelfspre kend zijn er overal plaatselijke or ganisatoren bij betrokken. WADDINXVEEN - De Waddinx- >eense badmintonclub Florida hield zondag voor het eerst een eigen open j eugdtournooi in de vorm van een in- I dtatietournooi. In totaal waren er 1 '6 deelnemers, afkomstig van Flair I lit Alphen aan den Rijn, GBC uit 1 louda, Vederlicht uit Bodegraven en WADDINXVEEN Maandagmiddag 9 november vanaf half vier zal in het Waddinxveense gemeentehuis de revanchematch om de wereldtitel dammen worden gespeeld tussen de wereldkampioen Anatoli Gantwarg en zijn Nederlandse uitdager Harm Wiersma. Het betreft hier één van de partijen - om- precies te zijn de vijf de - welke op Waddinxveens grondge bied zal worden beslecht. Deze bij zondere damwedstrijd zal worden toegelicht en geanalyseerd door ex- wereldkampioen Ton Sijbrands. De organisatie van het damgebeuren in het gemeentehuis is in handen van de Waddinxveense damvereniging Ex celsior, die daarvoor samenwerkt met de Koninklijke Nederlandse Dam- bond (KNDB). BE FAIR DOTO - Be Fair is altijd een wed strijd welke het aanzien ten volle waard is en waar ook altijd een vreemd scoreverloop wordt gevolgd. Zo staat een team op voorsprong om even later tegen een achterstand aan te hikken. Dit beeld gecombineerd met het feit dat de wedstrijd op een hoog peil stond, levert dan één over winnaar op: het publiek! Niet alleen het DOTO-publiek maar ook de in grote getale opgekomen Be Fair-aanhang heeft staan genieten, maar ook staan rillen, Arbiter Bob Dammers dirigeerde het geheel uit stekend. De openingsfase was voor DOTO wat met snelle counters Be Fair onder druk trachtte te zetten. Vooral de linkerspits kwam veelvuldig en ge vaarlijk door het midden oprukken en stichtte gevaar voor het Be Fair doel. In de 10de minuut ontstond er een scrimmage voor Verhoef, waaruit plots de bal in het net lag omdat Be Fair de bal niet kon wegwerken. 1-0. Hierna werd de DOTO-elf zwaar op de proef gesteld. Met zeer goed en snel veldspel werden zij gedeklas- seerd, totaal overvleugeld. DOTO stelde hier niets tegenover en stapel de fout op fout. Dat het tot de 21ste minuut duurde voordat Kees Verbree op aangeven van Bert Graafland zeer beheerst 1-1 aantekende, was te danken aan erg goed keeperswerk. Eén minuut later was het alweer raak. Wim den Besten was op aangeven van Graafland de goal op een enkele meter genaderd, toen een verdediger een uiterste wan hoopspoging ’’beloond” zag met een eigen doelpunt; 1-2. Een gelukkige voorsprong maar zeer verdiend. Tot de rust had deze voorsprong royaal uitgebreid kunnen worden, als paal en lat (de Jong, Verbree) niet als hulpverleners waren opgetreden. Ook via uitgespeelde kansen (Graafland, Verbree, den Besten) ontstonden riante mogelijkheden. Een penalty zou in deze periode op z’n plaats ge- WADDINXVEEN Het tweede con cours voor de herfstcompetitie van het hengelsporthuis De Voorn werd afgelopen zondag gehouden in het fcouwekanaal. De vangst was evenals het weer zeer slecht. Er konden slechts 115 vissen op het droge ge- bracht worden. Er waren zestig deel nemers; de eerste tien eindigden als volgt: 1. G. Blom 85 pnt. 2. P. Dor- resteijn 65 pnt. 3. D. Muller 64 pnt. 4. E. Heij 61 pnt. 5. A. Huisman 58 pnt. 6. R. Aalbers 58 pnt. 7. A. van Leeuwen 58 pnt. 8. L. de Zwart 52 pnt. 9. D. van Groningen 49 pnt. 10. P. de Brok 48 pnt. De derde wedstrijd wordt gehouden op, zondag 8 november a.s. aan de Halve Raak te Boskoop. Zaterdag 31 oktober oefenen Be Fair 1 en 2 omdat er dan geen com petitiewedstrijden behoeven te wor den gespeeld. De Waddinxveense tafeltennisser Ronald Rijsdorp heeft zaterdag voor zijn vereniging Avanti uit Hazers- woude zijn rentree gemaakt in de ta- feltenniscompetitie. De kranten