de hef brug 1 Rondorm f tl) Missieclub 10 December Het weten waard Kernwapens Leraren Studiedag SERVICE-RUBRIEK Gevonden en verloren Medische weekeinddienst Agenda Goudse Bioscopen Weekblad voor Waddinxveen BURGERLIJKE STAND voorwerpen WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS E M X DE KERKEN NODIGEN 1111 A G E N A I 'T WIJKGEBOUW ZUID St. Victorstraat, tel. 3001 WIJKGEBOUW ”DE PADDESTOEL” Lijsterbesstraat, tel. 2276 ’T KETELHUIS B. Huëtlaan, tel. 6860 DE PIONIER Tollenslaan .1 A Samenstelling: Bert J. Woudenberg Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 Oudijk, Elisabeth, oud 78 jaar; Arbeider wv Geboren: Jarno, z.v. N. A. D. Hoogerdijk en J. S. Nonkes; Mela nie, d.v. D. J. Somers en A. M. Bruchou; Johannes Marcus, z.v. J. C. M. Kok en C. W. M. Magielse. Ondertrouwd: D. J. van Roon en M. de Groot. Gehuwd: E. Kooijman en A. Oosterom; H. Heikamp en A. J. Ver hagen; C. J. Verduijn en M. A. C. van Vuuren; A. G. den Houdij- iii# ïf 0 Een beeld uit Malawi, het Afrikaanse land waar zuster Louisa Leunissen werkt en waarvoor de Waddinxveense missieclub actief is. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 2 DECEMBER 1981 SCHOUWBURG ƒ0 1 4230. Anne Frank-centrumElke woensdag- Woensdag 9 december 19.00-20.30 uur Volksdansen jongeren 20.30- 22.30 uur Volksdansen volwassenen Donderdag 10 december 16.30- 18.00 uur Creativiteitsgroep 6/7 jaar 18.00-19.30 uur Creativiteitsgroep 10/12 jaar 20.00-22.00 uur Creatief volwassenen Vrijdag 11 december 19.00-20.30 uur Spel/creatief jongeren 12/15 jaar Maandag 14 december 20.30- 24.00 uur Uniek, sociëteit alleenstaanden Dinsdag 15 december 16.30- 18.00 uur Creativiteitsgroep 8/9 jaar 20.30- 22.30 uur Emancipatieaktivi- teiten, VOS cursus Woensdag 16 december 14.00-16.00 uur Instuif met Amnesty International in het kader van de DOE en LEEFprojecten 19.00-20.30 uur Volksdansen jongeren 20.30-22.30 uur Volksdansen volwassenen STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828)3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uurtot 12.00 uur. St. Victorwijk (biliobus): dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, donderdagmiddag van 15.30-17.30 uur, vrijdagavond van 18.30-20.30 uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. Studie- blijkt THALIA Donderdag 3 december 20.00-22.00 uur Jongeren-inloop Zondag 6 december 20.00-22.00 uur Jongereninloop Maandag 7 december 18.30- 20.00 uur Hobbyclub meisjes 6e klas 20.15-22.00 uur Kursus bloemschikken Dinsdag 8 december 13.30- 16.00 uur Gezelligheids- middag voor Volwassenen: Jahtzee, biljarten, sjoelen, kaarten, schaken, dammen 18.30- 20.00 uur Hobbyclub meisjes klas 3,4,5 20.15-22.00 uur Jongeren-inloop Woensdag 9 december 09.00-11.30 uur Peuterclub 2,3,4jaar 18.30-20.00 uur Hobbyclub jongens klas 4, 5,6 20.15-22.00 uur Cursus poppenmaken WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen van GROTE Zondag 6 december 1981 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uurds. J. H. Gijsbertsen, Gouda 17.00 uur ds. J. Maasland De Hoeksteen 9.30 uurds. W. Verboom 18.30uurds. L. Roetman Bethelkerk: 9.30 uurds. J. Maasland 17.00 uur ds. W. Verboom Immanuëlkerk: 10.00 uurds. C. B. Posthumus Meyjes, Gouda 17.00 uur dhr. A. J. Yska, Den Haag GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds. A. J. Hofland, Zoetermeer 17.00 uurds. Th. Korteweg, Tzum Ontmoetingskerk: 10.00 uurds. P. van den Berg 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uurds. Duinker, Rotterdam Elke donderdagavond 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 09.30 uurds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdagavond 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 8.45 uur Donderdag: 9.