Rondom hefbrug de 1 •ti' fL - Project Weekblad voor Medische weekenddienst Waddinxveen Oproep Bibelot Het weten waard Pinkeltje Gevonden Repetitie Magazine WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS SER VICE-RUB RIEK BURGERLIJKE STAND tv-* DRUKKERIJ C. VAN DER VLIST 2741 HK WADDINXVEEN Ju k HR r IIP DE KERKEN NODIGEN DE BONKELAAR Beukenhof, tel. 17272 ’T KETELHUIS B. Huëtlaan, tel. 16860 DE PIONIER Tollenslaan WIJKGEBOUW ”DE PADDESTOEL» Lijsterbesstraat, tel. 12276 WIJKGEBOUW ZUID St. Victorstraat, tel. 13001 x NEDERLANDS s Voor een geboortekaartje, leuk en fijn, moet u bij de vakman zijn. F v. üni HL WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 23 MAART 1983 Samenstelling: Bert J. Woudenberg Bijdragen: Telefoon (01828) 15594 i Gehuwd: J. Broer en M. Lam. «s Overleden: Kolster, Meinardus Marinus Adam, oud 37 jaar; Blok zijl wv Moelker, Christina Jacoba, oud 85 jaar; van Dijk, Daniel, oud 73 jaar. 9.30 uur en 16.30 uur ds. J. v.d. Haar 20.00 uur Cursus Spaans voor gevorderden 21.00 uur Cursus Spaans voor beginners 14.00 uur Textielcursus voor kinderen 16.00 uur Cursus zelfverdediging Ondertrouwd: E. Bouman en J. M. P. Postma; A. C. Koster en M. W. den Hertog; J. C. Duiker en E. C. van Dam; C. Berens en I. J. Oosterhof. 21.00 uur Uniek, sociëteit alleenstaanden Dinsdag 29 maart 15.30 uur Inloop tieners 12/17 jaar 20.00 uur VOS-cursus Woensdag 30 maart 14.00 uur Instuif kinderen 4 t/m 7 jaar Donderdag 24 maart 18.45 uur Hobbyclub jongens en meisjes van 6-12 jaar 20.00 uur Jongereninloop vanaf 12 jaar Vrijdag 25 maart 20.00 uur Paasbingo met speeltuin vereniging ”de Paddestoel” Zaterdag 26 maart Ruilbeurs van de speeltuinvereniging Maandag 28 maart 13.30 uur Instuif Voor volwassenen 18.45 uur Meisjesclub van 6-10 jaar 20.00 uur Meisjesclub van 10-16 jaar Dinsdag 29 maart 14.00 uur De Gouwebloem 20.00 uur Cursus bloemschikken Donderdag 24 maart 15.30 uur Hobbyclub jongens en mëisjes klas 12, 3 Zondag 27 maart 20.00 uur Jongereninloop 15 jaar en ouder Maandag 28 maart 18.30 uur Hobbyclub meisjes 6e klas 20.15 uur Cursus Engels beginners Dinsdag 29 maart 13.30 uur Gezelligheidsmiddag voor volwassenen 18.30 uur Hobbyclub meisjes, klas 3, 4, 5 Woensdag 30 Maart Peuterclub 2,3,4 jaar 13.30 uur volksdansen klas 3, 4, 5 jongens en meisjes 18.30 uur Hobbyclub jongens kl 4,5,6 20.15 uur Cursus poppenmaken Woensdag 30 maart 13.30 uur Creatieve activiteiten voor kinderen vanaf 3 jaar 20.00 uur Cursus handwerken ’’Even voorstellen” heet de culinaire vis- rubriek in het blad Visserij Nieuws, waarin ditmaal het Waddinxveense res taurant Bibelot aan bod komt. ”We werken graag met visal staat het in deze contreien nog traditioneel ingestel de publiek het niet toe de menukaart te overladen met visgerechten. Mensen ne men vaak vlees als ze uit eten gaan, daar doe je nu eenmaal erg weinig aan. We hebben dat wel geprobeerd, zoals met een wekelijks vismenu op vrijdag. Dat liep aanvankelijk goed, maar na verloop van tijd zakte de belangstelling weer weg! Soms denken we' wel eens dat men sen bang zijn om vis te nemen. En dat terwijl met vis juist zoveel smaakvariatie te brengen is.” Dit zegt Ton Ververs van Bibelot in de Passage tegen Visserij Nieuws. Hij werkt daar al ruim vier jaar in de bedie- doel de regio Midden-Holland alsmede de daarin gevestigde bedrijven meer be kendheid te geven. De oplage is 8.000 exemplaren. Het blad zal gericht worden verspreid (gra tis) onder zakelijk bela'nghebbenden en gemeenten in en buiten dë regio. In het magazine zullen o.a. voor het be drijfsleven relevante aspekten van een bepaalde gemeente behandeld worden. BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H. G. Koekkoek 18.30 uur ds. H. G. Koekkoek ZONDAG 27 MAART 1983 HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. J. Maasland 17.00 uur ds. J. A. Kruithof, Monster De Hoeksteen: 9.30 uur