heb ben daar uitvoerig melding van ge maakt. Zo schreef het Alphens Dag blad: ’’Bettine Vriesekoop, die samen met Gerard Bakker naar een brui loft van clubgenoot Nico Smits was, werd uitstekend vervangen door Ro nald Rijsdorp, die met geen van de gebroeders Van Spanje problemen had. De Waddinxvener, liet duidelijk zien, ondanks zijn gebrek aan wed strijdritme nog niets aan kwaliteit te hebben ingeleverd.” In de Goudse Courant stond: ’’Ro nald Rijsdorp, even grillige als ta lentrijke tafeltennisser van Avanti uit Hazerswoude, vierde zaterdag zijn rentree in de tafeltenniscompetitie. Rijsdorp, in 1976 nog verliezend fi nalist bij het NK en vervolgens diep ontgoocheld sinds de Joegoslaaf Surbek met hem bij het EK in Duis burg de vloer aanveegde, verving Avanti’s sterspeelster Bettine Vrie sekoop in het eredivisieduel tegen De Veluwe. De verdediger bij uitstek bleek de kunst nog niet te hebben verleerd. Hij hielp Avanti een aardig eind op weg door drie gave winst- partijen tegen de drie broers Van Spanje.” De trainer van het eerste herenze vental ,van Roubos De Gouwe is we gens herniaklachten voor een aantal weken in het ziekenhuis opgenomen. Tijdens de periode dat de Joego slaaf Svonco Sladic rust moet houden wordt hij als oefenmeester ver vangen door de oud-eerste teamspe- ler Leo Nieuwenhuijzen. WADDINXVEEN/NIJMEGEN Onder de titel ”Elf”, vakblad voor voetballers, is er een nieuw blad op de markt. Het blad is gericht op de ruim 1.000.000 actieve voetballers in ons land en op de even omvang rijke groep van passief in voetbal ge ïnteresseerde Nederlanders. Elf geeft informatie over het voet ballen zelf. Over de techniek en de tactiek van het spel. Over de coach ing, de training en de begeleiding. Kortom, in de eerste plaats onder werpen die over het spel zelf gaan. Om die informatie op het vereiste hoge niveau te kunnen geven, werken aan Elf coryfeeën mee als: Ernst Happel, Piet Keizer, Tomislav Ivic, Arie Haan, Han Berger, Ted Troost, Johnny Rep, Jan Mulder, om er een paar te noemen. Uit onderzoeken blijkt er een grote interesse te bestaan voor dit nieuwe blad. Aan het eerste nummer, dat in middels is verschenen, is te zien wat het goed uitgevoerde en kleurige tijdschrift bedoelt met vakinformatie over voetbal. Het bevat onder meer oefenstof ge presenteerd door Ivic, een tactische beschouwing opgetekend uit de Secondant van Gantwarg is de Rus Nicolai Mitsjanski, Wiersma heeft zich met Ton Sijbrands en enkele sparringpartners voorbereid. De Rus betrok daartoe een trainingskamp op De Krim. Wiersma verschanste zich in een bungalow van Sporthuis Cen trum in het midden des lands. WADDINXVEEN De Waddinxveense pluimvee- en konijnenfokkers vereniging Nieuw Leven gaat vrijdag 30 oktober vanaf 19.30 uur en zaterdag 31 oktober tussen 10.00 en 17.00 uur in de hallen van M.P. van Tol aan het Noordeinde 18 een tweedaagse show van konijnen, hoenders, sierduiven en cavia’s verzorgen. Dit gebeurt voor de 25e maal in het eveneens 25-jarige bestaan van Nieuw Leven (1956-1981). In de hallen van M.P. van Tol zullen niet alleen pluimvee en konijnen te zien zijn, maar ook zal de aquariumvéreniging De Gouwe Vis acte de présence geven middels het plaatsen van aquaria. Aan het Noord einde zullen in ieder geval dankzij Nieuw Leven ruim 200 dieren te zien zijn. Een bezoek aan de jubileumtentoonstelling is dan ook zeer de moeite waard komende vrijdagavond of zaterdag. Anatoli Gantwarg veroverde de eerste keer de mondiale titel, na barrage met Harm Wiersma, te Arco (Italië) in de lente van 1979. De revanche match, in oktober 1979 in haar ge heel te- Utrecht gespeeld, werd door Wiersma met 22-18 gewonnen. Maar in december 1980 in het WK-tour- nooi te Bamako, de hoofdstad