vanaf morgen tot 3 april inleveren bij: sipakman of mieke LAM S GARDEN VAN LEEUWEN 'A Kom naar de I I PASSAGE en ga de en win één van de|B bonnen 00 MmBMI.I I I. FRANS VERSLUIS Üi 0 PAAS TRUCK SHOW in de veilinghal te Waddinxveen van 10.00 tot 18.00 uur. 1 fefefc I feggy 1 r i Deweet-je-nog-van-toen-f iets 620.- teltu de kartonnen eieren die op de ruit of in de etalage te vinden zijn. het getal en uw naam+ adres Paas Truck Show in Waddinxveen 4 April grote MUZIEKSHOW: PROGRAMMA: Johnny Tyrones Bekend van radio en t.v. e.v.a. Country Orkest Double Barrel o Marina Koster Ad van Hoorn Chuck Memphis Will Carter Davis Ted Oranje Sarlotte Verkiezing van de mooiste truck van het Week-end. in 4 catagoriën Presentatie: GERARD DEVRIES t 1 I Bingo voor ouderen mm a.s.ZATERDAG 26 MAART VAN ONS CHINEES INDISCH RESTAURANT PASSAGE 29 WADDINXVEEN Elke dag geopend van 11.30 tot 22.00 uur. 0 WINKELCENTRUM WADDINXVEEN Tweewieler Specialist BEETHOVENLAAN 72 TELEFOON 01828-12264 j BATAVUS j ■I PASSAGE o MM' ISM? r I TRUCKSERVICE 1 stuks naam en adres De deelnemende winkels zijn herkenbaar aan deze advertentie op het raam. In plaats van deze bon kunt u ook een eigen briefje inleveren. deelnamebon: eieren r Ifel tuur yan r Vx«--., 1 sterk- Deze ^randeerdvan Chuck Memphis. J persU k I WADDINXVEEN: Piasweg 16 Tel. 01828- 16333 z <7 v.d. linde Old Fashion i'i c V i i Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-2544 EIEREN TELLEN f p .1 A niet alleen de verkiezing van de mooi ste truck van het weekeinde (in vier show met Marina Koster, Ad van Hoorn, Chuck Memphis, Will Carter Davis, Ted Oranje, Sarlotte en John ny Tyrones. De muziek wordt ver zorgd door het country-orkest Dou ble Barrel. Organisator Ko Koster, die voor zijn WADDINXVEEN De ex-vrachtwa- genchauffeur en kenner van de we reld van de beroepschauffeurs bij uit stek, Ko Koster uit het Limburgse America, gaat maandag 4 april (Tweede Paasdag) in de veilinghal van de Coöperatieve Tuiniersvereniging Gouda en Omstreken aan de Brede- weg in Waddinxveen een grote Paas Truck Show houden. De presentatie I» uw**— /•4X4 .r. hiervan is in handen van de beken de TROS-radiopresentator Gerard de Vries. De Paas Truck Show duurt van 10.00 tot 18.00 uur en is toeganke lijk tegen betaling van tien gulden per persoon. Kinderen tot 12 jaar beta len een rijksdaalder. Het programma van het grote truck- gebeuren in de Waddinxveense vei linghal op Tweede Paasdag omvat FRAME: Damesmodel met lage instap. REMMEN: Terugtraprem met een bandrem op^voorwiel. INGEBOUWDE EXTRA’S: Veiligheidsslot bagagedrager met stander, kogellager- trapas. KLEUREN: Zwart met zwartgelakte velgen en witte banden, ivoor met verchroomde velgen en zwarte banden. LET OP: Alleen als er op de fiets BATAVUS staat, is het ’n echte Batavus. Paas Truck Show samenwerkt met *8 partyservice Gertjan van der Loo uit rf categoriën), maar ook een muziek- Waddinxveen, heeft de veilinghal als F eerste plek van een serie truckshows J, die hij als zelfstandig organisator gaat houden uitgekozen, omdat een i dergelijke manifestatie zich nog niet J eerder in Midden-Holland heeft afge speeld. En toch is dit een transport gebied bij uitstek. A- *- “.A WADDINXVEEN - In het Anne Frank-centrum wordt er maandag avond 28 maart om acht uur een bingo-avond voor ouderen gehouden. Er zijn prachtige prijzen te winnen. De deelnamekosten bedragen een rijksdaalder. i I— ’/V s EEN MACH >ÜZIlPI< UrEllINU Marina Koster.^ tC

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 10