Rondom de hefbrug w t Kom in de kas BURGERLIJKE STAND Amnesty Bioscopen Paaseieren Aerobic Tienerrekening Vrede WADDENXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS SERVICE-RUBRIEK Weekblad voor Waddinxveen Agenda Goudse Medische weekenddienst kerken nodigen WIJKGEBOUW ”DE PADDESTOEL” Lijsterbesstraat, tel. 12276 NEDERLANDS WIJKGEBOUW ZUID St. Victorstraat, tel. 13001 Bruidsjapon gekocht, huwelijks kaarten uitgezocht. DRUKKERIJ C. VAN DER VLIST 2741^ WADDINXVEEN nu zuinig met energie verstandig voor morgen! i /i k\ II Gehuwd: L. A. Rehorst en G. D. Michielsen. Overleden: de Bruijne, Jacobus Nicolaas, oud 57 jaar. THALIA SCHOUWBURG het jaar: VRIJWILLI- of 6 Geboren: Inge, d.v. W. van Dam en M. G. T. Verkaaik; Hendrie- ka Catharina, d.v. J. H. M. Nobel en C. C. Klee; Menno Adriaan, z.v. W. J. Vermeij en A. J. M. de Heer; Maaike Simone, d.v. S. M. van Herpen en R. C. Glastra; Robbert-Jan, z.v. P. A. Kleingeld en N. M. A. Dubois; Hendrik Antonius, z.v. C. Meiderwijk en Y. M. Kivits. Donderdag 31 maart 15.30-16.45 uur Hobbyclub jongens en meisjes klas 1,2, 3 20.00 uur Bingo Vrijdag 1 april 19.00-21.00 uur Bingo voor de jeugd Donderdag 31 maart 18.45- 20.00 uur Hobbyclub jongens en meisjes van 6-12 jaar 20.00 uur Jongereninloop vanaf 12 jaar Maandag 4 april 13.30-16.00 uur Instuif voor volwassenen 18.45- 19.45 uur Meisjesclub van 6-10 jaar 20.00-21.15 uur Meisjesclub van 10-16 jaar Dinsdag 5 april 14.00-17.00 uur De Gouwebloem Woensdag 6 april Creatieve activiteiten voor Zondag 3 april 20.00-22.00 uur Jongereninloop 15 jaar en ouder Maandag 4 april 20.15-21.30 uur Cursus Engels voor beginners Dinsdag 5 april 13.30-16.00 uur Gezelligheidsmiddag voor volwassenen Woensdag 6 april 20.00 uur Kaartavond voor leden en donateurs van speeltuinvereniging ”Zonnig-Zuid” kinderen vanaf 3 jaar 20.00-22.00 uur Cursus handwerken GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgebouw: Lekkenburg 148, Gouda 9.30 uur en 16.30 uur ds. J. v.d. Haar ZATERDAG 2 APRIL 1983 (Stille Zaterdag) NEDERLANDS HERVORMDE KERK Immanuëlkerk: 23.00 uur ds. Th. H. G. Hulst ROOMS-KATHOLIEKE KERK Ontmoetingskerk: 20.00 uur eucharistieviering MAANDAG 4 APRIL 1983 (Tweede Paasdag) NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.00 uur ds. L. Roetman Immanuëlkerk: 19.30 uurds. Th. H. G. Hulst GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP 11.15 uur ds. C. Vogelaar ROOMS-KATHOLIEKE KERK Ontmoetingskerk: 11.45 uur eucharistieviering St. Victorkerk: 10.00 uur eucharistieviering HERVORMDE KERK Brugkerk 9.15 uur ds. J. Maasland 17.00 uur kand. J. W. v. Estrik, Zwijndrecht De Hoeksteen: 9.15 uur ds. L. Roetman 18.30 uur ds. J. Maasland Bethelkerk: 9.15 uur ds. J. v. d. Heuvel, Ede 17.00 uur ds. G. H. Abma, Ederveen Immanuëlkerk: 9.00 uur ds. Th. H. G Hulst 10.30 uurds. Th. H.G. Hulst 19.00 uur ds. M. C. van Itterson, Gouda DONDERDAG 31 MAART 1983 (Witte Donderdag) NEDERLANDS HERVORMDE KERK Immanuëlkerk: 19.30 uurds. Th. H. G.Hulst ROOMS-KATHOLIEKE KERK Ontmoetingskerk: 20.00 uur eucharistieviering GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds. J. C. de Moor 17.00 uur ds. J. C. de Moor Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. P. van den Berg 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur dienst Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 9.30 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdagavond 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 08.45 uur Vrijdag: 09.