Van Deelen definitief contacten voor Eerste damesteam van De Gouwe Smash werd Schoolkorfbal- tournooi Korbis Internationale kampioen bij schakers jeugd van WSE net geen kampioen Belinda Leunis W. van Oort tweede, Wolfs derde Be Fair eerst WSV kiest Wisselbeker Eerste vis- WEEKBLAD-SPORT EN RECREATIE Zwemavond voor De Gouwebloem tegen C-klasser Valleivogels Schoolbadmin- tontournooi van Florida bestuur en feestcommissie sjoelen voor Jan Kersbergen Tweede plaats voor Korbis 1 TOOS-Turnsters kampioen in turncompetitie wedstrijd HSW tweede op NK topsport turnen De Sperwer '{WH i V i 1/2-1/2 0-1 0-1 1/2-1/2 1/2-1/2 0-1 0-1 1/2-1/2 1/2-1/2 1/2-1/2 1/2-1/2 r* WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 1 JUNI 1983 SSV Homburg Nümbrecht, uit Nüm- W 1 Het tournooi is in twee gedeelten ges plitst. Vanmiddag (woensdag) vinden de wedstrijden van de 3e en 4e klassers plaats; zaterdagochtend beginnen de wedstrijden van de 5e 6e klassers. De finales van beide categoriën zullen aan het einde van het tournooi verspeeld worden. 0-1 0-1 1-0 1-0 0-1 1-0 WSV JEUGD Ook de jeugd van WSV speelde zijn laatste ronde in de onderlinge competi tie. Na afloop hield voorzitter De Vries een korte toespraak en kon Claudia To renbeek, die dit seizoen met grote inzet het jeugdschaak heeft geleid, de trofee ën uitreiken aan de gelukkige winnaars. In groep A waren dat: 1. Hans van Woudenberg; 2. Egbert Schroten; 3. Alvin Sibbald en in groep B: 1. Rudo van Loo; 2. Arthur Kolman; 3. Menno Houdijk. Groep B 1. Rudo van Loo, 2. Arthur Kolman, 3. Menno Houdijk, 4. Wilfried Dries, 5. Erik Brandhorst, 6. Gino Bruyn, 7. Pas cal Slootjes, 8. Marcel Haan, 9. Nico Schutte, 10. Dion Kerkhoven. wensen wij alle scholen veel en sportief korfbalplezier toe. Klasse C 1. Wim de Bas 10853 pnt., 2. Aat Wil- lemse 10756 pnt., 3. Cor Kersbergen 10727 pnt. Dit zijn de punten van de 10 beste sjoel- avonden, wat neerkomt op 100 beurten. De door De Bas Speelgoed en Hobby beschikbaar gestelde wisselbeker kwam voor de 2e maal in het bezit van Jan Kersbergen. Klasse B 1. Peter v.d. Bas 12386 pnt., 2. Joop Breedijk 12339 pnt., 3. Jan Harkes 12274 pnt. Deze laatste sjoelavond van seizoen 1982-1983 werden de bekers gewonnen door: Klasse A 1. Jan Kersbergen 13967 pnt., 2. Ton Cozijnsen 13523 pnt., 3. Peter Slied- recht 13431 pnt. Klasse C 1. M. C. Taktor 1120 pnt., 2. Irene de Bas 1105pnt., 3. dhr. Kuijpers999pnt., 4. W. Vermeer 990 pnt., 5. mevr. Ver meer 982 pnt. Klasse B 1. mevr. M. v. Renesse 1247 pnt., 2. H. A. Heidt 1242pnt., 3. Peter v. Leeuwen 1226 pnt., 4. dhr. v. Vliet 1203 pnt., 5. Henk de Bas 1202 pnt. WADDINXVEEN - De badminton club Florida hield zaterdag 28 mei in het kader van de 58e Sportweek Waddinx veen haar j aarlijkse badmintontournooi voor leerlingen van de vierde en vijfde klas van het basisonderwijs. Aan het tournooi in de sporthal ”de Sniep” na men 68 scholieren deel. 157.50 pnt. 156.80 pnt. 152.60 pnt. TURNSTERS: 32.65 31.60 31.00 30.25 30.05 29.95 WADDINXVEEN - De sjoelvereni ging Waddinxveen kan terug zien op een geslaagd seizoen. In het clubge bouw van de schietvereniging aan de Alberdingk Thijmlaan bedroeg het aan tal sjoelers steeds tussen de 35 en 40. ”Wij hebben nu twee seizoenen met drie klassen gespeeld, maar om het voor iedereen nog aantrekkelijker te maken gaan we in het nieuwe seizoen 1983- 1984 met vier klasse spelen, n.l. A, B, C, D,” aldus de sjoelvereniging. UITSLAGEN Meisjes 4e klas 1. Wendy de Frankrijker, 2. Anita Koetsier, 3. Annette Groenewoud, 4. Danielle Maille. Jongens 4e klas 1. Max Verheul. 