J de I hefbrug COLLECTE huis aan huis 11 4 F Rondom^ w 22 DEC. VOOR CDA-brief Medische weekeinddienst Ab van Vliet WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS SERVICE-RUB RIEK Weekblad voor Waddinxveen BURGERLIJKE STAND Gevonden en verloren 19~ 21oo U(JR OE KERKEN NODIGEN A Uil WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DINSDAG 22 DECEMBER 1981 Op de foto de Waddinxveense majoor Ah van Vliet die uit handen I Die /S te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur DR. RUTGERSHUIS (bureau voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen), De Visserstraat 30, Gouda, voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik- baarondernummer01821-1911. De brief, zoals die verspreid is in Waddinxveen, luidt als volgt: I I 1 DONDERDAG 24 DECEMBER (KERSTNACHT) NEDERLANDS HERVORMDE KERK Bethelkerk 19.30 uur Kerstzangavond Immanuëlkerk 22.30 uur ds. Th. H. G. Hulst en ds. J. C. de Moor GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk 21.00 uur ds. Th. H. G. Hulst en ds. J. C. de Moor ROOMS-KATHOLIEKE KERK Ontmoetingskerk 19.00 uur Kerstviering schoolkinderen 00.00 uur Tweede Nachtmis St. Victorkerk 21.30 uur Eerste Nachtmis T KETELHUIS B. Huëtlaan, tel. 6860 DE PIONIER Tollenslaan W ZATERDAG 26 DECEMBER (TWEEDE KERSTDAG) NEDERLANDS HERVORMDE KERK De Hoeksteen 15.00 uur Kerstfeest zondagschool GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg 9.30 uur Kerstfeest zondagsschool ROOMSKATHOLIEKE KERK St. V'ictorkerk 19.00 uur Eucharistieviering Ontmoetingskerk 19.00 uur Eucharistieviering ZONDAG 27 DECEMBER 1981 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uur ds. L. Roetman 17.00 uur kand. J. A. de Koeyer, Kruiningen De Hoeksteen 9.30 uurds. W. Verboom 18.30 uurds. L. Roetman Bethelkerk: 9.30 uurde heer J. van Doorn, Oud-Beijerland 17.00 uur ds. W. Verboom Immanuëlkerk: 10.00 uurds. Th. H. G. Hulst 17.00 uur ds.J. Haitsma, Boskoop GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 de heer J. H. Leyenhorst, Nieuwerkerk aan den IJssel 17.00 uur ds. S. A. Meijer, Ouderkerk Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. P. van den Berg 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen dienst Elke donderdagavond 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3 09.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdagavond 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: 10.00 uur Eucharistieviering Ontmoetingskerk 11.45 uur Eucharistieviering GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.00 uurds. G. A. Zijderveld CHR. GER. KERK BOSKOOP 9.30 uurds. A. P. van Langevelde 17.00 uur ds. A. P. van Langevelde GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Ukkenburg 148,Gouda 9.30 en 16.30 uurds. J. vi d. Haar BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfaterkapel Molenwerfstraat 10.00 uur ds. H. G. Koekkoek 18.30 uur ev. A. v. d. Sande VOLLE EVANGELIE GEMEENTE "SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 15.00 uur Kerstsamenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Contactpersonen: Mevr. L. v. d. Boo- men-Bos, Jan Willem Frisoweg 66, tel. 3373; aanvraag deelname: mevr. J. W ju gi la; kt va di In 3S bl w m v< SW”’ WEE J/ dez Vis Dinsdag 5 januari 16.30- 18.00 uur Creativiteitsgroep 9/11 jaar 20.30- 22.30 uur V.O.S.