ISOMÜR Adèle’s Keus is Gemeente subsidieert 2 Waddinxveners r TGRAIWipZEVOORpEELMTffi I 598r c voorSruimte-opberg J&W VERWEIJ exposeren foto’s Energiehoek in Bouwvoorlichting Waddinxveen 750 jaar te zien voor 9,- KASTENPROBLEMEN fes Country-dansavond in Boskoop Auto occasionshow Cabaret-dansant Lezing Boskoop Zoetermeer I in Boskoops Florida m 0 0 0 O H 0 m "0 75.- m s m c en 139.- en 159.- O ■h DIE DAKKAPEL, DIE OPEN HAARD, DAT PLAFOND... ALS U NOU EERST EENS EEN PRIJS VROEG? 189: Komende zaterdagmiddag Aerobic-dancing ook in Boskoop In De Bonkelaar Waddinxveen in ’’Straight Waddinxveense koffiebar van humanisten in Goudse kapel Top-trio bij Jazzclub in 260; 0 o F 0 ld ld k 0 Mv nflMMlTnDADT ITWfF.N I m 0) 0 Ld I EENMALIG O TSTE KEUS, HET LAAGST S 3 g I 1 A’C iHili BOUWEN IS VERTROUWEN T 2 deurs stoer massief Alleen bij ons NU VOOR I Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V. Plankier 20,2771 XL Boskoop Telefoon 01727-2077 1 Waag er een telefoontje aan, en bel VerweijAls Boskoopse aannemer bij uitstek kunnen wij makkelijk even iemand naar u toesturen: een vak man. Hij kijkt, luistert, hij meet, en vertelt u binnen 48 uur wat het zal gaan kos ten. Dan is het verder aan u om te beslissen: doen of niet doen. Want zo’n offerte verplicht tot niets. Wedden dat het meevalt? Vooral een dakkapel is nu erg voordelig bij Verweij. Vraagereven naar! TT T-- II i EXTRA VIJF JAAR COOL BREEZE de bekende Boskoops/Waddinxveense country formatie Cool I 0 I If c- •s I iS»- II 3847 hartslag weer op een normaal ritme te brengen. Aan het eind van de les voelt iedereen zich een stuk lekkerder. bloeit. De openingstijden zijn: vrijdag 21 janu ari van 14.00 tot 21.00 uur, zaterdag 22 januari van 10.00 tot 18.00 uur. l< I KAARTEN Kaarten voor deze avond a 7,50 zijn te bestellen op de volgende telefoonnum mers: 01828-6276 en 01727-6312. Fan- klubleden hebben gratis toegang. De aanvang is 20.30 uur. «■w 2 deurs EIKEN SCHUIFKAST 120 cm breed NU VOOR 798; I Originele DICO kapstok Geen 165.— ONZE PRIJS 2 deurs HANG/ LEGKASTEN ONZE PRIJZEN SPIEGELSCHUIFDEURENKAST 250cm breed. Uitgevoerd in eiken. Uit voorraad leverbaar. NU VOOR 1098.- Ook leverbaar in wit lacqué PLAAT In 1981 verscheen de eerste grammo foonplaat van Cool Breeze onder de titel ’’Good Times and Ebb Tides”. De band heeft ook en eigen fanclub met een driemaandelijks verschijnend clubblad. Cool Breeze bestaat uit: zanger Kees Valk, basgitarist Hans de Bruin en drummer Frans de Bruin (beiden uit AS*" 2 deurs SCHUIFKAST 100 cm breed NU VANAF Ook leverbaar met J^LI opzetkast r -*w» BOSKOOP - Overgewaaid uit Amerika en Engeland maakt de nieuwste uitwas van de gezondheidsrage, het ’’aerobic-dancing”, ook in Nederland een stormachtige ontwikkeling door. Als paddestoelen vliegen de ”aero- bic-clubs” uit de grond. Sportschool Marchant in.Boskoop heeft tijdig in gehaakt en geeft zaterdag 22 januari in de zaal aan het Torenpad een eerste kennismakingsles. Deze begint om 16.30 uur. Aerobic-dancing is voor meisjes, jon gens, vrouwen en mannen. Ervaring is niet nodig. Makkelijk zittende kleding is het enige vereiste. eenkomst, waarvan de kosten worden geraamd op 10.000,-.” ”Het ligt voorts in de bedoeling om in een T.V.-uitzending aandacht te schen ken aan het 750-jarig bestaan van Wad dinxveen. In de kosten daarvan zouden wij voor een bedrag van 15.000,- wil len participeren. Mochten de activiteiten van de stichting een batig saldo opleve ren dat bestemd zou worden voor het Restauratiefonds Remonstrantse kerk dan stellen wij voor dit bedrag van ge meentewege te verdubbelen. In overeenstemming met het advies van de commissie voor de financiën en de commissie voor welzijnszaken stelt het college de raad voor ten laste van de sal- di-reserve de genoemde bedragen be schikbaar te stellen. ders en 65-] van Adèle 1 nuari om negen uur zal worden gebracht .f i - SCHUIFKAST Geheel wit lacqué 3 deurs 180 cm breed NU VOOR 895.