/ft de SER VICE-RUB RIEK |A hefbrug 50 GULDEN FR. ALBLAS Rondom^ BURGERLIJKE STAND Oké Medische weekeinddienst VERL424RD4GK24LENDER Kalender Oude advertenties Gevonden en verloren Het weten waard WADDLNXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS Weekblad voor Waddinxveen Waarom uw Banden elders gehaald! J. KRAYESTE1JN, Brugweg - Telef. 68 voorwerpen L A. BROUWER, Tel. 48 1 MAGAZIJN VOOR „DE GUNST” MDEKAPLAABS"wKeegrï59 o Wat heeft HOFMAN nu weer? J. HOOGENDOORN Hzn„ Zuidkade 28 sirs” WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 28 OKTOBER 1981 t si DE KERKEN NODIGEN NEDERLANDS DEBONKELAAR Beukenhof, tel. 7272 ’T KETELHUIS B. Huëtlaan, tel. 6860 DE PIONIER Tollenslaan WIJKGEBOUWZUID St. Victorstraat, tel. 3001 WIJKGEBOUW ”DE PADDESTOEL” Lijsterbesstraat, tel. 2276 heeft GROOTE VOORRAAD SOUPLEX KINDERWAGENS Leveren wij U 4 STOELEN 2 FAUTEUILS SALON- OF SCHUIFTAFEL SPIEGEL EN DRESSOIR DR. RUTGERSHUISjtoreau voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen), De Visserstraat 30, Gouda. Meubelmagazijn Samenstelling: Bert J. Woudenberg Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 voor slechts f 4.25 - LAGE PRIJZEN! „DE KAPLAARS” Geboren: Isabel, d.v. R. van Dijken en H. J. Wieser; Tim, z.v. T. Kruisman en M. Kints; Niels Peter, z.v. G. W. Marchand en P. M. Beek; Richard, z.v. M. H. Nitrauw en J. W. Jansen; Nelly Elisabeth, d.v. J. Rootert en B. M. Klop; Karel, z.v. K. Steller en M. van Oosten; Mychel Leonardus, z.v. J. L. Stolk en L. H. Schouten; Evelijn, d.v. G. H. van de Water en Z. C. KJinkert; Suzanne, d.v. B. van Essen en C. van Loenen; Amal, d.v. A. Abouyaala en F. El Azzouzi. Ondertrouwd: R. M. S. van Maanen en M. Gelderblom; W. B. Broer en C. E. J. Stein. O Nannofv 30 isT. BURGER Aanbevelend, Burgemeester Trooststraat 43 NIEUWE STROOMLIJN KINDERWAGENS Ook voor Schoonmaakartikelen naar K v. RINGELENSTEIN Il.H. pluimveehouders Een prachtig Succes deelen wij U mede!! Neem er goede Nota van ~1MI 2 E S Uitgave Waddinxveen, WOENSDAG 4 NOVEMBER ra y ■n HERVORMDE KERK Brugkerk: 10,00 uur ds. J. Maasland 19.30 uur ds. L. Roetman Bethelkerk: 19.30 uurds. W Verboom 13.45 uur Doe-club voor kinderen 6-8jaar 20.00 uur Cursus Spaans voor gevorderden 20.00.uur Bijeenkomst revue-groep 21.15 uur Cursus Spaans voor beginners Maandag 2 november 18.30-20.00 uur Hobbyclub meisjes 6e klas 20.15-22.00 uur Kursus bloemschikken Donderdag 29 oktober 15.30-17.00 uur Hobbyclub jongens en meisjes klas 12, 3 20.00 uur Bingo Zondag I november 20.00-22.00 uur Jongereninloop Woensdag 4 november 13.30-15.30 uur Creatieve aktiviteiten voor kinderen vanaf 3jaar 20.00-22.00 uur Cursus macramé 1 pakje Hapé’s Custard Powder 1 pakje Hapé’s Bessensaus 1 pakje Hapé’s Vanille Suiker 15 ct. 5 ct. 4 ct. ZONDAG 1 NOVEMBER 1981 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uur ds. J. Maasland 17.00 uurds. L. Roetman De Hoeksteen 9.30 uurds. G. H. Frederikze, Hoornaar 18.30 uur ds. W. Verboom Bethelkerk: 9.30 uurds. W. Verboom 17.00 uur ds. J. Maasland Immanuëlkerk: 10.00 uurds. P. Kok, Utrecht 17.00 uur dhr. A. L. Yska, Den Haag GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uurds. P. van den Berg 17.00 uur ds. J. C. de Moor Ontmoetingskerk: 10.00 uurds. J. C. de Moor 17.00 uurgeen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen dienst Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing doords. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3 09.