van het Afrikaanse Mali, was Gantwarg, die uit Minsk afkomstig is, weer oppermachtig. arbiter(s) en andere direct betrokke nen. Na afloop van de partij komen de spelers naar de raadzaal en zullen daar hun spel toelichten. Reeds tij dens de partij verschijnen details op papier, die de persdienst van de match voor geihteresseerden beschik baar stelt. voor de 8ste ronde van de onder linge competitie werden gespeeld. Ruud van Dijk wist Tijmen den Ou den fraai op een gelijkspel te houden, hetgeen het eerste verliespunt voor laatstgenoemde betekende. Evenals de vorige week legde Piet de Mik ook nu weer een goede prestatie neer door J. de Wit te verslaan. In een fraai gelijkopgaande positie- partij trachtten Toon Rietveld en Dik Schouten elkaar onderuit te halen. Deze leuke strijd echter mondde uit in een terechte remise. Jan Both leverde felle strijd tegen Kees Kramp, die in het eindspel winnend toeslaan. UITSLAG: C. Blonk - P. van Es J. Borsboom - P. Swart A. Both - C. Kramp D. Brandhorst - T. Driesse A. Crone - A. de Mik T. van Dijk T. den Ouden sr. J. v.d. Eist - B. van Eijk J. de Heer - G. Heeren H. den Outer - D. v. Willigen J. de Pater - T. Twigt A. Rietveld - D. Schouten C. Stolker - M. v. Willigen J.de Wit-P.de Mik J. de Haan - F. Zaadhof D. Heeren I - G. v.d. Zijden gesp. pnt.doelsaldo 4 8 43-26 Florida uit Waddinxveen, die strijd leverden om de prijzen. Flair bleek uiteindelijk de sterkste spelers afgevaardigd te hebben. Slechts in één finale waren er Flori- da-spelers doorgedrongen, de andere finales waren een louter Flair-aan- gelegenheid. Bij de meisjes-A wist Anita v.d. Starren en bij de jongens-A Dirkjan v. Drunen door te dringen tot de halve finales. De eindrangschikking ziet uit: Meisjes-A 1. Christien Koeleman (Flair) 2. Patricia v/d Poel (Flair) 3. Anita v/d Starren (Florida) Jongens-A 1. René Kamphuis (Flair) 2. Jan Kemmeren (Flair) 3. Dirk jan v. Drunen (Florida) Gemengd dubbel 1. Eric en Patricia v/d Poel (Flair) w 2. Dirkjan v. Drunen/Conny v/d Hij den (Florida) Bij de meisjes-B waren er slechts een gering aantal deelneemsters. Eerste werd hier Inchela Schenkels voor Sas kia de Heer (beide Florida). Bij de jongens-B werd Martin Vergeer eerste voor Paul Visser. Ook hier waren er een gering aantal deelnemers. Al met al kon men terug zien op een geslaagd tournooi. Hopenlijk kan dit nieuwe initiatief van Florida gezien worden als een aarzelend begin van een echt eigen open-jeugdtoumooi. Anatoli Gantwarg en Harm Wiersma, die maandagmorgen half twaalf offi cieel in het gemeentehuis zullen wor den ontvangen, spelen in de afge sloten trouwzaal. De toelichtingen zullen worden gegeven in de raadzaal, die voor een ieder gratis toeganke lijk is. De trouwzaal is tijdens de match alleen toegankelijk voor de F 3 L Het laatste kwartier was weer voor RVVH doch ook zij zagen geen kans iets aan de 1-1 stand te veranderen. Ben Yahijn was de beste man van het veld. Scheidsrechter van der Linden kreeg van iedereen een uitstekende beoordeling! en Wiersma hebben tot op heden 42 officiële partijen gespeeld. De stand is 42-42. Na de match in 1979, toen hun onderlinge score 40-40 werd, hebben zij elkaar nog tweemaal ontmoet: tijdens»de Euro pese ploegkampioenschappen vorig jaar in het Overijsselse Rijssen, waarbij Wiersma hoogstwaarschijnlijk de winst miste, en in het WK-tour- nooi te Bamako, welk duel een korte remise opleverde. mond van Ernst Happel, een analyse van Feyenoord door Piet Keizer, het begin van een serie door Han Ber ger over jeugdvoetbal, een analyse van Peter Boeve door de ex-Ajacied en Feyenoorder Theo van Duyven- bode, een bijdrage van Ted Troost over de begeleiding van voetballers, etc. Elf is te koop in alle tijdschriften