-cursus Woensdag 6 januari 19.00-20.30 uur Volksdansen jongeren 20.30- 22.30 uur Volksdansen volwassenen Donderdag 7januari 16.30- 18.00 uur Creativiteitsgroep 6/7 jaar 18.00-19.30 uur Creativiteitsgroep 10/12 jaar 20.00-22.00 uur Creatief volwassenen Vrijdag 8 januari 19.00-20.30 uur Spel/creatief jongeren 12/15 jaar Zaterdag 9 januari 15.00-17.00 uur Nieuwjaarsreceptie Stichting Sociaal Cultureelwerk ’'Waddinxveen’’ Maandag I1 januari 20.30- 24.00 uur Uniek, sociëteit alleenstaanden Dinsdag 12 januari 16.30- 18.00 uur Creativiteitsgroep 9/11 jaar 20.30- 22.30 uur Emancipatie- aktiviteiten,V.O.S. cursus Woensdag 13 januari 19.00-20.30 uur Volksdansen jongeren 20.30- 22.30 uur Volksdansen volwassenen Donderdag 14 januari 16.30- 18.00 uur Creativiteitsgroep 6/7 jaar 18.00-19.30 uur Creativiteitsgroep 10/12jaar 20.00-22.00 uur Creatief volwassenen Wi TELEFOONCIRKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat 25, tel. 8058 (mevrouw A. Ravensbergen- Demmenie, coördinatrice). GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster régionale indicatiecommissie bejaardenoorden: woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur Pedicure/Schoonheidsspecialiste: OPPASCENTRALE (telefoon 3604, eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Bilderdijklaan 20 Dames-en herenkapper donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE 18.30 tot 20.30 DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieuwer kerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 9.00-10.00 uur. Rens-Gielink, Tesselschadelaan 11tel. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) Uitlenen van verpleegartikelen: maan dag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 17.30-18.00 uur. Spreekuur: maandag tot en met vrijdag van 11.30-12.30 uur. Telefonisch bereik baar: dagelijks van 20.00-22.00 uur en in het weekeinde van 14.00-15.00 uur op telefoonnummer 2455. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 7132 en 5887 of 033-620244. STIMEZO (STIchting MEdische Zwangerschap Onderbreking), Koningsplein 38a, 2518 JH Den Haag. Correspondentie adres: Postbus 63565, 2502 JN Den Haag. Tel. 070-455702. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. a Op de foto de Waddinxveense majoor Ah van Vliet die uit handen van prof. dr. L. de Jong de Prins Mauritsmedaille krijgt. Ah. L. J. van Vliet UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf 21.00 uur in buurt centrum ’t Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860. Contactadres: Bart en Elly van Wichen, tel. 7780. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: mevrouw E. Stalenberg- Barnhoom, Heggewinde 25, tel. 3377 uitsluitend van 10-16 uur. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. HUMANISTISCH VERBOND GOUDA EN OMSTREKEN Secretariaat: Gilbert van den Akker, Anna van Hensbeeksingel 291 Gouda, tel. 01820-12323. Bijeenkomsten: Werkgroep Waddinx veen Jan van Campertlaan 24, Waddinxveen, tel. 6267. Samenstelling: Bert J. Woudenberg Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 Dinsdag 22 december 19.00-21.00 uur Collecte D-Day Polen Maandag 4 januari 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal 19.30-20.30 uur Yoga 20.45- 21.45 uur Yoga Dinsdag 5 januari 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal 13.45- 14.45 uur Yoga 15.00-16.00 uur Yoga 19.30-20.30 uur Yoga 20.45- 21.45 uur Yoga Woensdag 6 januari 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal 20.00 uur Toneelvereniging Toi Toi Donderdag 7 januari 08.45-1 1.30 uur Peuterspeelzaal 20.00 uur Vergadering Werkbestuur Vrijag 8 januari 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Maandag 1 /januari 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal 19.30-20.30 uur Yoga 20.45- 21.45 uur Yoga Dinsdag 12 januari 08.45-1 1.30 uur Peuterspeelzaal 13.45- 14.45 uur Yoga 15.00-16.00 uur Yoga 19.30-20.30 uur Yoga 20.45- 21.45 uur Yoga Woensdag 13 januari 08.45-1 