ds. L. Roetman 18.30 uur dhr. J. van Doorn, Oud-Beijerland Bethelkerk: 9.30 uur ds. C. A. Korevaar, Rotterdam 17.00 uur ds. L. Roetman Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. Th. H. G. Hulst 17.00 uur ds. Th. H. G. Hulst GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds. J. C. de Moor 17.00 uur ds. E. Hoogerwerf, Nieuwerkerk aan den IJssel Ontmoetingskerk: 10.00 uur kand. L. J. Koning-Polet, Amsterdam 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur geen dienst Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte "De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: Zo. 9.30 uur Samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 9.30 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst Dinsdag 29 maart 19.30 uur ds. W. Kamp, Grafhorst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdagavond 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 08.45 uur Vrijdag: 09.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.15 uur ds. J. S. v. d. Net CHR. GER. KERK BOSKOOP 9.30 uur en 17.00 uur (geen opgave ontvangen) GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA ZATERDAG 26 MAART 1983 Arts: Th. G. Blom, J. Catslaan 1tel. 12112 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-7834 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-3898 ZONDAG 27 MAART 1983 Arts: W. A. van Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 Apotheek: Boskoopse apotheek. Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-7834 Uitgeverij: VETA B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B. J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828) 15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828) 14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 1 2742 CB Waddinxveen Telefoon (01828) 18950 Abonnementsprijs: Postabonnement 27,80 per halfjaar Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,40 (exclusief btw)contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Geboren: Anton Philip Dorotheus Marius, z.v. A. P. D. M. van Zanten en A. A. van den Hoek; Robin Jerryt, z.v. K. J. van der Heide en R. Hcndrikse; Shane Nicor, z.v. N. C. L. van der Spoel en C. J. van Dam; Marijke, d.v. IJ. Benschop en H. J. Verwaal; Sander, z.v. C. Kanters en J. Scholtens. X w f Bij de plaatselijke rijkspolitie ge deponeerde gevonden voorwerpen: Rose damesbril, rekenmachine merk Texas, 1 paar bruine lederen dames- handschoenen, driewielig karretje, zwartlederen portemonnee met in houd, fietssleutel, wijnrode want, huissleutel, blokfluit in hoes, bruine portemonnee met sleutel, zwarte tas met opschrift “Floreant”. Woensdag 23 maart 19.00 uur Volksdansen jongeren 20.30 uur Volksdansen volwassenen Donderdag 24 maart 10.00 uur Buurtinloop 16.30 uur Creativiteitsgroep 8/9 jaar 18.15 uur Creativiteitsgroep 12/15 jaar 20.30 uur Creativiteitsgroep volwassenen Vrijdag 25 maart 9.30 uur Volksdansen volwassenen 7.30 uur Spelcreatief tieners 12/15 jaar programma Fotografie Zaterdag 26 maart 18.45 uur Vertrek boswandeling Kerkgebouw: Lekkenburg 148, Gouda tieners 12/17 jaar Maandag 28 maart 14.00-16.00 uur Teamvergadering TEL. 01828- 1 33 00 Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00-20.30 uur. Het spreekuur op woensdagavond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereikbaar onder nummer 01821-1911. UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maandagavond vanaf 21.00 uur in het buurtcentrum ,,’t Ketelhuis”, Busken Huëtlaan 94a, tel. 01828-16860. Contactadressen: Elly v. Wichen, tel. 17780; Ruud Ravenstein, tel. 15923. WERKGROEP VROUWENEMANCIPATIE Inlichtingen V.O.S.-cursus Anja Dirks, tel. 01727-7758 en Anneke Kuiper, tel. 01820-29170. Inlichtingen overige activiteiten van de werkgroep bij Trudy Kraay, tel. 01828-19234. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtend- groepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: mevrouw I. Kraan, Sparrengaarde 29, 2742 DM Waddinxveen, tel. 13422, uitsluitend van 10-16 uur. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN - NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. HUMANISTISCH VERBOND GOUDA EN OMSTREKEN Secretariaat: Gilbert van den Akker, Anna van Hensbeeksingel 291, Gouda, tel. 01820-12323. Bijeenkomsten: Werkgroep Wad dinxveen Jan van Campertlaan 24, Waddinxveen, tel. 16267. Klussendienst/buro alternatief werk. Individuele hulpverleningsdienst voor inwoners van Waddinxveen- noord rpeteen minimum inkomen. Aanvragen en aanmeldingen iedere donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur, tel. 01828-16860. L Gezien deze te geringe deelname zou de conclusie voor de hand liggen dat er dus blijkbaar geen belangstelling vpor dit soort sportieve ontspanning zou bestaan. Toch is bij nader on derzoek gebleken dat dit niet het ge val is! Belangstellenden waren er ge noeg, maar om de een of andere re den hebben deze elkaar niet kunnen vinden! De vertegenwoordigers van de Wad dinxveense voetbalverenigingen in het Sportweekcomité, die overigens ook het bedrijfsvoetbal organiseren, hebben als mogelijke oplossing voor dit probleem het volgende bedacht. Het zou fijn zijn, wanneer voetbal lers of voetballiefhebbers zich be schikbaar zouden willen stellen als “contactpersoon” voor een in hun straat te vormen elftal. Zij kunnen zich daartoe wenden tot een der on derstaande medewerkers van het Sportweekcomité: H. Bresser, St. Victorstraat 22, tel. 16357, M. Mon ster, Vondellaan 126, tel. 15961 of I. Rehorst, Eikenlaan 62, tel. 15207. Wanneer zich voldoende contactper sonen melden dan zullen in dit week blad hun namen en adressen worden gepubliceerd met daarbij een oproep aan de voetballiefhebbers uit hun omgeving om zich met deze perso nen voor het vormen van een elftal in verbinding te stellen. Het Sportweekcomité hoopt dat deze oproep het gewenste resultaat zal hebben en dat velen zich voor dit werk zullen willen inzetten. Zij zul len daarbij uiteraard zoveel moge lijk steun ondervinden van het Sport weekcomité. Voor het project “Kind en zieken huis” heeft de openbare kleuter school Pinkeltje aan de Van Mecklen burg Schwerinlaan uitgenodigd de sinds enige tijd in Gouda werkzaam zijnde werkgroep “Kind en zieken huis”. Drie weken hebben kleuters, ouders en leidsters van Pinkeltje zich ver diept in de problematiek van het kind en bijv.: een spoedopname in het ziekenhuis. Met elkaar werden kinderen vertrouwd gemaakt met een stethoscoop, infuus, bijbehorende kleuterboeken, verkleedkleren, play- mobiel over het ziekenhuis enz. Een bijzonder goed samengesteld pakket, dat voor drie weken werd gehuurd. Na 1 1/2 week hield de kleuterschool een ouderavond, waar 4 dames van de werkgroep de ouders informeer den door een lezing te houden. Voor de kleuters kwam er in de 3e week van het project een ambulance aanrijden, met loeiende sirene, waar na de kleuters in groepjes van 10 de ziekenwagen van binnen mochten be kijken. Twee broeders vertelden op een bijzonder sympathieke manier aan de kleuters wat er in de ambula- ce te zien was. Geduldig demonstreerden zij telkens de brancard en ook andere attribu- tep. Voor de kleuters was het een zeer bijzondere ervaring waarover thuis en op school nog lang nage sproken werd. Voor de kleuters was er ook een dia serie samengesteld, waarin de zieken huisopname van een kleuter behan deld werd. Als afsluiting van het pro ject kwamen de ouders op schóól om samen met hun kleuters de dia-serie te bekijken in de hal, de kleuters za gen de serie voor de 2e keer. Op bijgaande foto is een deel van de ze hal te zien, de muur is door een groep ouders in een lichte kleur ge verfd. Sylvia van Minnen heeft op een zeer ludieke manier de muur ver sierd met Dick Bruna-figuren; zij is daarbij geholpen door Ingrid Struys, waarna de heer