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.00 uur ds. R. Boogaard CHR. GER. KERK BOSKOOP 9.30 uurds. A. P. van Langevelde 17.00 uur ds. A. P. van Langevelde GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Lekkenburg 148,Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. J. v. d. Haar BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN in de aula van het chr. lyceum 10.00 uur ev. J. Leidekker 18.30 uurds. H. G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE "S1ON” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 13.15 uur doopdienst in zwembad ”de Sniep” 09.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking ZATERDAG 5 DECEMBER 1981 Arts: Th. G. Blom, J. Catslaan 1tel. 2112 Apotheek: F. F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 7255 ZONDAG 6 DECEMBER 1981 Arts: G. Siemens, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: F. F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 7255 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-3898 Het Groene Kruis: Het Groene Kruis is in het weekeinde telefonisch te bereiken op nummer 2455 van 14.00-15.00 uur en van 20.00-22.00 uur MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: ’s morgens van 10 tot 11 uur, ’s mid dags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te j worden gemaakt. hagen; C. J. Verduijn ker en M. A. Rip. Overleden: Plak wv 6 Hoogendoorn, Harmke, oud 77 jaar. UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf 21.00 uur in buurt centrum ’t Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860. Contactadres: Bart en Elly van Wichen, tel. 7780. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4peuter speelzalen met 2-en 3-ochtendgroepen Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: mevrouw E. Stalenberg- Barnhoom, Heggewinde 25, tel. 3377; uitsluitend van 10-16 uur. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere 1 e en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. HUMANISTISCH VERBOND GOUDA EN OMSTREKEN Secretariaat: Gilbert van den Akker, Anna van Hensbeeksingel 291 Gouda, tel. 01820-12323. Bijeenkomsten: Werkgroep Waddinx veen Jan van Campertlaan 24, Waddinxveen, tel. 6267. 8.15 uur, STRAW Dit is een van de conclusies uit een onderzoek dat het Nederlands Insti tuut voor Preventieve Gezondheids zorg TNO (NIPG-TNO) hoeft uit gevoerd bij 1186 scholieren van 13 scholen in ons land. Het zojuist uit gebrachte rapport bevat een over zicht van de eerste resultaten. Nadere analyses Volgen nog. Ook aan 258 van de betrokken lera ren werd een aantal vragen voorge legd. Velen van hen zien de tegen woordige leerling als slecht gemoti veerd voor schoolwerk en voor het leveren van inspanningen op lange termijn. Daar staal tegenover dat zij het optreden van de leerling openhar- Veel scholieren van het algemeen voortgezet onderwijs en het lager be roepsonderwijs voelen zich door hun leraren vaak te schools en teveel als kind behandeld. Te weinig wordt re kening gehouden met vragen en op merkingen van hun kant. Verder vin den ze hun leraren vaak weinig boeiend en enthousiast. Woensdag 9 december 20.00 uur Toneelvereniging Toi Toi Donderdag 10 december 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Vrijdag 11 december 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Maandag 14 december 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal 19.30-20.30 uur Yoga 20.45- 21.45 uur Yoga Dinsdag 15 december 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal 13.45- 14.45 uur Yoga 15.00-16.00 uur Yoga 19.30-20.30 uur Yoga 20.45- 21.45 uur Yoga Woensdag 16 december 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal 20.00 uur Toneelvereniging Toi Toi Donderdag 3 december 19.00-20.00 uur Hobbyclub jongens en meisjes van 6-12 jaar 20.00-22.00 uur Hobbyclub jongens en meisjes van 12-16 jaar Vrijdag 4 december 19.00 uur Jeugdbingo Maandag 7 december 14.00-17.00 uur Instuif voor volwassenen: Kaarten, biljarten, sjoelen, yahtzee enz. 19.00-21.30 uur Meisjesclub voor de leeftijdsgroep 6-16 jaar Dinsdag 8 december 14.00-17.00 uur Aktiviteiten te organiseren door de Gouwebloem 20.00-22.00 