in Waddinxveen D-tournooi De Gouwe Smash VERBOUWINGS 50-70% KORTING HET WOLHUIS Zes van Rijn en Gouwe weer Stokbrood UITVERKOOP KORTING overtrof succes vorig jaar Dinsdagavond 5 juli Surffeest in Reeuwijk Verlies voor Succesvolle I WEEKBLAD-SPORT EN RECREATIE Geslaagde woensdagavond competitie van W’veen-tennis Viswedstrijd voorjeugd in Groenswaard 3 Tweede zomer- avondwedstrijd HSW: matige vangst afsluiting seizoen jeugd TOOS-badminton Uitvoering De Zangvogels op 29 juni Zeven meisjes Antilope actief in Sliedrecht Week lang schitterend weer Het Echte Franse De Sperwer '1 WSV-kampioen Van Deelen ALLES MOET WEG NU DE LAAGSTE PRIJZEN Nu op alle merken wol 50 tot 70% GERT HUIZER de echte bakker Zuidkade 11 - Tel. 12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 12382 - Waddinxveen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 22 JUNI 1983 i- De finalisten van De Gouwe Smash op de foto. Van links naar rechts: Marion van Bemmel, Henny Vonk, Teun I (o.a. Scheepjes-, Nevada- en Delvi). DURABLE- en SCHEEPJESKATOEN Nesse 8 Waddinxveen 'I WADDINXVEEN - Dinsdagavond 5 juli zal in Waddinxveen de derde etappe van de wielerzesdaagse ”Zes van Rijn en Gouwe” - het enige zes- en Koos Laarakkers. Hans Blom ontbreekt. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Ton van den Berg). de votre Vrai Boulanger’ - - I -rl^- 3-Ij Slotfeest in Reeuwijk zondag 3 juli a.s. bij de WSC Reeuwijk. De finalisten van De Gouwe Smash op de foto. Van links naar rechts: Marion van Bemmel, Henny Vonk, Teun Los, Margriet van Rijswijk, Karei Bomers, Lottie Keyser, Els Overgauw, Els Meijer, Hans de Mol, Thea Mensink i speeld moesten worden. WADDINXVEEN - Van zaterdag 11 tot en met zondag 19 juni heeft de Waddinxveense tennisvereniging De Gouwe Smash in het Burgemeester Wamaarplantsoen het tweede D-tournooi voor spe lers van 25 jaar en ouder gehouden. Het was de hele week schitte rend weer. De wedstrijdcommissie had dan ook geen enkel pro bleem de 155 wedstrijden in een vlot tempo af te werken op de vier banen, zodat zondag alleen nog vier halve en drie finales ge- t f 155 partijen ge- De volgende wedstrijd is op zaterdag 25 juni in de Haarlemmer ringvaart, waarvoor om 5.30 uur vanaf het NS- station wordt vertrokken. De vangst was goed, 20 vissers haal den 44.500 gr. vis uit het water. De eerste vijf waren: J. Verhoef 6220 gr., W. Houtman 5020 gr., C. de Jong 4780 gr., W. v:d. Wal 3420 gr. en R. Aalbers 2760 gr. 1/2-1/2 1-0 0-1 1-0 1-0 0-1 0-1 1-0 RONDEMISS Zoals bij elk wielerfestijn gebruikelijk is heeft ook de ”6 van Rijn en Gouwe” zijn eigen rondemiss in de persoon van de charmante Corrinne Verkerk als Miss Langhout Reizen. Als gastvrouw GRATIS TOEGANG Dankzij de medewerking van het be drijfsleven is het ook in 1983 weer ma; gelijk de entree voor dit wielerevene- ment gratis te houden. Een situatie die uniek mag worden genoemd voor een evenement waaraan beroepswielren ners hun medewerking hebben toege zegd. Overigens zijn de parkoersen in alle plaatsen gelijk aan die van de afge lopen twee j aar. WADDINXVEEN De postduiven vereniging De Sperwer nam deel aan een concours vanuit Chateauroux. Afstand 619 km. In concours 168 duiven. Aankomst le duif 17.22.50 uur. Laatste 19.01 uur. Snelheid le duif 948 m.p.m. Uitslagen: A.H. Kivits 1-6-9; Smit-Troost 2-4-12 -35-39; Toor en zn. 3-17-24-25-40; M. Anders 5-14-27-31-32; M. Tolle naar 7-10; Mevr. Twigt 8-23; N. van Vliet 11-18-22; H. van Dijk 13; H. Metselaar 15-20-21-26-28-29-30-36- 37-41, H. Vink 16; N. Hoogerdijk 19; J.W. Sekeris 33; J. Jansen 34; D. Hee- ren 38; N. van Tol 42. van de organisatie zal zij vele keren tij dens de ”6” het erepodium sieren met haar