Rondom de hefbrug M K Relais Cursusavonden BURGERLIJKE STAND Gevonden voorwerpen Mensen anders Jeremia Bioscopen KLACHTEN BEZORGING Koppermaandag Het weten waard SER VICE-RUB RIEK Weekblad voor Waddinxveen Agenda Goudse Sweelinckhof 31- Telefoon 8950 Medische weekenddienst ZATERDAG 22 JANUARI 1983 -Ml B' jij WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS - U f- •liu II HM DE KERKEN NODIGEN NEDERLANDS F s f 3 Ó&f rtV. NIEUW K Ondertrouwd: C. J. van der Putten en W. J. Engels. 7 t S Samenstelling: Bert J. Woudenberg Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 Overleden: Zonderland, Bernardus Antonius Maria, oud 54 jaar; Booij, Frederik Jacobus, oud 82 jaar; Geuzinge, Hilbert, oud 57 jaar. Woensdag 19 januari 20.00 uur Toi Toi Donderdag 20 januari 08.45 uur Peuterspeelzaal 20.30 uur Vergadering werkbestuur Ketelhuis Vrijdag 21 januari 08.45 uur Peuterspeelzaal Donderdag 20 januari 18.45 uur Hobbyclub jongens en meisjes van 6-12 jaar 20.00 uur Jongereninloop vanaf 12 jaar Geboren: Carine, d.v. A. Kruize en R. Neyndorff; Bertha Marian ne, d.v. H. VerweyenE. Overeem; Mirjam Gerarda Johanna, d.v. H. G. A. Zaat en G. J. van Meerendonk; Anna Maria, d.v. A. A. van den Assem en H. van Herwijnen; Hans Peter, z.v. H. F. J. Luijcksen J. P. P. van Hoeve; Dillon Benjamin, zrv. C. R. Pieterse en M. H. Meijer; Anneke, d.v. P. C. Wijdekop en D. Kruithof. Vrijdag 21 januari 19.30 uur Disco Maandag 24 januari 13.30 uur Instuif voor volwassenen 18.45 uur Meisjesclub van 6-10 jaar 20.00 uur Meisjesclub van 10-16 jaar Dinsdag 25 januari 14.00 uur De Gouwebloem Woensdag 26 januari 13.30 uur Creatieve aktiviteiten voor kinderen vanaf 3 jaar 20.00 uur Cursus handwerken ZONDAG 23 JANUARI 1983 HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. J. Maasland 17.00 uur ds. J. Maasland De Hoeksteen: 9.30 uur ds. L. Roetman 18.30 uur ds. L. Roetman Bethelkerk: 9.30 uur ds. C. Graafland, Gouda 17.00 uur ds. J. T. Cazander, Oude Tonge Immanuëlkerk 10.00 uur dhr. Tielkemeijer, Reeuwijk 17.00 uur ds. Ph. Cornelder, Rotterdam OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst ’T KETELHUIS B. Huëtlaan, tel. 6860 DE PIONIER Tollenslaan WIJKGEBOUW ZUID St. Victorstraat, tel. 3001 CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdagavond 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 8.45 uur Donderdag: 9.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.00 uur ds. A. Bac CHR. GER. KERK BOSKOOP 9.30 uur ds. H. Toorman, Den Haag 17.00 uur ds. H. Toorman, Den Haag GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgebouw: Lekkenburg 148, Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. J. v. d. Haar BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uurds. H. G. Koekkoek 18.30 uur ev. A. P. v. d. Sande VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: Zo. 9.30 uur Samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking WIJKGEBOUW ”DE PADDESTOEL” Lijsterbesstraat, tel. 2276 Uitgeverij: VETA B. V. Direktie: F: van Kempen Redactie: B. J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828)5594' Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828)4788 Klachten bezorging: Sweelinckhof31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon (01828) 8950 Abonnementsprijs Postabonnement 27,80 per half jaar Advertentie-tarieven Losse mm-prijs f 0,40 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. F 7" - De gemeenten zonder officiële naam staan achterin Van Alphens Nieuw Kerkelijk Handboek. De geciteerde zinnen zijn ook uit dit handboek van bijna 700 pagina’s. 4* De Gouwe in Gouda volgens een aquarel van Dirk Johannes van Vreu- f SCHOUWBURG j; Vr. 8.15 uur, Za. 7 en 9.15 uur, Zo. 4, 7 en 9.15 uur, Ma. 8.15 uur. Natuurlijk geprolon- KLACHTEN? VOOR DONDER DAG 18.00 UUR BELLEN (Over onderstaande gevonden voorwerpen en gelieve men con tact op te nemen met de plaatselij ke rijkspolitie aan de Mozartlaan). 