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdagavond 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 8.45 uur Donderdag: 9.00 uur Zaterdag; 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.00 uur ds. R. Boogaard CHR.GER. KERK BOSKOOP 9.30 uurds. A. P. van Langevelde 17.00 uur ds. A. P. van Langevelde GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Lekkenburg 148,Gouda 9.30 en 16.30 uur leesdienst BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN (in de aula van het chr. lyceum) 10.00ds. H.G. Koekkoek- 18.30 uur ds. W. Verbaan VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte "De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 09.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk 20.00 uur ds. J. C. de Moor CHR. GER. KERK BOSKOOP 19.30 uur ds. A. P. van Langevelde STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden Ju). van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. St. Victorwijk (biliobus): dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, donderdagmiddag van 15.30-17.30 uur, vrijdagavond van 18.30-20.30 uur. Anne Frank-centrumdi. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. TELEFOONCIRKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat 25, tel. 8058 (mevrouw A. Ravensbergen- Demmenie, coördinatrice). GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster regionale indicatiecommissie bejaardenoorden: woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur In deze laatste maanden van het jaar zijn er weer volop kalenders te koop. Die kalenders hebben soms de meest uiteenlopende zaken als onderwerp. Er is echter ook een verjaardagka- lender in de handel, die is uitgege ven door boekhandel Burger van de Dorpstraat. Op deze verjaardagkalender, met op het schutblad met een ovalen teke ning van het dorp Waddinxveen in 1981 Bockhandel Burger Pedicure/Schoonheidsspecialiste: OPPASCENTRALE (telefoon 3604, eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Bilderdijklaan 20 Dames- en herenkapperb*™ke" maandaS l/m vriJda8 van donderdag 9-12 uur. 16.30-17.30 uur voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik- baarondernummer01821-1911. UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf 21.00 uur in buurt centrum 't Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. .6860. Contactadres; Bart en Elly van Wichen, tel. 7780. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN 14 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: mevrouw E. Stalenberg- Barnhoom, Heggewinde 25, tel. 3377; uitsluitend van 10-16 uur. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere 1 e en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. HUMANISTISCH VERBOND GOUDA EN OMSTREKEN Secretariaat: Gilbert van den Akker, Anna vanzHensbeeksingel291, Gouda, tel. 01820-12323. Bijeenkomsten: Werkgroep Waddinx- veen Jan van Campertlaan 24, Waddinxveen, tel. 6267. STICH TING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieuwer- kerka/d IJssel,tel.01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging 5e etage, tel. 6044 of 6137 y - iedere dag tussen 9.00-10.00 uur. 3373; aanvraag deelname: mevr. J. Rens-Gielink, Tesselschadelaan 11, tel. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) Uitlenen van verpleegartikelen: maan dag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 17.30-18.00 uur. Spreekuur: maandag tot en met vrijdag van 11.30-12.30 uur. Telefonisch bereik baar: dagelijks van 20.00-22.00 uur en in het weekeinde van 14.00-15.00 uur op telefoonnummer 2455. