Initiatief voor LANCIA® Vitaminebron” frank pronk lokale omroep S3 Mr. Opticien J.Grlt Een bril van Grit... die staat... die zit. C. Neven DORIS D AND THE PINS PRINSES CHRISTINA EN JORGE GUILLERMO GRATIS BASSIE EN ADRIA AN PRIVÉ Ruilbeurs schrijft verder over ZANGAVOND VAN DIENT DEN HEER LADA ZASTAVA W’veen 750 Bijna 13 mille voor Nier Stichting WADDINXVEEN - De collecte van de Nier Stichting Nederland in Waddinxveen ligt al weer enke le weken achter ons en inmiddels weten we het eindbedrag. Dit is bijna 13.000.-, bijna evenveel als vorig jaar. Een reden om blij te zijn en iedereen die hieraan bijge dragen heeft door middel van geld of collecteren, heel hartelijk te bedanken. WINTERJACKS, 69.50 KOCHTEN HIER MEUBELS Borstvoeding ’’Voor en door het volk" J Nieuwsblad Onafhankelijk OPEL ,1 DEALER VOOR Uw Televisiedokter UW OFFICIËLE OPEL SERVICE DEALER VOOR WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE ZONDAGAVOND 31 OKTOBER DISCO IN DE ROZENBURCHT ’’KONTAKT ’79” Waddinxveense Dump kocht rechtstreeks diverse restanten en partij goederen o.a.: warme sportieve GEVOERDE rt.- LV7 '82 WOENSDAG 27 OKTOBER 1982 38e Jaargang - No. 1793 ALS WIJ HET Doris D and the Pins konden het best vinden in Waddinxveen. De vijf dames bleven tot laat in de avond aan de oe- A I 1 DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-5155 vers van de Gouwe. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen! Sjaak Noteboom). HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen SCHOONHEIDSSALON ELLEN SMIT HUIDVERZORGING OP BIOLOGISCHE BASIS ACNÉ BEHANDELING IN KUURVERBAND KON. WILHELMINASINGEL 11 WADDINXVEEN 5 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEVEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Dinsdag 2 november, Ontmoetingskerk, 20.00 uur De CALmast aan de Staringlaan. (Foto: Archief Weekblad voor Wad dinxveen). VOETBALSCHOENEN De gids van het Nederlands Artiesten Buro (NAB) wordt in De Gouwe Dis aangeboden aan impressario Lou van Rees (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ Sjaak Noteboom. teraadslid M. Boerc bevindt, ken zijn bij de oprichting van Radio en Televisie Waddinxveen en Omstreken (RTVWOM) een vriendenvereniging. Het clownsduo Bas(sie) en Adriaan van Foor en hun vrouwen privé. Een heel ander gezicht dan de kinderen ken nen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom): Artiestenparty in eethuisje XDDIWVI’.EX I', T VV3S K4SS KT’*nKW^******* xron Li rl 1 i zx I- ron 1/ on ]\/f i 1 zl e» WADDINXVEEN In Waddinxveen worden door particulieren pogingen in het werk gesteld om te komen tot de oprichting van een legale omroep voor Waddinxveen en omgeving. De aan de Van Lippe Biesterfeldlaan 24 wonende oud-CRM-ambtenaar J. Kupcr treedt op als program-coördinator. Hij heeft inmiddels een aantal geïnteresseerde Waddinxveners, waaronder zich ook PvdA-gemcen- teraadslid M. Boere bevindt, om zich heen verzameld die betrök- de Stichting Lokale Omroep voor 1 TT-v -rT T en van 1 T- Weekblad voor Waddinxveen JOPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN- OPEL ONDERDELEN VERKOOP- LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE 9 de Antenne I Slechts 7,50 per keer. vanaf f. auto van velde In onze herensalon is een plaats ingeruimd voor de dames. U bent van harte welkom! Ook kunt u bij ons onder de zonnebank. eikenlaan-hoek ieplaan waddinxveen telefoon 01828-7111 Kerkenbos 1, Zoetermeer Tel. 079 - 216700 TELEFOON 01828-3554 van Inrichting 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. Zuidkade 18 - Waddinxveen Bij aankoop van 1 kilo kaas, 3 pond Goudreinetten weten. Ze is één van de van de eens moe- raakten over het Waddinxveense eet huisje, Saskia en Serge, Neerlands bekendste dansattractie Yonia. Frank van het duo Frank en Mirella, de zanger Lobo en de Zuidamerikaanse zanggroep Los Cobanos. Het diner met zachte paté van lams- levertjes, een lichtgebonden crab- soepje, licht gebakken verze zalm in een romige witte wijnsaus, reebief stukjes, wildsaus en groentegarnituur en gembermousse met aarbeiensaus werd niet