KEES SMIT CNV, IÉ boekhandel veldwijk b.v. aHii Wij wensen U een voorspoedig 1982 toe. ILICHTPA VILJOEN I KEES SMIT I WINKELCE De winkeliers van Winkelcentrum de Luifelbaan wensen u een gelukkig en gezond 1982 AUTOMOBIELBEDRIJF BO ON ST OPPEL 8.11. r De Wit NIEUWJAAR Waddinxveen B.V. FRANS VERSLUIS LAVeerheim Diversen wenst alle klanten, vrienden en bekenden een voorspoedig 1982 Wij wensen clientele, vrienden en beken den een gezegend en voorspoedig 1982 GELUKKIG NIEUWJAAR GELUKKIG NIEUWJAAR VOOR U EN AL UW P.K.’S wenst u een voorspoedig 1982. kapsalon dick voshol o UI u een zeer voorspoedig 1982 Echte bakker Gert Huizer wenst vrienden, bekenden en alle cliëntèle een voorspoedig 1982 GERT HUIZER de tclrte bakker voorspoedig 1982 toe. Arnold Moons Joop van Uunen wenst alle cliënten een voorspoedig 1982. Wenst Cliënten, Vrienden en bekenden een gezegend Nieuwjaar Gebr. Kooyman Woninginrichting M. Neeleman B.V. Shell Station G. K. Gouw Voorspoe dig^ toe. ttt wensen voor iedereen in 1982. ’’VERKLEY” 2eBloksweg2 - Waddinxveen M.v.d.Graaf „DE VLAAM” Wij wensen al de lezers een voorspoedig 1982. I wenst alle klanten, vrienden en f bekenden een voorspoedig 1982 H. B. v. d. Oest wensen alle klanten een in alle opzichten voorspoedig 1982. Hl Autorijschool „WEIMAR” wenst u een voorspoedig 1982. P. SEKERIS I EN ZONEN B.V. WENST ALLEN EEN GELUKKIG DE WINKELIERS VAN WINKELCENTRUM GROENSVOORDE l WENSEN ALLE CLIËNTEN EEN VOORSPOEDIG 1982 ’’Imperator” C. G. van Noort Ki Accountantskantoor D. v. Doorn w IX yw. k- o S1V f Li I Passage Waddinxveen Tel. 01828-2 620 11 I ïW L WEE WOENSDAG 30 DECEMBER 1981 F? f? F? F? F? F? F? F? F? F? F? F? F? F? [»ai IEPLAAN 67-TEL. 2095 Wenst leden en bekenden j w FIETSEN EN BROMFIETSEN wenst een ieder een gelukkig en voorspoedig 1982. Fourage en Mesthandel Beethovenlaan 72, Waddinxveen, tel. 01828-2264 Ook in het nieuwe jaar gaarne tot uw dienst! BANKETBAKKERIJ de Genestetlaan 5, Waddinxveen, Tel. 01828-3359 Woninginterieurverzorging en Textiel BLOK VANBEES1 4 innRflORR De Heer en Mevrouw VAN DER LINDE- BAUER bedanken een ieder voor hun kerst wensen en nieuwjaarsgroeten en wensen iedereen wederkerig een Christelijk Nationaal Vakverbond Schuberthof 39 - W’veen Noordeinde 5,Waddinxveen wenst cliënten en bekenden een voorspoedig 1982. NOORDK.ADE 267 SNIEPWEG 13a Aan ieder een gelukkig 1982 Mevr. C. van der Welle-Hoogwerf Gedipi. Pedicure Sniepweg 52 Telefoon 2874 Wij wensen alle tennissers en bekenden een wenst u allen een voorspoedig 1982 toe. Voor BEG RA PENIS SEN: C. H. de Vries, Tesselschadelaan 20, W’veen, tel. 01828-4719. IR BEDANKT VOOR HET GENOTEN VERTROUWEN IN 1981. En de allerbeste BLOEMSIERKUNST wenst iedereen een GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1982 1 Zuidkade 11 - telefoon 2354 winkelgalerij Groensvoorde 8 - tel. 2382 Waddinxveen Souburghlaan 15 Zuidkade 169, Waddinxveen, Tel. 