1.30 uur Peuterspeelzaal 20.00 uur Toneelvereniging Toi Toi Donderdag 14 januari 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Voor het opstellen van het nieuwe gemeenteraadsverkiezingspro gramma, waar ook het CDA mee bezig is, heb ben de voorzitter van de CDA-ge- meenteraadsfractie Gijsbert Blom en de voorzitter van het CDA in Wad dinxveen, Gerrit van den Berg, een brief geschreven aan de bewoners van Waddinxveen. In de brief vragen zij vóór 23 januari aanstaande suggesties voor het chris- ten-democratische verkiezingspro gramma voor de gemeenteraadsver kiezingen, in te leveren bij een aan tal adressen in Waddinxveen. VRIJDAG 25 DECEMBER (EERSTE KERSTDAG) NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uur ds. J. Maasland 17.00 uur ds. L. Roetman De Hoeksteen 9.30 uurds. L. Roetman 18.30 uur ds. W. Verboom Bethelkerk: 9.30 uur ds. W. Verboom 17.00 uur ds.J. Maasland Immanuëlkerk: 9.00 uurds. Th. H.G. Hulst 10.30 Uur ds. Th. H. G. Hulst GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uurds. J. C. de Moor Ontmoetingskerk: 10.0Q uur.ds. P. van den Berg REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur ds. G. A. Hooykaas OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3 09.30 uurds. A. P. Verloop 17.00 uurds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: 10.00 uur Kersviering schoolkinderen Ontmoetingskerk 11.45 uur Eucharistieviering GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst CHR. GER. KERK BOSKOOP 9.30 uurds. A. P. van Langevelde 17.00 uur ds. A. P. van Langevelde GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Ukkenburg 148,Gouda 9.30en 16.30 uurds. J. v. d. Haar BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfaterkapel Molenwerfstraat 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 09.30 uur samenkomst Dinsdag 22 december 19.00-21.00 uur Collecte D-Day Polen Woendag 23 december 19.00-20.30 uur Volksdansen jongeren 20.30- 22.30 uur Volksdansen volwassenen Maandag 28 december 20.30- 24.00 uur Uniek, sociëteit alleenstaanden Dinsdag 29 december 20.00 uur Vergadering Wingerdcomité Maandag 4 januari 20.30-24.00 uur Uniek, sociëteit alleenstaanden Geboren: Alexander Floris, z.v. J. Been en P. G. van Tol; Antje, d.v. A. Eikelenboom en C. van Berkel; Lubertus Christoffel, z.v. J. C. Schultink en P. van der Reijden. Ondertrouwd: J. Grootendorst en L. Deurloo; L. H. Mos en J, M. A. Moraal; B. J. Janssens en J. W. A. Heijer. Gehuwd: C. van Berkel en C. H. Kooijman. Overleden: Verstoep, Willem Philippus, oud 75 jaar; Bonefaas, Abraham, oud 82 jaar; de Waal, Johannes, oud 75 jaar; Gielliet, Johan, oud 77 jaar. Uitgeverij: VETA B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B, JWoudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828) 5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828)4788 Klachten bezorging: Sweelinckhof31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon (01828)8950 Abonnementsprijs Postabonnementen: f 25,per halfjaar. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,37 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828)3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaanma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. St. Victorwijk (biliobus): dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, donderdagmiddag van 15.30-17.30 uur, vrijdagavond van 18.30-20.30 uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. VRIJDAG 25 DECEMBER 1981 (EERSTE KERSTDAG) Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1tel. 2112 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 ZATERDAG 26 DECEMBER 1981 (TW EEDE