alleen afgewisseld met een prima rode Bourgogne uit 1969, maar ook met zang en muziek. Uit de ‘stal’ van Henk en Henny Kramer - die op de dag van de presentatie van hun artiestengids 16 jaar waren ge trouwd - lieten van zich horen Lou Prince, Martin Eden en Lawrence James. Stuk voor stuk ware ontdek kingen, die het wyl zullen gaan ma ken in de Nederlandse showbusiness. Alle artiesten zorgden in De Gouwe Dis voor een plezierige sfeer. Er werd heel wat afgepraat en afgelachen en natuurlijk heerlijk gegeten. Het was een party zoals Waddinxveen die maar zeer zelden meemaakt. WADDINXVEEN De Wad dinxveense amateur-historicus C. Neven (35 jaar, vader van drie kinderen en boekhouder van beroep) publiceert in het Weekblad voor Waddinxveen van vandaag het tweede artikel, waarin hij bewijst dat Wad dinxveen volgend jaar 750 jaar bestaat. De bewijzen daarvoor heeft hij in handen. Van de hand van de aan de Jan Dorre: kenskade 72 wonende Wad- dinxvener zal nog één artikel over onze in 1233 gestichte ge meente verschijnen. Inmiddels is de heer Neven over zijn visie op de historie van Waddinxveen al geïnter viewd door het dagblad van Rijn en Gouwe. Daarin zei hij onder meer: “Er zijn rondom de stichting van Waddinxveen nogal wat misvattingen en he laas heeft men in de afgelo pen twee eeuwen veel van el kaar overgeschreven. Dat Wad dinxveen in 1983 zeven en een halve eeuw bestaat, staat als als een paal boven water en niemand zal dat kunnen verloo chenen.” “Waddinxveen heeft een prach tige kerkelijke en daarmee zeer nauw verbonden gemeentelijke geschiedenis. Waddinxveen is oneindig veel meer dan de eer ste de beste nieuwbouwwijk en mag zich zeker niet als zodanig gedragen.” Gedipl. Optometrist O.V.- Contactlensspedalist A.N.V.C.-Audicien F.I.D.A. Puma-Mario Kempes, noppenzool nu 59.50 Pony Axtec, noppenzool nu 39.50 Ponny Roma, schroefnop nu 59.50 IEPLAAN 81-83 WADDINXVEEN. TELEFOON 01828-9448. Tevens in- en verkoop van gebruikte en ongeregelde goederen. WADDINXVEEN Incognito hebben zaterdagmiddag prinses Christi na en haar man Jorge Guillermo een bezoek gebracht aan de Waddinx veense stoel- en meubelfabriek H.A. van Berkesteijn BV aan de Wilhel- minakade. Het in /Amerika wonende paar was op zoek naar meubels voor de door hen tijdens hurt verblijf in Nederland bewoonde ruimte in paleis Soestdijk. De prinses en haar echtgenoot hadden in het Wad dinxveense bedrijf, waar ze werden rondgeleid door directeur G.Th.B. Mulleman, in ruim een uur tijd gevonden wat ze zochten. Naam en adres van stoel- en meubelfabriek H.A. van Berkesteijn had den de twee leden van het Koninklijk Huis doorgekregen van anderen. Ze wisten dat de kwaliteit van de aangeboden meubels zeer goed is en de keuzemogelijkheden in de toonzaal in Waddinxveen-Zuid groot. De wandeling tussen de meubels werd afgewisseld met het drinken van een kopje koffie in het kantoor van directeur Mulleman. Daar sprak hij met het tweetal, zoals dat met klanten altijd gebruikelijk is. Paleis Soestdijk had de komst van prinses Christina en Jorge Guillermo naar Waddinxveen tevoren aangekondigd. In een hofauto met ‘ge woon’ nummerbord arriveerden ze aan de Wilhelminakade, na eerst hun weg in Waddinxveen gezocht te hebben. WADDINXVEEN Er was maandag avond in het specialiteitenrestaurant De Gouwe Dis aan de Zuidkade spra ke van een ware artiestenparade. Op uitnodiging van het Schiedamse echt paar Henk en Henny Kramer waren uit de wereld van de showbusiness heel wat bekenden gekomen om tij dens een heerlijk etentje getuige te zijn van de presentatie van het eerste nummer van de door het Nederlands Artiesten Buro (NAB) uitgegeven Artiesten Parade'. Een gids boordevol met foto’s van Nederlandse artiesten, die geraadpleegd kan worden door iedereen die een feest wil organiseren en daarvoor zoekt naar de juiste sfeermakers. Dameskapper Henk Kramer en zijn vrouw, die schoonheidsspecialiste is, vormen een nieuwe loot aan de im- pressariostam. Vandoor dat de wel bekende impressario Lou van Rees aanwezig was om de eerste catalogus van het Nederlands Artiesten Buro