- WADDINXVEEN/GOUDA - De Waddinxveners Marcel Oosterbroek en Joost Kuper exposeren sinds gis teren foto’s over “de vrouwelijke emotie in een alledaagse omgeving” in de Goudse coffeeshop “de Paap” aan Achter de kerk 8 in onze buur gemeente. Cool Breeze bestaat binnenkort 5 jaar en heeft een landelijke bekendheid bij de Nederlandse country-muziek liefheb bers. Ze zijn regelmatig te beluisteren op de radio in verschillende country pro gramma’s zoals ”TROS-Country” en ’’KRO’s Country Time”. De band staat ook bekend als een country-band met muziek waarop heel goed te dansen is. WADDINXVEEN - In de Bouw voorlichting aan de Staringlaan in Waddinxveen is vorige week dins dagmiddag de Energiehoek in gebruik genomen. Deze hoek is ingericht Adèle Bloemendaal zaterdagavond 29 januari om negen uur in het cultu reel centrum De Bonkelaar in Waddinxveen. deze tijd, maar ook de (on)mense- lijke trekjes laat zien die ons alle maal in mindere of meerdere mate parten spelen. Onderwerpen van van daag en van alle tijden worden aan gesneden en zonodig weggesneden. Frans Ehlhart schreef het merendeel ”Wij zijn van oordeel dat de deelname van gemeentewege uit financiële over wegingen dient te worden beperkt tot het organiseren van een herdenkingsbij- keyboards, bas-, slag-, leadgitaar en drums. Het repertoire omvat eigen composities en symfonische muziek. Doel is om goe de muziek te brengen en om in de pauze contacten te leggen met de bezoekers. De koffiebar is open vanaf 19.45 uur en het programma begint om 20.30 uur. De energiehoek in de Bouwvoorlichting Waddinxveen. (Foto: Sjaak No- teboom). BOSKOOP/WADDINXVEEN - Zaterdagavond 29 januari wordt in de Boskoopse Rozenburcht een country dansavond gehouden met medewer king van - - Breeze. Wat is aerobic-dancing? Het heeft in ie der geval niets te maken met beat- of jazzballet. Voor het woord aerobic is ei genlijk geen goede vertaling. Het bete kent zoiets als zuurstofrijk. Aerobic-oe- feningen bevorderen de capaciteit van het lichaam om zuurstof te verwerken en te benutten. Hart- en bloedsomloop worden op die manier flink aangepakt. Het hart is een spier, die bij regelmatige aerobic-oefeningen sterker wordt. De hartslag gaat omlaag en deze vitale spier hoeft derhalve minder hard te werken en gaat langer mee, zo is de filosofie. Aerobic is een verzamelnaam voor alle activiteiten en oefeningen, die op rede lijk zware wijze worden gedaan. De polsslag wordt verhoogd, het hart wordt sterker en de longen krijgen meer volu me. Joggen is daar ook een voorbeeld van, wielrennen, skieën en zwemmen ook, als je het maar lang genoeg vol houdt. WADDINXVEEN - B. en W. hebben de volgende week woensdagavond ver gaderende gemeenteraad meegedeeld dat een aantal inwoners van Waddinx veen zich bereid heeft verklaard zitting te nemen in een initiatief- en coördina tiegroep, die zich zal gaan belasten met de voorbereiding van feestelijkheden in het kader van de viering van het 750-ja- rig bestaan van Waddinxveen. Men zal dit doen in de vorm van een op te richten stichting ’’Waddinxveen 750 jaar”. Boskoop), steelgitarist Jan Visser en ’’interim” sologitarist Gijs Lemmen (o.a. ex. Tumbleweeds). maakte foto’s zijn heel goed te be kijken tijdens een kopje koffie of thee en wel van maandag tot en met zaterdag van 8.00-18.00 uur en op donderdagavond tot 21.00 uur als “de Paap” geopend is. De foto- expositie blijft daar tot en met februari. A DISCO Dansen kan dat dus ook zijn. Veel men sen vinden dansen eigenlijk leuker en prettiger dan voortdurend touwtje sprin gen of langs de kant van de weg te ren nen. Voor die categorie is aerobic-dan cing ontwikkeld. Amerikanen zijn er in middels dol op en in Engeland schieten dergelijke dansscholen op bijna elke hoek van de straat uit de grond. Neder land zal daarbij ongetwijfeld niet achter- blijven, gezien de snelheid waarmee de- De door de twee Waddinxveners ge- ze njeuwe rage om zjch heen grijpt. Het zijn vooral judo-scholen die zich op het aerobic-dancing werpen, omdat de zacht verende judovloer