KERSTDAG) Arts: B. Glaser, Souburghiaan 13/15, tel. 8742 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 2-4, tel. 2676 ZONDAG 27 DECEMBER 1981 Arts: G. Siemens, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel.4162 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-3898 Het Groene Kruis: Het Groene Kruis is in het weekeinde telefonisch te bereiken op nummer 2455 van 14.00-15.00 uur en van 20.00-22.00 uur MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 uur, 's mid dags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te worden gemaakt. Dr. De Jong betoogde grote persoon lijke waardering te hebben voor Ab van Vliet als militair historicus met grote kennis en een zorgvuldige wijze van werken, steeds to the point. Hij herinnerde er bij die gelegenheid aan dat de ontwerp-teksten voor de boeken over Het Koninkrijk der Ne derlanden in de Tweede Wereldoor log tevoren worden gelezen door de drie secties van de Nederlandse krijgsmacht en dus ook door de Wad dinxveense majoor, die toen op zijn beurt zei: "Ik heb de afgelopen jaren het voor recht genoten om een aantal ma nuscripten van uw levenswerk te mogen controleren en becommenta riëren voor wat betreft de militaire aspecten van uw werk. In de hieruit voortvloeiende correspondentie hebt U meermalen blijk gegeven van uw waardering voor dit tijdrovende werk. Daarom stel ik het zo op prijs, dat juist U mij deze medaille hebt overhandigd. Maar hoe denkt de Waddinxvener zelf eigenlijk over geschiedenis in het algemeen. Ab van Vliet: ’’Kortgele- ■den zei een Duitse filmster, die de. hoofdrol vervult in de jongste film van Fassbinder, "Lili Marleen”, tijdens een tv-intervieuw"Het ver leden is toch altijd de voeder van het verleden geweest en ook de leermees ter. Soms twijfel ik wel eens, en vooral tegenwoordig, of dit, voor haar zo iets vanzelfsprekends, ook erkend wordt en met name door de jeugd. In mijn huidige werk bij de Directie Voorlichting kom ik bijna dagelijks in contact met scholieren van 16 tot en met 21 jaren. En ik sta keer op keer versteld van twee dingen: 1Het ontbreken van enig nationaal bewustzijn, van besef naar de eigen Elders in dit Weekblad voor Wad dinxveen wordt het nieuwe deel over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van dr. L. de Jong aangehaald, omdat daarin ook Waddinxveense en Boskoopse oorlogssituaties worden beschreven. Wat weinigen zullen weten is dat de Waddinxvener Ab L. J. van Vliet van de Peuleyen 128 behoort tot de groep lezers die de werken van de oud-directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie tevoren doorleest. Ook bij het nieuw verschenen deel was dit voor wat betreft de Binnen landse Strijdkrachten het geval. Ab van Vliet maakt namelijk als majoör deel uit van het voorlichtingsteam van het ministerie van Defensie, na eerst geruime tijd werkzaam te zijn geweest bij de Sectie Krijgsgeschie denis van de Koninklijke Landmacht. De Waddinxvener kreeg dit voorjaar uit handen van dr. L. de Jong zelfs de Prins Mauritsmedaille uitgereikt identiteit van de Nederlandse natie en 2) Het ontbreken van historische kennis en historisch besef. En voor mijn gevoel hangen deze twee zaken ten nauwste met elkaar samen. Ten aanzien van dat nationale be wustzijn wil ik in herinnering roepen wat G. van der Leeuw aan het einde van de Tweede Wereldoorlog schreef ”In de bezettingsjaren is steeds dui delijker geworden dat het Nederlan derschap niet een vanzelfsprekend heid is, maar een taak, een verplich ting. W.ij worden als Nederlanders ge boren maar om het te zijn moeten wij Nederlands gezind zijn, deel heb ben aan de Nederlandse