i.r C. van Triet 25 Vacaturebank biedt aan 90 mensen werk DISCO AVOND Héle ijsclubbestuur op foto WOL Y311 Ginkelboeken? jaar bij ”De Gouwe Een bril van Grit... die staat... die zit. wh ©prikpil Ibv WADDINXVEEN 750 JAAR GEMEENTERAAD /ZR DUMP PRIJZEN aas Fr. J. W. N. Verweij van de Elzenhorst 98 krijgt onderscheiding Open week Theo Thijssenschool K# J Onafhankelijk Nieuwsblad Su’tóók'nsjgn F WADDINXVEENSE DUMP een kenner'. |gm’tieik Mr Antiripn I ftrffaedipi. optost o.v.. Hl/ >1 T y V i.W UW OFFICIËLE OPEL SERVICE DEALER VOOR WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE F Woensdag 26 januari, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur WOENSDAG 19 JANUARI 1983 1 QPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOU W-FIN ANCIERINGEN-VERZEKERINGE N-SCHADEREPARATIE ALS WIJ HET ”De Rozenburcht” Zondag 23 januari a.s. k 1 4 I DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-51 55 7 8000 knotten Alles moet weg voor Aanvang 20.30 uur Entree 2,50 leplaan 81-83 - Waddinxveen Tel. 01828-9448 WADDINXVEEN - De aan de El zenhorst 98 wonende Waddinx- veense familie Fr. J. W. N. Verweij is uitgeroepen tot ’’Caravanners van het jaar 1982”. De bij deze titel be horende onderscheiding is hen van middag (woensdag 19 januari) in het Amsterdamse RAI-gebouw uit gereikt door Frans de Witte, voor zitter van Caravan en Camping RAI. kocht van de Bank een grote partij ZARESKA I 38e JAARGANG - No. 1805 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Denkt U aan het uitbreiden van Uw woning, nieuwe kozijnen, dakkapel of ander onderhoudswerk, vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij Aannemersbedrijf P. BOUTHOORN Mercuriusweg 6 Telefoon 01828-4390 1 Omdat wij vakmensen zijn, stuk voor stuk. En omdat wij hart hebben voor uw kostbare vakantie. Wij dringen niets op, wij overhaasten niets, maar wij adviséren! Naar eer en geweten. Dat wij daarnaast ook het afsluiten van verzekeringen en het wisselen van vreemd geld verzorgen, is ais extra service voor u mooi meegenomen. Clw vakantie: ons vak! Rondom geregeld. Cl bent van harte welkom. Snackbar ”Picobello”4^yoAGEN (Aan de OPEN Elzenhorst, PER WEEK Waddinx-^^F TOT 24.00 UUR veen) OOK JUf ZONDAGAVOND IOPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN- OPEL ONDERDELEN VERKOOP- LPG INBOUW-FINANQIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 BRILu»mÏm" IvlW’l I WaWlll Contactlensspecialist A.N.V.C.-Audicien F.I.DA Gouda, Korte Tiendeweg 12, tel. 01820-13033. Gouda, Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), tel. 01820-16033. Gouda. Winkelcentrum Bloemendaal 41tel. 01820-32208. Nieuwerkerk a/d IJssel, Winkelcentrum Dorrestein 21, tel. 01803-4975. Waddinxveen, Passage 220, tel. 01828-4303. De Waddinxveenre caravan-familie van 1982: De aan het Elzenhorst wonende echtpaar Frans en Will Verweij- van Berkesteijn met fwee van hun drie kinderen: Juliën en Angela. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak No te boom). O) igJN g - ^JFREIS- EN PASSAGEBURO 's Waddinxveen: Passage 222 Tel. 01828-17522’ I I IBMx i t 1Jph’ ylï I WADDINXVEEN Het aantal vacatures dat de gemeentelijke Va caturebank Vrijwilligerswerk Waddinxveen heeft is op dit moment gegroeid tot 9Ö. Er is dus vrijwilligerswerk voor 90 mensen zonder betaalde baan. B^te- |F •mF o jl few*"*i J “Aarzel niet, maar doe het gewoon. Tot ziens in het gemeentehuis, ka mer 23 of telefonisch 4433 tst. 122,” aldus Trudy Kraay. (tot 21-2 '83: 7522’) TEVENS KANTOREN IN GOUDA EN ZOETERMEER. o o ju AUTO J ZUIDELIJKE DWARSWI WADDINXVEEN 0IK28 Waddinxveens gezin caravan-familie 1982 auto van velde Ter gelegenheid van dit jubileum bood de directie hem vorige week woensdag middag een receptie aan op het kantoor - van het bedrijf aan de Dorpstraat 130. Joke Hoom, Waddinxveen 19 jaar vakkennis (sinds |an. 1982 bij van Ginkel). NVPR vakdiploma (ANVR) lATA-opleiding. WADDINXVEEN - Donderdag 6 janu ari was de heer C. van Triet 25 jaar in dienst bij Houtindustrie ”De Gouwe” Waddinxveen BV, een werkmaatschap pij van het bouwbedrijf Rehorst BV. voor een paar uur of langer per week bezig te zijn met werk wat u leuk lijkt, kijk eens in de vacaturemappen die in het gemeentehuis, de Bonke- laar, het Ketelhuis en de bibliotheek liggen,” aldus coördinatrice Trudy Kraay. Natuurlijk kan men ook altijd naar de coördinatrice, Trudy Kraay, gaan als men vrijwillig wil werken of zelf ideeën heeft om bepaalde werk zaamheden op te zetten of om in lichtingen in te winnen. il.