RENAULT 9 DIESEL Boskoop; de Pater, Linnaeusweg 4, Tel. 01727-3268. Zilveren 750 GROTE BINGO-AVOND van het seizoen. ABRAHAM Laat die voetjes even nameten! lepeltjes van Joop den Haag WIE IN 1933 GEBOREN IS... Op onze nieuwe elektronische groeivormmeter zie je direct of die schoentjes nog passen F amilieberichten Brouwer de Koning Voor begrafenissen C.H. DEVRIES t Automobielbedrijf Boonstoppel jr. Waddinxveen B.V. Aanbieding Occasions OPENBARE VERKOPING SCHOONMAAKSTERS voor de avonduren van 18.00-20.00 uur in Boskoop en Waddinxveen. KANTINEBEHEERD|ST)ERS, f boekhandel veldwijk b.v. Eenjarige? GERT HUIZER de echte bakker Verloofd? in het stadsverkeer 1 op 14,5. Vrijdagavond 25 maart a.s. organiseert Ijsclub Hoofdprijs: Dames- of Herenrijwiel naar keuze. Toegang: Gratis voor leden en niet-leden. Telefoon 01828-18846. Nooitgedacht in samenwerking met de voetbalvereniging ’’Waddinxveen” de laatste Erkend Vialle-gasinbouwstation Een puik gebakken, fraai-ogende Abraham, kompleet met oorkonde. Aanvang: 20.00 uur, kantine Voetbalvereniging ’’Waddinxveen”, Sportpark ”de Sniep”. Verder o.a. Half varken in stukken en vele andere nuttige prijzen. Passage 216 - Waddinxveen Telefoon 01828-15213 Krachtens artikel 1223 lid 2 B.W. ....die verdient in 1983 een I IgJ l 7TTT®J Waar vindt u een Diesel met: 4 deuren een 5-bak standaard *zo geruisloos ★zo sterk zo komfortabel en zo zuinig* voor slechts f 21.400,-. Hij staat bij ons voor u klaar in onze showroom. De nieuwe Renault 9 Diesel. Kom langs en maak nu een proefrit. Volgens ECE-norm bij 90 km/u konstant 1 op 22,7, bij 120 km/u konstant 1 op 15,9 en BOVAG-GARANTIE wisselende diensten. Op donderdag 24 maart tussen 12.00 en 17.30 uur is in onze zaak de expert van Bunnies aanwezig. Te bestellen bij uw Echte Bakker. L L ...5 LJ E. J. Oskam (01828) 12200 O IJ L I. I ADDY KOLSTER op de leeftijd van 37 jaar. Renault adviseert oliën. M. M. A. KOLSTER Hij zal in onze herinnering blijven voortleven. ADDY KOLSTER De Renault 9 Diesel is er vanaf f 21.400,- incl. B.T.W. Afleveringskosten f 383,-. Afgebeeld de Renault 9 GTD. Ook kunnen wij u uitgebreid informeren overeen snelleen soepele financiering via Renault Credit Nederland en leasing via Renault Leasing Nederland. Wijzigingen voorbehouden. Wij zullen hem missen. KOM NAAR DE SHOWROOM EN IESI HET DIESELTALENI ADDY KOLSTER op de leeftijd van 37 jaar. Wij zullen hem missen. Zaalvoetbalvereniging ’t Smulhoekje Waddinxveense SindA 1932 tnet „eerbied en zorg” wijdte lengte <1 NEÜW Passage Waddinxveen Tel. 01828-12620 F RENAULT 9 DIESEL Begrafenis Onderneming Speciale uitvaartverzekeringsbemiddeling Dag en nacht bereikbaar 'o o o Diep bedroefd, maar in dankbare herinnering wat hij voor ons allen is geweest, delen wij u mede, dat plotseling van ons is heengegaan mijn lieve man en onze lieve zorgzame vader, zoon, schoonzoon, broer, zwager en oom Waddinxveen, 17 maart 1983 Oostpolderweg 58 Correspondentie-adres: Thorbeckelaari 137, 2805 CD Gouda Op dinsdag 22 maart heeft de begrafenis plaats ge vonden op de R.K.