t.e Hf» 11“ Binnenkort zal in Waddinxveen, in het bestemmingsplan ’’Wijk Zuidplas”, worden gestart met de bouw van: J&W VERWEIJ ff Amerika, Amerika terug in Goudse Schouwburg in Gouda 30 premie A koopwoningen v.a. 144.000,-v.o.n. v.a. 148.000,-v.o.n. 18 premie B koopwoningen v.a. 163.000,-v.o.n. 6 premie B grote woningen v.a. 133.000,-v.o.n. 97 goedkope eengezinswoningen rlUI Paasstonde met Vox Jubilans en Gebr. Brouwer Stevedore Jazz band speelt in Zoetermeer Noorlander Bouw BV Leiderdorp Geslaagde uitvoering Gouwe Sanghers Montezuma in Boskoopse Soos XIII Antiekbeurs Drukte bij Renault-dealer De Pater A ALS AANNEMER HEBBEN WIJ IN EN ROND BOSKOOP EEN UITSTEKENDE REPUTATIE ALS HET OM ISOLATIE GAAT. GERT HUIZER WADDINXVEEN K Voor het lekkerste brood en gebak de pater makelaardij b.v. 01828-13822, ook op zaterdag In de koopsommen zijn de kosten begrepen zoals o.a. C.A.I., G.I.W.-bijdrage enz. Al vanaf 71/2%/jaar De jaarlijkse bijdrage-regeling is geheel afhankelijk van het belastbaar inkomen over 1982. Voor 5 jaar vast. Cn Een project van: een woonhuis met garantie Profiteer NU van de lage rente. Project financiering. Wie komt er in aanmerking voor premie A en B. woningen? - Degenen die in Waddinxveen wonen - Degenen die in Waddinxveen werken Voor de premie A woningen is deze jaarlijkse bijdrage maximaal 10.900,- bij een belastbaar inkomen van 29.500,- en minimaal 5.500,- bij een belastbaar inkomen van 41.500,-. Voor de premie B woningen is deze bijdrage te verkrijgen tot een belastbaar inkomen van maximaal 70.000,- en bedraagt maximaal 5.500,-. NIEUW' Recapanr ivan i - Voor de goedkope eengezinswoningen - In principe iedereen. MEER INFORMATIE Vanzelfsprekend geeft een advertentie als deze niet een kompleet beeld van alle aspecten die er aan het kopen van een woning ver bonden zijn. U wilt weten hoe de indeling is, het aantal slaapka mers etc. En bovenal: wat kost mij zo’n woning per jaar en hoeveel financiering heb ik nodig. Al deze zaken zijn van geval tot geval verschillend en vereisen een individuele benadering. Mocht u er meer over willen weten, maak dan een afspraak met BOUWEN IS VERTROUWEN - Voor- en achtertuin met plezierige bezonning. - Eigen gasgestookte c.v.-installatie. - Goed geïsoleerd.. DUS LAGE STOOKKOSTEN. I J I 3’ c.n®dakisolatie regtuit-tencate Gebouwd gaat worden in een aantal types. Bijzonderheden: - Eigen grond. - Woonkamer met open of gesloten keuken. - 3 Slaapkamers, badcel en ruime zolder. //I//I/I/11I/IIIIIIIII1I Dubbele beglazing begane grond. Noorlander Bouw B.V. heeft de plannen gereed voor de bouw van premiekoopwoningen en eengezinswo ningen. Deze woningen zullen worden gebouwd in Waddinxveen in het bestemmingsplan ’’WijkZuidplas”. Eind 1983 hoopt men de eerste woningen op te leveren. de pater makelaardij b.v. Alle nieuwbouw van Verweij wordt grondig geïsoleerd. Vanzelfsprekend. Maar ook bestaande huizen, loodsen en bedrijfspanden kan Verweij probleemloos van een onzichtbare jas voorzien: dubbel glas, geïsoleerde muren, vloeren en daken... - Alles wat meehelpt aan een lage energierekening. Isoleren is echter pas zinvol als het góed gedaan wordt. Daar houden wij van Verweij van. Het bevestigt eens temeer onze stel regel:! kwaliteit is op den duur het voordeligst! Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V. Plankier20,2771 XL Boskoop Telefoon 01727-2077 kinga. L- 7 J L Th» SRvedöt» J.iZbMK! De Antiekbeurs Gouda wordt gehou den in Schouwburgcomplex Kunst min, Boelekade 67 te Gouda en is geopend op: zaterdag 2 april 1983 van 11.00 tot 18.00 uur, zondag 3 april 1083 van 11.00 tot 18.00 uur, maandag 4 april 1983 van 11.00 tot 18.00 uur LidNVM; DE ECHTE I 8AKXH WADDINXVEEN - De uitvoering van het streekmannenkoor Die Gouwe Sanghers uit Boskoop, opgetreden op initiatief van de culturele commissie van de Stichting Dienstverleningscentrum Waddinxveen in het Anne Frank-cen- trum is alleszins een succes geweest. On der de bezielende leiding van de dirigent Aad Vos werden voor de pauze voorna melijk geestelijke liederen ten gehore gebracht. De uitmuntende vertolking hiervan ontlokte telkens weer een ent housiast applaus van de aanwezigen. Vóór elk stuk gaf de heer Vos een korte uitleg over de inhoud. Begonnen werd met een Russisch lied, dat evenals de volgende drie a capella ge zongen werd. Daarna klonk met piano begeleiding het bekende ’’Vaste Rots BOSKOOP - Zaterdagavond 2 april geeft de formatie Momtezuma een op treden in de Boskoopse Soos XIII op de Galerij. De formatie Montezuma is in 1975 opgericht door Rob Fontain en Kees Terwel met de bedoeling lekkere rock and roll muziek te gaan spelen. Na enige jaren met diverse bezettingen in het Nederlandse club-circuit optre dens te verzorgen, kreeg de groep steeds een andere muzikale richting. Deze mu zikale richting wordt thans bepaald» door de vaste kern, gitarist Kees Terwel en organist. Rob Fontain, aangevuld door zanger Bert Meurs, bassist Peter van Eijk en als nieuwkomer drummer Gijs Kasius. Alle groepsleden komen uit diverse bands, zoals: Flavium, Maddox en Teaser. schielandweg 7, 2741 ma waddinxveen postbus 225, 2740 ae waddinxveen telefoon 01828-13822 WADDINXVEEN/GOUDA - Evenals in voorgaande jaren houdt de Wad- dinxveense christelijke gemengde zangvereniging VOX JUBILANS op Paaszaterdag een Passie- en Paasston de in de Goudse St. Janskerk. Door langdurige ziekte van hun dirigent Pieter Stolk zingen het gemengde koor en het Jeugdkoor op 2 april on der leiding van gastdirigent Dirk Jansz. Zwart. De gebroeders Brouwer werken met hun trompetten solis tisch begeleidend mee aan het pro gramma. Het orgel zal worden be speeld door Sander van Marion en de meditatie wordt gehouden door ds. C. v.d. Bosch uit Gorinchem. Op het programma staan veel bekende Lijdens- en Paasliederen waarbij de aanwezigen in enige liederen worden ZOETERDMEJER Zaterdagavond 2 april houdt de Jazzclub Zoetermeer weer een clubavond in het gebouw van Sociëteit De Instuif, Dorpstraat 18, Zoetermeer, waarbij zal worden opgetreden door de STEVEDORE JAZZ BAND uit Bovenkarspel. Dit orkest bestaat sedert oktober 1978 en is opgericht door Ruud Peerde- man, indertijd stichter, leider en trompettist van de Free Time Old Dixie Jazz Band, welk orkest hij na ruim 7 jaar verliet. Te zien op de Antiekbeurs Gouda. De STEVEDORE JAZZ BAND, die voornamelijk optreedt in jazzclubs en op festivals, heeft inmiddels drie LP’s uitgebracht (februari 1980, maart 1981 en oktober 1982) waar op duidelijk waarneembaar is, dat de stijl zich op een steeds breder front heeft ontwikkeld en dat de musici zeer goed op elkaar ingespeeld zijn geraakt, wat het element swing ten goede is gekomen. De band ontvangt regelmatig uitnodigingen om te ko men spelen in Engeland, Duitsland en België, maar de dagelijkse werkzaam heden van de bandleden beletten de ze optredens meestal. begint om 20.00 uur en de St. Jans kerk is open vanaf 19.15 uur. Kaar ten a f 5,- zijn op de avond zelf ver krijgbaar aan de ingang van de kerk. Voor kinderen tot 12 jaar kost het f2,50. De nieuwste L.P. van Vox Jubilans, die in Waddinxveen kan worden ge kocht bij: Mevr. J. Jongejan, C.Huy- genslaan, Boekhandel Burger, Dorp straat, Woninginrichting Kooyman, Passage, wordt ook in de Goudse St. Jan te koop aangeboden. Deze plaat (titel: U alleen, U loven wij) is in het hele land goed