(> IB 1-7713 Op de foto het bestuur van de jubi lerende ijsclub. Staand van links naar rechts J. de Redelijkheid, E.J. de Jong (2e voorzitter), 1. van Bergen, D. Flier, J. de Vries, L. Biesheuvel en J. van de Wijngaard. Zittend van links naar rechts P.H'. van Gelooven (pen ningmeester), P. Versluis (voorzitter), G. Zwanenburg (2e penningmeester) en D. Minnes (secretaris). Op de foto ontbreekt bestuurslid J. van Tol. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ Sjaak Noteboom). Met deze benoeming wil de jury één van de ongetwijfeld vele tienduizen den caravan-families in het zonnetje zetten, die in gezinsverband ontzet tend veel genoegen beleven in en rond hun caravan. De onderscheiden familie heeft gedu rende een groot aantal jaren inten sief van een toercaravan gebruik ge maakt, vele korte en langere vakan ties doorgebracht in eigen land en daarbuiten, heeft gezworven door Europa maar ook op een vast stand plaats in Nederland gestaan. Het zijn kampeerders die comfort op prijs stellen maar niet alle luxe van thuis nodig hebben in hun vrije tijd en bovendien uitstekende doe- het-zelvers. GOEDE BUREN De leden van het gezin zijn goede bu ren gebleken voor andere kampeer ders en door een juiste instelling van hun ouders vonden dochter en beide zoons de caravanvakanties tot hun 17e jaar aantrekkelijk genoeg om mee op stap te gaan! Op deze - voor een echte caravanner herkenbare - wijze heeft de familie bijgedragen tot de popularisering van de caravan en werden dé ruime ge bruiksmogelijkheden van dit mobiele vakantieverblijf optimaal benut en daarmee in de praktijk bevestigd. De “Caravanners van het jaar” ont vingen een oorkonde en een geldbe drag. De onderscheiding werd in 1978 ingesteld door de RAI afdeling Caravans en is sindsdien vijfmaal toe gekend. In de jury hadden zitting Frans de Witte (RAI afdeling Cara vans, juryvoorzitter), Joh. Karsemeij- er (hoofdredacteur Kampeer en Cara- vankampioen ANWB), mevrouw Wil de Kreuk (journaliste namens Tour- jour Holland), R. de Kluijver (di recteur Nederlandse Caravan Club), F.J. de Zee (algemeen secretaris RE CKON) en K. Wijdooge (pr-adviseur RAI afdeling Caravans). Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN - Gelet op het suc ces van de laatste jaren houdt de openba re Theo Thijssenschool aan de Kerkweg- Oost weer een algemene informatie avond op donderdagavond 27 januari om kwart voor acht. Na een uitgebreide introduktie over de werkwijze in de schoolwordt ook ingeg aan op vragen van ouders van toekomsti ge leerlingen. De informatieavond vormt de afsluiting van een open week welke voor alle klas sen start op maandag 24 januari. Een ie der die een indruk wil krijgen van het on derwijs op de Theo Thijssenschool in de praktijk, kan dan zonder afspraak ge woon de klas binnenlopen om een les bij te wonen. Ook daar staan de leerkrach ten klaar om elders vragen te beantwoor den. WADDINXVEEN - De Waddinx- veense ijsclub Nooit Gedacht bestaat 50 jaar. Dat gaat gevierd worden op zaterdagmiddag 22 januari van drie tot vijf uur met een receptie in het Anne Frank-centrum. De officiële oprichtingsdatum van Nooit Gedacht is 26 januari 1933. ■W' ft. Deze werkzaamheden zijn van aller lei aard, zoals: Administratief werk, bejaarden/invaliden hulp, klussen- dienst, wilgen zagen, tuin en dier on derhoud op scholen, opknappen van speelwerktuigen, verzorgen van publi citeit, meewerken bij hobbyclubs, onderhoud sportvelden etc. Al deze werkzaamheden worden verricht bij scholen, verenigingen, instellingen etc. Er zijn al een aantal mensen aan het werk gegaan. “Als u zin heeft om

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1