-begraafplaats, Graaf Florisweg 126 te Gouda. Met verslagenheid geven wij kennis van het overlij den van onze medewerker en collega, de heer Plotseling werden wij geconfronteerd met het over lijden van ons lid, de heer Diep getroffen zijn wij door het plotseling overlij den van ons lid Waddinxveen, 17-3-1983 Directie en medewerkers van het Postkantoor Waddinxveen. UITVAARTVERZORGING VOOR WEST- EN MIDDEN NEDERLAND Waddinxveen, 17-3-1983 Personeelsvereniging P.O.V. "de Uitlaat” van het postkantoor Waddinxveen. MITSUBISHI MOTORS BEGRAFENISSEN - CREMATIES GRAFMONUMENTEN Noordkade 18 - 2741 EV Waddinxveen Telefoon (01828) 19285 Kantoren 2405 AG Alphen aan den Rijn Prins Hendrikstraat 73 Tel. 01720-72077 2851 CD Haastrecht Albert Schweitzerstraat 26 Tel. 01821-1230, b.g.g. 2395 GEEF EENS EEN BOEKEN BON Dat geeft pas blijde gezichten! BOEKHANDEL. EI.DW UK l’assage 53 - Telefoon (11828-2620 o LD CO Cd Tel. 01828-14719 - Tesselschadelaan 20 Waddinxveen .Eenzaam, maar niet alleen” |«0E^ ECHTE BAKKE IN DE PAASVAKAN TIE NAAR PONYPARK SLAGHAREN. Dat is een belevenis! Geopend vanaf 1 april. Entreeprijs ƒ9,- p.p. alle leeftijden. Incl. al le attracties, circuspro gramma, ponyrijden enz. Met Pasen nog een beperkt aantal huisjes te huur a 198,- (3 dagen 2 over nachtingen). Vraagt inl. en folder tel. 05231-1317 of 1596 Ponypark Slagharen. Een wereld van plezier! Dagtocht 35 NS. VIDEOFILMVER- HUUR "De Sniep” (VHS- VCC-Betamax). Lia en Piet de Waal, leplaan 51, Waddinxveen, tel. 01828- 13671. Uitsluitend legale films. Ook voor sigaren en sigaretten. Mitsubishi Galant turbo diesel 10.000 km, 1980/11, bruin Mitsubishi Galant wagon GLX 130.000 km, 1980, antraciet Mitsubishi Galant wagon GLX 85.000 km, 1980, zilver Mitsubishi Galant GLX met LPG 85.000 km, 1980/11, zilver Mitsubishi Galant GL 1600 28.000 km, 1981/10, groen Mitsubishi Galant GL 1600 LPG 43.000 km, 1981, rood Mitsubishi Colt 1200 GL, 5-deurs 50.000 km, 1980/12, rood Mitsubishi Colt 1200 GL, 3-deurs 4.000 km, 1982/08, ivoor Honda Civic 1200, 5-deurs 4 50.000 km, 1979, zilver Honda Civic 1200,3-deurs 77.000 km, 1978, blauw Datsun Cherry GL, 13.000 km, 1982, rood Simca Fourgonette, 90.000 km, 1978, wit Volkwagenbus met LPG 90.000 km, 1978, groen Peugeot 104,100.000 km, 1973, geel Lada 2105 met LPG, 33.000 km, 1981, ivoor Renault 18 GTL, 90.000 km, 1979, blauw Peugeot 505 GRD, 130.000 km, 1980, bruin Fiat 127 Sport 70 H.P, 26.000 km, 1981, zwart OCCASION MOTORFIETS: BMW R 75/5, 76.000 km, 1972, blauw -♦ GEVRAAGD: Deze heeft het op onze speciale electronische groeivormmeter zo bekeken. Hij geeft advies welk type schoen voor uw kind het meest geschikt is. Dus, hebt u problemen met de voeten van uw kind dan bent u van harte welkom. ZuidkadeH - Tel. 12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 12382 - Waddinxveen Nassaustraat 7 - Boskoop Tel. 01727-2319 WADDINXVEEN - Op initiatief van Passage-juwelier Joop den Haag en in' samenwerking met de Stichting Wad dinxveen 750 Jaar