uur Kursus bloemschikken Woensdag 9 december Creatieve aktiviteiten voor kinderen vanaf 3 jaar Donderdag 3 december Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Bestuursvergadering Regionale Indicatiecommissie Bejaardenoorden, gemeentehuis 20.00 uur Vrijdag 4 december Spreekuren loco-burgemeester A. H. van Gent en wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester, gemeentehuis, 10.00-12.00 uur Maandag 7 december Bingo-avond bejaarden, AF-centrum, 20.00 uur Hobby- en bridgeclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Dinsdag 8 december Streekcommissie Gouda en omgeving, Hotel De Zalm, Gouda, 20.00 uur Bejaardengymnastiek, AF-centrum, 14.30 uur Bejagrdensociëteit (St. Nicolaasviering), AF-centrum, 14.30 uur Woensdag 9 december Algemene ledenvergadering Ons Begin, Dorpshuis, Zevenhuizen, 20.00 uur Donderdag 10 december Volksdansen, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Informatieavond project buiten landers, De Bonkelaar, 20.00 uur Vrijdag 11 december Concert Voorwaarts, Ontmoetingskerk, 20.00 uur Zaterdag 12 december Kerstmarathonexpositie, Galerie Menno Meijer, Achter de Kerk 17, Gouda, 15.30 uur tot zondag 13 december 16.00 uur Open huis Stichting Samenwerkende Woningbouwcorporaties, Mercuriusweg 18a, 14.00-17.00 uur Regiopopfestival, De Bonkelaar, 15.30 uur Zondag 13 december Zondagmiddagconcert, De Bonkelaar, 15.00 uur Dinsdag 15 december VVH-kerstmiddag, AF-centrum, 15.00 uur Woensdag 16 december VVH-kerstmiddag, AF-centrum, 15.00 uur NCVB, Het Trefpunt, 19.45 uur DR. RUTGERSHUISjóureaa voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen De Visserstraat 30, Gouda, voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik- baarondernummer01821-1911. Uitgeverij: VETA B. V. Direktie:F. van Kempen Redactie: B. J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828)5594 Advertentie-afdeling Oranjefan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828)4788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon (01828)8950 Abonnementsprijs Postabonnementen: f 25,per half jaar. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,37 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Ten huize van Marius Erkelens aan de Zesde Tochtweg 4 (tel. 01793- 1618) zetelt de Werkgroep T' dag Sociale Verdediging, zo ons uit een persbericht. De werk groep probeert te komen - zoals de naam al aangeeft - tot de organi satie van een studiedag over het on derwerp sociale verdediging. f De gemeenteraden hebben ‘zonder meer’ het recht zich uit te spreken o- ver de plaatsing van kernwapens op hun grondgebied. Wanneer echter ho gere belangen dan de gemeentelijke in het geding zijn heeft de rijksover heid de mogelijkheid in te grijpen. Dit schrijft minister drs. E. van Thijn van Binnenlandse Zaken in antwoord op vragen van de CDA-Tweede-Ka- merleden G.C. van Dam en P. van der Sanden, zulks naar aanleiding van een door de gemeenteraad van Helle- voetsluis aangenomen motie. Daarin verklaart de raad het grondgebied van de eigen gemeente kemwapenvrij. ‘Het is niet aan de minister te treden in politieke overwegingen van zelf standig gekozen gemeenteraden’, al dus Van Thijn. Hij wijst er evenwel op dat op grond van artikel 185 van de Gemeentewet besluiten van de ge meenteraad, die in strijd zijn met de wet dan wel met hel algemeen belang kunnen worden geschorst of vernie tigd. Van Thijn noemt het, gelet op de programmatische grondslagen van het kabinet, praktisch uitgesloten dat zich een dergelijke situatie zou kun nen voordoen. En nu maar afwachten of de Wad- dinxveense gemeenteraad in actie gaat komen. Als dat niet het geval mocht zijn is er natuurlijk altijd nog de plaatselijke kerngroep van het In terkerkelijk Vredesberaad (IKV) om onze volksvertegenwoordigers op een idee te brengen. ’..ra rv- In de afgelopen weken viel in het Weekblad voor Waddinxveen al enige malen te lezen over het werk van Amnesty