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.00 uur ds. R. Boogaard CHR. GER. KERK BOSKOOP 9.30 uur en 17.00 uur (geen opgave ontvangen) ZONDAG 3 APRIL 1983 (Eerste Paasdag) VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin LohmanschooF', Lindengaarde 17a: Zo. 9.30 uur Samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H. G, Koekkoek 18.30 uur ds. H. G. Koekkoek Uitgeverij: VET A B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B. J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828) 15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828) 14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon (01828) 18950 Abonnementsprijs: Postabonnement 27,80 per halfjaar Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,40 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. ZATERDAG 2 APRIL 1983 (PAASZATERDAG) Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 12078 Apotheek: F. F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 ZONDAG 3 APRIL 1983 (EERSTE PAASDAG) Arts: C. N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 14162 Apotheek: F. F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 MAANDAG 4 APRIL 1983 (TWEEDE PAASDAG) Arts: B. Glaser, Souburghlaan 13/15, tel. 18742 Apotheek: F. F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 Do. 8 uur, Vr. 2 en 8 uur, Za. 2, 6.45 en 9.30 uur, Zo. en Ma. 1, 3.45, 6.45 en 9.30 uur. Let op de gewijzigde aanvangstij den! Natuurlijk geprolongeerd! De vrolijkste film van het jaar: ANNIE. a.l. TEL. 01828-1 33 00 De 10-jarige Amstelveense jongen Olav Vlaskamp opende kortgeleden de 500.000ste Tienerrekening bij de Rabobank, één jaar nadat de Rabo bank deze nieuwe spaarvorm voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar had geihtroduceerd. Om dit heuglijke feit te vieren wer den alle Amstelveense Tienerreke- ning-spaarders bij circus Renz uitge nodigd voor een wervelende circus show. De heer J.J. Verhaegen, on derdirecteur van Rabobank Neder- op 29 oktober 1983 tegen het plaat sen van nieuwe kruisraketten in Ne derland. Voor meer informatie over het IKV kunt u terecht bij het sekretariaat: Groensvoorde 184, tel. 13640. STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Openingstijden: Jul. van Stolberglaan (tel. 13141): ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. St. Victorwijk (bibliobus): dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, wo.mor gen van 10.00-12.00 uur, donderdag middag van 15.30-17.30 uur. Anne Frank-centrum (tel. 18858): di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Contactpersonen: Mevr. L. v. d. Boomen-Bos, Jan Willem Frisoweg 66, tel. 13373, aanvraag deelname: Mevr. J. Rens-Gielink, Tesselschade laan 11, tel. 14230. Anne Frank-centrum: Elke woensdagmorgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. TELEFOONCIRKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat 25, tel. 18058 (Mevrouw ARavensber- gen-Demmenie, coördinatrice). GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster regionale indicatiecommissie bejaardenoorden: donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12.00 uur. Dames- en herenkapper: donderdag 9 tot 12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieu- werkerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1, 7e etage, Waddinxveen, telefoon 16044 16137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: De tsarenfamilie Romanov heeft het op dit gebied heel bont gemaakt. Het Eer ste Keizerlijke Ei werd voor Maria, de vrouw van tsaar Alexander III, gemaakt naar een ontwerp van Fabergé, een