aanwezigheid om de heren cou reurs te feliciteren met behaalde over winningen. Daarin zal zij worden bijgestaan door Nederlands beste speaker Chris Del- bressine, die ook dit jaar weer zijn me dewerking heeft toegezegd. Behalve door zijn inbreng als lid van de jury van de K.N.W.U. zal de microfonist uit Roosendaal ook het publiek van dienst zijn met zijn inmiddels alom bekende Zuidnederlands accent door het te in formeren over het verloop van de wed strijden. WADDINXVEEN Voor het vierde achtereenvolgende jaar kunnen de le den van de tennisvereniging Waddinx veen terugzien op een geslaagde woensdagavondcompetitie (WAC) op de banen van het tennispark De Woerd aan de Alberdingk Thijmlaan. Deze vorm van tennis is destijds op gezet voor leden die geen officiële competitie spelen. Sportief en gezel lig recreëren in wedstrijdverband staan hier hoog in het vaandel. Ook dit jaar hebben 100 vaste en ongeveer 15 reserveleden kunnen spelen op 5 hiervoor beschikbaar gestelde banen. De weerggoden hebben ons één avond parten gespeeld, maar deze avond is in zijn geheel aan het einde van de competitie ingehaald. Zaterdagavond 18 juni zijn in ‘t clubhuis de kampioenen, tijdens de feestavond gehuldigd. Algemeen kampioen 1983 is geworden Hans Benschop. Dames A poule: 1. Gertrud van de Hoek 53 games, 2. Lida Vermeer 52 games; 3 Trudy Looijen 51 games. Heren A poule: 1. Hans Benschop 59 games; 2. Aad Eindhout 51 games; 3. Hans Piers 47 games. Dames B poule: 1. Lies- beth Wickel 53 games, 2. Corrie van Ginkel 50 games, 3. Irma Wek king 49 games. Heren B poule: 1. Chris Wiebes 57 games; 2. Henk Ticnho- ven 55 games, 3. Gerrit van Loon 53 games. PROGRAMMA Elk jaar wordt gestreefd naar een extra activiteit. Dit jaar zal in Alphen om 18.15 uur de Aarhof Atletiek Estafette voor clubs worden gelopen. De beste 1.500 meterlopers van atletiekvereni gingen uit Zuid-Holland en Utrecht zul len daarbij aan het vertrek verschijnen. Deelnemende verenigingen zijn: AAV ’36, Ilion, AV ’47, Holland L, P.A.C., Antilope, Weidevogels, Spark, O.V.S., Sparta, Olympus ’70, N.S.L. en Hellas. Elke vereniging neemt deel met vijf at leten die elk één ronde van 1.400 me ter zullen afleggen. De poedelprijs was voor Tanja Liem (19 games) en de pechprijs voor Wil Driessens. Tijdens deze 6 woensdag avonden zijn er J speeld. Een ander hoogtepunt van de avond was de onthulling van het muurstukje met daarop de 4 beste WAC-gedicht- jes. Na de toespraken van de voorzitter van de WAC, het bestuur en de leden kreeg de Paramount Jazzband weer gelegenheid de gasten tot in de kleine uurtjes bezig te houden. T Sman, Vink en van Gemert (en hulp je Ton v.d. Berg) voor het in uitste kende staat houden van de banen, dat was een hele klus met dat warme droge weer.De wedstrijdcommissie, die zorgde voor het soepel verloop van het toernooi en verder iedereen die had bijgedragen tot het slagen van het toernooi. Dit alles verpakte hij in een gezellig toespraakje. De wedstrijdleider Peter Janmaat deelde daarna de prijzen uit aan de le en 2e prijswinnaars. Ieder kreeg een herrinneringsplaque en een ten- nistas met inhoud (zowel nuttig als lekker). Daarna waren er nog de no dige mensen die in het zonnetje ge zet moesten worden: de bondsgede- legeerde Ruud van Noord, de steun en toeverlaat van de wedstrijdcom missie, de leden van de H.A.C., die zorgden dat niemand te kort kwam op het gebied van een drankje en een hapje. De hoofdscheidsrechter Rinus Baan, die afwezig was omdat hij net een operatie achter de rug had. Beterschap Rinus en volgend WADDINXVEEN - Zaterdag 2 juli houdt het (Oranje) comité Wingerd in de woonwijk Groenswaard 3 een viswedstrijd in het kader van het 750-jarig