bij uitstek geschikt is. Het is een combinatie van lichaamsoefe ningen en dansbewegingen. Die dansbe wegingen gaan op het ritme van stimule rende discomuziek. Daardoor gaat het WADDINXVEEN Slechts negen gulden per persoon (CJP-hou- -plussèrs f. 7,—) kost net bezoek aan het soloprogramma Bloemendaal “Adèle’s Keus”, dat zaterdagavond 29 ja- in het cultureel centrum in Waddinxveen. Deze voorstel de theater- en muziekwerkgroep WADDINXVEEN - Vrijdagavond 21 januari komt in de hervormde koffiebar paraten wordt op verzoek de werking De Schaapskooi aan de Nesse in Wad- J-' dinxveen de gospelgroep ’’Straight”. ZOETERMEER - Zaterdagavond 22 januari presenteert Jazzclub Zoeter meer in het onderkomen aan de Dorps straat 18 te Zoetermeer een optreden van een van de beste piano-trio’s die ons land momenteel rijk is: Introduction, met meesterpianist Harry Happel, drummer Fred Krens en de nieuwe bas sist Koos Wiltenburg. Kenners, en dat zijn er in Zoetermeer in middels al heel wat, want sedert 1979 is één optreden per jaar door Introduction bij de jazzclub een traditie) weten, dat Harry Happel en zijn maats garant staan voor een avondje superswing, afgewis seld met verstilde lyriek, stoelend op de beste jazztradities, maar ook met een grote dosis originaliteit. Die originaliteit blijkt met name uit de wijze, waarop de stukken, die op het met veel zorg samen gestelde repertoire prijken, zowel purist als modernist. De clubavonden van Jazzclub Zoeter meer zijn gratis toegankelijk voor leden. Niet leden moeten een entreeprijs van 6,- betalen. Deze laatste categorie kan zich overigens, niet gewenst, nog dezelf de avond laten bijschrijven op de leden lijst. Naarmate het seizoen vordert wordt de korting op de pontributie ho ger. De zaal is open van 21.00 tot 02.00 uur. Introduction speelt van 21.30 tot 01.30 uur. Wie meer wil weten over de activiteiten van de jazzclub kan telef onisch inlichtingen inwinnen op nummer 079-310695. Adèles Keus is een programma van lachen en huilen, paniek en ellende. In dit programma geen typetjes, maar puur en alleen Adèle. Zij zal menig toeschouwer verrassen met de scherp te en grote zeggingskracht van de door haar zelf geschreven monolo gen alsook door de schitterende lie deren van Hans Dorrestijn, Jan Boer stoel, Boudewijn Spitzen, Willem Wil mink, Drs. P. en Bertold Brecht welke Adèle heeft geselecteerd ten einde tot ‘Adèles Keus’ te komen. WOENSDAG 19 JANUARI 1983 JR»»'- 201H90B60D NU Bijp. opzetkast 107.50 maar niet te warm. Als je met aerobic- occasions aanbieden. Men verwacht een dancing begint, overdrijf dan niet. Daag grote opkomst, gezien het feit dat de je lichaam uit, zie hoever je gaan kunt handel in gebruikte auto’s weer op- maar overschrijdt die grenzen niet. Je zult er overigens verstelt van staan hoe veel onverwachte reserves aan energie het lichaam heeft. 2 deurs HANG/LEGKAST 5 laden, 100 cm breed. VOOR BOSKOOP - In de Beurshal van Florida te Boskoop wordt vrijdag 21 en zaterdag 22 januari een auto occasionshow gehou den met meer dan 100 gebruikte auto’s die te koop worden aangeboden. Orga nisator R. Musquetier meent dat voor een dergelijk gebeuren zeker belangstel ling zal bestaan. Hij verklaarde tevens met deze eerste show de aanzet te willen geven tot een regelmatig terugkefend gebeuren, wat uit zal moeten groeien tot beurzen waar, behalve auto’s, ook bromfietsen, motoren, rijwielen, tracto ren en heftrucks verhandeld worden. Volgens Musquetier komt er nog heel wat makkelijker en je vergeet waarmee wat voor kijken om een dergelijke occa- je bezig bent. Redelijk uitgeput volgt sionshow van de grond te tillen, omdat je aan het eind de cool-down met rek- en te maken hebt met organisaties en instel- strekoefeningen om uit te blazen en de lingen die hun leden vaak verbieden deel te nemen aan shows die niet binnen het kader van de vereniging worden gehou den. ”Het verheugt mij daarom zeer, dat de TIPS Bovag medewerking heeft willen geven. Wie, nieuwsgierig