zaken. Het blad verschijnt 11 maal per jaar en kost f. 4,95 per los num- rrter. Een abbonnement kost f. 49,50 per jaar. Elf wordt uitgegeven door Delta Magazines B.V. in Nijmegen. Tijmen den Ouden wist een fraaie Coupe Napoleon naar dam uit te voeren. Zijn tegenstander kwam hier bij ook op dam, echter na wegruilen van de beide dammen, was de Wad dinxvener verzekerd van een over- machtseindspel. Arjan Blom wist de tweede winstpartij te laten aanteke nen door combinatief (bomzet) zijn tegenstander te kloppen (0-4). Fred Zaadhof was de enige verlie zer van Excelsior. Hij voerde een ver keerd berekende combinatie uit en kon meteen opgeven. Teun Twigt speelde een gelijkopgaande strijd en deze strijd liep geruisloos naar een puntendeling (3-5). Invaller Gerrit van der Zijden trof een gelijkwaardige tegenstander en bereikte een verdiende puntendeling. In het middenspel had Piet Swart een schijf winst geboekt. In een 8-om-7-eindspel plaatste hij een gam biet, speelde een zet en zijn tegen stander kon alleen maar offeren. Winst dus (4-8). Kees Kramp wist zijn tegenstander via een fraai gespeeld eindspel te kloppen en Jaap van der Eist kon in de tijdnoodfase van zijn opponent de beide punten binnenhalen. Hoewel van der Eist reeds gewonnen stond, werd de zaak in tijdnood bespoedigt door een onnodig offer van zijn te genstander (4-12). Damlust 3 - Excelsior A. de Koning - P. Swart J. Hendriksen - T. den Ouden H. Koppendraaier - A. Blom J. Nieuwschat - C. Kramp H. Jager - T. Twigt I. Aschberg - J. v. Eist J. Wildschut - F. Zaadhof J. v. Mannekes - G. v. Zijden EXCELSIOR 2 De vorige week dinsdag heeft het tweede achttal van Excelsior een uit stekende prestatie verricht. Met twee invallers werd in Krimpen aan den IJssel aangetreden tegen het tweede team van K.D.V. Na felle strijd wist het Waddinxveense dam team een 7-9 overwinning uit het vuur te slepen. Dirk Heeren I, die op bord 1 speelde, leverde een fantastische prestatie door zijn tegenstander op fraaie wijze te verslaan. De Waddinxvener wist vanuit de hëkstelling combinatief toe te slaan. Kees Blonk wist in het eind spel op gace wijze naar winst af te wikkelen en middels een slagzet, gevolgd door schijfwinst legde Gert van Mannekes Excelsior’s derde partij winst neer. Jan de Heer, Gerrit Heeren en in valler Cor Stolker bereikten 3 dikver diende remises en dat bleek voldoen de voor de winst. Slechts Piet van Es en Dik Brandhorst moesten in hun tegenstanders hun meerdere erken nen. Zaterdag 31 oktober speelt Be Fair vriendschappelijk in en tegen Kat wijk. Op 7 november a.s. speelt Be Fair thuis tegen Lyra. Aanvang: 14.30 uur. BE FAIR 2 De ranglijst aanvoerders Be Fair 2 en RVVH 2 hebben in een gelijkop gaande wedstrijd er een aantrekke lijk geheel van gemaakt. Dit kwam mede doordat Be Fair reeds na 2 mi nuten spel tegen een 0-1 achterstand aankeek en gedwongen werd tot aanvallen. Schoten van Harry Ver schoor en Koert van Rijn gingen of over of werden gestopt. In de 30ste minuut kon de RVVH- goalie een kogel van Verschoor niet voldoende verwerken, waardoor Ron Coppejans, attent ter plekke, de stand rechttrok. In de periode die volgde kreeg een sterker Be Fair de kans om een voorsprong te nemen, hetgeen niet lukte. Dit spelbeeld duurde tot een kwartier voor het einde. Verschoor eh van Rijn kregen wel kleine kansjes maar waren niet gelukkig in de afwerking. Wiersma moest met een gedeelde tweede plaats genoegen nemen en maakt nu van zijn reglementair recht gebruik te pogen de mondiale titel te heroveren. Daartoe moet hij 21 punten behalen. Bij een eventuele 20-20 eindstand blijft Gantwarg in het bezit van de titel. Roubos De Gouwe startte verrassend sterk. In de eerste periode werd een 4-1 voorsprong