geest. Een volk kan niet zichzelf zijn als het niet .tot zichzelf wordt opgevoed. Ik vraag mij af of het de afgelopen 35 jaren wellicht aan die "opvoeding tot zichzelf” wederom ontbroken heeft. Ik ben het eens met professor Cou- wenberg, die schrijft in zijn onlangs verschenen boek "De Nederlandse Natie "Opvoeding tot internationaal en mondiaal denken is ongetwijfeld een dringense opgave van onze tijd. Maar een dergelijke opvoeding blijft in het 'luchtledige hangen als zij niet voort bouwen op een bewust nationaal besef. In een kritische evaluatie van het mo derne nationalisme merkt de Britse socioloog Morris Ginsberg op: "De wereld zou ongetwijfeld armer zijn indien kleine landen zoals Neder land of de Scandinavische landen hun eigen nationale identiteit verliezen. Ik denk dat bij het ’’opvoeden tot zichzelf”, waar Van der Leeuw over schreef, de kennis van de geschiede nis van Nederland en het bijbrengen van historisch besef kunnen bijdra gen tot het behoud van die eigen na tionaliteit. Wat is dan de zin van de geschiedenis? Met deze vraag hebben velen in de ■loop der eeuwen geworsteld. Mij spreekt vooral het antwoord op deze vraag aan van de Franse wijsgeer, historicus en socioloog Raymond Aron in zijn boek "Dimensions de la conscience historique”: ”Aan de geschiedenis een zin toeken nen is de mens uitnodigen zijn na tuur te beheersen, en de orde van het leven 'in gemeenschap in overeen stemming te brengen met de rede. Wie beweert bij voorbaat de uit eindelijke zin en de wegen des heils te kennen, stelt historische mytho-- logieën in de plaats van de moeizame vooruitgang van weten en handelen." Die ’’moeizame vooruitgang van we ten en handelen”, waarvan Aron spreekt, lijkt voor een aantal mensen, vooral in West-Europa, geblokkeerd. Zij geven zich over aan wat dan ge noemd wordt: het doemdenken. Ik meen waar te nemen dat vooral de jeugd geinfecteerd wordt door deze bacil. Het is de taak van ons allen om deze infectie te bestrijden. Juist de bestudering van de geschiedenis van de mensheid kan ons helpen om een perspectief voor de toekomst te vinden. Daarom het slot van het commentaar van de Nederlandse historicus Pieter Geyl op de sombere visie van Toyn bee, waaruit Geyl’s optimisme voor de toekomst doorklinkt, een opti misme dat ik deel en dat ik graag wil voorhouden aan met name onze jeugd: ”Wij behoeven niet van Toyn bee aan te nemen dat heel de nieuwe geschiedenis zoals wij die kennen, van de zestiende eeuw af, niets an ders dan, langs de weg van zout en rally, neergang geweest is; wij behoe ven ons niet te laten schokken in ons vertrouwen, dat de toekomst voor ons open ligt, dat wij, te midden van ellenden en verwarringen zoals er in de geschiedenis zoveel malen geweest zijn, beschikken over krachten, die niet minder zijn dan waarmee vroege re gedachten zich door hun bekom mernissen hebben heengeslagen.” Dinsdag 22 december Film in koffiebar De Schaapskooi, Nesse, 19.45 uur Woensdag 23 december Kerstfeest zondagsschool Centrale Hervormde Gemeente, Bethelkerk, 19.30 uur Prijsklaverjassen bejaarden, AF-centrum, 19.30 uur (deelname 2,50) Filmdag voor dg jeugd, wijkgebouw Zuid, St. Victorstraat, 10.00 en 13.30 uur Kinderkerstdienst, Ontmoetings kerk, 19.00 uur Koffiebar De Schaapskooi, Nesse, 20.15 uur (bijbel- studieavond) Donderdag 24 december Uitvoering jeugd- en kinderkoor De Zangvogels, Bethelkerk, 19.00 uur Koffiebar De Schaapskooi, Nesse, 20.15 uur (sing-in) Zaterdag 26 december Koffiebar De Schaapskooi, Nesse, 14.30-17.30uur(open huis) Woensdag 30 december Oudejaarsbingo bejaarden, AF-centrum, 20.00 uur (deelname 2,00) Maandag 4 januari