ontvangen en wordt ook regelmatig voor de radio ge draaid. Een goede aanwinst dus voor uw collectie en u steunt er bovendien het koor mee. van mijn Behoud”, dat zeer gedragen werd gezongen. Het ’’Agnus Dei” beleefde zijn eerste uitvoering, die zeer geslaagd was. Hierbij traden vier solisten op, die helder en op toon zongen. Het laatste lied voor de pauze was een Ambrosiaanse Lofzang. Na de pauze werd een ander genre ten gehore gebracht. Begonnen werd met ”Isis und Osiris” van Mozart, dat prach tig klonk, de ”6e Hongaarse Dans” van Brahms en een Grieks drinkliedje waren pittig en vrolij kevenals ”De Twaalf Ro vers” een Russisch volkslied met als so list de heer Kees van Gemeren. Ontroerend klonk daarna de gospel song: My Lord what a morning”. Het sluitstuk, een zegenbede voor onze Koningin, het Domine Salvam Fac Regi na Nostram ontlokte een daverend ap plaus. Ook voor de culturele commissie van de Stichting Dienstverleningscentrum Waddinxveen een duidelijk bewijs, hoe men van deze bijzonder mooie avond had genoten. Prijzen 27,50, 26,-, f 24,- en 21 Reserveren aanbevolen. GOUDA - De sprankelende Neder landse door Jos Brink en Frank Sanders bedachte musical ’Amerika, Amerika’ komt voor de tweede keer naar de Goud se Schouwburg en wel op dinsdag 5 april en op woensdag 6 april. Op beide avon den begint de show om 20.00 uur. Deze tweede musical-produktie van Tekstpierement na ’Maskerade’ speelt zich anno 1939 af aan boord van de ’Nieuw Amsterdam’, het vlaggeschip GOUDA - Met Pasen opent de antiek beurs Gouda voor de 56e maal haar poorten. De verkoopsexpositie omvat tal van fraaie antieke voorwerpen zo als meubelen uit de 17e, 18e en 19e eeuw, naaigerei en rammelaars, een schitterende kollektie chinees porse lein, klokken, tegels, schilderijen, ko per, tin, zilver, brons, maten en ge wichten, patchwork quilts, speelgoed uitgenodigd tot samenzang. De avond sieraden en juwelen, prenten, kristal, 1-nn-J~ T- strijkijzers tapijten, wapens, gereed schappen etc.etc.. Ook curieuse zaken zijn op deze beurs weer aanwezig, waaronder een schoenpoetsdoos uit Turkije met ko peren doppen en in geheel complete staat. Dit is een van de fraaiste exem plaren, die ooit zijn vervaardigd. BOSKOOP Deze maand was het bij alle Renault dealers - dus ook bij De Pater in Boskoop - een drukte van belang. Wat was het geval? Renault had naar ruim 500.000 automobi listen een mailing verstuurd met daarbij een echte Renault sleutel. Paste zo’n sleutel op het bij alle Re nault dealers in een Renault 9 in gebouwde speciale contactslot, dan kon men zich geheel gratis de geluk kige eigenaar van een gloednieuwe Renault 9 GTL noemen! Dat vele automobilisten zich die prachtkans niet Heten ontglippen bleek ook bij Renault dealer De Pa ter. Maar liefst 400 automobilisten pasten hun sleutel. Zo zal Amerika, Amerika voor de tweede maal weer op de planken staan in de Goudse Schouwburg. van de HAL, onderweg van Rotterdam dans op de woelige baren van de Atlan- naar New York. tisch Oceaan. Bekende persoonlijkhe- De jonge entertainer Benjamin staat den naast Frank Sanders en Jos Brink centraal. Hij raakt verwikkeld in kornis- zijn in deze produktie Caroline Kaart, che, amoureuse en intrigerende situaties Lucie de Lange, Mary Michon, Simone aan boord waarin passagiers, pursers, Kleinsma en Annelies Balhan. Het or- stewards en verstekelingen hun aan3el kest staat onder leiding van Henk Bok- hebben. Een wereld in het kleine dus. Negen acteurs, drie dansers, zeven musi ci, vier technici en een kleedster staan borg voor een showavond vol zang en Het trompetduo Gebroeders Brouwer. M- A C 4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 21