bestaan van Waddinxveen. De viswedstrijd is bedoeld voor 6- 12-jarigen. Het schrijfgeld f. 1.50) is te voldoen bij inschrijven. Voor elke leeftijdsgroep zijn er drie hoofd prijzen en i Iedere deelnemer (ster) krijgt aan het slaagd einde van de wedstrijd een vaantje. J* Ook zijn er prijzen voor de grootste meeste vis en een pech prijs. Aan vang viswedstrijd 8 uur tot 10 uur, half acht dacht men aanwezig te zijn. daagse wielerevenement op de weg voor beroepsrenners in Nederland - worden verreden. Deze zesdaagse gaat zondag in Nieuwkoop van start. Naast de professionals zullen, verdeeld over verschillende categoriën, nog zo een 600 andere wielrenners om de ere plaatsen de strijd aanbinden. Op initi atief van Charles Ruys organiseerden de wielerverenigingen Avanti uit Al phen en Excelsior Gouda en het Wieler- comité Nieuwkoop en Rijn en Gouwe in 1978 de eerste zesdaagse in de plaatsen die nu nog in de ”6” zijn opgenomen: Nieuwkoop, Boskoop, Waddinxveen, Alphen, Bodegraven en Gouda. Omdat zowel in nationaal als internati onaal verband die ploegen die deelne men aan de Tour de France nog niet be kend zijn zal eerst einde deze week het definitieve rennersveld bekend zijn. ERECOMITÉ Evenals in voorgaande jaren is weer een erecomité samengesteld. Burgemees ters uit de zes plaatsen, de heren K. F. Broekens, J. Kok, C. M. van der Lin den, M. Paats, J. H. Reinders, Mr. R. Seinstra, alsmede de commissaris van politie van Alphen aan den Rijn, de heer J. Volwerk, en de Districts-Com- mandant van de Rijkspolitie in Zuid- Holland, de heer J. van den Ban, zijn le den van het comité die opnieuw hun me dewerking hebben toegezegd. De heer H. Vermeulen is als oud-voor- zitter van het Organisatie-Comité na zijn afscheid als directeur van Rijn en Gouwe de wielersportkenner die het co mité completeert. WADDINXVEEN - Het hervormd kinderkoor De Zangvogels houdt woensdagavond 29 juni om half acht in De Hoeksteen aan de Esdoomlaan haar gratis toegankelijke jaarlijkse zanguitvoering. Zoals elk jaar is een deel van het programma religieus, ter wijl na de pauze vrolijke liedjes zul len worden gezongen. Op die avond zal ook de onlangs opgenomen plaat van het kinderkoor gereed zijn. Hier aan wordt ruim aandacht besteed en iedereen is tevens in de gelegenheid de plaat te kopen. De eerste vijf waren: P. Dorrestein 3210 gr., A. van Leeuwen 1760 gr., M. Reichard 1560 gr., W. Houtman 1520 gr. en J. Verhoef 1210 gr. De volgende wedstrijd in deze competi tie is op dinsdag 28 juni en deze wordt gevist in het Gouwekanaal (alternatief Ringvaart) waarvoor om 18.30 uur aan het water de loting is. Zaterdag 18 juni werd de derde wed strijd in de zomercompetitie gevist in de Amstel. WADDINXVEEN/REEUWIJK - De Wind Surf Club Reeuwijk met de Waddinxvener Joop Geerts (Oostpol- derweg) als secretaris organiseert op zondag 3 juli een groots evenement voor surfers en surfsters die dit sei zoen met surfen begonnen zijn. WSC Reeuwijk heeft er reden toe, want onlangs kreeg de club de vergunning om aan de nieuwe ‘Surfplas’ een groot eigentijds clubgebouw te bouwen. Dat is de kroon op het werk van de inmiddels 8 jaar oude club; het begon eenvoudig als gast bij Het Wapen van Reeuwijk, daarna verhuis de de club naar de zandwinningsput naast de rijksweg Utrecht - Den Haag en werd een grote bouwkeet van Bos en Kalis als clubhuis ingericht. Dat brandde tijdens de paasdagen van 1982 af en met hulp van Bos en Ka lis en Coen Rutjes Windsurfing werd een nieuw maar tijdelijk onderkomen gevonden in een overgebleven bouw keet. WSC Reeuwijk is één van de oudste surfclubs van ons land met een grootse staat van dienst. De club zet zich in eerste instantie in