DODEN HERDACHT 10-Gemeenten fietstocht Akerboom TAPIJT r f kiest Lelystad Klaas Jan Mulder Mr. Opticien J.Grit Een bril van Grit... die staat... die zit. bespeelt vanavond orgel in Brugkerk lol/ ƒ69.- s G. Rehorst bouwt aan de Nesse Voor 29 hectare wordt 1,5 miljoen betaald Gemeente koopt grond in het plan Coenecoop meente Waddinxveen en BV Beleggingsmaatschappij copima - een dochter van Centraal heer Vastgoed BV - dat Onafhankelijk Nieuwsblad WADDINXVEENSE DUMP betrouwbaar en goed (B-- Mi Van Wijngaarden Julianastraat 20-24 Boskoop tel. 01727-3248 SNACKBAR PICOBELLO aan de Elzenhorst is op Hemelvaartsdag GEOPEND van 12.00 t/m 24.00 uur. PARTIJ ADIDAS* SPORTSCHOENEN Nastase - Super DUMPPRIJS 74,50 ADIDAS- SPORTSCHOENEN Nastase-Cup DUMPPRIJS 85,- ADIDAS- VOETBALSCHOENEN Van Hanegem DUMPPRIJS 99,50 ADIDAS- TRAININGPAKKEN in de maten 116-176 DUMPPRIJS 49,50 Snel naar de UITGESLAPEN MSSM-'K KOOPJES... volgende week «nozoo-coo uur vroegkoop aktie 38e JAARGANG - No. 1821 WOENSDAG 11 MEI 1983 OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE NIEUWE VOORRAAD per vierkan- ALS WIJ HET A PASSAGE W’VEEN DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-151 55 NISSAN OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE Be- voor- M Gedipl. Optometrist O.V.- Contactlensspecialist A.N.V.C.-Audicien F.I.D.A. HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Trappen kwaliteit leplaan 81-83 - Waddinxveen Tel. 01828-19448 Donderdag koopavond WADDINXVEEN 1233-1983 HOOFDREDACTEUR; B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 MIDDENSTANDSVERENIGING WADDINXVEEN om acht uur een gratis toegankelijk hervormde Brugkerk aan de Kerkweg- De bekende organist Klaas Jan Mulder bespeelt vanavond woensdag) het orgel in de hervormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost. WADDINXVEEN - In de trouwzaal van het gemeentehuis is gistermiddag een aantal con tracten getekend tussen de ge- Bij de ondertekening van de Coenecoop-contracten waren aanwezig van links naar rechts Copima-directeur J. J. van Hemert, Burgemeester C. M. van der Linden, wethouder drs. M. Kraaijestein en de heer C. A. P. M. Loose van de gemeente. Ook aanwezig was directeur A. M. Zwamborn van de gemeentelijke dienst Openbare Werken en - Bedrijven, maar hij staat niet op de foto. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). (woensdag het orgel van de .'addinxveen. Dit concert maakt ^ieel uit van de ree les rgelbespelingen die wordt gegeven als onderdeel van de viering an ‘750 jaar Waddinxveen’. Gouda. Korte Tiendeweg 12. tel. 01820-13033. Gouda. Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), tel. 01820-16033. Gouda. Winkelcentrum Bloemendaal 41tel. 01820-32208. Nieuwerkerk a/d Ussel. Winkelcentrum Dorrestein 21, tel. 01803-4975. Waddinxveen, Passage 220, tel. 01828-14303. ziet in de aankoop door de ge meente van bijna 29 hectare grond tussen de Kanaaldijk en de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn, de plek waar het be drijfsterrein Coenecoop zal worden aangelegd. Met deze aankoop is een bedrag van bijna anderhalf miljoen gulden ge moeid. Dat is f 5,- per vierkan te meter. WADDINXVEEN De bekende organist Klaasjan Mulder geeft vanavond (woensdag 11 mei) om acht uur een gratis toegankelijk concert op Oost in W; U' I'S i i 1 S DEALER 0 WADDINXVEEN - Op sobere wijze en onder de belangstelling van velen heeft Waddinxveen vorige week woens dag de tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna gevallen doden herdacht. Burgemeester C. M. van der Linden reert. Akerboom Transport telt momenteel 11 medewerkers, maar verwacht dat het I l auto van velde UdNBM legde een krans, schoolkinderen legden bloemen en namens de omgekomen ho mofiele mensen werd door een man en een vrouw een roze bloemendriehoek geplaatst. Weekblad voor Waddinxveen l.v.m. Hemelvaartsdag is de koop avond verzet naar VRIJDAGAVOND personeelsbestand in Lelystad na enige tijd met 5 a 6 arbeidsplaatsen uitgebreid zal kunnen worden. Het wagenpark omvat momenteel 10 DAF-auto’s die met wisselcontainers geladen kunnen worden, maar ook het rijdend materieel zal vermoedelijk binnen afzienbare ter mijn aanvulling behoeven. WADDINXVEEN Op het industrie terrein Oostervaart in Lelystad zal zich zeer binnenkort - de directie streeft naar medio mei - een écht Waddinxveens be drijf, dat nu nog aan de Noordkade is gevestigd, gaan vestigen: Akerboom Transport B.V., een in meubelgroupa- ge gespecialiseerd expeditiebedrijf, dat thans nog vanuit Waddinxveen ope- Directie en medewerkers van Aker boom Transport (plus familieleden) brachten onlangs een bezoek aan Lelys tad. AUTO f ZUIDELIJKE DWARSWEG IB WADDINXVEEN 01828-17713 WADDINXVEEN - De sporthal ‘de Sniep’ aan de Sniepweg is één van de tien plaatsen waar zaterdag 14 en zondag 15 mei gestart kan worden voor de ‘10-Gemeenten Fietstocht’, die wordt georganiseerd door de ge lijknamige stichting in oprichting in Gouda. Hiervan zorgen voorzitter J.H. v.d. Water en