genomen. Eerst scoorde Christiaan Bertels 1-0, ZCG maakte gelijk en Dirk Russner en Cees Loendersloot 2x zorgden voor 4-1. Ook in de tweede periode bleef de thuisclub sterker. Verdedigend werd er beter gespeeld dan in voor gaande wedstrijden. Bas Schoonder- woerd gaf een zuiver afstandschot, dat tot 5-1 leidde. Een doorbraak van ZCG.leverde een doelpunt op. In de derde periode bleef Roubos De Gouwe goed combineren. Dirk Russ ner 2x en Eef Overdam zorgden voor 8-2 waarna ZCG een keer raak schoot 8-3. De wedstrijd was voor de Wad- dinxveners gelopen. In de laatste periode werd er iets minder gecon centreerd gespeeld, waarvan ZCG dankbaar profiteerde. Eerst scoorde Christiaan Bertels nog 9-3. Enkele verdedigingsfouten leidden tot 9-6, waarna een foutieve terugspeelbal aan ZCG zijde resulteerde in de eind stand 10-6. De Wiekslag I - Dames I 2-4 De dames van Roubos De Gouwe on der leiding van Jeanne Nieuwenhuy zen hebben zaterdagavond in Alblas- serdam een knappe zege behaald op het sterke De Wiekslag. De dames tra den aan zonder keepster Annemiek den Haan, die overigens goed werd door Elly Jansen v.d. WADDINXVEEN - Het ziet er naar uit dat het dit jaar voor de Waddinx veense Schaakvereniging WSV een spannende onderlinge kompetitie wordt. Er zijn nu inmiddels zes ron des afgewerkt en bijna iedere ronde bracht een andere kopgroep. Was het verleden week respectievelijk Smitskamp, v. Deelen, Ellers, thans is het v. Deelen, die de kop heeft over genomen, gevolgd door Smitskamp en W. van Oort. De afgebroken partij tussen Smits kamp en Ellers eindigde, zoals vorige week al werd voorspeld, in een remise. De iets beter staande Ellers deed verwoede pogingen om door de verdediging van Smitskamp heen te dringen, maar Smitskamp verdedigde zich zeer bekwaam. Met veel belang stelling werd uitgezien naar het tref fen tussen de nieuwkomer Twiss en de al jaren lid zijnde Joosten. Twiss heeft nu al de naam een felle aanval ler te zijn. Tegen Joosten was hij toch een beetje te voortvarend. Op een gegeven moment moest hij nood gedwongen zijn dame offeren, als compensatie kreeg hij een loper en een pion. De partij werd afgebroken, maar zal waarschijnlijk door Twiss worden opgegeven. Daardoor speelt Joosten nog steeds 100 procent. Alleen doordat hij drie weken op vakantie is geweest staat hij niet aan de kop. Een andere goede prestatie werd in de middenmoot geleverd. Muit wist de vorige week nummer negen staan de J. v. Oort te verslaan. Het was een enerverende partij waar J. van Oort niet onder de druk van Muit vandaan kon komen. De uitslagen: Ellers - Smitskamp v.d. Starre - v. Deelen Versluis - W. v. Oort Joosten - Twiss Oosterloo - Kardol v.d. Heide - M. de Haan Burger - Bloem Bregman - Ket Muit - J. v. Oort Goor - Littooy Nekeman - Torenbeek Kleiweg - de Bruin Ritter - v.d. Berg P. de Haan - v.d. Ree Ponsioen - Sonneveld 5. De Amer 6. ZCG 7. Pluvius 8. ESCA 9. PSV 10. DWR 11. ZPB/Unico 12. Zwemlust/Den Hommel 4 0 STAND Tweede Klasse B: PPSC Zwal. VI. Be Fair De Zwerver ASWH DOTO Lyra 's-Grav. SV De Zwervers Rijsoord Spirit Ter Leede Xerxes WSE Op een wijk en geteisterd door regenbuien wist WSE zich tegen Moordrecht di verse doelrijpe kansen te scheppen. Moordrecht ontrolde zich opnieuw dit spelbeeld. André Moons, Peter Janssens en Leo Pol verzuimden de Waddinxveense kansen te verzilveren terwijl Moordrecht door het WSE- overwicht nauwelijks uit de verf kwam. bB h) weest zijn, toen Wim den Besten te hardhandig werd neergelegd. In de 44ste minuut soleerde Graafland (uitstekend op dreef) langs de DOTO-achterhoede, besloot met een kogel waarop de DOTO-doelman met klasse ten koste van een hoekschop antwoordde.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 21