1 paar zwarte dames handschoe nen, bruin kinderportemonneetje inh. 5,75, 1 paar zwarte kunstle- deren handschoenen, zwarte por tefeuille inh. 10,-, huissleutel met witte label, huissleutel ”Ben- có”, zwarte poes met witte bef en pootjes, 12 rollen toiletpapier, da- mesbril in bruin etui, blauwe hand schoen, bos sleutels, bos sleutels met sleutelhanger. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Contactpersonen: Mevr. L. v. d. Boomen-Bos, Jan Willem Frisoweg 66, tel. 3373, aanvraag deelname: Mevr. I. Rens-Gielink,Tesselschade laan 11, tel. 4230. Anne Frank-centrum: Elke woensdagmorgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. TELEFOONCIRKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat 25, tel. 8058 (Mevrouw A. Ravensber- gen-Demmenie, coördinatrice). GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster regionale indicatiecommissie bejaardenoorden: donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12.00 uur. Dames- en herenkapper: donderdag 9 tot 12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieu- werkerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1, 7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. THALIA Do. en Vr. 8 uur, Za. en Zo. 3.30, 7 en 9.15 uur, Di. 8 uur, Wo. 3.30 en 8 uur. Geprolon geerd. Steven Spielberg’s nieu we film: E.T. a.l. Speciaal voor de jeugd: Za., Zo. en Wo. 1.30 uur. GEHEIM AGENT FRED FLINTSTONE a.l. Thalia “Special”: Vr. 10.15 uur, Za. 11.30 uur, Ma. 8 uur. MISSING. 16 jr. geerd! PORKY S PIKANTE PRETPARK. Een film over al watje wilt en niet mag. 16 jr. Za., Zo. en Wo. 2 uur. Wegens enorm succes nogmaals gepro longeerd, maar nu echt de laatste week! André van Duin’s nieuwe film: DE BOEZEM VRIEND. a.l. GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds. J. C. de Moor 17.00 uur ds. P. v. d. Berg Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. P. v. d. Berg 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur geen dienst Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum Woensdag 19 januari 19.00 uur Volksdansen jongeren 20.30 uur Volksdansen volwassenen Donderdag 20 januari 10.00 uur Buurtinloop, met tel.dienst klussendienst en buro alternatief werk 16.30 uur Creativiteitsgroep 8/9 jaar 18.15 uur Creativiteitsgroep 10/12 jaar 20.30 uur Creatief volwassenen Vrijdag 21 januari 09.30 uur Volksdansen volwassenen 19.30 uur Soosie, disco voor tieners 12-15 jaar Zaterdag 22 januari Jongerenaktiviteit 16/23 jaar Discoavond Maandag 24 januari 14.00 uur Teamvergadering 21.00 uur Uniek, sociëteit voor alleenstaanden Dinsdag 25 januari 09.30 uur Cursus poppenmaken 15.30 uur Inloopaktiviteit tieners 12-17 jaar 20.30 uur Sectievergadering jongerenwerk Woensdag 26 januari 14.00 uur Inloop tieners 12-17 jaar 19.00 uur Volksdansen jongeren 20.30 uur Volksdansen volwassenen STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Openingstijden: Jul. van Stolberglaan (tel. 3141): ma.wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. St. Victorwijk (bibliobus): dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, wo.mor gen van 10.00-12.00 uur, donderdag middag van 15.30-17.30 uur. Anne Frank-centrum (tel. 8858): di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. Dinsdag 25 januari 08.45 uur Peuterspeelzaal 13.45 uur Yoga 15.00 uur Yoga 19.30 uur Yoga 20.45 uur Yoga Woensdag 26 januari 08.45. uur Peuterspeelzaal 20.00 uur