2. Sebastian Hage, 3. Johnny Niemeyer, 4. Marco v. Niekerk. Meisjes 5e klas 1. Lise Welleman, 2. Anke Vergeer, 3. Rosemary Verkley, 4. Yvonne moons. Jongens 5e klas 1. Peter Kwaak, 2. Etienne Deul, 3. Sander Werkhoven, 4. Jeroen v. Diem. EINDSTAND Groep A 1. Hans van Woudenberg, 2. Egbert Schroten, 3. Alvin Sibbald, 4. Lex ’Gerts, 5. Raymond Dommanschet, 6. Edwin van Es. UITSLAGEN Uitslag sjoelavond 18 mei 1983 Klasse A 1. Kees Kuijpers 1354pnt.,2. Rob Kuij- pers 1288 pnt., 3. G. v. Renesse 1264 pnt., 4. mevr. v. Leeuwen 1264 pnt., 5. A. v. Helden 1203 pnt. r De met spanning afgewachte ingewik kelde berekeningen en correcties van de eindstand door wedstrijdleider Versluis toonden tenslotte aan, dat W. van Oort met zegge en schrijve één punt voor sprong op Wolfs 2e was geworden (2059 tegen 2058) pt.). Struik (4e met 2042), Kraan (5e met 2005) en Kardol (6e met 1992) schelen zó weinig met nummer 2, dat ook zij gerust als even sterk kunnen worden geklassificeerd. Het belooft een spannende strijd te worden want diverse scholen zijn zich al serieus aan het voorbereiden. Laten we hopen dat de weersomstandigheden nu eens geen spelbreker zullen zijn voor de ongeveer 350 deelnemers. In elk geval WADDINXVEEN - Door in de laatste wedstrijd uit tegen Poortugaal een pun- tendeling te behalen (4-4) gelukte het het eerste korfbalteam van Korbis van Rob Poldervaart een zeer verdienstelij ke tweede plaats te behalen achter Nieuwerkerk wat kampioen werd. Wanneer men in ogenschouw neemt dat handhaven het voornaamste doel was van het pas gepromoveerde Korbis- twaalftal, moet deze 2e plaats beslist een goed resultaat te noemen zijn. Een compliment derhalve aan trainer-coach Rob Poldervaart en zijn spelers(sters). W. v. Oort-Wolfs Claassen-Struik V.d. Ree-Kraan Asscheman-Kardol (afgebr.) M. de Haan-J. v. Oort De Schrijver-Hulsman Ritter-Bloem Muit-Otterloo Littooy-Besemer Versluis-De Bock Torenbeek-Ket De Vries-J. v. d. Heiden Nekeman-Ponsioen Goor-P. v. d. Heyde V. Sandijk-Steenland V. d. Eijck-Twigt Verwaal-V. Offeren UITSLAGEN De uitslagen van de 34e en laatste ronde waren: Spelmoment uit een van de wedstrijden die Sunbury Celtic speelde in het toernooi dat GSV op Eerste Pinksterdag organiseerde. WADDINXVEEN - De strijd in de onderlinge comptitie van de enige tijd zeker van zijn kampioenschap, is duidelijk de sterkste onder de Waddinx- veense schakers. Met een puntentotaal (volgens het Keizersysteem) van 2450 eindigde hij vér voor de volgende, vrijwel gelijkwaardige, groep van 5 spelers. Hun.onderlinge volgorde kon pas in de laatste ronde worden be slist Het is opmerkelijk, dat twee van de nieuwe leden, Menno Houdijk en Erik Brandhorst (die als 5e eindigde in groep B), in zeer korte tijd ”het ver geschaakt hebben”. Nieuw talent? Het jongste lid Dion Kerkhoven staat weliswaar onder aan, maar maakt goede vorderingen en heeft al 11/2 punt in de wacht gesleept. Tenslotte verdiend Rudo van Loo nog een speciale vermelding: hij heeft slechts éénmaal verloren en tweemaal een partij met remise beëindigd. Met 90,4% heeft hij de beste prestatie van allemaal geleverd! WADDINXVEEN - Het Pinksterweekeinde stond voor de jeugdafdeling van de voetbalvereniging WSE helemaal in het teken van internationale contacten. De Al, A2en BI teams van WSE reisden af naar Abenra (De nemarken), waar ze deelnamen aan een