voor de recreant maar organiseerde met suc ces vele grote landelijke evenementen waaronder Nationale regatta’s, Ne derlandse Kampioenschappen Free style en jaarlijks de Old Surfers Cup waaraan alle cracks uit de beginjaren deelnemen. Bekende surfers van WSC Reeuwijk zijn Govert Deketh, Paul en Koen Rutjes, Peter van Dam en Egbert de Sauvage. Egbert is Neder lands en Europees Kampioen Free style en behoort als regattasurfer tot de toptien van de wereld. Hij toonde ook alle Freestyle-oefeningen in het wereldwijd verspreide boek ‘Dit is Freestylesurfen’ van de Nederland se auteur/surfer Peter van Wagens- veld. WSC Reeuwijk gaat een prach tig clubhuis bouwen, met veel ruim te voor opslag van planken, douche en kleedruimten en een gezellige kantine met een terras vanwaar je een goed uitzicht hebt over de surf plas. Terecht zijn de Reeuwijkse sur fers daar erg trots op en daarom or ganiseren zij op verzoek van Peter van Wagensveld deze unieke dag voor nieuwelingen in de surfsport, van Wa gensveld schrijft jaarlijks de Surfgids, dat is een boek vol consumenten in formatie over alle surfplanken die te koop zijn. De lezers van dat boek konden dit jaar meedingen naar een 60-tal prijzen welke tot slot van dit Reeuwijkse evenement door voorma lige voorzitter Jacques Versteegen zullen worden uitgereikt. Aan het evenement kan door iedereen die dat wil en die zich nog als beginner be schouwt worden deelgenomen, in schrijven vanaf 10.00 uur ‘s morgens, aanvang 12.00 uur. Het wereldbe roemde Funteam van F2 geeft een Fun-demonstratie, er wordt een Freestyle-demonstratie gegeven en op de extreme planken van Guimar Out door Products wordt gedemon streerd, dat alles tussen het evene ment door. Om 16.00 uur verzorgt Jacques Versteegen de prijsuitreiking en dat is op zich al de moeite waard. Voor het publiek zijn goede moge lijkheden dit unieke surf evenement te volgen. WADDINXVEEN - In de derde ron de van de zomerschaakcompetitie van de Waddinxveense Schaakvereni ging wisten Cees Asscheman en W. van Oort hun zegereeks voort te zet ten. Respectievelijk van Offeren en Verwaal moesten daartoe het (schaak)lootje leggen. Met 3 punten staan Asscheman en W. van Oort aan de kop, gevolgd door Goor met 2 1/2 punt vanwege een remise tegen Rit ter. De sensatie van de avond was echter de partij tussen Eric Claassen en WSV-kampioen Van Deelen. Laatstgenoemde bouwde een veelbe lovende stelling op, kwam daardoor goed te staan maar verspeelde zijn kansen in waarschijnlijk een moment van schaakblindheid door een toren te ruilen voor een paard. Met dit kwaliteitsvoordeel wist de jeugdige Eric Claassen de partij naar zijn hand te zetten en te winnen. Een uitste kende prestatie van één van de jong ste WSV-spelers tegen de regerende kampioen. UITSLAGEN De uitslagen van de derde ronde wa ren: Ritter - Goor Struijk - Muit J. van Oort - M. de Haan Kraan - de Bock Bloem - Ponsioen Van Deelen - Claassen Verwaal - W. van Oort Asscheman - Van Offeren r w L X ’S WADDINXVEEN - Dinsdagavond 14 juni hield de hengelsportvereni- ging Waddinxveen HSW haar tweede zomeravond wedstrijd in het Aarka- naal. De vangst was matig, 21 vissers haalden 15.780 gram vis uit het wa ter. jaar beter, en de sponsors Gulf, Ru- canor en Verzijl, die het geheel wat meer financiële mogelijkheden bo den of voor een prijs zorgden. Na afloop dronk ieder nog gezellig een drankje. Erg veel deelnemers hebben nu al weer besproken voor volgend jaar. Wel een teken voor de wedstrijdcommissie, dat ze op de goede weg zit met dit toernooi voor dubbels van 25 jaar en ouder. Dit alles zorgde voor een gezellige en ontspannen sfeer op het park.Niet al leen deelnemers kwamen naar het park