R. Kern de foto maakte. Dit alles werd gezongen onder be geleiding van het nieuwe combo, be staande uit een organist, gitarist, dwarsfluitiste, klarinettist en drum mer en dirigent Hedzer van der Gie- zen. Tijdens de pauze was er gelegen heid tot het drinken van koffie, terwijl de voorzitter wat vertelde over de geschiedenis van het jonge renkoor Meeting en de eventuele toe komstige plannen, die het koor in gedachten heeft, zoals het concert Waddinxveen Zingt ’83, en de musi cal aan het einde van dit jaar. Na de pauze werd er een nieuw lied ingestudeerd (Zie ik maak alles nieuw). Dit werd met de belangstel lenden gezongen, die tussen de koor leden plaatsnamen. De belangstellenden hebben zelf kun nen zien, hoe enthousiast de koor leden met elkaar zingen, en wat een goede band er in het koor is. Zpals altijd repeteert Meeting elke woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Kruiskerk aan de Passage. Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.0041.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Woensdag 23 maart 20.00 uur Toneelvereniging Toi Toi Donderdag 24 maart 08.45 uur Peuterspeelzaal Vrijdag 25 maart 08.45 uur Peuterspeelzaal Maandag 28 maart 08.45 uur Peuterspeelzaal Dinsdag 29 maart 08,45 uur Peuterspeelzaal 13.45 uur Yoga 15.00 uur Yoga 19.30 uur Yoga 20.45 uur Yoga Woensdag 30 maart 08.45 uur Peuterspeelzaal 20.00 uur Toi-Toi Woensdag 23 maart 20.00 uur Cursus Spaans voor gevorderden 21.00 uur Cursus Spaans voor beginners 16.00 uur Cursus zelfverdediging Donderdag 24 maart 09.30 uur Vergadering Team Bonkelaar 13.00 uur Inloop activiteiten met mogelijkheid om te boksen 20.00 uur Klaverjasclub Vrijdag 25 maart 19.30 uur Baken Disco voor tieners Zaterdag 26 maart 10.30 uur Club buitenlandse kinderen 21.00 uur Drs. P. Zondag 27 maart 10.00 uur Taalles buitenlandse mannen Maandag 28 maart 16.00 uur Ballet 5/6 jaar 16.00-17.30 uur Kookcursus voor kinderen 17-00 uur Ballet 6/7 jaar 18.00 uur Ballet 11/13 jaar 20.00 uur Cursus Fotografie 20.00 uur Rolstoeldansen 20:00 uur Cursus Pottenbakken Dinsdag 29 maart 09.00 uur Taalles buit, vrouwen 10.00 uur Naailes buit, vrouwen 14.00 uur Inloopmiddag 16.00 uur Ballet 6/7 jaar 17.00 uur Ballet 7/9 jaar 18.45 uur Ballet 12/15 jaar Woensdag 30 maart 09.00 uur Inloop activiteiten 09.15 uur Cursus Hindelopen boerenschilderen 13.45 uur Doe club kinderen 6/8 jaar 6e etage, tel. 16044 of 16137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 16044 of 16137 iedere dag tussen 9.00-10.00 uur HET GROENE KRUIS Stationsstraat 12, tel. 2455 Zuigelingenbureau: volgens tel. afspraak; Kleuterbureau: volgens tel. afspraak; Kraamcentrum: spreek uur wijkgebouw: ma. 14.00-14.30 uur; Uitlenenen en terugbezorgen van verpleegartikelen: Wijkgebouw, Stationsstraat 12, ma., di., donderd. en vrijd. van 17.30-18.00 uur; Spreekuur wijkverpleegkundigen ma. t/m vrijd. van 11.30-12.30 uur; Voor spoedgevallen: ’s-avonds van 18.00-23.00 uur, tel. 01828-12455; zat. en zond, van 8.00-23.00 uur, tel. 01828-12455. Alle voetballiefhebbers in Waddinx veen kunnen het zomeravond-voet- baltoumooi van de Waddinxveense bedrijven, beter bekend als “het be drijfsvoetbal”, georganiseerd door het bekende Sportweekcomité. Op verzoek van vele zijden is - voor de eerste maal in 1981 - tevens de mogelijkheid geopend om deel te ne men aan “straatvoetbal”. Iedereen begrijpt ongetwijfeld debedoeling. Per straat kan een elftal worden ge vormd, dat kan deelnemen aan het zomeravond-voetbaltoumooi. De or ganisatie van dit toumooi zal uiter aard eveneens worden verzorgd door het Sportweekcomité. Voor alle duidelijkheid nog dit: het begrip “straatvoetbal” moet in dit verband niet te krap worden geno men! Het mogen ook best een aantal op elkaar aansluitende straten zijn! Bij de invoering ervan is aan de mo gelijkheid tot deelname aan straat voetbal uitvoerig bekendheid gegeven in de