be roemd goudsmid in die dagen. Hij ver vaardigde de beroemde eieren niet eens zelf, daarvoor had hij enkele zeer be kwame vaklieden in dienst die hij wist te inspireren tot het maken van juwelen van paaseieren. Verloskundige gedurende het gehele Paasweekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801 Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst" is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachtenSpreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. VRIJDAG 1 APRIL 1983 (Goede Vrijdag) NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 19.30 uur ds. J. Maasland Bethelkerk: 19.30 uur ds. J. A. Kruithof, Monster GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk: 19.30 uur ds. P. v. d. Berg REMONSTRANTSE GEMEENTE Kerkgebouw Zuidkade 59: 19.00 uur ds. Hoff-Visscher, Vught GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgebouw: Lekkenburg 148, Gouda 20.00 uur ds. J. v. d. Haar ROOMS-KATHOLIEKE KERK Ontmoetingskerk: 15.00 uur kinderdienst St. Victorkerk: 20.00 uur eucharistieviering VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte De Savornin Lohmanschool, Lindengaarde 17a: 19.00 uur samenkomst Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00-20.30 uur. Het spreekuur op woensdagavond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereikbaar onder nummer 01821-1911 UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maandagavond vanaf 21.00 uur in het buurtcentrum ,,’t Ketelhuis", Busken Huetlaan 94a, tel. 01828-16860. Contactadressen: Elly v. Wichen, tel. 17780; Ruud Ravenstein, tel*15923. WERKGROEP VROUWENEMANCIPATIE Inlichtingen V.O.S.-cursus Anja Dirks, tel. 01727-7758 en Anneke Kuiper, tel. 01820-29170. Inlichtingen overige activiteiten van de werkgroep bij Trudy Kraay, tel. 01828-19234. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtend- groepen Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: mevrouw I. Kraan, Sparrengaarde 29, 2742 DM Waddinxveen, tel. 13422, uitsluitend van 10-16 uur. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN - NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. HUMANISTISCH VERBOND GOUDA EN OMSTREKEN Secretariaat: Gilbert van den Akker, Anna van Hensbeeksingel 291, Gouda, tel. 01820-12323. Bijeenkomsten: Werkgroep Wad dinxveen Jan van Campertlaan 24, Waddinxveen, tel. 16267. Klussendienst/buro alternatief werk. Individuele hulpverleningsdienst voor inwoners van Waddinxveen- noord met een minimum inkomen. Aanvragen en aanmeldingen iedere donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur, tel. 01828-16860. Een heel wat vrolijker gebruik is echter het kleuren en versieren van eieren ter gelegenheid van het Paasfeest. Met verf, al dan niet verkregen uit natuurlijke stof fen zoals opgekookte uienschillen waardoor een prachtige bruin-gele kleur ontstaat, of met behulp van lapjes stof, kralen, gedroogDe bloemen of grassen, of wat de creativiteit maar ingeeft, moe ten miljarden eenvoudige eieren in de geschiedenis een metamorfose hebben ondergaan. In Rusland bijvoorbeeld, ten tijde van de tsaren in de tweede helft van de negentiende eeuw, werd het paas feest heel bewust gevierd als het belang rijkste feest in de christelijke samenle ving. Men gaf elkaar traditiegetrouw een prachtig versierd ei, vergezeld van de be ste wensen. Letterlijk en figuurlijk juwelen, want de eieren voor de keizerlijke familie wer den steeds gemaakt van puur goud, be zet met kostbare edelstenen. Vaak werd emaille verwerkt en een Fabergé-ei ver borg