2970 De heer en mevrouw GLASER-LESGEVER bedanken een ieder voor hun kerstwennen en nieuwjaarsgroeten en wensen iedereen wederkerig een voorspoedig 1982 toe. Souburghlaan 13 ASSURANTIEKANTOOR Telefoon 7538, Kanaalstraat 9 Telefoon 2478, Onderweg 13 Waddinxveen Passage 19-23, Waddinxveen, Tel. 01828-2766 wenst allen een voorspoedig 1982. Zaterdag 2 januari a.s. zijn wij gesloten. ELEKTRO TECHNISCH BUREAU Kerkweg 183-185, Waddinxveen, tel. 2303 Henegouwerweg 26, Waddinxveen, Tel. 01828-2983 F. van der Sman M. M. van der Sman- Choufoer. GROENENDIJK De heer en mevrouw v. d. Linde-Lammens zeggen hartelijk dank voor de goede wensen voor de jaarwisseling ontvangen en bieden wederkerig hun beste wensen aan. BLOEMEN- EN PLANTENCENTRUM Telefoon 01828-2559 AUTOBEDRIJF Waddinxveen wenst cliënten, bekenden en vrienden een voor spoedig en gezegend 1982. ATTENTIE!’ De week markt is op OUDE JAARSDAG vanaf 10.00 uur v.m. tot 16.00 uur n.m. 3 ATTENTIE!! De week markt is op OUDE JAARSDAG vanaf 10.00 uurv.m.tot 16.00 uurn.m. Oranjelaan, Waddinxveen, tel. 01828-2280 ”De nu uw Gratis thuisbezorgd. P. de Waal, leplaan 51, Waddinxveen, Tel.01828-3671. Wij wensen al onze bloemen- en plantenvrienden een gelukkig 1982 ORANJELAAN 21 JUL. VAN STOLBERGLAAM WADDINXVEEN TEL. (01828) 2344-2350 LAAT NU BEHAN GEN.... door Uw behan ger HOGENDOORN, ’t BEHANG, mode 1982, is binnen en U kunt nu vlot een keus en een afspraak maken. Bel. 01828-2520. A. v. Solmsstraat 31, Waddinxveen kijkadres. Wij wensen al onze cliënten, vrienden en bekenden PASSAGE 238 TELEFOON 4985 l< Al» f U O IVvv l J IM l-l ZAIM I. VAN EEUWEN VAN RINGELENSTEIN VANDENBERG RONAAT VAN 1 RIET DE BAS HOODIE I hM Hartelijk dank voor de vele goede wensen 5 rond de jaarwisseling. Wij wensen patiënten, collegae, vrienden en bekenden een gezegend nieuwjaar toe C. N. Vreeken T. M. Vreeken-Vreugdenhil e Willem, Arjan, Annelies, Margriet en Dineke. Sigarenmagazijn Sniep”. Bestel VUURWERK! lederwaren Speciaalzaak en Meubelstoffeerderij Juwelier J. DEN HAAG Passage 234, Waddinxveen Bloemsierkunst Kerkweg (west) 8 (bij de Dorpstraat) Waddinxveen, tel. 01828-4278 - I Let op! Bestel nu OLIE BOLLEN, APPELFLAP PEN en SALADES. Voor een gezellige oudejaars avond moet u Cafetaria P. van Zanten bellen. Tel. 01828-2893 of4387. Wij wensen al onze vroegere, huidige en toe komstige leerlingen een Gelukkig Nieuwjaar AANNEMINGSBEDRIJF Zuidkade 97-Telefoon 2791 Waddinxveen X ATT IT T TTI7 T A A D 1 B.V. Transportbedrijf en Fouragehandel Noordeinde 47 - Waddinxveen Telefoon 2281-2677 Wensen vrienden en bekenden gezondheid en goede zaken in 1982. ■r J Mogen wij u danken voor het J in ons gestelde vertrouwen in 1981? Wij wensen u en de uwen een in alle opzichten’’FLEURIG 1982” toe. RIA en HENK J. ZEYPVELD en ESTHER Passage 230 - Waddinxveen - Tel. 2097 >«i»< ►•■»-< c c

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 6