995.- 1.69 1.79 1.98 2.25 1.25 6.30 78 1.59 1.29 13.98 Laag geprijsd 1.3A 1.89 89 Hl 1.89 2.98 1.55 6.95 Hi 15.98 Video Première i de verse vijf van Spar w MEUBELCENTRUM BOSKOOP fcc~ kilo MAGERE RUNDERLAPPEN i f nu Wffll E 1 MASSIEF GRENEN I EETHOEK Laag geprijsd r nUGUWteM.39 hWasreoQP1.09 1 IHMXHM Linnaeusweg 98 2771 HH Boskoop I DOORREGEN RUNDERLAPPEN10J8 t ASSISTENTE BRIO 8.90 3.19 2.29 2.35 2.49 2.98 2.98 0.75 2.39 0.75 1.98 1.25 1.25 DUOPUDDING ERA RUNDERGEHAKT 6.00 80 ct UNIE KAAS KNIPWITof kniptarwe PUNBROODJES H. VAN MOURIK PASSAGE 208 - WADDINXVEEN Prijswijzigingen voorbehouden. HALFVOLLE MELK Groenten en Fruit unox GROENTE SOEP 85 ct 90 ct melkunie VOLLE MELK 1 0*7 unox ROOKWORST 9 OQ melkunie HALFVOLLE MELK 1 f|C 7.90 GEHAKT 1.69 SEMEN d\ Dokter Bom Tel. 01727-5154 SINGER f I i kilo SPRUITEN i kilo MANDARIJNEN BOERENKOOL unox TOMATENSOEP BOS BESSEN BOL MARS MINI KEUKENROL VENZ HAGEL SPRITSEN van 2.45 voor de grootste meubelprijzenKRAKER van de Randstad PRISMA KOFFIE van 3.69 voor TOILETPAPIER van 2.35 voor TOILETPAPIER pak a 4 rol voor 1 1 kilo COX ORANGE tot 50 n korting jrt KLETSKOPPEN van 1.90 voor. 1.49 19 JANUARI 1983 NU COMPLEET ■IP* aavem HENDRIKUS BOSCH 13.30-16.30 uur 10.00-12.00 uur zaterdag Boskoop, januari 1983 Gouwestraat 18 Tel. 01727-3150 KILO I t Levering uit voorraad. Kontant - medegenomen NU VOOR ALLER LAAGSTE NETTO PRIJS 13.30-16.30 uur 13.30-16.30 uur 13.30-21.00 uur 10.00-16.00 uur Begrafenissen Transporten Crematies Bouwcentrum Uw medeleven na het overlijden van onze lie ve broer, zwager en oom hebben wij zeer gewaardeerd Wij danken u hiervoor hartelijk namens de familie: Lore B. Paul (ex. test.) OPENINGSTIJDEN: maandag dinsdag woensdag zijn 25-jarig jubileum als plaatselijk huisarts te vieren. Patiënten van Dokter Bom hebben naar aan leiding hiervan besloten hem een kado aan te bieden. Voor de mensen die hieraan financieel mee willen werken is daarom een speciale bankre kening geopend bij de Amro-bank te Bos koop, nr. 43.63.99.237. U kunt er van verzekerd zijn dat Uw geld ook inderdaad voor dit kado gebruikt gaat worden. Wij zullen U laten weten waar en wanneer dit gebeuren gaat plaatsvinden. Inl. tel. 01727-7133. A. P. PANNEBAKKER A.A. Hiermede willen wij U hartelijk bedanken voor Uw warme belangstelling, originele ca- deaux, bloemen, felicitatiekaarten en ge- schenkbonnen die wij ter gelegenheid van 40- jarig huwelijksfeest van U mochten ontvan gen. Het was voor ons een onvergetelijke dag. J. L. Versluis H. Versluis-Molendijk Boskoop, Zijde 316. M0NA Deze maand hoopt j.m.glirawir GEKOOKTE LEVER UIT ONZE SLAGERIJ AFD. - DONDERDAG T/M ZATERDAG video KRAMER’s BEGRAFENIS ONDERNEMING donderdag vrijdag MAANDAG 24 JANUARI: Boskoop, 16 januari 1983 Mendelweg 35, ”De Mendelhof” Correspondentieadres: Heuvelakker 30, Eindhoven. De begrafenis is bepaald op donderdag 20 januari Er zal dan, in de