niet zelden de ingewikkeldste me chaniekjes om speeldoosjes te laten wer ken of om miniatuurtjes van de familie Romanov zichtbaar te maken. In het be roemde ei dat tsaar Nicolaas II aan zijn vrouw Alexandra gaf op het paasfeest dat volgde op hun troonbestijging be vindt zich een schitterende koets die een nauwkeurige kopie is van de koets die het echtpaar gebruikte bij de kroning in 1897. Het versieren en kleuren van eieren, een geliefkoosde bezigheid in ons land rond om Pasen, is al een eeuwenoud gebruik. Het ei werd namelijk al in de oudheid be schouwd als het symbool van het Leven en de Wedergeboorte. Het is danook niet verwonderlijk dat archeologen dik wijls gekleurde eieren vonden in Egypti sche graven van ver voor Chr. De eieren werden bij wijze van leeftocht aan de do den meegegeven tijdens hun reis naar de eeuwigheid. Ook de oude Grieken ga ven eieren of ?en afbeeling daarvan aan hun doden mee. In de rest van Europa was het eveneens een goede gewoonte en zelfs heden ten dage worden hier en daar - zwartgeverfde - eieren op de gra ven gelegd. Dat kan op 9 apri], wanneer boeren en tuinders hun bedrijven weer openstellen om eenieder die benieuwd is naar het rei len en zeilen op een agrarisch bedrijf rond te leiden en om alle vragen die op komen te beantwoorden. In het hele land zullen op die zaterdag na Pasen, maar ook op andere dagen later in het jaar, de deuren van boeren- en tuinders- bedrijven opengaan. Zo’n dagje-uit is niet alleen gezellig, maar ook leerzaam. Men kan immers z* elf van dichtbij ervaren hoe het nu toe gaat bij al die mensen die voor ons dage lijks voedsel zorgen. Dit is dé kans om te zien hoe tomaten worden gekweekt, hoe bloemen geplukt, gesorteerd en verpakt worden, hoe koeien worden gemolken met grote melkmachines, hoe vee wordt gevoederd met behulp van computers. Al is het nog vroeg in het jaar, toch zijn er ook al enkele akkerbouwers die tonen hoe zij met hun machines en gewassen omgaan. Allemaal werkzamheden waarvan men vaak wel heeft gehoord, maar waarvan men het fijne niet weet. De boern en tuinders die deze dag hun deuren open zetten zullen zich mét hun familie en me dewerkers inzetten om de bezoekers precies uit te leggen hoe het toegaat op hun bedrijf. Het zaJniet moeilijk zijn de bedrijven te vinden die gastvrijheid bieden aan de be zoekers. Men zal overal bewegwijze- ringsborden langs de weg zien met "Open Dag” of "Kom in de Kas”. En let ook op de vrolijke affiches die met "Welkom bij boeren en tuinders” aan duidelijkheid niets te wensen over laten. Kinderen, maar ook volwassenen, zullen genieten van de jonge dieren. Laat ze aan planten en vruchten ruiken bij de tuinders. Bekijk de werktuigen en ge reedschappen eens goed en let op de ver sieringen die een boerderij vaak heeft. Praat vooral met de boeren, tuinders en hun medewerkers, stel gerust vragen. Men heeft immers niet voor niets de ge legenheid geboden om kennis te maken met hun wereld. i«l Het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) in Waddinxveen wil zich op za terdag 2 april manifesteren in de vorm van een stiltekring. Op deze “stille” zaterdag wordt iedereen uitgenodigd zich aan te slui ten bij dit levend vredesmonument, voor korte of langere tijd. Plaats: Het oorlogsmonument t.o. het N.S.