geworden door de tal- Alle auto’s zijn Bovag gekeurd en wor- rijke publicaties in de media, zaterdag de den volledig gegarandeerd”, aldus Mus kennismakingsles wil bijwonen doet er quetier. goed aan de Volgende tips in acht te ne- Het aantrekkelijke van de show is dat men. Stap niet halverwege de les binnen, het aanbod niet alleen groot maar ook De warming-up is zonder meer noodza- gevarieerd is. Dealers van verschillende kelijk. Draag prettig zittende kleding automerken uit de regio zullen hun beste ven. Voor degenen, wier nieuwsgierig- maatschappij op de hak nemen. Sinds de heid werd opgewekt, vermelden wij nog oprichting in 1968 hebben Herman Hok- even de datum, waarop men in gebouw ke, Jaap van Dijke, Nico Fröberg, Bob Nieuwstraat 27 te Boskoop terecht kan: v. d. Laaken en Leo v. d. Hucht al vele donderdagavond 20 januari om acht uur. handen op elkaar gekregen. der composities en begeleidt Adèle op piano en synthesizers. om de steeds groter wordende par ticuliere belangstelling voor warmte- opwekking en energiebeheersing be ter te kunnen bedienen. De in de Waddinxveense Bouwvoor lichting aanwezige produkten zijn nu zoveel mogelijk, samen met een aan tal nieuwe produkten, bij elkaar ge groepeerd, waardoor een overzichte lijk geheel is ontstaan. Hierin vindt u artikelen zoals verschillende hoog rendement (HR) c.v. ketels, klok- thermostaten, convectoren, vloerver warming, openhaarden, houtkachels, allesbranders, schoorsteenkanalen en een zonnecollector. Van al deze ap- en toepassing uitgelegd en dokumen- tatie verstrekt. Deze groep bestaat uk 8 leden en gbruikt Tevens is geheel gratis ook de bro- 1 chure “Aardgas besparing via uw c.v. ketel” verkrijgbaar, welke uitgegeven is door de Stichting Voorlichting Energiebesparing (SVEN). Met dit initiatief is de vrij toegankelijke Bouwvoorlichting aan de Staringlaan te Waddinxveen nog aantrekkelijker geworden, voor ieder die wil bouwen of verbouwen. De Bonkelaar aan de Beukenho ling vindt plaats op initiatief van De Spintol. Voor plaatsbespreken kan men in Waddinxveen bellen de nummers 5935 en 5969 op dinsdag 25 en woensdag 26 januari tussen 19.00 en 20.00 uur. De kaarten kunnen in De Bonkelaar worden afgehaald op don derdag 27 januari tussen 19.30 en 21.00 uur en op zaterdag 29 januari - de dag van de voorstelling - tussen 15.00 en 16.00 uur. GOUDA -’Zaterdagavond 29 januari om acht uur houdt het Humanistisch Verbond (HV) Midden-Holland in de Goudse Agnietenkapel aan de Nieuwe Markt een avond met de wat ongewone combinatie van cabaret-jazz-dans. Leden en niet-leden worden uitgenodigd om tegen een geringe vergoeding 2,50) te komen kijken en luisteren naar het lerarencabaret ”De Meester tjes” uit Rotterdam. Hun optreden zal worden afgewisseld met muziek van de ‘Adèles Keus’ toont een nieuwe kant Middle Aged Swingband uit Alphen a/d van de toch al zo veelzijdige arties- Rijn, bestaande uit Bob Schouten (bas te, een kant die niet alleen past in sist), Jan van Zwieten (sax en klarinet), Jan Klaver (sax en klarinet), Edwin Lut- tik (fluit), Jacques den Hollander (gi taar) en Simon Speijer (drums en zang). Zij zullen de toehoorders doen vergeten dat zij zich in een historische omgeving bevinden en muziek ten gehore brengen die uitnodigt tot dansen. Het lerarencabaret ”de Meestertjes” is het enige goede dat voortkwam uit het bij elkaar voegen of vegen, ten tijde van de invoering van de Mammoetwet), van drie U.L.O.’s en een H.B.S. in Rotter- WADDINXVEEN/BOSKOOP - In het dam. Meestertjes met een hoofdletter, berichtje van vorige week woensdag want ze zijn tegelijkertijd meesterlijk en over de lezing in Boskoop door dr. W. J. schoolmeesterachtig in de wijze waarop Ouweneel ontbrak een belangrijk gege- ze zichzelf, de school, de mens en de Introduction. UNIEKE INBOUWSERIE "FLY" 201H60B60D NU 165.- Bijp. opzetkast 92.50 201H80B60D NU 180.- Bijp. opzetkast 98.50 I MercuriUSVyeg 18, Tel.: 01828 - 55 72

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 9