door de plaatselijke vereniging AABK opgezet toernooi. De thuisblijvers fungeerden als gastheer voor Sunbury Celtic FC uit Londen en brecht. Vrijdag 20 mei vertrok een gezelschap van 51 WSE’ers naar Denemarken: WSE Al, A2, BI, enkele supporters, alsmede de verantwoordelijke staf be staande uit Gerard Weck (chef d’équi- pe). Frits Leenen en André Moons ver trokken richting Abenra. Niet eerder dan zaterdagochtend half acht waren ze daar. En ’’daar” staat dan voor de jeugdherberg te Abenra. Aber- na zelf was op het eerste gezicht een on gezellig industriestadje, maar bleek toch nog over gezellige winkelstraten en kroegjes te beschikken. ’s Avonds stond er een disco op het pro gramma, die letterlijk in het water viel en bijna nog figuurlijk ook. Na de hele dag schitterend weer gehad te hebben begon het ’s avonds opeens te ’’wolk breuken”, compleet met donder en bliksem. De laatste sloeg op een zodani ge plaats in dat de hele stad opeens zon der electriciteit kwam te zitten. ’s Zondags werden de WSE-voetballer- tjes zeer vroeg uit bed getrommeld. Na het ontbijt op weg naar Romo, waar ie dereen zich mocht vermaken tot 16.00 uur. ’s Avonds werden de WSE’ers los gelaten op Abenra. Hier en daar wer den contacten gelegd met autochtonen, waarbij de tij d nog wel eens werd verge ten. Dinsdag na het ontbijt werd er in geslagen voor de reis huiswaarts, die te gen elven een aanvang nam. Twaalf uur later was men weer in Waddinxveen. Met schorre kelen en heel wat kennis sen, ervaringen en herinneringen aan een geslaagde trip rijker. strijden die voor de avond op het pro gramma stonden. De Duitse gasten brachten een bezoek aan Gouda en trof fen aan het einde van de middag de En gelse jongens weer op de bowlingbanen in het Groenhovenpark, ’s Avonds werd de regen getrotseerd. De vriend schappelijke wedstrijden gingen door. Vervolgens werd in het jeugdhonk de video-opname van de Engelse Cupfinal vertoond, die deze middag verspeeld was. WADDINXVEEN - Het aantal kampioenen bij de Waddinxveense tennisvereniging De Gouwe Smash is I reeds kampioen zijnde Heren-1. Dames-1 reikte net niet ver-- door een 3-2 nederlaag vreugde: dames-2 en heren-! WADDINXVEEN - Deze week houdt de Waddinxveense korfbalvereniging Korbis het traditionele jaarlijkse schoolkorfbaltournooi. Dit tournooi waaraan door liefst 44 achttallen wordt deelgenomen zal gewoontegetrouw worden gehouden op het gravelveld aan de Sniepweg. beste uit de bus met een score van ruim 50 procent, de zaterdag mixed zat duidelijk het laagst met 25 pro cent, de dames zaten net onder de 50 procent en de jeugd sloot af op ongeveer 40 procent. competitiedag om het puntentotaal wat op te vijzelen in Dames-1 wist in de beslissende match tegen Bleiswijk alleen de twee singles te winnen, beide nog wel in 2 sets. Daarna gingen de 3 dubbels op rij verloren, waardoor de eerste neder laag deze competitie een feit was en Bleiswijk zich met 2 punten voor sprong kampioen mocht noemen. Da mes-2 stelde dit seizoen teleur (ook al door de vele blessures) en wist op het nippertje degradatie te ontlopen. Dames-3-4 en -5 eindigden in de mid den moot vooral van het vijfde team een verrassende prestatie. Bij de zaterdag heren bleef kampioen heren-1 ook ongeslagen in de laatste wedstrijd. Heren-2 versloeg in de strijd om de tweede plaats Driebrug- gen met 3-2. Heren-3 haalde twee punten binnen, net genoeg om zich veilig te stellen en heren-4 sloot het seizoen goed af met een 