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 7132 en 5887 of 033-620244. STIMEZO (STIchting MEdische Zwangerschap Onderbreking), Koningsplein 38a, 2518 JH Den Haag. Correspondentie adres: Postbus 63565, 2502 JN Den Haag. Tel. 070-455702. HAND- EN SPANDIENSTEN Inoodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. Donderdag 29 oktober 08.45-11.30.uur Peuterspeelzaal Vrijdag 30 oktober 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Zaterdag 31 oktober Korfbalvereniging Corbis Zondag l november Rijnlands orkest Maandag 2 november 08.45-1 1.30 uur Peuterspeelzaal 19.30-20.30 uur Yoga 20.45- 21.45 uur Yoga Dinsdag 3 november 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal 13.45- 14.45 uur Yoga 15.00-16.00 uur Yoga 19.30-20.30 uur Yoga 20.45- 21.45 uur Yoga Dankzij de Hervormde Kerkbode kan dat nu wel, want het weekblad van de Centrale Hervormde Gemeente publiceerde deze week een aantal advertenties uit de in 1934 versche nen eerste jaargang van het kerk blad. Hierbij een greep daaruit: Vrijdagavond 6 november om ne gen uur komt er in De Bonkelaar een ’’links” jongerencabaret met als programma: ’’Geen toespraken, geen bloemen”. Dit cabaret is te bezien tegen betaling van slechts 5 gulden. Vanaf 29 oktober zullen er in De Bonkelaar wekelijks klaverjasavonden worden georganiseerd, iedere donder dagavond van 20.00 uur tot ong. 23.00 uur. Deze avonden zijn be doeld voor jong en oud, voor ieder een die in een prettige, rustige sfeer deze sport wil beoefenen. Wanneer er voldoende animo is zullen er in de nabije toekomst ook competities ge organiseerd worden. De avonden zijn toegankelijk voor f. 2,50 per per soon (koffie is gratis!). De eerste avond zal een open avond worden, waar alle belangstellenden welkom zijn. U kunt zich dan meteen als lid opgeven. - ’t Hoekje van de Brug levert ze, in PRIJZEN vanaf f 0.50 Zegge Vijftig Cent Ook nog DIIWICIVN voor speciale prijzen, eenige Illll WlLuull wegens vergevorderd seizoen Prima Lantaarns 6-Volts verlichting Verder alle soorten Zaklantaarns, in prijzen vanaf f 0.25 -en Batterijen vanaf f 0.12 In de nabije toekomst gaat Nederland Oké zich waarschijnlijk manifesteren op zwemvierdaagsen en met de video film ’’Medicijnen en de consument” die door PLAC’s, verenigingen, art sen, scholen, bejaardentehuizen, enz. bij de Stichting kan worden opge vraagd. Men verwacht de filrh eind november gereed te hebben. Op de zwemvierdaagsen zal Nederland Oké aanwezig zijn met een info-markt met attributen als: bloeddrukmeter, trimfiets, weegschaal, enz. Per jaar doen zo ’n 50.000 Nederlanders actief mee aan de. zwemvierdaagseterwijl zich nog eens zo’n anderhalf mil-' joen kijkers melden. De Stichting Nederland Oké is in een vergevor derd stadium van overleg met de Ko ninklijke Nederlandse Zwemband om deze activiteiten mede onder de pa raplu van Nederland Oké te brengen. - Oude advertenties kijken blijft altijd leuk. Omdat het Weekblad voor Wad dinxveen pas in mei 1945 voor het eerst verscheen ontbreekt het ons de mogelijkheid om te zien wat er zoal in de jaren dertig door de Waddinx: veense neringdoenden te- koop werd aangeboden. - in BRUIN en ZWART Box Heerenpantoffels 40 48 f 2.25 Kameelhaar Hecren pantoffels 40 48 f 1.25 Wollen Damespantoffels 36 42 f 0.85 Kinder wol knipschoentjes 20/24 f 0.85 25 tot 28 f 0.95 Prima Vetleer Werkschoen 40/48 f 3.95. Zonder neus. In Box en Chroom Vetleer met neus, f 4.50 Doet uw voordeel en koopt in dat beteekent voor U geld ver dienen. De hervormde vrouwenkring Maria Martha en de mannenvereniging On derzoekt de Schriften houden woens dagavond 28 oktober om kwart voor acht in De Hoeksteen aan de Es- doornlaan hun jaarvergadering. Tij dens deze avond zal het bijbels on derwerp dat besproken wordt "Eli za’s roeping" zijn en zal informatie worden verstrekt over het werk onder militairen van Pro Rege. De in de Bethelkerk gehouden zen- dingsavond heeft f. 642,50 (collecte) en f. 702,- (verkoop) opgebrach t. Woensdag 28 oktober 20.00 uur Vergadering jongeren werkgroep 20.00 uur Cursus Spaans voor gevorderden 2,0.00 uur Bijeenkomst revue-groep 