penningmeesteres- se/secretaresse Gerda van Pelt voor twee dagen sportiviteit op de twee- wieler. De 10-Gemeenten Fietstocht’ geeft jong en oud de gelegenheid twee da gen fietsplezier. De langste route van de fietstocht is 90 km. en voert langs tien gemeenten. Tussen negen en twee uur zitten 14 en 15 mei ook in Waddinxveen men sen van de werkgroep de deelnemers op te wachten. In de sporthal de Sniep krijgt men de route en vervol gens kan men in eigen tempo van plaats naar plaats peddelen. WADDINXVEEN - Met de heer G. Rehorst, Stationsstraat 11 te Waddinx veen, hebben B. en W. overeenstem ming bereikt over de verkoop van een perceel grond ten behoeve van de bouw van een woning voor de prijs van 145.000,- excl. overdrachtsbelasting. Dit perceel grond is het zuidelijke per ceel van de grond gelegen aan de Nesse en is in totaal ca. 728 m2. ”Wij achten de overeengekomen prijs - gelet op de ligging van het perceel grond - alleszins acceptabel”, aldus B. en W. tot de volgende week woensdag verga derende raad. laatste hand aan het orgel gelegd. Het verkeert niet alleen weer in een zeer goede staat, er is bovendien een Dul- ciaan register bijgeplaatst op het bo venwerk en deze nieuwe stem zal in dit concert voor het eerst te horen zijn. oi van ‘750’ j_. In deze reeks worden vier verschil lende orgels in de gemeente bespeeld door landelijk bekende organisten. De serie werd op 29 april geopend door Albert de Klerk en de twee res terende concerten worden gegeven door Ben van Oosten (orgel) en Mar garet Roest (sopraan) in de Remon strantse Kerk op 10 juni en door Jaap Nieuwenhuijse op het orgel van de Kruiskerk op 24 juni. Klaas Jan Mulder die dit jaar zijn vijfentwintigjarig jubileum als orga nist, pianist en dirigent herdenkt, brengt in het concert van woensdag avond de volgende werken ten geho re: Concerto nr. VI van J.S. Bach, Andante con moto uit het Zevende Orgelconcert van G.F. Handel, de Tweede Sonate in c-moll van F. Men delssohn, Aria van H. Andriessen, Marche Triumphal van J. Nieland en Pastoral en Final uit de Eerste Sonate van Guilmant. Het concert wordt door de solist geopend met inleidend koraalspel en besloten met een im provisatie. Als sluitstuk van de restauratie van de Brugkerk is ook de Voor de fanatikelingen is de grootste afstand plm. 90 km. Wie iets minder wil fietsen, kan 55, 45 of 35 km. nemen. Er zijn zelfs een paar routes van plm. 20 km. Deze afstand is niet vanuit iedere startplaats te fietsen. De kosten van deelname bedragen f 2, - voor kinderen t/m 14 jaar en f 3, - voor alle anderen. Iedereen krijgt een herinnering in de vorm van een nieuwe geslagen 10 gemeenten fiets tocht medaille. In het bestemmingsplan Coenecoop zullen netto 16 ha bedrijfsterrein uitgegeven kunnen worden. Van deze 16 ha blijven 9 ha eigendom van de gemeente ten behoeve van de realise ring van de uitplaatsing van bedrij ven. Onder het realiseren van uit plaatsingen wordt verstaan: het be nutten van bedrijfsterrein in het be stemmingsplan om daardöor de uit plaatsing of verplaatsing van reeds in de gemeenten Waddinxveen, Bos koop of Moerkapelle gevestigde be drijven mogelijk te maken en het benutten van bedrijfsterrein in het bestemmingsplan om daardoor de uitplaatsing of verplaatsing van reeds in de gemeente Gouda gevestigde bedrijven mogelijk te maken indien die bedrijven in verband met de stadsvernieuwing of anderszins, op initiatief van de gemeente Gouda dienen te worden verplaatst. De na aftrek van de 9 ha nog reste rende 7 ha bedrijfsterrein, zal worden benut voor het vestigen van nieuwe bedrijven welke van elders komen. Van deze 7 ha bedrijfsterrein blijft 1 1/2 ha eigendom van de gemeente; deze 1 1/2 ha zal liggen in het meest zuidelijke deel van het bestemmings plan nabij de Zuidelijke Dwarsweg. De overblijvende 5 1/2 ha komt ter beschikking van Centraal Beheer. Onmiddelljjk na het bouwrijpmaken zal door de gemeente 2 ha addtio- neel bedrijfsterrein aan Centraal Be heer worden verkocht en door Cen traal Beheer worden gekocht. De prijs van deze 2 ha bedraagt f 90,- per m2 excl. b.t.w., prijsdatum april 1983. Vanaf 1 april 1983 tot en met de dag van de juridische levering of de dag waarop de koopsom geheel wordt voldaan dient door Centraal Beheer over de totale koopsom van f 1.800.000,- rente en b.t.w. te wor den vergoed berekend naar een per centage van 11 procent. De 2 ha bedrijfsterrein kunnen door Centraal Beheer in gebruik worden genomen op de dag van de juridische levering. De verkoop van deze 2 ha bedrijfsterrein zal voorts geschieden op basis van de in de gemeente Wad dinxveen gebruikelijke voorwaarden voor de verkoop van bedrijfsterrein. De gemeente kan - indien zij dit noodzakelijk acht - de verplichting opleggen een deel van) de voor het bedrijf benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein aan te leggen. Deze ver plichting dient door middel van een kettingbeding te worden opgelegd aan rechtsopvolgers. <4^ l

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1