maar ook familieleden en club genoten waarbij uiteraard veel leden van de zusterverenigingen Be Fair en Waddinxveen. Dat veel deelnemers van vorig jaar het erg naar de zin hebben gehad blijkt wel uit het feit dat zeker 90 procent opnieuw hadden ingeschre ven. Daarnaast waren er ook weer et telijke nieuwe gezichten. Op de fina- ledag kon men ‘s morgens om 11 uur al genieten van 4 mooie en spannen de finales: 2 keer een dames-dubbel en twee keer een heren-dubbel. Zaterdag waren de finalisten van de Mixed-dubbel al bekend: de dubbels Mensink/Vonk (van t.v. Bergvliet- Haastrecht) en Keyser/Bomers (van t.v. Waddinxveen) streden om de eer in de finale. De Waddinxveners ver loren in twee sets (6-0, 7-6). MOOISTE FINALE De dames dubbel was ongetwijfeld de mooiste finale van de dag. De Bos- koopse zusjes Margriet van Blijswijk en Marion van Bemmel resp. lid van De Gouwe Smash en Waddinxveen, speelden een spannende driesetter te gen de Zevenhuizense dames Over- gouw en Meyer. Deze wedstrijd bood de toeschouwers alles wat een wed strijd aantrekkelijk maakt: mooi ten nis en spanning. In de 3e set stonden Margriet en Marion achter met 5-2, maar ze wisten toch de winst te pak ken. De laatste finale was de heren dubbel. Dit was een strijd tussen de winnaars van vorig jaar, de heren Laarakkers en De Mol van Fiod, en Teun Los en Hans Blom van de Gou we Smash. Ook dit werd een span nende driesetter, maar niet met altijd even mooi tennis. Er waren schitte rende rally’s bij, maar de Goudsche heren hadden in de gaten dat ze op die manier het onderspit zouden moeten delven. Ze probeerden het spel van het duo Los/Blom te ont regelen en dat lukte uiteindelijk dankzij “oude wijventennis” zoals Koos Laarakkers het in zijn dank woord uitdrukte. De toeschouwers hebben op een zonnig terras kunnen genieten van een aantal aantrekkelijke wedstrijden die helemaal pasten in het kader van de vereniging: sportief en gezellig. D.D: v. Rijswijk/v. Bemmel - Over- gauw/meyer 6-4, 3-6, 7-5; H.D.: Laarakkers/de Mol - Los/Blom 7-6, 1-6, 6-1, G.D.: Mensink/Vonk - Key ser/Bomers 6-0, 7-6. DANK Bestuurslid Peter Doornebal dankte na afloop: de groundsmen Van der WADDINXVEEN - Zeven meisjes van de Waddinxveense sportclub Anti lope deden zaterdag in Sliedrecht mee aan Sliedrecht-Sport-65, de tweede wedstrijd van de open junioren kampi oenschappen CD-jeugd (11-15 jaar). De jongere D-meisjes moesten ou me ter sprint, hoogspringen, discuswer pen en de 600 meter doen. Anke Vergeer begon haar sprint met een 4e plaats in haar serie in een tijd van 10,3 seconden. Bij het hoogspringen werd 1,10 meter gehaald, bij het discuswerpen, wat ze nog nooit in een wedstrijd had gedaan, een prestatie van toch 12,16 meter. De 600 meter is wat pittiger met dat warme weer, toch werd voor haar een 9e plaats in haar serie genoteerd en geklokt op 2 minuten en 21,3 seconden. De grotere C-meisjes deden deze keer: 80 meter sprint, ver springen, (voor het eerst) speerwer pen en ook de 600 meter. De tijden op de sprintnummers lagen behoor lijk scherp, waardoor Diana v.d. Krans met 11,4 seconden een 2e plaats kon opeisen in haar serie. Ook Irene Stroot noteerde een goede 2e plaats in 11,9 seconden. Bianca v.d. Sman had een hele snelle serie getroffen, want haar toch niet gekke 12 seconden precies was goed voor een 6e plaats. Karin Versluis, Alexandra en Nanette Zoet vochten om een goede klasse ring in hun serie. Karin was de Zoet jes de baas door’ als 2e over de finish te komen in 12,6 seconden. Alexan dra noteerde 13 seconden rond als derde en Nanette als 4e 13,2 secon den. Een spannende finish dus. Na het verspringen, wat met toch wel aardige prestaties werd