2115 uur Spaans voor beginners Donderdag 29 oktober 09.00 uur Cursus pottenbakken 13.30 uur Cursus poppenmaken 20.00 uur Vergadering stichtings bestuur 20.00 uur Open avond - klaverjasgroep De Bonkelaar Zondag I november 10.00 uur Taallessen voor buitenlandse mannen Maandag 2 november 20.00 uur Vergadering muziek- en theatergroep de Spintol 20.00 uur Cursus fotografie/ systeemcamera 20.00 uur Cursus pottenbakken Dinsdag 3 november 09.00 uur Tallessen voor buitenlandse vrouwen 10.00 uur Naailessen voor buitenlandse vrouwen 16.00 uur Balletlessen 4-5 jaar 16.00 uur Knutselclubs 17.00 uur Balletlessen 7-9 jaar 19.00 uur Balletlessen 10-13 jaar 20.00 uur Cursus bloemschikken 20.00 uur Literatuurcursus 20.00 uur Balletlessen voor volwassenen Woensdag 4 november 09.15 uur Cursus hindelopen/ boerenschilderen 09.30 uur Cursus indische keuken Dinsdag 3 november 13.30- 16.00 uur Gezelligheids- middag voor volwassenen: Jahtzee, biljarten, sjoelen, kaarten, schaken, dammen 18.30- 20.00 uur Hobbyclub meisjes klas 3,4, 5 20.15- 22.00 uur Jongeren-inloop Woensdag4 november 09.Ó0-11.30 uur Peuterclub 2, 3,4 jaar 18.15- 19.45 uur Hobbyclub jongens klas4, 5,6 20.00 uur Kaartavond voor leden en donateurs van speeltuinver. Zonnig-Zuid. Woensdag 28 oktober 20.00 uur Cursus macramé Donderdag 29 oktober 19.00-21.30 uur Hobbyclub jongens en meisjes van 6-16 jaar Vrijdag 30 oktober 20.00 uur Disco Maandag 2 november 14.00-17.00 uur Instuif voor volwassenen: Kaarten, biljarten, sjoelen, yahtzee enz. 19.00-21.30 uur Meisjesclub voor de leeftijdsgroep 6-16 jaar Dinsdag 3 november 14.00-17.00 uur Aktiviteiten te organiseren door de Gouwebloem 20.00-22.00 uur Cursus bloemschikken Woensdag 4 november 08.45-1 1.30 uur Peuterspeelzaal 20.00 uur Toneelvereniging Toi Toi Donderdag 5 november 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal 20.00 uur Vergadering Werkbestuur Uitgeverij: VETA B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B. J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828) 5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828) 4788 Klachten bezorging: Sweelinckhof31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon (01828) 8950 Abonnementsprijs Postabonnementen: 25,per halfjaar. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,37 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Donderdag 29 oktober 9.30- 11.15 uur Vrouwenemancipatie koffieochtend 16.30- 18.00 uuf Creativiteitsgroep 6/7 jaar 18.00-19.30 uur Creativiteitsgroep 10/12jaar 20.00-22.00 uur Creatief volwassenen V rijdag 30 oktober 19.00- 20.30 uur Creatief spel jongeren 12/15 jaar Maandag 2 november 20.30- 24.00 uur Uniek, sociëteit alleenstaanden Dinsdag 3 november 16.30- 18.00 uur Creativiteitsgroep 9/11 jaar 20.30- 22.30 uur Vrouwenemancipatie V.O.S. cursus Woendag 4 november 14.00-16.00 uur Instuifmiddag 19.00-20.30 uur Volksdansen jongeren 20.30- 22.30 uur Volksdansen volwassenen Donderdag 5 november 16.30- 18.00 uur Creativiteitsgroep 6/7 jaar 18.00-19.30 uur Creativiteitsgroep 10/12 jaar 20.00-22.00 uur Creatief volwassenen vroeger tijd, een zestal ansichtkaar ten van oud-Waddinxvecn. Zo zien we de Dorp straat-No ordeinde om streeks 1930, de Dorpstraat om streeks 1925, Huize Beukenhof om streeks 1930 (Huize Beukenhof was het vorig jaar gesloopte oude nota rishuis aan de Kerkweg-Oost), een blik op de brug over de Gouwe in het Brugcentrum uit 1915, de Hooge Waddinxveensche Brug om streeks 1928 en de molens langs de Noordkade omstreeks 1880. De door boekhandel Burger uitgege ven verjaardagkalender is te koop te gen betaling van f. 7,90. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Contactpersonen: Mevr. L. v. d. Boo- men-Bos, Jan Willem Frisoweg 66, tel. 22'2; aanvraag deelname: mevr. J. Gevonden: portemonnee; zilveren arm bandje; poes; horloge. Verloren: portemonnee; halsband; sleu tel; blauw kinderschoentje; sjaal; zil veren kinderarmbandje; sleutels; elleboogkruk. Uit een NIPO-onderzoek naar de be kendheid van de Gezondheidsactie Nederland Oké is komen vast te staan dat maar liefst 79 respectievelijk 75 procent van de 2188 ondervraag den van allerlei categoriën in het hele land op de hoogte zijn van deze actie. Eerstgenoemd percentage werd ge scoord in de plaatsen waar een actie comité (PLAC) actief is, zoals in Waddinxveen. In het land zijn nu 162 PLAC’s opgericht waarvan een groot aantal voornemens is door te gaan. Zo ook het door wethouder mevr. L.M. Oosterbroek-Waagmeester voorgezeten PLAC. In Nederland is nog nooit een ge zondheidsactie van deze omvang ge houden. In totaal zijn er, op aanvraag en op eigen initiatief, door de Stich ting Nederland Oké 85.620 ’’Doe- Mee-Dossiers” verstuurd naar scho len, verenigingen, gemeentebesturen, kazernes, bejaardentehuizen en pers. In totaal werden er onder meer 83 7.500 Oké-stickers verspreid. Van de ondervraagden kende dan ook 64 procent het vignet van Nederland Oké. Uit het NIPO-onderzoek komt even eens naar voren dat 75 procent van de ondervraagden door middel van TV, radio en Dagbladen in kennis werd gesteld van deze actie. Volgens 53 procent (actie-plaats) c.q. 57 pro cent van de ondervraagden was één van de aspecten waarop de actie was toegespitst het stoppen met en/of verminderen van het roken. Het hoogst scoorde het aspect Gezonde Voeding, 58 c.q. 61 procent vond dat het belangrijkste van de actie. Nederland Oké richt zich op 7 the ma’s die alle met gezondheid en wel zijn te. maken hebben, voeding, ro ken, alcohol, veiligheid, bewegen, medicijnen en stress. 54 Procent van de ondervraagden in een plaats zonder actie-comité was het eens met de uitspraak dat ’’men door deze actie weer aan de eigen gezondheid gaat denken. Dit per centage bedroeg bij inwoners van een plaats waar wel een actie-comité was ’’slechts” 49 procent. Van de onder vraagden was 62 procent het in het geheel niet eens of oneens met de stelling dat dergelijke acties "zonde van het geld zijn”. 15 Procent was het eens noch oneens en 7 procent gaf geen mening. Op de nationale PLAC-dag, die af gelopen zaterdag werd gehouden in Zeist, meldde directeur W. Niezing van de Stichting Nederland Oké. dat de actie tot nu toe maximaal 3,7 miljoen gulden heeft gekost "dat be tekent dat de Stichting 26 cent per Nederlander heeft besteed om die Nederlander aan een zo breed moge lijk pakket van preventie-maatregelen te helpen. Gerelateerd aan het bedrag van f. 2000,- per jaar dat ge middeld per Nederlander in de Ge zondheidszorg wordt besteed, een te verwaarlozen bedrag”. Van de boekjes en folders die bij de Stichting konden worden aange vraagd over zelf- en burenhulp, trim men, gezond menu en anders dan an ders feestje, de alcohol-test, het niet- roken-certificaat plus de anti-rook- sticker scoorden de twee laatstge noemden het hoogst: de alcohol test werd 28.122 keer aangevraagd, de niet-roken-certificaten 39.708 keer en de niet-roken-sticker maar liefst 233.434 keer. Uit een onderzoek van de Stichting Nederland Oké onder de plaatselijke actiecomités blijkt dat 73 procent de Nederland Oké show op televisie heeft gezien, 70 procent verschil lende keren de spots van "Postbus 51 had gezien en 5 7 procent de uit zendingen kenden die vanuit het AHOY’complex tijdens de gezond- heidsbeurs door Aart Gisolf werden gepresenteerd onder de titel: "Artse nij”. I—o iö Woensdag 28 oktober Jaarvergadering Maria Martha en Onderzoekt de Schriften, De