5-0 over winning. Bij de mixed teams was de laatste ronde duidelijk de beste, maar over de gehele competitie genomen bleven de resultaten zeer matig. Het eerste mixed team wist nog een tweede plaats te bereiken door een eclatante 5-0 overwinning, de andere 3 teams eindigde, ondanks de punten van de laatste wedstrijd onderaan. Het zondag mixed-team verloor de WADDINXVEEN - Zaterdag werd in de sporthal “De Bakwetering” in Lekkerkerk de finale gehouden van de turncompetitie. De Waddinxveen se TOOS ploeg, bestaande uit Paola Berger, Sandra Hus, Jolanda Dulle- meyer, Ingrid Hoogendoom, Linda Gorissen en Martine ter Beek be haalde na een zware en spannende strijd de eerste prijs met een minima le voorsprong van 0,7 punt. De finale, die volgde op diverse voor rondes waar uitgemaakt moest wor den of een ploeg in de A of in de B- poule mocht starten, was voor de T.O.O.S. turnsters het sluitstuk van een reeks overwinningen in de voor rondes. Maar waren de verschillen in de voor rondes soms wel meer dan 10 pun ten, bij de finale bleek dat K.D.O. Lekkerkerk een niet te onderschatte tegenstander was met als resultaat de winst met minimale voorsprong. De einduitslag is tevens een indica tie voor de Waddinxveense ploeg dat het volgend seizoen op een nog gro ter tegenstand gerekend kan worden, maar op dit ogenblik is deze over winning een zeer mooie afsluiting van succesvol seizoen. STAND TOOS Waddinxveen KDO Lekkerkerk Hercules Bodegraven TOTALEN TOOS Paola Berger Ingrid Hoogendoom Jolanda Dullemeyer Martine ter Beek Sandra Hus Linda Gorissen De ”top-tien” van WSV wordt gecom pleteerd door J. v. Oort (1817), E. Claassen (1781), M. de Haan (1770) en Hulsman (1719). Opvallend is, dat deze top-tien nieuwe gezichten telt in verge; lij king met de tien van vorig seizoen: Struik, Kraan en de drie jeugdige spe lers Claassen, De Haan en Hulsman. SLECHT WEER Ook de thuisblijvers kunnen terugzien naar een geslaagd Pinksterweekeinde. Het slechte weer op vrijdag en zaterdag leek nog even de grote spelbreker te worden, maar dankzij enkele program- mawijzigingen en aanpassingen konden ook deze dagen naar wens verlopen. Het toernooi voor D-pupillen dat voor zaterdag gepland stond, kon wegens de slechte gesteldheid van de velden geen doorgang vinden. Er werd uitgeweken naar sporthal De Sniep, waar het oor spronkelijke toernooi, zij het in aange paste vorm, alsnog gespeeld'kon wor den. HMS. CVV, Sunbury Celtic en WSE konden elkaar daar de strijd aan binden. Intussen werd er op het sportcomplex van WSE hard gewerkt aan het speel- klaar maken van de velden voor de wed- Nanette Bergwerf, die eerder het Grand Prix-toemooi in Rotterdam had gewonnen, behaalde in dejeugd- klasse (13-14 jr.) een knappe 4e plaats, dankzij een zeer goede paard- sprong: zij mag zich Nederlands kam pioene noemen op het onderdeel paard in de jeugdklasse. Jammer was dat zij op brug en balk enkele foutjes maakte. (28 deelneemsters). Jacqueline v.d. Brink miste door foutjes op balk helaas een hoge klas sering in de Juniorklasse (15-16 jr.), want m.n. op vrije oefening haalde zij een hoog cijfer. Temidden van 28 deelneemsters eindigde zij als 19e. Het trainen op de klasse-oefenstof werpt bij de TOOS-meisjes dus wel zijn vruchten af. Dat TÖÖS met de ze groepen op de goede weg is, mag blijken uit de volgende cijfers- had den zich in 1981 nog 3 TOOS-meis jes gekwalificeerd voor het NK (al len in de klasse IV), in 1982 waren dit er 6 (reeds