gedaan, kwam het speerwerpen aan de beurt. De Antilope-meisjes hadden een beetje v schrik, want zij hadden nog nooit in wedstrijdverband dit onderdeel ge daan. De schrik was echter snel over toen bleek dat het merendeel van alle andere meisjes met precies hetzelfde probleem zat. Bianca v.d. Sman kon na 3 beurten toch op het beste Anti- lope-resultaat bogen met 15 meter en 88 centimeter en behaalde daarmee een flink aantal punten voor de to- taaleinduitslag van de gehele compe titie. Ook Alexandra Zoet ligt dit nummer wel gezien haar goede 13 meter en 46 centimeter. Karin Ver sluis haalde net de 10 meter niet, want er werd voor haar 9,88 meter genoteerd. De 600 meter tenslotte was heerlijk om naar te kijken. In de le serie startten Irene Stroot, Bianca v.d. Sman en Diana v.d. Krans. Aan de kop werd er flink aan het tempo gewerkt, terwijl Diana rustig op de 3e plaats mee kon komen. In de laatste 200 meter nam zij resoluut de kop over en liep nog een flink stuk weg van nummer 2; zij finishte in een goede tijd van 1 minuut er>53,6 se conden. Irene en Bianca waren dui delijk minder op dreef en liepen ge zamenlijk op de laatste 2 plaatsen in een tijd van 2 minuten en 21,9 secon den. De 2e serie ging van start met voor Antilope Karin Versluis, Nanet te en Alexandra Zoet. Onderling maakten zij er een spannende finish van; maar met de kopstukken konden zij niet meekomen. Een mooie 6e plaats voor Nanette in 2 minuten en 14,4 seconden, Alexan dra 7e in 2 minuten en 16,2 secon den en Karin 8e in 2 minuten en 17,7 seconden. Aan het slot van deze fijne atletiek- middag werd nog een tussenstand omgeroepen van enkele hooggeno- teerden. Toen bleek dat Diana v.d. Krans op de eerste plaats prijkte en Bianca v.d. Sman op een goede 4e plaats. In totaal deden een 30-tal D-meisjes en een 24-tal C-meisjes mee op deze zonnige dag. WADDINXVEEN - De jeugd van de afdeling badminton van de multi- sportvereniging TOOS heeft het sei zoen afgesloten met de eerste jeugd- clubkampioenschappen. Alle 33 jugdleden namen deel aan dit gebeu ren en zorgden door hun grote inzet voor een sportief geslaagd evene ment. Na ruim 75 partijen, die soms op het scherpst van de snede werden ge speeld, kwam men tot de volgende verdeling van de titels: meisjes/jongens 8 t/m 10 jaar: 1. Natasja van Es, 2. Cor Smit, meisjes/jongens 11-12 jaar: 1. Carla Meiderwijk; 2. Jacqueline de Lang. meisjes 13 t/m 18 jaar: 1. Carolien Slootjes, 2. Petra van Dijk. jongens 13 t/m 18 jaar: 1. Alfred v.d. Haak; 2. Edwin Tolle naar. Bij de uitreiking van de prijzen viel er tevens nog iets anders te vieren. De TOOS-jeugd nam namelijk dit jaar voor het eerst deel aan de jeugddis- trictscompetitie. Het le team trof het niet en moest aantreden tegen ge renommeerde tegenstanders. Het kwam zodoende niet verder dan een 5e en voorlaatste plaats met 5 punten uit 10 wedstrijden. Het 2e team daarentegen kon goed meekomen en werd net geen kam pioen. Deze eer kwam toe aan BC Voorburg. Het 2e eindigde op een gedeelde le plaats. Zowel Voorburg als TOOS haalden 13 punten uit 8 wedstrijden. Voorburg won in totaal echter 41 partijen van de 64 tegen TOOS 39. Toch was dit resultaat aanleiding voor het TOOS-bestuur de 6 dame tjes, t.w. Carla Meiderwijk, Jacqueli ne de Lang, Myriam Slootjes, Jeanet te Smit, Joke Blom en Astrid Reym, in de bloemen te zetten en hen een aandenken te geven. De jeugdleiding nog enkele andere prijzen, van TOOS spreekt van een zeer ge- 1 seizoen en hoopt samen met de jeugd en eventuele nieuwe jeugd leden (welke van harte welkom zijn) van het volgende seizoen opnieuw een succesvol badmintonseizoen te maken. f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 11