Toi Toi Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 9.00-10.00 uur HET GROENE KRUIS Stationsstraat 12, tel. 2455 Zuigelingenbureau: volgens tel. afspraak; Kleuterbureau: volgens tel. afspraak; Kraamcentrum: spreek uur wijkgebouw: ma. 14.00-14.30 uur; Uitlenenen en terugbezorgen van verpleegartikelen: Wijkgebouw, Stationsstraat 12, ma., di., donderd. en vrijd. van 17.30-18.00 uur; Spreekuur wijkverpleegkundigen: ma. t/m vrijd. van 11.30-12.30 uur; Voor spoedgevallen: ’s-avonds van 18.00-23.00 uur, tel. 01828-2455; zat. en zond, van 8.00-23.00 uur, tel. 01828-2455. DR. RUTGERSHUIS (bureau ■voor geboorteregeling en sexualiteits- v ragen), De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00-20.30 uur. Het spreekuur op woensdagavond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereikbaar onder nummer 01821-1911. UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maandagavond vanaf 21.00 uur in het buurtcentrum ,,’t Ketelhuis”, Busken Huëtlaan 94a, tel. 01828-6860. Contactadressen: Elly v. Wichen, tel. 7780; Ruud Ravenstein, tel. 5923. WERKGROEP VROUWENEMANCIPATIE Inlichtingen V.O.S.-cursus Anja Dirks, tel. 01727-7758 en Anneke Kuiper, tel. 01820-29170. Inlichtingen overige activiteiten van de werkgroep bij Trudy Kraay, tel. 01828-9234. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtend- groepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: mevrouw I. Kraan, Sparrengaarde 29, 2742 DM Waddinxveen, tel. 3422, uitsluitend van 10-16 uur. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN - NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. HUMANISTISCH VERBOND GOUDA EN OMSTREKEN Secretariaat: Gilbert van den Akker, Anna van Hensbeeksingel 291, Gouda, tel. 01820-12323. Bijeenkomsten: Werkgroep Wad- dinxveep Jan van Campertlaan 24, Waddinxveen, tel. 6267. Relais du Centre is - volgens Misset’s weekblad Horeca - de in mei van dit jaar van start gaande nieuwe restau- rantgroep, waartoe zich ook heeft aangesloten het Waddinxveense spe cialiteitenrestaurant De Gouwe Dis. Dit samenwerkingsverband van res taurateurs, dat voorlopig 22 ver schillende types restauranten omvat, komt nadat we in Nederland net zijn gewend aan andere groepen, zoals Alliance Gastronomique Néerlandaise en Romantisch Tafelen. De deelnemers aan Relais du Centre betalen een jaarcontributie van f. 3.500,—Men wil een gidsje laten drukken, waarin de aangesloten be drijven vermeld staan. Ook zal er lan delijk worden geadverteerd. Daar naast wil men niet alleen werken aan meer regionale bekendheid, maar wil men ook gaan samenwerken op het gebied van inkoop, personeelsbeleid en bedrijfsadministratie. Over Relais du Centre worden al kri tische geluiden gehoord van Hore- ca’s-chef-redacteur Leo Traas. Zo schreef hij: “Nee, hoewel ik het ini tiatief erg goed vind kan ik met de presentatie van Relais nog niet ge lukkig zijn. Ik hoop voor de groep zelf dat men in mei van dit jaar met een veel doordachtere en veel meer op de gasten gerichte presentatie zal komen. Want onderlinge samenwer king is aardig, deze zet pas zoden aan de dijk als de gasten onmiddelijk van het nut van die samenwerking wor den doordrongen. En daar is meer voor nodig dan een groep aardige restaurateurs die hun goede bedoe lingen in samenwerkingsverband wil len uiten.” Donderdag 20 januari Hobbyclub jongens en meisjes, klas 1,2, 3 Vrijdag 21 januari 20.30 uur Danscursus Zondag 23 januari 20.00 uur Jongereninloop 15 jaar en ouder Maandag 24 januari 18.30 uur Hobbyclub meisjes 6e klas 20.15 uur Cursus Engels voor beginners Dinsdag 25 januari 13.30 uur Gezelligheidsmiddag voor volwassenen 18.30 uur Hobbyclub meisjes, klas 3, 4, 5 Woensdag 26 januari 09.00 uur Peuterclub 2, 3, 4 jaar 13.30 uur Volksdansen klas 3, 4, 5 jongens en meisjes 18.30 uur Hobbyclub jongens, klas 4, 5,6 20.15 uur Cursus poppenmaken Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: D. C. van Doorn, Pr.. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 ZONDAG 23 JANUARI 1983 Arts: B. Glaser, Souburghlaan 13/15, tel. 8742 Apotheek: D. C. van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachtenSpreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 7132 en 5887 of 033-620244. STIMEZO (STIchting MFdische Zwangerschap Onderbreking), Koningsplein 38a, 2518 JH Den Haag, Corresponden- tie-adres: Postbus 63565, 2502 JN Den Haag. Tel. 070-455702. HAND- EN SPANDIENSTEN (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30- 9.30 uur, telefoon 5555. MOEDERGROEP VOOR BORSTVOEDING Inl.Lilian Kok, (La Leche League leidster), Klaverveld 7, 27.42 GH Waddinxveen. Tel. 01828-4618. VACATUREBANK VRIJWILLI GERS WERK WADDINXVEEN (Informatie over vrijwilligerswerk voor haanlozen) Koördinatrice: Trudy Kraay Gemeentehuis Raadhuisplein 1 kamer 23, tel. 01828-4433 tst 122 Dagelijks van 8.30-12.30 uur. OPPASCENTRALE (telefoon 3604, Bilderdijklaan 20 te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30- 17.30 uur In het Weekblad voor Waddinxveen hebben we al een aantal maal geschreven over ing. Marlon Ruigt, de 23-jarige eer ste vrouwelijke technische ambtenaar bij de gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven. In het gemeente huis is zij belast met milieuzaken. De uit Sittard afkomstige Waddinxveense, die daar vrijdag 4 februari in het huwelijk treedt met een Delftse student vliegtuig- bouwkunde, is ook aangewezen als op sporingsambtenaar van de Hinderwet. Marlon Ruigt woont nu twee maanden in Waddinxveen. Over haar werk aan het Raadhuisplein en het wonen in onze ge meente werd ze geïnterviewd door het dagblad van Rijn en Gouw. Over de sprong van het ’’zuiden” naar Midden- Holland vertrouwt ze Geertje Bos van deze krant toe: "De mensen zijn hier inderdaad anders. Ik houd erg van gezelligheid en met el kaar optrekken en dat mis je hier wel. Maar ik voel me nu inmiddels best op m’n gemak, hoor. Het zal heus wel luk ken”. ”Ik ben bovendien niet alleen. Al zes jaar heb ik een vriend en we wonen sa men. Hij studeert in Delft vliegtuig- bouwkunde en pendelt dagelijks heen en weer. We gaan volgende maand trou wen”. Over haar werfr zei ze nog: ”Het is iets, dat ik gewoon altijd graag heb gewild. En dan met name de combinatie van che mie en techniek. Deze baan hier sluit heel goed aan bij mijn interesse, die is gericht op alles wat met het milieu te ma ken heeft." MPtFITPREDIKANTEN Verschenen is de nieuwe druk van Al phens Nieuw Kerkëlijk Handboek, waarvoor de Koninklijke drukkerij en uitgeverij v/h C. de Boer in Hilver sum f. 42,50 vraagt. Daarin wordt ook genoemd de Chris telijk Afgescheiden Gemeente van Waddinxveen, die zoals bekend aan de Dorpstraat het kerkgebouw heeft staan. Dit is één van de “Gemeenten, ont staan uit de prediking van wijlen ds. B. Stekelenburg en ds. H. Stam (Stichting bijstand kerkgemeenschap 1618-1619)”. Als ’t goed is, houden zij de her vormde kerk nauwlettend in de ga ten, zo schreef kerkredacteur A.J. Klei in het dagblad Trouw, want: “Deze gemeenten voeren geen offi ciële naam. Zij hebben zich, daar zij. de Nederlandse Hervormde Kerk als het geopenbaarde lichaam van Chris tus in Nederland zijn blijven erken nen, niet tot kerkgenootschap durven institueren, maar wachten het herstel van de breuk der Kerk uit Gods Geest en genade af, daarbij uitgaande van Jeremia 15 vers 19c. De