- station. Tijd: van 9.00 uur tot 18.00 uur. Dit zwijgen voor de vrede is een start van meerdere aktiviteiten die zullen uitmonden in een grote demonstratie 6e etage, tel. 16044 of 16137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 16044 of 16137 iedere dag tussen 9.00-10.00 uur HET GROENE KRUIS Stationsstraat 12, tel. 2455 Zuigelingenbureau: volgens tel. afspraak; Kleuterbureau: volgens tel. afspraak; Kraamcentrum: spreek uur wijkgebouw: ma. 14.00-14.30 uur; Uitlenenen en terugbezorgen van verpleegartikelen: Wijkgebouw, Stationsstraat 12, ma., di., donderd. en vrijd. van 17.30-18.00 uur; Spreekuur wijkverpleegkundigen: ma. t/m vrijd. van 11.30-12.30 uur; Voor spoedgevallen: ’s-avonds van 18.00-23.00 uur, tel. 01828-12455; zat. en zond, van 8.00-23.00 uur, tel. 01828-12455. In de maand april kan er weer volop geschreven worden voor politieke ge vangenen. De schrijfmiddag is deze maand i.v.m. de Paasvakantie niet op de eerste maandag van de maand, maar op de tweede. Vanaf 13.30 uur bent u op 11 april van harte welkom bij Ineke Verheul, Peuleyen 174, tel. 15376. De schrijfavonden zijn op woens dagavond 6 april van 18.30 - 20.30 uur in de bibliotheek aan de Jul. van Stolberglaan en dinsdagavond 12 april van 18.30 - 20.30 uur in de bi bliotheek van het Anne Frank-cen trum. Het beheersen van een vreemde taal is niet noodzakelijk; er zijn voor beeldbrieven aanwezig die u kunt overschrijven en u kunt in ’t Neder lands naar verschillende ambassades schrijven. Mocht het voor u onmogelijk zijn om naar de schrijfmiddag te komen, dan is er altijd de mogelijkheid een voorbeeldbrief thuisbezorgd te krij gen. Dan graag een telefoontje naar Hannie Okkes, tel. 16078. Ook financieel kunt u het werk van Amnesty steunen. Geeft u dan op als lid of donateur. U weet het toch: Amnesty is niet links of rechts, maar zet zich in voor politieke en gewe- tensgevangenen waar ook ter wereld. Met steun van Amnesty Internatio nal worden slachtoffers van marte lingen uit alle delen van de wereld in het Rigshospitalet in Kopenhagen o.l v. dokter Inge Genefke behan deld. Een aantal weken geleden was hierover een utizending van “Hier en Nu”. N.a.v. deze uitzending bereik ten ons vragen hoe men dit werk fi nancieel kan steunen. Amnesty In ternational Nederland in Amster dam heeft hiervoor haar gironummer beschikbaar gesteld. Onder vermel ding “Rijksziekenhuis Kopenhagen” kunt u uw bijdrage op gironummer 454000 overmaken. Contactadres van Amnesty in Wad dinxveen: Anja Dijkhuizen, Klaver veld 23, tel. 17640. Maandagavond werd voor het eerst aerobic dancing in Waddinxveen ge ïntroduceerd in de Jan Ligthart- school aan de Kerkstraat door Frank Goosens van sportschool Den Edel. De tijd waarop het gegeven wordt is: 19.15 uur - 20.15 uur. Ook wordt het op woensdagochtend van 09.30 uur - 10.30 uur in Vere nigingsgebouw Het Trefpunt gegeven. Dit is speciaal voor moeders die kun kinderen op school hebben en zich dan lekker even lichamelijk en gees telijk kunnen ontspannen. Aerobic dancing heeft niets met jazz- ballet te maken. Het is een com binatie van lichaamsoefeningen en dansbewegingen die je doet op het ritme van je favoriete (disco-)muziek. Daardoor gaat het gemakkelijker. Je vergeet waar je mee bezig bent. Bij na vanzelfsprekend hou je het langer vol. Tenslotte ben je redelijk uitgeput maar voldaan. Je hebt het gevoel dat je lekker bezig bent geweest met alle positieve gevolgen vandien. Niemand hoeft tot het uiterste te gaan, want ieder lichaam spreekt zijn eigen taal. De voortdurende bewegingen sti muleren niet alleen de spieren maar verbrandt ook veel caloriën. Je con ditie verbetert zienderogen. “Aerobic Dancing” valt in drie delen uiteen. Eerst is het tijd voor de “war ming up”. Met gemakkelijke oefe ningen op een