verspreid over 3 klas sen) en aan het NK 1983 namen maar liefst 11 TOOS-tumsters deel (in 5 verschillende klassen TOOS behoort dan ook langzamerhand tot de topclubs in Nederland. u; beperkt gebleven tot het 1 rgenoeg tegen Bleiswijk. Toch was er reden tot -3 wisten zich veilig te stellen voor de gradatie. Overigens de meeste seniorenteams gebruikten de laatste i en de positie WADDINXVEEN De hengesport- vereniging Waddinxveen heeft za terdag haar eerste wedstrijd in de zo mercompetitie gevist. De vangst was goed. Er werd door 21 deelnemers 66.270 gram vis gevangen. Als eerste vijf eindigden A. van Leeuwen 9-380 gram, 1. Verhoef 9.110 gram, L. Verkade 6.590 gram, J. Geers 6.060 gram en R. Reichard 4.680 gram. De grootste was voor L. Verkade 44,4 cm. De eerst volgende wedstrijd in de zo mercompetitie wordt gevist op zater dag 4 juni, vertrek vanaf het NS-sta- tion om 5.30 uur. FIETSTOCHT Zondag bleek het weer opgeklaard. De Duitsers maakten een fietstocht langs Boskoop, Reeuwijkse Plassen, Drie- bruggen, Hekendorp, Haastrecht en Gouda, de Engelsen namen samen met WSE Dl deel aan het GSV-toernooi in Gouda, ’s AvoNds kwamen de jongens uit Nümbrecht opnieuw voor een vriendschappelijke wedstrijd het veld in. In het jeugdhonk werd de gasten een waar pinksterdiner toebereid en later op de avond werden enkele films ge draaid. Op Tweede Pinksterdag, maakten de jongens van Celtic een trip naar Scheve- ningen. Nümbrecht speelde mee in het toernooi bij WSE, waaraan verder ook DSO, Haastrecht, Soccer Boys, Meer burg en gastheer WSE deelnamen. Aan het einde van de middag vertrok na een roerend afscheid het Duitse gezelschap. De Engelsen bleven nog een nachtje en waren zodoende ook nog van de partij op de disco-avond ’s avonds. Dinsdagmorgen twaalf uur werden deze jongens naar Zestienhoven gebracht vanwaar zij met het vliegtuig de reis ver volgden. Alle gasten betoonden zich zeer ingenomen met het gastvrije ont haal dat hen in Waddinxveen ten deel was gevallen. Een hernieuwde kenni smaking hier of in Duitsland of Enge land zou door alle betrokkenen op prijs gesteld worden. Sportief gezien was het Pinksterweek end in Waddinxveen eveneens ge slaagd. D-l van WSE won het zaalvoet- baltoernooi dat voor de Engelsen een tweede plaats opleverde. DSO uit Zoe- termeer bracht het er bij de C-junioren het beste vanaf. In dit tournooi haallde WSE C-l de tweede en Nümbrecht de derde prijs weg. Dit alles dan in schril contrast tot de verrichtingen van WSE in Denemarken: met slechts 3 punten nr. laatst. In de klasse UIA (10 jr) mochten 32 meisjes turnen. Mascha Smeels toon de in de afgelopen weken vooruit te zijn gegaan en eindigde op een eer volle 23e plaats. Ook in de klasse IIIB (11-12 jr.) waren 32 deelneem sters een sterk veld. TOOS werd hier vertegenwoordigd door maar liefst 4 turnsters: Marieke Smallegange ein digde als 28e, en Conny van Vliet als 16e. Brigit Moors viel met een uit stekende 5e plaats net buiten de prij zen. Belinda Leunis kreeg op het ere podium, vooral dankzij een erg goede brugoefening, de zilveren medaille omgehangen. Ook in de klasse II (11 jr.) was TOOS vertegenwoordigd Nathasja Bresser draaide een goede brug- en vrije oefe ning en behaalde daarmee de 9e plaats in deze klasse, waar de oefen stof een vrij hoge moeilijkheidsgraad kent. In de klasse II mochten zater dag 28 turnsters deelnemen. - f KJ WADDINXVEEN - De Waddinx veense zwem- en poloclub De Gouwe gaat een gesponsorde zwemavond