plaatselijke pers. Desondanks hebben in 1981 en 1982 slechts 3 ning, samen met chef-kok Ron van Leer, J^SP; elftallen ingeschreven, die vijf jaar geleden in Bibelot neer- - - -j— streek nadat hij onder meer als souschef gewerkt had in róttiserie Oudt Leiden. ”We proberen geleidelijk van dat bistro achtige af te komen en meer naar de res- taurantsfeer toe te werken”; vertelt Ton enthousiast, al streeft hij niet direkt naar de absolute top. ”We mikken op een goede kwaliteit in het betaalbare vlak. En dan valt je oog vandaag de dag al gauw mede op vis. Licht calorisch, ge wild in de nouvelle cuisine en niet al te prijzig. Je kan met vis net dat beetje meer geven dat je onderscheidt van een typische bistro. Vooral in de lunchtijd merken we beslist een veel ruimere be langstelling vóór vismaar ook in de keu ze van de voorgerechten. Bij de hoofd gerechten zoals gezegd iets minder; maar wie weet groeit dat langzaam. In heel het land hoor je dat vis langzaam maar zeker als hoofdgerecht in opmars is.” ’’Natuurlijk hebben heel wat mensen en vooral de wat ouderen onbewust toch nog een beetje angst voor graten”, vult chef Van Leer hem aan, maar neem je sliptong, dan merk je dat de mensen meer naar het ongefileerde produkt vra gen. Gefileerd of ongefileerd, ze kunnen het krijgen zoals ze het willen. Persoon lijk kan ik zo’n sliptongetje, of ik moet zeggen tongetjes want we geven er enke le, wel waarderen. Goed a la meunière gebakken: prima! Laat ze mij alsjeblief geen tong picasso maken. Met al die vruchten en zoetigheid is de prachtige tongsmaak volledig verwoest. Nee, houdt vis redelijk puur. Niet te gaar po cheren, er net tegenaan. In koude buffetten werken we natuurlijk steeds meer met vis. Quennelles van tar bot, kreeft, rivierkreeft, zalmforel en noem maar op. Je kunt de mooiste din gen maken met vis. Het produkt leent zich prima voor speciale koude schotels. ”Als het aan Ton Ververs en zijn groep jeugdige medewerkers ligt zal vis in rui mer mate aan bod komen op zijn menu kaarten dan gebruikelijk in bistro’s. ”Het is ook ondier meer daardoor dat we het bistro-image een beetje proberen van ons af te schudden”, stelt hij tenslot te.” Wie vis als hoofdschotel wil brengen en een wat steviger gerecht wil presenteren zonder dat het nu echt te zwaar wordt, moet deze kabeljauwvariatie van Ron van Leer, chef kok van Bibelot maar eens proberen, zo blijkt uit het in Visse rij Nieuws geplaatste recept. Per persoon ongeveer twee ons kabel jauwfilets wassen, uit laten lekken af deppen en besprenkelen met citroensap, peper en wat zout. Doof de bloem halen en in boter ongeveer vier minuten per kant bakken. De pan even terzijde zet ten. Intussen een klein sjalotje fijn hakken en een kwart paprika in reepjes snijden. Ongeveer 30 gram ontbijtspek in blok jes, evenals eeh plak camembert en 3 a 4 champignons per persoon. In hete boter aanfruiten en afblussen met witte wijn of cognac en over de kabeljauw verdelen. Het .geheel bestrooien met wat parme zaanse kaas en daarop enkele klontjes boter. In een op 250°C voorverwarmde oven in een kleine vijftien minuten ge reed maken. Serveren met ijsberg-of an- dijviesla en gebakken (of peterselie-) aardappeltjes. Op de protestants-christelijke De Savor nin Lohmanschool (Lindengaarde) zijn de zesde klassers bezig geweest met het project strand-duin-zee-wad. ’’Alle kin deren hebben hard meegewerkt voor een geslaagd project”zö schreef ons na mens klas 6a en 6b Ingrid Benjert. Bij dit project hoorde een tentoonstel ling. De tentoonstelling bestond uit proefjes, tekeningen en een diaserie. Deze tentoonstelling had Verschillende onderwerpen: Waarom vallen de blade ren in de herfst af?, welke dieren leven op of in de Waddenzee? en welke dieren leven op of in de Noordzee? De tentoon stelling was maandagavond geopend van 19.00 uur tot 20.30 uur. Waddinxveen krijgt alle aandacht in het