KADO-IDEE colpa P. DE ROOY I s I Er is een Kodak Kado voor iedere Sint. n5£ Gouden Kans bonnen KADO TIPS voor de FIETS HUIS CAFETARIA oo oo ^3 TWEEWIELER i Bewaar Uw l< i at Shaslik 4.50 3.75 Sieraden uit Finland van Kaievi Sara ALTIJD RAAK BAGGERWERKZAAMHEDEN Uitslag 3e trekking Hoofdprijzen ii Kamerjassen v.a. ƒ85.00 Pvama's f250,— 117486 f 120, - 301836 f 80, - 55686 Loonbedrijf IVIVERSLUIS Boomkwekerijland gedraineerd met verhard pad Hulp in de huishouding voor 2 ochtenden per week BERICHT VAN INZET ZIJDE 116 - BOSKOOP - TEL. 01727-2007 Reclame stunt ►CF gehakt nn U U saucijzenletter sellerie salade loogtam champignon no paté 'loodram B W. OTTERSPEER 43 OPDRACHTFOTO-SHOP VOOR Onze brillen zijn nog niet jarig geweest... X X Hollandse fiets merk Nassaustraat 10 - Telefoon 2537 VOOR AL UW DIVERSE MENDELWEG 201 TELEFOON 01727-5076 TREKKING 30 NOVEMBER 1981 GEEN PRIJS: VOLGENDE KEER BETER ALLE BONNEN TREKKEN 4x MEE i De Gouden Kans Commissie A mogen wij niet noemen met trommelremmen SUPER SIRENE 3-tonig met batterij ƒ14,- Schoonheidsspecialiste Hennie van der Kraats in GOUD ZILVER BRONS 78942 128815 168271 218070 275006 342407 81155 129357 171515 220202 275700 342542 83527 130000 173422 223119 276129 343458 83700 130102 174473 226390 277236 345195 86017 130637 178442 227449 279483 345332 86557 132317 182947 229220 281696 345696 90558 133877 183103 233491 289833 345969 92460 137403 187295 234944 290247 349356 94473 138350 188864 235210 291459 351623 94477 138692 188943 238996 292780 352563 94700 140957 195551 239336 296248 353807 95833 141002 195724 244330 299767 355731 BUDON RIETEN MAND groot model 32,50 KINDERMAND Boskoop - Zijde 3-5 - Telefoon 01727-2544 w w v< v< d d h C! z< di een Kadobon SCHOONHEIDSBEHANDELING SUPERIA RACE 520,- REGENPAKKEN va 25,- KETTINGSLOT v.a. 4,75 IKU KILOMETER TELLER 27,50 Prijzen zijn af te halen op vrijdagavond 4 dec. van 19.00-21.00 uur bij: en 3 versnellingen in heren uitvoering van f 675,- voor 595,- JUMBO FIETSPOMP v.a. 15,80 ►r ►t> ►CF Winkelcentrum Snijdelhof Puttelaan 140 - Boskoop Iedere vrijdag en zaterdag 01941 42538 08533 42828 10316 46265 10329 50023 10724 50062 10913 55001 11074 55686 11792 56058 11936 56930 13007 58217 13149 59381 13496 61729 14963 61773 102827 141243 198371 249711 301011 357298 17827 62882 103692 143346 199986 250084 301836 359891 19185 65764 112550 145192 200638 250745 302759 395143 19610 66500 112570 145614 200659 250989 306815 405496 19991 66637 112744 149509 200800 253262 314078 406040 21084 67910 112827 150555 200911 259046 314768 415259 25744 73301 116198 150669 204002 260558 315026 428163 28800 74102 116876 152300 205875 261758 315670 448480 30211 75582 117486 152496 206002 265201 320970 456602 30467 75946 117495 152926 206074 266464 320974 466530 34067 76753 119014 154039 206737 267080 325087 469866 34571 76860 119229 155143 207005 267186 325310 522774 38180 77179 124921 155196 208975 272141 332062 40173 78583 125572 156117 211907 272285 333277 40266 78697 125613 164240 212044 273592 333669 41219 78904 125787 169377 216853 274119 338283 41872 78907 126602 162286 217091 275001 340202 ►Tk MJMfa te wfo* J B Zoals ieder iaar brenot ook nu de SINT met zijn PIETEN weer een bezoek aan onze winkel. En wel op zaterdag 5 december van 10.00 tot 12.00 uur. Voor jong en oud hebben Sint en Piet een LEUKE ATTENTIE. KW FTÏ 2 DECEMBER 1981 1 Boskoop. Dorpsstraat 20. Tel. (01727)2520 Gevraagd: 4 en 5 december Eigen import uit Finland juwelier 1 1 TOPSLAGER eig. a. rhijnsburger zijde 4 boskoop telefoon 01727-2147 Voorweg 147 Hazerswoude Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 11.00 tot 23.00 uur. Nadere inlichtingen en notities: ten kantore van notaris A. J. Hoogenraad, Barendstraat 2 te Boskoop (tel. 01727-3848) en voor perceel 1 ook bij de notarissen J. in 't Hol en Mr. P. L. van der Meulen, Prinses Beatrixlaan 6 te Wad- dinxveen (tel. 01828-5466). De toeslag zal plaatshebben op maandag 7 december a.s. des avonds om 20.00 uur in Hotel Neuf, Barendstraat 10, Boskoop. Notaris A. J. Hoogenraad te Boskoop maakt bekend dat: perceel 1 (perceel grond, kan gebruikt worden als bouwterrein, aan het Noordeinde te Boskoop) is ingezet op f 150.000, perceel 2 (woonhuis Nieuwstraat 76/ 76a te Boskoop) is ingezet op f 58.000,— In diverse stenen zoals: BERGKRISTAL TOPAAS AMATHIST Alphen a/d Rijn - Wilhelininalaan 19 lelef. 01720-72795 (openbare verkoping ex artikel 1223 lid 2 BW de dato 30 november j.l.) W. me kr< HANDIGE BOODSCHAPPENTAS 31,25 MET HOUDER f 4,75 Geen lekke banden met OKO in uw banden 12,- Ir va A P1 la va te A tc d< Cf D Vc Z2 Vf Zf ui m w SC V( N tb ar O Zf k< w RIET voor achterop 72,50 Ook snel op en af klem 10,50 SPAAKREFLECTOR 2 stuks ƒ4,70 ARMLAMPJE met batterijen 6,70 v.. dL Hm V( D I vo St he B va af bt rc ni at b( et at ri to D h< Pi k: voor een algehele I l Het produkt komt uit eigen keuken WW I of staaf 4^ A Te koop: Eventueel een gedeelte te koop Brieven onder nr. 259 fa. j.m. grootendorst Burg Colijnstraat 77 (naast apotheek) Telefoon 01727 3280 Bekijk onze zeer nieuwe montuurkoL Dek tie. Aktuele mode van nü voorTJl Kodak Ektralite 400 camera. De camera die u vast kunt houden dankzij het handige hand- W statief. Door de ingebouwde elek- 1 tronenflitser altijd voldoende licht bij de hand. Elke opname lukt en is haarscherp. Kompleet met Kodak FIBTI kleurenfilm in Kodak geschenk- - Q ■..wi.iJM verpakking. ■MMMl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 8