houden om de kas van de Waddinx veense Stichting De Gouwebloem te spekken. Vrijdag 8 juli, van half zes tot acht uur, zal in De Sniep een zwemmanifestatie worden gehouden, waar iedereen aan mee kan doen. De deelnemers moeten binnen een be paalde tijdslimiet een aantal banen zwemmen. Het is de bedoeling dat alle zwemmers een of meer sponsors zoeken, die betalen voor de gezwom men afstand. Dat geld wordt afgedra gen. Toen het weer opgeklaard was maakten de Duitse gasten een fietstocht in de omgeving. Vergezeld van een vijftiental WSE-ers trok de karavaan langs o.a. de Reeuwijkse Plassen. WADDINXVEEN - Zaterdag heeft de Waddinxveense Belinda Leunis bij de Nederlandse kampioenschappen tur nen (sectie topsport van het KNGV) in de klasse III B de zilveren medaille gewonnen. Naast Belinda hadden zich nog 10 andere TOOS turnsters geplaatst voor dit kampioenschap. Naar aanleiding van de 3 Grand Prix- toemooien die alle meisjes in Neder land in hun klasse mochten turnen, werden de beste turnsters per klasse uitgenodigd voor deelname aan de NK op 28/29 mei te Amsterdam. In de klasse IV B (10 jaar) viel de eerste beurt aan 40 meisjes waaron der 3 TOOS-tumsters: Patty vd Sluis, Marieke Koele en Marion Kaptein. Het deelneemsters veld was hier erg sterk en voor een ereplaats kwamen de 3 Waddinxveense meisjes dan ook niet in aanmerking: Patty 11e plaats, Marieke 15e plaats, Marion 19e plaats. Niettemin natuurlijk een uit stekende prestatie van deze jongste TOOS-telgen. WADDINXVEEN - Deze week beslis te competitieleider Veldkamp wan neer voetbaltweedeklasser Be Fair in actie komt voor de nacompetitie, waarin een plaats in de eerste klasse te vergeven is. Samen met A-klasser Arnemuiden en C-klasser Valley vo gels gaat Be Fair, dat op de derde plaats van de tweede klasse eindigde, in een halve competitie uitmaken wie er promoveert. Beide tegenstanders zijn voor Be Fair vrij onbekend. Ar nemuiden is de meest geroutineerde ploeg die als 1 ste klasser is geweest, terwijl Valleivogels dit seizoen voor het eerst in de 2e klas uitkwam en meteen doorstootte na de kop. Woensdag (vandaag) speelt Be Fair uit tegen Valleivogels aanvang 19.30 uur. De verliezer speelt zaterdag 4 juni tegen Arnemuiden. Indien Be Fair verliezer is dan speelt het om 14.30 uur thuis tegen Arnemuiden. Indien Be Fair winnaar van de eer ste wedstrijd is speelt het woensdag 8 juni om 19.30 uur thuis tegen Ar nemuiden, en wordt zaterdag 4 juni de wedstrijd Arnemuiden-Valleivo- gels gespeeld. De eerste supporter bus vertrekt om 17.30 uur en de tweede om 18.15 uur. VERLIES Be Fair, dat vorige week donderdag avond met 1-2 van Lyra verloor, heeft het aan zichzelf te danken dat het het onderspit moest delven. In het eerste kwartier had het al 3-0 kunnen voor staan,maar vooral het vizier van Nico Oosterlee stond ge heel verkeerd afgesteld. Nadat de doelpunten uitbleven werd het wed- strijdgehalte steeds minder, men ge loofde het wel. In de 34 min. werd het 0-1 door Lyra’s topscoorder John Theunisseij die met zijn inzet keeper Verhoef volkomen verraste. Be Fair werd hierna weer wat actiever maar kon ondanks een aantal doelrijpe kansen het net niet vinden. In de tweede helft was de goed spe lende Ben Yaya ve'rvangen door Kees Verbree, terwijl Alfred de Jong later vervangen werd door Arjan Blom. De Impulsen die deze invallers moesten brengen bleven echter uit. Het werd zelfs 0-2 en alweer door Theunissen die van de vier kansen die zijn ploeg