officieel te presenteren en zijn jonge collega’s daarbij veel succes te wen sen in het behartigen van de belangen van zowel de artiesten als van het pu bliek. In De Gouwe Dis, waar op die dag ei genaar Maarten M. van Velzen zijn verjaardag vierde, was het tot zeer laat in de avond een geweldige drukte die Waddinxveen voor één moment een beetje ‘Hilversum’ deed zijn. Zo zagen we het clownsduo Bas(sie) en Adriaan van Toor met hun vrouwen, Doris D and the Pins, die voorname lijk in het Engels niet uitgesproken Dit alles blijkt uit een persbericht waarin voor het eerst wordt gerept van een plaatselijk initiatief om te komen tot een lokale omroep. Deze omroep wil gebruik gaan maken Centrale 1 OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOU W-FIN ANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCH APE REPARATIE WADDINXVEEN In Waddinxveen bestaat al anderhalf jaar. een moeder groep voor borstvoeding, zo laat Lilian Kok van het Klaverveld 7 (tel. 4618) ons La Leche League-leidsters plaatselijke moedergroep, die per maand bij de aanstaande ders gespreksavonden houdt. De eerstvolgende avond is op dins dagavond 2 november om acht uur bij Agnes van Dam. Wikkeveld 16 (tel. 7898). Ook zij is een leidster van de moedergroep, waartoe ook be horen Janny Nassing (tel. 8780) en Corry Mac Giliavry (tel. 6168). De Waddinxveense moedergroep voor borstvoeding kent vier gespreksavon den over de thema’s: Voor- en nade len van borstvoeding; het overwinnen van moeilijkheden; de kraamtijd; het spenen en de andere voeding. Deze avonden kunnen elk afzonder lijk bezocht worden. Voor het geval u het nog niet wist: U kunt donateur worden van de NSN voor een bedrag van 12,50 per jaar (meer mag ook). Denkt u ook eens aan het donor codicil, waarmee u toestemming geelt uw nieren en andere organen na uw overlijden te verwijderen en te gebruiken voor een ander. Voor alle informatie over deze za ken kunt u terecht bij: Mevr, van Weele, tel. 3458. Nogmaals onze hartelijke dank. G. SIEMONS Nier Stichting Nederland, afdeling Waddinxveen. WADDINXVEEN In het wijkge- bouw De Paddestoel aan de Lijster besstraat wordt komende zaterdag middag vanaf één uur weer een ruil beurs gehouden. In principe kan er van alles geruild worden, sigaren bandjes, postzegels, munten, oude kaarten, stickers, lucifermerken, speldjes. Gouda, Korte Tiendeweg 12, tel. 01820-13033. Gouda, Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), tel. 01820-16033. Gouda, Winkelcentrum Bloemendaal 41, tel. 01820-32208. Nieuwerkerk a/d Ussel, Winkelcentrum Dorrestein 21tel. 01803-4975. Waddinxveen, Passage 220, tel. 01828-4303. (CAI), waarvan de mast te vinden is aan de Staringlaan en van waar beeld en geluidsignalen worden doorgege ven naar de huiskamers in Waddinx- veen, Boskoop en Moerkapelle. De Waddinxveense kabeltv wordt be heerd door het gemeentebestuur. Het persbericht van de initiatiefne mers beval de volgende tekst: !Er be staan vergevorderde plannen een lega le streekomroep voor Waddinxveen en zijn omgeving in het leven te roe pen. De initiatiefnemers hopen en verwachten dat hun idee bij brede la gen van de bevoling zal aanslaan. Het is de opzet de plaatselijke en re gionale gemeenschap daadwerkelijk bij de voorbereiding, samenstelling en vervaardiging van radioprogramma’s en te zijner tijd ook televisieprogram ma’s een belangrijke rol te laten spe len. Het moet in hoofdzaak een ‘zender van, voor en door het volk’ worden. De oprichting van een stichting en van een vriendenvereniging zijn in volle voorbereiding. Zij die menen hun steentje te kunnen bijdragen aan de opbouw van een hechte omroep(organisatie), kunnen contact opnemen met de program- coördinator J. Kuper, telefoon .(01828) 3553. Ook schriftelijke adhesiebetuigingen en zelfs ideeën voor programma’s worden graag in ontvangst genomen bij de Stichting Lokale Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen en Omstreken (RTVWOM), Van Lippe Biesterfeldlaan 24, 2741 BL Wad dinxveen’. UdNBM W J ‘vi’®.- V l V

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1