International, de organisa tie die zich inzet voor het naleven van de mensenrechten op het punt van vrijheid van politieke en gods dienstige overtuiging. Behalve het vragen om een eerlijk proces of vrij lating van geweiensgevangenen, adop tie van gevangenen is er de laatste ja- ren veel aandacht gekomen voor een ander aspect van de schending van mensenrechten. In de maand december gaat er een enkele maanden durende actie ‘Ver dwijningen van start. Het is een ver ontrustend feit dat op veel plaatsen in de wereld steeds meer ‘lastige’ mensen verdwijnen. Alleen al in Mid den- en Zuid-Amerika wordt hun aantal op vele tienduizenden geschat. In Chili bijv, neemt het aantal gere gistreerde arrestaties af maar de niet- geregistreerde nemen toe! Denkt u zich ePns in hoe het zou zijn als in Nederland mensen ‘verdwenen’. De politie zegt van niets te weten, brieven aan de Minister van Buiten landse Zaken blijven onbeantwoord, familie en vrienden vernemen taal noch teken. Het zal zonder meer duidelijk zijn dat deze mensen hulp van Amnesty en andere organisaties nodig hebben. Op donderdag 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, zullen Amnestyleden uit heel Nederland in Den Haag een demonstratieve tocht houden langs de Ambassades van landen met grote aantallen ‘verdwe nen’ gevangenen. Ook krijgen de le den instructies voor het schrijven van brieven, het verzenden van telegram men en het telefonisch informeren z naar verdwenen personen. Er ver schijnt een brochure ‘Verdwenen, maar niet vergeten’ die binnenkort bij Boekhandel Veldwijk verkrijgbaar is, de prijs is: f 3,50. Ook op de maandelijkse schrijfavon- den in Waddinxveen kan men de bro chure kopen, evenals mapjes groeten kaarten a f 2,-. Het batig saldo komt ten goede aan het werk van Amnesty International, terwijl een ieder met het verzenden van de kaarten aan vrienden en kennissen tevens meer bekendheid aan het werk geeft. Op zondag 13 december zal er na af loop van de kerkdiensten in de Kruis kerk, de Ontmoetingskerk en de Im manuëlkerk gelegenheid zijn kaarten te kopen. De data van de. schrijfavon- den zijn woensdag 2 december in de Bibliotheek aan de Jul. v. Stolberg laan van 18.30 tot 20.30 uur en dins dag 8 december in de Bibliotheek van het Anne Frankcentrum aan het Jan van Bijnenpad. Wat de Waddinxveense Amnesty- groep in de komende tijd in het ka der van de Verdwijningscampagne kan doèn zal afhangen van de steun die in man/vrouwkracht en financieel van de Waddinxveners zal worden ontvangen. Men kan een bijdrage storten op gironr. 3825799 t.n.v. Amnesty Waddinxveen Contactadres van A.L Hermien Kleyer, Heuvelhof 28, tel. 4298. tiger en eerlijker vinden als een aantal jaren geleden. Uit het TNO-onderzoek is ook geble ken met welke meer algemene pro blemen scholieren te kampen heb ben. Naar voren kwamen bij voor beeld gebrek aan concentratievermo gen (ook de leraren signaleerden dit als een knelpunt), angst om zich te uiten, meningsverschillen met de ou ders, te weinig slaap en hoofdpijn. Een relatie tussen intelligentie en schoolklachten werd niet gevonden. Wel bleken opmerkelijke verschillen in opvatting over het doel van het on derwijs. Leraren in de exacte vakken benadrukken vooral kennisover dracht en vakbeheersing, hun colle ga’s in de expressievakken beklemto nen ontwikkeling van sociale vaardig heden en stimulering van zelfstandig heid. To van der Klauw (Kanaalstraat 13, tel. 2691), Mies ]ansen-van Raaij (Oosthoef 66, Gouda, tel. 01820- 313169) en Frans Schwiebbe (Al- pherwetering 28, tel. 5621schrijven ons met de groeten uit Malawi dat de missieclub, die kleding verzamelt en maakt voor dit Afrikaanse land, nog altijd bestaat. In Malawi werkt nog altijd zuster Louisa Leunissen, één van de missionarissen waarvoor op de vorig jaar ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de rooms-ka- tholieke St. Victorkerk aan de Zuid kade een fancy-fair werd gehouden. Zuster Louisa