Schepen wachten Een bom van dichtbij Dat was ontsteker G Politie regelde verkeer bij de Rabobank Rabobank O Kijken naar bommen uitgeslapen koopjes PASSAGE WINKELCENTRUM WADDINXVEEN 21 mei van 7-9 uur Lastige operatie langs Henegouwerweg verliep zeer voorspoedig 01828-17994 Oud-Weekblad- redacteur A. Pfeiffer (55) overleden Reh-Bex BV S I mp I Onafhankelijk Nieuwsblad betrouwbaar en goed DUMP leplaan 81-83 - Waddinxveen Tel. 01828-19448 Donderdag koopavond ^77- r» PARTIJ SLAAPZAKKEN DUMPPRIJS 35,00 PARTIJ LUCHTBEDDEN Freetime-200-76 cm DUMPPRIJS 59,50 PARTIJ TRAININGSPAKKEN DUMPPRIJS 79,50 Snel naar de WADDINXVEENSE i? Snackbar ’’Picobello RIOOL VERSTOPT? i I r OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE WW ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, rik dfe T Spaar-Extra-Premierekening 674% (was 572%) 6 (was 5%%) Rabobank Kinderspaarplan 4%% (was 472%) Spaarrekeningen Grijp 5 Rabobank Tienerrekening 57i% (was 5 DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01 828-15155 NISSAN OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE In de nacht van 20 op 21 mei - FRAFRA SOUND - THE GIG BAND - ZOMBOKOMBO in soos XIII, 22.00 tot 4.00 uur (zaal dicht 2.00 uur) SB B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren: 01828-14566 WADDINXVEEN 1233-1983 I*s ZIE ADV. PAGINA’S IN DEZE KRANT car a Ia l~ ZONDAGAVOND FjFdagen OPEN r PER WEEK TOT 24.00 UUR de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 r lp r Weekblad voor Waddinxveen 38e JAARGANG - No. 1822 WOENSDAG 18 MEI 1983 Bommenlast uit weiland Wijzigingen voorbehouden S DE AlfR WADDINXVEEN/GOUDA - In een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Hoiland wordt gemeld dat Reh-Bex Bouw BV, Waddinxveen, ge durende bijna een jaar tevens een ap partementencomplex in Den Burg heeft geëxploiteerd als nevenvestiging. auto van velde WADDINXVEEN - Op 55-jarige leef tijd is op maandag 16 mei overleden Anton Pfeiffer, in de jaren 1968-1971 de verantwoordelijke redacteur van het Weekblad voor Waddinxveen. Pfeiffer die, na terugkomst van vakantie in Ma rokko aan hartstilstand overleed, was eindredacteur op de centrale redactie van de Sijthoff Pers (Haagsche Cou rant, Rotterdams Nieuwsblad en Goud- sche Courant). Hij wordt vrijdagmid dag om half een in het Haagse cremato rium Ockenburgh gecremeerd. Anton Pfeiffer, een Zwitser uit Bern die HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 m.i.v. 16-5-1983 WADDINXVEEN - De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) uit Culem- borg heeft dinsdag op een weiland op Reeuwijks grondgebied, maar dicht bij de Henegouwerweg in Waddinxveen ruime 2.000 kilogram springstof onscha delijk gemaakt. In slechts vier uur tijd werden vier Duitse brisantbommen van 500 kilogram elk gedemonteerd enwer- den twee Duitse brandbommen tot ont ploffing gebracht. Het opruimen van deze hoeveelheid bommen vormde de grootste klus tot nu toe in het bestaan van EOD. AUTO as IDELIJKE DWARS* DDINXVEEN OIK2K- De voorspoedig verlopen werkzaamhe den betekenen dat de overlast maar tot een gedeelte van de dinsdag beperkt is gebleven. Vandaag behoefden daarom de genomen maatregelen niet te worden gehandhaafd. Tot die maatregelen be hoorden onder meer het afsluiten van de Henegouwerweg tussen Waddinx veen en Boskoop, het stil leggen van het scheepvaartverkeer in de Gouwe ter plaatse, het ontruimen van het recre atiepark van mevrouw T. Breedijk en het in een straal van 300-600 meter bin nen houden van mensen en dieren. in Den Haag woonde, stond onder zijn collega’s op de krant en in Den Haag be kend als een vakbekwaam journalist, die als verslaggever en redacteur op top niveau heeft gewerkt. Hij begon na zijn opleiding aan het Gymnasium Haganum in 1950 bij het toenmalige Haagsche Dagblad. Na de opheffing van dit dagblad uit de Parool- groep in 1964 bleef hij enige tijd op non- actief, maar vond in 1968 journalistieke bezigheden in het snel groeiende Wad dinxveen bij het Weekblad voor Wad dinxveen. Verhoogde spaarrente In april 1971 trad hij in dienst van de Haagsche Courant als algemeen ver slaggever. In die funktie maakte hij vele reizen als correspondent te Washing ton. Daarna trad Anton Pfeiffer toe tot de centrale eindredactie van de Sijthoff Pers Dagbladengroep, die ook het Rot terdams Nieuwsblad en de Goudche Courant omvat. Bij de demontage was een ploeg van 6 man betrokken. Zij zorgden voor een goede afloop van de opruimingswerk zaamheden, waaraan drie maanden van voorbereiding vooraf is gegaan. Die tijd was nodig omdat het gebied waterrijk is. De bommen lagen op vier meter diepte. Er is een werkput gemaakt om het karwei zo veilig mogelijk te kunnen klaren. De voorbereidingskosten lopen in de drie miljoen gulden. A i "77 0007-160: (Aan de A Elzenhorst, Waddinx-^|^| veen) UdNBMj

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1