worden in Schoonho ven de zilveren lepeltjes gemaakt met daarop het gemeentewapen. Deze lepel- GEEF EENS EEN BOEKENBON Dat geeft pas blijde gezichten! BOEKHANDEL VELDWIJK Passage S3-Telefoon 01828-2620 Een AUTOVERZEKE RING is niet duur. Vraagt toch eens wat u moet beta len bij Ass. kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelmi- nasingel 83, tel. 01828- 12539. No claim kortingen nemen wij mee over. HOBBY TUINKASJES 225-270 cm 785 - incl. plaatsen. Elke afm. lever baar. Ook platglas en broeikasjes voor volkstuin. Fa. Meerkas, Tel. 079-; 311153. Nog steeds blijken 3 van de 4 kinderen op schoenen te lopen die qua lengte, breedte of inhoud schadelijk zijn voor de ontwikkeling van hun voeten Helga Kolster-van Kesteren Lisette, Jennifer en Hannelore Fam. Kolster Fam. van Kesteren Fam. Nijkamp Dik van Kesteren Notarissen J. in’t Hol en mr. P. L. van der Meulen te Waddinxveen zijn voornemens om op de woens dagen 30 maart en 6 april 1983 des avonds om 19.30 uur in café/restaurant ”De Unie” aan de Kerkweg-Oost 226 te Waddinxveen, publiek te ver kopen: 1het woonhuis met garage, erf en tuin aan de Le de 11 te Waddinxveen, kadastraal bekend Ge meente Waddinxveen, sectie D nummers 2543 en 1883 (ged.), tezamen groot 6 are 68 cen tiare; 2. het tuinland met bungalow, kassen en ketelhuis aan de G. van Dort Kroonweg 3 te Waddinx veen, kadastraal bekend Gemeente Waddinx veen, sectie C nummers 1936, 1937 en 1857 (ged.), tezamen groot 1 hectare 17 are 50 centiare; zonodig krachtens de grosse der veilingakte te ont ruimen, vrije vestiging volgens mededeling der Ge meente. De percelen dienen door de bewoners ter bezichti ging te worden opengesteld op: maandag 28 en woensdag 30 maart, dinsdag 5 en woensdag 6 april, telkens van 14.00 tot 16.00 uur. Betaling der kooppenningen uiterlijk 6 mei 1983. Bieders en mijners dienen desgevraagd een ver klaring van een bank te overleggen, waaruit blijkt dat de bank bereid is hen bankgarantie te verstrek ken voor een bedrag van tenminste het uitgebrach te bod of de gedane afmijning. Nadere inlichtingen en notities zijn verkrijgbaar ten kantore van genoemde notarissen J. in t Hol en mr. P. L. van der Meulen, Prinses Beatrixlaan 6, Post bus 63,2740 AB Waddinxveen, tel. 01828-15466. tjes zullen binnenkort te koop zijn. In Schoonhoven ging de Waddinxveense juwelier zelf even achter een machine zitten om het zelf maken van deze jubi- leum-lepeltjes te kunnen ervaren. KOEL- EN DIEPVRIE ZERS serie 1983, o.a. Es- ta, Marijnen, Zanussi, Lin de, A.E.G. Ook weer vol op 2e keus tegen lage prij zen. Diepvriezers 5 jaar ga rantie en 5 jaar inhouds- verzekering. Keuze uit 200 a 300 stuks van 50 tot 600 li ter/ J. Spruit, Dorpsstraat 53, Bleiswijk, tel. 01892- 2563, b.g.g. 6054. Een feestje of party? Daar horen heerlijke verse STROOPWAFELS bij. ’s Woensdags in de recla me. Brood en Banket Van Gelooven, leplaan 90, Waddinxveen, Tel. 01828- 16329. Meidoornstraat 15 2742 XL Waddinxveen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 5