Leunissen is dan wel geen Waddinxveense missionaris, maar velen in onze gemeente hebben haar in hun hart gesloten, omdat er sinds jaar en dag vele pakketten van uit de pastorie aan de Zuidkade wer den gestuurd naar Malawi. De in Af rika werkende zuster is bijzonder blij met deze Waddinxveense steun. Al eerder schreef ze in het Weekblad voor Waddinxveen dat de kledingpak- ketten die zij van hieruit ontving, één van de meest preventieve hulp is die geboden wordt. De mensen worden zodoende beschermd tegen zowel de warmte als de kou. Vooral de nach ten en de regenperiodes kunnen ont zettend koud zijn. Ook al omdat de voeding zo slecht is en het meeste drinkwater nog besmet is zijn de mensen erg gauw vatbaar voor ziek tes. Tbc en longontsteking komen veelvuldig voor. En dan doen 'n war me trui of broek en jurk vooral voor de allerkleinsten wonderen. ‘Wij zijn dan ook zo vrij nog eens langs deze weg ‘n beroep op u te doen,’ aldus het Waddinxveense drie tal. ‘Wij verzamelen nog stééds goede en schone kleding, die u ook nog steeds kwijt kunt in de pastorie aan de Zuidkade 17 (alleen op zaterdag morgen). Dat is voor velen van u niet zo 'n grote opgave maar nu komt het: het versturen kost f 27,- per doos van 10 kg.’. Hier volgen dan ook een paar tips voor het opsparen van een missiepotjestatiegeld van lege fles sen (vaak worden zij nog bij het ajval gedaan), het sparen van zegels die u gratis krijgt (samen met de buur vrouw) of kaart u eens voor de mis sie. Het banknummer is: Rabo-bank Waddinxveen (Kerkweg), missie Malawi t.n.v. M.H.H. Jansen-Raaij 3668.253.897‘Het is misschien nog wel de moeite van fyet vermelden waard dat de 40 pakken die we in april nog verstuurd hebben met twee maanden over waren, juist voor de natte en koude periode, dus beter had niet gekund. Hiervoor was zus ter Louisa ons dan ook extra dank baar. Vele gezinnen zijn hierdoor dan ook geholpen’. ‘Met enkele dames runnen we sinds september vorig jaar een missienaai- clubje. Ééns per twee maanden ko men we bij elkaar en knippen en naa ien voor zover mogelijk allerlei lapjes tot broekjes, jurkjes, rokken, blou ses en dekentjes. Degene die in de ge legenheid zijn thuis ook nog te naai en nemen dan wat mee. En zo heb ben we al verschillende dozen zelf gemaakte kleding kunnen versturen’. ‘Voor deze club zijn dames van harte welkom, ook evt. thuisnaaisters. Ook goede resten van stoffen kunnen we gebruiken, gooi dus niets weg. Resten breigaren of katoen zijn ook. erg wel kom. Een goede naaimachine die nog in goede konditie is zouden we ook erg goed kunnen gebruiken TELEFOONC1RKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat25, tel. 8058 (mevrouw A. Ravensbergen- Demmenie, coördinatrice). GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster regionale indicatiecommissie bejaardenoorden*woensdagmorgen I van 9.30 tot 11.30 uur. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur Gevonden: autosleutel; handschoen (skai); sleutels; sjaal; ijsmuts; dames- handschoen; zilveren hangertje. Verloren: sleutels; bruin-beige cein tuur; 2 geborduurde merklappen; gou den trouwring; herenhandschoenen; hondenriem; dameshandschoen; her enportemonnee; jongenshandschoen; double armbandje; portemonnee met inhoud; plastic tasje met kniekousen en panty; oranje dekzeil; heren bril (zilver kleurig). Do. en vr. 8 uur, za. 3.30 uur, zo, 3.30, 7 en 9.15 uur, di. en wo. 8 uur: EXCALIBUR. Met Nigel Terry als King Artur, 12 jr. Jeugdbios: za. en zo. half twee, wo. half drie, lachen gieren brul len om de meest kostelijke te kenfilm van Popeye in POPEYES GROTE LACHPA- RADE, a.l. .Thalia Special: vr. 11.30 uur (nachtv.) en ma.avond 8 uur, Bibi Andersson, Antony Perkins, Sandra Dumas in de internatio nale Nederlandse speelfilm naar de roman van Harry Mulisch: TWEE VROUWEN (Twice a wo man), 16 jr. Zondagmiddag 13 december om drie uur wordt er in De Bonkelaar op initiatief van de film- en theater- werkgroep