eerste nummer van het spiksplinternieu we Midden-Ho'lland Magazine, dat on der supervisie van PR-Unit BV in april zal verschijnen. Onder auspiciën van de Stichting Mid den-Holland Promotie wordt binnen kort dit Midden-Holland Magazine uit gegeven. Dit magazine, dat voor een deel in full-colour wordt gedrukt, zal vier keer per jaar verschijnen en heeft tot Vandaag (woensdag) gaat - zoals een aantal maal bericht - in de protestants- christelijke scholengemeenschap voor MAVO/LTO Koningin Wilhelmina aan de Sniepweg een door de Stichting Be vordering Onderwijs aan Volwassenen te geven cursus bloemenschikken van start. Het is een beginnerscursus waar men leert de bloemen op verschillende wijzen toe te passen. Opvallend is dat steeds meer heren ontdekken wat een plezier het geeft om een feestelijk bloemstuk te maken. Zoals bericht woont burgemeester C. M. van der Linden en zijn gezin nu in Waddinxveen. Zijn adres is Wilhelmina- kade 59, postcode 2741 Jn en telefoon 01828-19668. STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Open ingstijden Jul. van Stolberglaan (tel. 13141): ma.wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. St. Victorwijk (bibliobus): dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, wo.mor gen van 10.00-12.00 uur, donderdag middag van 15.30-17.30 uur. Anne Frank-centrum (tel. 18858): di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen I Contactpersonen: Mevr. L. v. d. Boomen-Bos, Jan Willem Frisoweg 66, tel. 13373, aanvraag deelname: Mevr. J. Rens-Gielink, Tesselschade laan 11, tel. 14230. Anne Frank-centrum: Elke woensdagmorgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. TELEFOONCIRKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat 25, tel. 18058 (Mevrouw A. Ravensber- gen-Demmenie, coördinatrice). GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster regionale indicatiecommissie bejaardenoorden: donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12.00 uur. Dames- en herenkapper: donderdag 9 tot 12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieu werkerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1, 7e etage, Waddinxveen, telefoon 16044 of 16137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: Vorige week woensdagavond heeft het interkerkelijk jongerenkoor Mee ting in de gereformeerde Kruiskerk aan de Passage een succesvolle re- petitie-avond gehouden. Er was spra ke van een enorm grote opkomst van nieuwe zanglustige jongeren (wel liefst acht mannen en twaalf vrou wen). Voor de pauze bracht ‘Meeting’ een aantal liederen uit het repertoire naar voren zoals Yesterday, Today and Tomorrow; Geloof: niets in onmoge lijk; Daarom wil ik Hem danken; You’ll never walk alone. Os Ouders verfden muur in openbare kleuterschool Pinkeltje aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan. V Bloemenschikken. (Foto: Week-, blad voor Waddinxveen!SBOV). k vX 4 k HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 17132 en 15887 of 033-620244. STIMEZO (STIchting MEdische Zwangerschap Onderbreking), Koningsplein 38a, 2518 JH Den Haag, Corresponden- tie-adres: Postbus 63565, 2502 JN Den Haag. Tel. 070-455702. HAND- EN SPANDIENSTEN (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30- 9.30 uur, telefoon 15555. MOEDERGROEP VOOR BORSTVOEDING Ini.: Lilian Kok, (La Leche League leidster), Klaverveld 7, 2742 GH Waddinxveen. Tel. 01828-14618. VACATUREBANK VRIJWILLI GERS WERK WADDINXVEEN (Informatie over vrijwilligerswerk voor haanlozen). Koördinatrice: Trudy Kraay Gemeentehuis Raadhuisplein 1 kamer 23, tel. 01828-4433 tst 122 Dagelijks van 8.30-12.30 uur. OPPASCENTRALE (telefoon 13604, Bilderdijklaan 20 te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30- 17.30 uur DR. RUTGERSHUIS (bureau voor geboorteregeling en sexualiteits- v ragen), De Visserstraat 30, Gouda.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 11