aangenaam muziekje maak je de spieren warm en wat los ser. Dan volgen de “aerobics”, het aanhoudende dansen met talloze oefeningen, die het midden houden tussen dansen en gymnastiek. Vervol gens is het de beurt aan de “cool down”. Alle deelnemers blazen uit en brengen met langzame bewegingen hun hartslag weer op normaal niveau. Je hebt er geen speciale ervaring of kundigheid bij nodig. Iedereen kan het en iedereen vindt het leuk. Er is geen leukere manier te bedenken om fit te worden en nog af te vallen ook! (mits je het regelmatig doet). Nog een paar tips: Kom op tijd. De “warming up” is erg belangrijk. Draag prettig zittende kleding. Als je met aerobic dancing begint overdrijf dan niet. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 17132 en 15887 of 033-620244. STIMEZO (STIchting MEdische Zwangerschap Onderbreking), Koningsplein 38a, 2518 JH Den Haag, Corresponden- tie-adres: Postbus 63565, 2502 JN Den Haag. Tel. 070-455702. HAND- EN SPANDIENSTEN (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30- 9.30 uur, telefoon 15555. MOEDERGROEP VOOR BORSTVOEDING InL: Lilian Kok, (La Leche League leidster), Klaverveld 7, 2742 GH Waddinxveen. Tel. 01828-14618. VACATUREBANK GERS- WERK WADDINXVEEN (Informatie over vrijwilligerswerk voor haanlozen). Koördinatrice: Trudy Kraay Gemeentehuis Raadhuisplein 1 kamer 23, tel. 01828-4433 tst 122 Dagelijks van 8.30-12.30 uur. OPP ASCENTRALE (telefoon 13604, Bilderdijklaan 20 te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30- 17.30 uur DR. RUTGERSHUIS (bureau voor geboorteregeling en sexualiteits- vragen), De Visserstraat 30, Gouda. De heer J. J. Verhaegen, onderdirecteur Rabobank Nederland, overhan digde in circus Renz aan Olav Vlaskamp (10 jaar) uit Amstelveen een race fiets, aangezien hij de 500.000e Rabo Tienerrekening had geopend. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Rabobank. land, sprak in een korte toespraak de hoop uit dat het jeugdsparen zich in de komende periode evengoed zal ontwikkelen als in de afgelopen ja- ren. Onder het motto: “Hij die spaart, heeft wat” overhandigde hij aan Olav Vlaskamp, als halfmil- joenste Tienerrekening-spaarder, een prachtig cadeaueen racefiets. De nieuwe rekeningvorm biedt ener zijds de kinderen de mogelijkheid om onder aantrekkelijke voorwaarden te sparen, anderzijds opent de Tiener rekening mogelijkheden om giraal be paalde betalingen te verrichten. Het betreft hier het betalen van abonne menten op jeugdbladen, contributies van sportverenigingen en lesgelden. De ouders dienen daartoe de jeug dige toestemming te verlenen om zelfstandig deze betalingen te verrich ten. Aldus kan het kind op leerzame en speelse wijze vertrouwd raken met de handelingen die zijn verbonden aan het hebben van een bankreke ning. Aerobic dancing in gymlokaal Jan Ligthartschool. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). Samenstelling: Bert J. Woudenberg Bijdragen: Telefoon (01828) 15594 Grandioos Paasprogramma! Let op de extra voorstellingen! Do. 9 uur, Vr. 8 uur, Za, Zo en Ma. (beide Paasd.) 7 en 9.15 uur, Di. en Wo. 8 uur. Natuurlijk geprolongeerd. Jeroen Krabbé en Renée Soutendijk in: DE VIERDE MAN. 16 jr. Paasvakantie! Za. t/m Wo. ie dere middag half vier (ook bei de Paasdagen). GREASE-2. a.l. Za. t/m Wo. Iedere middag half twee KUIFJE EN DE ZONNE TEMPEL. Met Bobbie, kap. Haddock e.v.a. a.l. Deze week alléén Vr. 10.15 uur en Za. 11.30 uur (nachtv.). Clint EastWood in THE GAUNTLET. 16 jr. b Bs

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 4