Mendelhof, van 10.30 tot 11.00 uur gelegenheid zijn tot condoleancebezoek. De rouwdienst, aanvang 11.30 uur, zal worden gehouden in de Aula van de algemene begraaf plaats te Boskoop, waarna de begrafenis daar zal plaatshebben. j Heden heeft God tot Zich genomen onze lieve, zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder SIJTJE BAK-TORENVLIED sinds 2 oktober 1972 weduwe van Johannes Gerrit Bak op de leeftijd van 80 jaar Eindhoven: H. Reijneveld-Bak H. Reijneveld Chilliwack J. J. Bakker-Bak Canada: J. G. Bakker Jyllinge Denemarken: J0rgen Arentzen kleinkinderen en achterkleinkinderen rn KILO RIBLAPPEN ko^uub3/^ot 1 HAGELWITTE BLOEMKOOL 1.98 SPAR van 1 voor neil DIAMOND I cpAB -i 09voof i— r oo oi i T/M 11 MAART i o van 1.69 voor van 1.01 voor van 1.09 voor I i I PREMIE VAN DE WINTERSCHILDER 50 GULDEN VOOR PARTICULIEREN. Op ons kantoor komt binnen korte tijd een plaats vrij voor een 1 KILO ROODKOKENDE provicie STOOFPEREN WOENSDAG 26 JANUARI: 500 GR. VERS GESNEDEN ACCOUNTANTSKANTOOR BOSKOOP ALLE SMAKEN van 1.72voor BB VOOR DE KOFFIE Schildersbedrijf Veldlaan2O Boskoop tel.01727-4836 500 GRAM MAGER 100 gram EXTRA BELEGEN 500 gr. LITERBLIK van 2.85 voor van 2.85 voor van 3.60 voor EDET DECOR pak a 2 rol van 3.50 voor melk of puur, van 3.47 voor Dit grandioze bioscoopsucces nu ook op video. Huur ’m en kijk vanavond thuis-op-de-buis. ZEBRA UIT ONZE BROOD AFD. GELDIG T/M ZATERDAG GRATIS GESNEDEN van 2.09 voor... 10 STUKS van 2.54 voor Die in staat is goed type-werk te leveren; voor wie het boekhouden geen gesloten boek meer is en die de vaardigheid wil leren om met de computer om te gaan en te bedie nen. Wat betreft de vooropleiding denken wij aan het niveau M.E.A.O. c.q. H.A.V.O./ M.A..V.O. met vervolgopleiding en of erva ring. Als u belangstelling hebt, richt dan uw solli citatie aan: A. P. Pannebakker, Barendstraat 3, Postbus 58, 2770 AB Boskoop. |thqrn emi| Deze en talloze andere spectaculaire bioscoopsuccessen te huur bij: HAGOORT GOUWESTRAAT 20 BOSKOOP TEL. 01727-7388 OVERSLAG 1 RUIME PARKEERGELEGENHEID ZATERDAG GEOPEND VAN 9.00 TOT 16.00 UUR DOORLOPEND SANDEMAN SHERRY DIV. SMAKEN per fles van 7.98 voor 500 GR. VERS GESNEDEN PREI 0.75 DINSDAG 25 JANUARI: SPAR KIPPEVLEES In Bouillonvan 1.98 voor N VOORDELIG BEGIN!! SPAR LITERFLES HOUDBAAR Donderdag t/m zaterdag '9 voor LITERBLIK van 2.85 voor... VAN NELLE ^opruiming hb ZITHOEK 1195.- HONIG GROENTESOEP OF KIPPESOEP 2 pakken voor 'ö9voor.. EDET VIERPAK 100 gram TONGE- W0RST EDET TISSUE DECOR 150 gram ZURE ZULT LITER van 1.57 voor SPAR ADVOCAAT AQQ LITERFLES van 5.98 voor.... XüU 250 GR. GEMENGDE DROP van 1.98 voor van3.09voorfaaWw - LITER van 1.37 voor«WW UNOX KIPPESOEP 1 OQ LITERBLIK van 2.85 voorI iUU S»'-" (E SPAR PANEERMEEL AQ van 0.69 voor MAANDAG 24 EN DINSDAG 25 JANUARI KILO SAUCIJZEN WOENSDAG - UTE>'f'-eS''

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 2