kreeg en twee wist te benutten. Be Fair geschrokken door dit tweede doelpunt gooide er een schepje op. Naar nog verschillende mislukte po gingen gelukte het Rene v/d Wilk 10 min. voor de tijd de uitstekende Lyra-keeper te passeren. Verder dan dat ene doelpunt is Be Fair niet ge komen en sloot hiermede de norma le competitie toch wat teleurstellend af. WADDINXVEEN - De Waddinx veense postduivenvereniging De Sperwer nam deel aan een concours vanuit Compiegne. Afstand 318 km. In concours 288 duiven. Aankomst eerste duif 13.53 uur, laatste 15.01 uur. Snelheid eerste duif 1374 m.p. m. Uitslagen: M. Anders 1-4-9-18-31-43-56-63;J.C. Koren 2-8-52-62, H. Metselaar 3-11- 13-32-49-58-61; M. Tollenaar 5-17- 30-34-64; A.H. Kivits 6-7-40-46-66- 71; C. Hofman 10-19-29; C.A. Bode 12-37-54-57; Smit-Troost 14-21-24- 48-51-68-75; J. van Erk 15, D. Hee- ren 16-33; N. van Vliet 20-36-39-47- 59-69, F. Middelkoop 22-42; H. van Dijk 23-27-72; J. Jansen 25-28-74; M. Verbeek 26; J.W. Sekeris 35-38- 50; D. Bonefaas 41-67T. den Ouden 44; A. de Wit 45-65; Mevr. Toor 53; Twigt en Zn. 55-60, Toor en Zn. 70; H. Vink 73. WADDINXVEEN - Vorige week donderdag hield de Waddinxveen se Schaak Vereniging (WSV) haar jaarvergadering als afsluiting van het schaakseizoen. Als opvolger van de aftredende voorzitter H. de Vries werd het be stuurslid L. J. Bloem gekozen en op diens plaats werd D. Oosterloo gekozen als nieuw bestuurslid. Het bestuur van WSV ziet er thans als volgt uit: L. J. Bloem, voorzit ter; F. J. Ritter, secretaris; W. de Schrijver, penningmeester; A. Versluis, wedstrijdleider en vice- voorzitter; D. Oosterloo, alge meen adjunct. Ter voorbereiding van het 50-jarig jubileum van WSV in 1985 werd een feestcommissie benoemd, be staande uit de heren P. C. van Deelen en G. Besemer. Behalve aan de eerdergenoemde nummers 12 en 3 van de onderlin ge competitie werden nog prijzen uitgereikt aan degenen, die de be ste resultaten in de RSB competi tie hadden behaald. Dit waren Bloem (le team), Claassen (2e te am) en P. v. d. Heyde (3e team). Verder ontving J. v. Oort een "troostprijs” voor de trouwste op komst. Een initiatief van Oosterloo voor het houden van een zomercompe titie werd beloond: voor 22 leden betekent het einde van dit wed- strijdseizoen het begin van de zo mercompetitie! de eindrangschikking nog wat te verbeteren. laatste wedstrijd mede door het uit vallen van Nynke Lodder. Daardoor werden ze alsnog derde. De jeugd deed het over het geheel genomen erg aardig. Het mixed team t/m 14 jaar fraaide lekker maar moest de meerdere erkennen in plaatsgenoot Be Fair. Het eerste mix ed team t/m 17 jaar reikte ook rede lijk ver. Het tweede team in dezelfde categorie reikte tot een derde plaats in een zware poule. De jongens t/m 17 jaar zijn nog niet uitgespeeld, maar zijn al wel zeker van de tweede plaats. Het kampioenschap werd op enkele puntjes na gemist. SUCCESJES Resumerend kan van dit seizoen ge zegd worden dat de resultaten bij de Gouwe Smash aardig passen in het beeld van de vereniging: Het mee doen en het recreatieve in de tennis sport staan voorop, het is leuk als daar in het sportieve vlak nog wat succesjes bijkomen. De laatste lagen dan vooral bij de eerste teams in de verschillende categoriën. Die eindig den allemaal eerste of tweede. Over alle teams genomen lag de score over de gehele competitie op ongeveer 40 procent. De heren kwamen het 11 w

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 19