naams- aanduiding wijst op de naam die de ze gemeenten niet-officieel voeren.” Er zijn in ons land zes van deze ge meenten die zich houden aan de aan sporing uit Jeremia 15: “Laat hen tot u wederkeren, maar gij zult tot hen niet wederkeren!” Met andere woor den, de gemeenten ontstaan uit pre diking van wijlen ds. B. Stekelenburg en ds. H. Stam, peinzen er niet over, terug te keren tot de hervormde kerk. De hervormde kerk mag tot hèn wederkeren, dat wel maar dan moet die kerk weer deugen - en of dit het geval is als ze daar gerefor meerden in huis willen halen? Voorpagina van het Nieuw Kerke lijk Handboek van Van Alphen. Volgens een op de reproduktie ge geven toelichting is de Gouwe van oorsprong een kronkelende veenri vier, die ontsprong in de moerassen in de. buurt van het huidige Boskoop en uitmondde in de Hollandse IJs sel Daar ontstond in de twaalfde eeuw een nederzetting, waarbij men later een kasteel bouwde, en die uit groeide tot een belangrijke stad. Gouda dankt zijn naam aan de Gou we, eerst Tergouw, later verlatijnst tot Gouda. De Gouwe maakt in de stad als stads gracht een grote bocht en eindigt bij de Donkere Sluis. Door deze stads gracht liep in vroegere eeuwen de enige en verplichte scheepvaartver binding tussen Rotterdam en Am sterdam, zeer tot voordeel voor de handel en de nering in Gouda voor de stadsfinanciën. De gebouwen links en rechts omvat ten de Vismarkt. Hier werden per schip zee- en riviervis aangevoerd. Snoek en zalm waren favoriet. Tekenaar Dirk Johannes van Vreu- mingen Dzn leefde van 1818 tot 1987. Hij was agent van een Brand waarborg Maatschappij. Als amateur maakte hij meerdere aquarellen van zijn stad. In een ruimte van de Ontmoetings kerk aan de Groensvoorde gaat de Waddinxveense werkgroep geestelijke en sociale verdediging een vijftal cur sussen houden. Deze zullen worden gehouden op de woensdagavonden' 9 en 23 februari, 9 en 23 maart en 6 april. Om de zaalhuur te kunnen be talen zijn de kosten per avond ge pland op een rijksdaalder. Voor op gave kan men terecht bij Tini As- scheman, Sweelinckhof 18 (tel. 2283) ep Marius Erkelens, Zesde Tochtweg 4 (tel. 01793-1618). Na de studiedag die de Waddinx veense werkgroep geestelijke en so ciale verdediging vorig jaar januari hield en waar zo’n 400 mensen wa ren, heeft de werkgroep op verschil lende manieren meegewerkt aan het welslagen van manifestaties met be trekking tot geestelijke en sociale verdediging. “Uit de enquête die we op de studiedag hielden, bleek dat nog veel mensen met vragen zijn blij ven zitten, of gekomen waren tot een veranderde mening over geestelijke en sociale verdediging (weerbaar heid)”, verduidelijkt Marius Erkelens. “Om die reden wil de werkgroep een aantal studieavonden aanbieden in de periode van februari tot april 1983. Tijdens deze avonden zal van ver schillende kanten op geestelijke en sociale verdediging worden inge gaan.” “Motivatievoor de cursusavonden: Wij vinden het met vele andere, be langrijk om een en ander meer toe te spitsen vanuit het evangelie, om zo een wapenuitrusting te vinden ten aanzien van oorlogsdreiging en ver nietigingskrachten. Deze weerbaar heid zal ons in staat stellen in te gaan tegen structureel geweld dat sterker dreigt te worden naarmate de sociale problemen groter worden, en bij een ieder voor de deur staat! “De grote vraag van vandaag, hoe kunnen wij als christenen, in liefde tot de naaste door om te zien naar el kaar, deze dreiging verminderen c.q. wegnemen. Met elkaar willen we pro beren hier een antwoord op te vin den. De avonden staan onder verant woording van de werkgroep, de in leider bepaalt de structuur van de avond.” De indeling is als volgt: le avond: Onderwerp: Vredesopvoe- ding, omgaan met vrede begint al vroeg en zeer dichtbij nl. met de op voeding in onze gezinnen en in onze buurt. Inleider: drs. Pieter Lootsma, hoofd Hervormde Stichting Maat schappelijk Welzijn in Zuid-Holland. 