De Spintol een zondag middagconcert gehouden. Er zullen liederen te beluisteren zijn van Brahms, Beethoven, Richard Strauss en Mendelsohn. De uitvoerenden zijn Nico van Leeuwen (piano), Herman van de Pavoordt (bariton) en Hubert Roeterdink (klarinet). Zaterdag 12 december wordt er in De Bonkelaar weer een regiopop festival gehouden. Dit muzikale geweld zal losbarsten om ongeveer 15.30 uur en zal tot 's avonds laat gaan duren. De entree bedraagt slechts vijf gulden per persoon. De volgende groepen zullen hun mu zikale kunnen ten gehore komen brengen op dit derde regio-popfes- tival in het bestaan van De Bonke laar: Phenix, Tension, Ot en de Scene, Spunk ”n” Queasy en Fake. De commissie Wijkwerk Wdddinx- veen-Zuid onderzoekt of er behoefte bestaat voor een danscursus onder de bewoners van haar werkgebied. De cursus zal bij voldoende deelnemers plaatsvinden op 10 maandagavonden, te beginnen medio januari 1982. Het persbericht daarover: ”In de afgelopen Vredeswerk 1981, hield de nieuwe predikant van de Gereformeerde Kerk van Waddinx veen, ds. J.C. de Moor, een preek waarin hij als alternatief voor de steeds verder oprukkende bewape ning de sociale verdediging aandroeg. Uit de vele reacties naar aanleiding van deze toespraak is gebleken dat veel mensen bijzonder geïnteresseerd zijn geraakt in het begrip sociale verdediging, maar dat de onbekend heid hiermee nog groot is. ’’Sociale verdediging houdt in het kort in dat men als volk op een goed georganiseerde manier een over heerser of ongewenste maatregelen tegemoettreed om zo de overheersing of maatregelen ongedaan te maken. Voorbeelden van deze sociale verde diging zijn de akties van Martin Luther King en Mahathma Gandhi.” ”Een aantal enthousiaste mensen heeft naar aanleiding hiervan beslo ten een werkgroep op te richten die zich tot doel stelt een studiedag te organiseren over het onderwerpso ciale verdediging. Belangstellenden kunnen zich voor'kommentaar, reak- ties, ideeën etc. wenden tot: Werk groep Studiedag Sociale Verdedi ging, p/a Marius Erkelens, 6e Tocht weg 4, 2742 KR Waddinxveen, tel. 01793 - 1618.” morgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: OPPASCENTRALE (telefoon 3604, eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Bilderdijklaan 20 Dames- en herenkapper: maandag t/m vrijdag van donderdag 9-12 uur 16.30-17.30 uur STICHTING MAATSCHAPPELIJKE i DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieuwer- kerka/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 17e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Contactpersonen: Mevr. L. v. d. Boo- Aanvragen gezinsverzorging: men-Bos, Jan Willem Frisoweg 66, tel. ?e etag®, teI. 6044 of 6137 3373; aanvraag deelname: mevr. J. 'edere dag tussen 9.00-10.00 uur. Rens-Gielink, Tesselschadelaan 11, tel. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) Uitlenen van verpleegartikelen: maan dag, dinsdag, donderdag ên vrijdag van 17.30-18.00 uur. Spreekuur: maandag tot en met vrijdag van 11.30-12.30 uur. Telefonisch bereik baar: dagelijks van 20.00-22.00 uur en in het weekeinde van 14.00-15.00 uur op telefoonnummer 2455. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ MET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 7132 en 5887 of 033-620244. STIMEZO (STIchting MEdische Zwangerschap Onderbreking), Koningsplein 38a, 2518 JH Den Haag. Correspondentie adres: Postbus 63565, 2502 JN Den Haag. Tel. 070-455702. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. Do. 8.15 uur, za. 7 uur, zo. 4 en 7 uur, di. en wo. 8.15 uur, 15 minuten van Manhattan is een wijk, waar zelfs een smeris zich nauwelijks waagt. Paul Newman in: FORT APACHE, THE BRONX, 16jr. Zo. 9.15 uur, ma. Dustin Hofman in: DOGS, 12 jr. Zo. 2 uur, laatste voorstelling voor jaren: Walt Disney’s JUNG LE BOEK. Een beregoeie swin gende tekenfilm van de bovenste tak, a.l. W F 7 - y

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 4