Nieuwjaarsreceptie Industrieel Contact Waddinxveen (1CW), .Party Home, 17.00-19.00 uur Nieuwjaarsreceptie bejaarden, AF-centrum, 16.00-17.00 uur Gevonden: gouden dameshorloge; bad pak; zilver armbandje; slee; goud arm bandje; dameshandschoen; bruine handschoen. Verloren: autosleutels; damesporte- monnee; trouwring; map met auto papieren; tennisracket; portemonnee;! regenmantel; herenportemonnee. "Aan de inwoners van Waddinxveen. Gaarne vragen wij uw aandacht voor het volgende. In 1982, om precies te zijn op woensdag 2 juni a.s. vin den wederom verkiezingen plaats van de Gemeenteraden in ons land. U zult misschien denken, dat is nog ver weg. Inderdaad. Maar de voorberei dingen zijn al begonnen. Voor wat betreft de verkiezing van de gemeenteraad in Waddinxveen wil de CDA-afdeling Waddinxveen het voor de komende raadsperiode 1982- 1986 te voeren gemeentelijk beleid graag vastleggen in een programma waarmee duidelijk voor u als kiezer naar voren komt, waarvoor het CDA staat en wat zij met uw steun wenst uit te voeren. Sinds wij in Waddinx veen van start zijn gegaan - alweer ■ruim acht jaar geleden - heeft het CDA bewezen een duidelijke visie te hebben. U kent ons en ons geluid. De huidige ontwikkelingen dwingen ons tot maatregelen. We kunnen niet meer alles doen. Keuzes moeten ge maakt .worden en het CDA is van plan die overduidelijk te stellen. Om dat we beslissingen moeten nemen die juist u als burger rechtstreeks aan gaan, richten wij ons tot u, om meer duidelijkheid te verkrijgen over wat er leeft onder de bevolking, wat in Waddinxveen wél of juist niet moet gebeuren. Wij doen een beroep op alle inwoners van Waddinxveen, ook de jongeren, om met suggesties te komen die een daadwerkelijke bijdrage kunnen leve ren aan een goed gemeentelijk beleid. Wij nodigen u uit uw voorstel len aan de achterzijde van deze brief neer te schrijven en dit papier vóór 23 januari 1982 in te leveren bij een van de aan de andere kant vermelde adressen. Wij zullen uw suggesties zorgvuldig bestuderen, en waar moge lijk verwerken. Wij doen dat uiteraard in het kader van het Program van Uitgangspun ten van het CDA. Dat Program van Uitgangspunten verwoord de hoofd lijnen van waaruit en op grond waar van het CDA in deze samenleving en dus ook in de gemeente Waddinx veen aktief wil zijn. Het wil een antwoord zijn op de oproep vanuit het Evangelie voor het politieke han delen. Het spreekt vanzelf dat de le den van het CDA in Waddinxveen uiteindelijk bepalen wat er in het be- leidsprogram komt te staan. De moeilijke financieel-economische situatie vraagt van de politieke par tijen een realistische en duidelijke opstelling. We zullen nauwgezet moeten bezien welke taken moeten worden behouden, welke kunnen worden af gestoten en welke nieuwe zaken mqgtgn worden aangepakt. Uw ideeën wachten wij graag af. 4230. Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. werd geboren in 1935. na zijn HBS-tijd volgde hij de opleiding tot beroeps officier aan de Koninklijke Academie in Breda. Na het vervullen van diverse functies bij de Koninklijke Landmacht is hij geruime tijd werkzaam ge weest bij de Sectie Krijgsgeschiedenis in 's-Gravenhage. Sedert enige maan den maakt hij deel uit van het voorlichtingsteam van fiet ministerie van Defensie. vanwege zijn vele verdiensten als pu blicist van krijgsgeschiedkundige on derwerpen en daarbij zei de landelij ke oorlogshistoricus geen enkele aar zeling te hebben gehad om namens de Koninklijke Nederlandse Vereni ging "Ons Leger” de legmedaille aan de Waddinxveense majoor uit te reiken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 4