LEE TOWERS WORDT DE ATTRACTIE IN W’VEENSE SPORTHAL The Millionaires in de I In in sporthal Veronica Drive .0^ COEN RU TIES de windsurf gigant van west- en midden-nederland W’veense stropdas is er Zaterdagmorgen Ome Joop Show Lunapark aan de Nesse plaats van de Dolly Dots Op feestavond in de sporthal Het Weekblad C. P. Broer BV Zaterdagavond 24 juni GM I Een boekenbon? feliciteert Initiatief van herenmodezaak Mulder W. L. van ’t Hof Onafhankelijk Nieuwsblad g OPEL te' MITSUBISHI betrouwbaar en goed 01828-13822 r» Snackbar ’’Picobello” (Aan de Elzenhorst. Waddinx-^ veen) i ALS WIJ HET Altijd ’n alternatief DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 7 NISSAN NIEUWE VOORRAAD TAPIJT MEENEEMPRIJS 49,- Van Wijngaarden Julianastraat 20-24 Boskoop - tel. 3248 OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE WADDINXVEEN 1233-1983 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 39e JAARGANG - No. 1827 WOENSDAG 22 JUNI 1983 OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE l-@- igfestival PEUGEOT i X S Of Alt R aantrekkelijke attracties wordt gehou den op initiatief van het Sportweekco- mité Waddinxveen en valt samen met het grootste artiestengebeuren in de sporthal ”de Sniep” op vrijdag 24 juni (Lee Towers, The Millionaires en Don na Lynton) en het Gouwefeest op zater dagavond 25 juni. rond het 750-jarig bestaan van Wad dinxveen wordt besloten. Verwacht wordt dat zeer velen deze magnifieke kindervoorstelling in de sporthal ”de Sniep” zullen bijwonen. ALTIJD WELKOM! WADDINXVEEN - Voor de Waddinxveense jeugd wordt op initiatief van het Sportweekcomité en in samenwerking met de Stichting Waddinxveen 750 Jaar zaterdagavond 25 juni om acht uur in de sporthal de Sniep een dis- co-avond gehouden met de Veronica Drive-In Show. De toeganfsprijs be draagt 7,50. MOTORS CORPORATION De gestaalde perfectie Automobielbedrijf BOONSTOPPEL Jr. B.V. Noordkade 18 - Waddinxveen Tel. 01828-19285 schielandweg 7 2741 ma waddinxveen El (LidNBMj Weekblad voor Waddinxveen EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 HOOFDREDACTEUR: WADDINXVEEN - Vera Borger uit Waddinxveen is geslaagd voor het di ploma etnisch culturele bevolkingsgroe pen, richting opbouwwerk, aan de Kat holieke Academie in de Den Haag. GOUWE COLLEGE Voor het MAVO-diploma van de dag school voor volwassenen Gouwe Colle ge in Waddinxveen slaagden: J. M. la Grand-v. Bemmel, A. H. v. d. Berg, J. C. M. v. Es-v. d. Berg, A. M. Moerings- Blom, W. Meselaar-Boom, G. M. v. Peperstraate-Bron, G. F. de Kooter- Brunott, J. J. Roedoe-v. Dam, M. J. J. Zaat-v. Delft, N. K. Kardol-Domburg, J. W. v. Vliet-v. d. Ende, N. v. d. Stelt- Esveldt, L. den Heyer-Broer, E. v. Dam-Lieftink, A. v. Erk-Middelkoop, C. M. Kruit-v. Mossevelde, H. W. S. Bierman-Norp, I. E. v. d. Brink-Pak, J. M. Dijkhuizen-Penningde Vries, H. M. Los-Regters, M. C. Plooy-v. Ruttan, N. A. Schotte-v. Rijs, C. M. Uit de Bulten- Sels, J. M. Blaazer-Spierenburg, M. v. Maanen-Sterkenburg, A. A. Wijdooge- Tesselaar, M Twilt, O. J. A. Smit-Uyt- hoven, A. C. J. Barelds-Valkenburg, A. v. d. Hoeven-Vaneveld, H. Roosen- hoff-Verboom, E. B. E. Vermey, P. J. Dijkstra-v. Vliet, M. J. G. Delwel-de Vos, H. Lenting-v. d. Werfhorst, W. Koops-Wullink, B. v. Duin-v. Wijk, E. H. M. v. Veldhuizen-Yark, C. A. Bos- v. Zuilen, J. Dullaart, J. A. D. v. Zaanen-Wieringa. DAGEN OPEN r PER WEEK TOT 24.00 UUR F DUS OOK ZONDAGAVOND De nu dus niet in Waddinxveen op tredende meisjesgroep De Dolly Dots zijn zaterdagnacht op het nippertje aan de dood ontsnapt. Dc populaire meisjesgroep raakte betrokken bij een ernstig verkeersongeval op rijks weg 12 waarbij twee doden vielen. Zangeres Anita Heilker, 22 jaar, is met wervelverwondingen