2e avond: Onderwerp: (Struktureel) geweld in het arbeidsproces. Hoe gaan we met elkaar om nu het zeer essentieel word en velen onzeker zor- den van werk. Inleider: Gerrit Welle, hoofd Personeelszaken in de indus trie. 3e avond: Onderwetp: Wat is de in vloed van de wapenindustrie op on ze economie en is die om te buigen (naar konversie). Inleider: Jan Wijk- stra van de Stichting Oecumenisch- studie en Actiecentrum voor Inves teringen. 4e avond: Onderwerp: Wat is sociale verdediging en hoe werkt in het le ven van alledag en hoe zit het met burgerlijke ongehoorzaamheid. Inlei der: Ab Strijker, docent te Gouda. 5 e avond: Onderwerp: Geestelijke weerbaarheid en wat moet of kan de kerk hier in mee spelen en wat doe je zelf als burger, inleider: ds. Peter Kooy, directeur van het G.S.C. Zuid- Holland. In de drukkerswereld is Koppermaan dag (de eerste maandag na Drieko ningen, dus dit jaar vallend op 10 januari) nog altijd een historische feestdag, stammend uit een ver ver leden. Het heeft te maken met het zelf vervaardigen door de drukkers gezellen van de drukinkt, die voor een jaar nodig was. Dat ging verge zeld van het gebruik van veel geest rijk vocht en een feestelijke stem ming. Later veranderde de traditie: de gezellen van een drukkerij maak ten, al dan niet met medeweten van hun patroon, een kunstig vervaardig de prent, voorzien van een rijmge dicht. Dit werd door hen aangeboden aan voorname ingezetenen van hun woonplaats. De gave die zij hierbij ontvingen werd gebruikt ter verho ging van de feestvreugde of ter aan vulling van hun karig loon. De Goudse drukkerij Twigt BV heeft de traditie van Koppermaandag wil len voortzetten door reprodukties te laten maken op ware grootte van vier aquarellen van DJ. van Vreumingen Dzn, die beschikbaar werden gesteld door de directie van de Stedelijke Musea te Gouda. Eén van die repro dukties is de Gouwe. tningen Ozn. Klein Orkest in De Bonkelaar. Zaterdagavond 22 januari om ne gen uur treedt in het cultureel cen trum De Bonkelaar op Klein Orkest. Deze voorstelling is toegankelijk te gen betaling van f. 12,50. Klein Or kest wordt omschreven als “Levens- rock”, “onvervalste mensvriendelijke nederpop”, “in pop vertaalde links, aktuele nederlandstalige volksmu ziek”, “cabaretrock”. Klein Orkest bestaat uit Harrie Jekkers (zang en gi taar), Nick Nieuwenhuijsen (drums en zang), Chris Prins (basgitaar) en Leon Smit (orgel en zang). Sinds 1979 werken zij aan hun nederlands- talig programma. Klein Orkest is regelmatig op de ra dio te beluisteren, aanvankelijk alleen met opnames gemaakt dóór Vara’s Popkrant, sinds mei 1982 met mu ziek van hun elpee “Het Leed Ver sierd”, uitgebracht op het Polydor- label. De van deze elpee afkomstige single “Laat Mij Maar Alleen” werd een zomerhit in 1982 en bezorgde Klein Orkest landelijke bekendheid. Op dinsdagmorgen 1 maart start er in ’t Ketelhuis aan de Busken Huët laan een cursus volksschilderkunst. Door de grote vraag en het succes van de vorige cursus heeft men besloten deze kortlopende cursus te herhalen. De cursus wordt gegeven door Irene Brands. De cursusdata zijn 1, 8, 15 en 22 maart. In deze cursus wordt in 4 weken de basistechnieken geleerd van de volksschilderkunst. De kosten van de cursus zijn slechts f. 30,—, te voldoen bij inschrijving in ’t Ke telhuis (iedere middag vanaf 14.00 uur). -x.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 4