Hoeksteem, 19.45 uur Streekcommissie Gouda en omgeving, De Zalm, Gouda, 20.00 uur Gemeenteraad, gemeentehuis, 19.30 uur Donderdag 29 oktober 1 Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Gemeenteraad, gemeentehuis, 14.00 en 19.30 uur Vrijdag 30 oktober Tentoonsteling Nieuw Leven, Noordeinde 18, 19.30uurj Vakantiebonnen verzilvering landbouw, Busken Huëtlaan 38; 19.00-21.00 uur Spreekuur loco-burgemeester A. H. van Gent en wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester, gemeentehuis, 10.00-12.00 uur Zaterdag 31 oktober Tentoonstelling Nieuw Leven, Noordeinde 18, 10.00-17.00 uur Ruildag Vereniging van Postzegelver zamelaars, Veemarktrestaurant Gouda, 10.00-17.00 uur Dansen met The Five Senses, Het Trefpunt, 21.00 uur' Verkooptentoonstelling Welfarewerk Rode Kruis, AF-centrum, 10.00-17.00 uur Maandag 2 november Hobby- en bridgeclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Gemeentelijke marktcommissie, gemeentehuis, 20.00 uur Dinsdag 3 november Bejaardengymnastiek, AF-centrum, 14:30 uur Vrijdag 6 november Jongerencabaret, De Bonkelaar, 21.00 uur ra O O 30 O ra o S N S z c ra M W 4230. Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. HET ADRES VOOR Schrijfbehoeften Bijbels en Psalmboekjes Fluweelteksten Fijne Lederwaren, Boekhandel Dorpsstraat 80 Beleefd aanbevelend F. A?* 3 pakjes Hapé’s Vanille Pudding a 5 cent 15 ct. a 15 cent a 5 cent a 4 cent Waarde 39 ct. Tjjdelijke Reclame prijs 25 cent pond Ham A 25 cent Fijne Tongeworst 2 ons A 25 cent zoo juist ontvangen- DE NIEUWSTE MODELLEN EN KLEUREN Zie vooral de Verder de laatste vindingen op dit gebied, o.a. onzichtbare Souplex rubber veering, Schildpad overtrokken wagens, chroom vernikkelde opvouwbare duwera, verstel bare kogellagers, Waterproof linnen kappen en regenzeilen (met mica ruit). Celluloid duwers, zware stonustan^en ook verchroomd, krukassen daardoor zeer lage ligging en groote nikkelen wieldoppen. HET GEHEEL IS AF EN KAN NIET MOOIER Prijzen vanaf f 19.75 voor eerl prachtwagen. Ook nog af te geven een prachtwagen met heele dikke banden, welke slechts 14 dagen is gebruikt, zoo goed als nieuw voor f 18.75 Tevens uw adres voor bekleede wiegen voor f 7.75 Damast matrasje of bedje met kussentje voor f 1.50 Aanbevelend, I 7 GRATIS WINTERAANBIED1NG! Indien U dezen winter een wagen bij ons koopt, rijden wij U gratis met uw kind naar de kerk om te doopen. 1 stoffer en blik 25 ct. 3 borstels 25 ct. 1 straatbezem (extra) 35 ct. Voor U was koopt wacht tot Maandag. Wij leveren U dan: 1 pot N.K B. was 2 pond Inhoud) 25 cent 1 doos schoensmeer 10_£ent Samen 35 cent Thans 14 dagen voor 25 cent Beleefd aanbevelend.Burg. Trooststraat 39 Wij hebben 12 jonge Witte Leghorn Kippen welke vanaf 1 Jan. 1934 tot 31 Juli 1934 - 1754 EIEREN legden - welke gevoederd werden met het Ochtendvoer „DE HOOP” Wij geven U een goede raad voeder het ook aan Uw Pluimvee 11 Beleefd aanbevelend PLUIMVEE EN VEEVOEDERFABRIEK „DE HOOP” ZATERDAG 31 OKTOBER 1981 Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 ApotheekBoskoopse apotheek, B urg. Colijnstraat 71 tel. 01727-7834 ZONDAG 1 NOVEMBER 1981 Arts: W. A. van Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-7834 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 Het Groene Kruis: Het Groene Kruis is in het weekeinde telefonisch te bereiken op nummer 2455 van 14.00-15.00 uur en van 2O.OO-22-.OO uur MEDEDELING: De medische dienst ^uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 uur, ’s mid dags van 4 tol 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te worden gemaakt. PL1SSEEREN 3 3 2 z w 3 X H Xo NO «av o Q ro s g. X g re E. 2. 3 B

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 4