opgenomen in een Gouds ziekenhuis en zal daar (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN/GOUDA - Uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland blijkt dat commissaris W. Hoogendijk te Gouda Bakkerijgrondstoffen C.P. Broer BV, Waddinxveen, heeft verla ten. Zijn plaats is ingenomen door H.G. Snijder te Oosterbeek. auto van velde AUTO deed vorig jaar mee aan het nationale songfestival en is verder bekend van de hit Fantasy Island. WADDINXVEEN - De vrijdagavond 24 juni in de sporthal ‘de Sniep’ te houden feestavond van de Stichting Waddinxveen 750 Jaar zal niet kun nen worden opgeluisterd door de zeer populaire meisjesgroep De Dolly Dots, omdat de leden daarvan zater dagnacht bij een verkeersongeluk be trokken raakten. De stichting is er echter na zeer veel telefoontjes in ge slaagd om een groep te vinden die in kwalitatief opzicht de Dolly Dots zeer goed kunnen vervangen en dat zijn The Millionaires. Deze groep TALBOT Automobielbedrijf BOONSTOPPEL B.V. Jul. v. Stolberglaan - Waddinxveen Tel. 01828-12344 Zoutmansweg 1820. Reeuwijk Brug. ^01829-3377 Spinveld 21a, Breda Noord, 77076-223815 Flevostrand-HarderiXHweg, Biddinghuiaen, 7703202-481 WADDINXVEEN - Naast de zil veren gelegenheidsmunt, het le peltje en nog een aantal andere za ken die herinneren aan het 750-ja- rig bestaan van Waddinxveen dit jaar is sinds vorige week ook een Waddinxveense stropdas verkrijg baar. Deze das werd vorige week zaterdagmorgen in bar-bodega Royal Inn aan het Koningin Wil- helminaplein burgemeester C. M. van der Linden door de heer J. H. P. Mulder van herenmodezaak Mulder in het winkelcentrum ”de Passage” officieel aangeboden. Dat gebeurde vlak voordat de his torische feeststoet het KW-plein zou passeren. In een korte toe spraak herinnerde de heer Mulder eraan dat zijn herenmodezaak graag het initiatief had genomen tot het laten maken van een speci ale Waddinxveense stropdas in het kader van het 750-jarig bestaan van Waddinxveen. Te meer omdat eerder dit jaar herenmodezaak Mulder ook een jubileum vierde, namelijk het 125-jarig bestaan. De Waddinxveense stropdas is een mooie blauwe zelfbinder met daar op zeer nauwkeurig nageweven het wapen van de gemeente Wad dinxveen. Een goed draagbare das, ook na het jubileumjaar 1983, die 18,50 kost. Een deel van de opbrengst is bestemd voor de Stichting Waddinxveen 750 Jaar. Afgelopen zaterdagmorgen kreeg niet alleen Waddinxveens eerste burger een stropdas aangeboden, maar ook stichtingsvoorzitter W. G. van Baarle en stichtingspen- ningmeester C. Visser. In Waddinxveen was in de jaren zeventig ook een Waddinxveense stropdas verkrijgbaar op initiatief van het Weekblad voor Waddinx veen. Deze das is echter nooit in de verkoop geweest, maar werd door de krant als een presentje steeds aan daarvoor in aanmerking ko mende Waddinxveners uitgereikt. De nu verkrijgbare stropdas van Mulder voorziet weer in de geble ken behoefte aan een moderne stropdas met het Waddinxveense i gemeentewapen. tiende. ‘Ik heb in verschillende band jes gezeten, meestal als zanger en in noodgevallen ook als gitarist of drummer. We brachten nummers van Cliff, Elvis en de Beatles. Later ben ik overgeschakeld op meer jazzy re pertoire; easy-listening muziek, in de stijl van Frank Sinatra en andere Amerikanen. Het viel toen niet mee om daarmee aan de bak te komen in Nederland. Dat is trouwens nog steeds zo, daarom zing ik nu commerciële en easy-listening num mers door elkaar. De mensen die op die commerciële dingen afkomen ho ren daardoor ook dat andere werk. Naast zanger ben ik tenslotte nog een beetje zakenman ook. Ik begrijp best dat als er geld in een plaat gestoken wordt dat dat er weer uit moet ko men. Eind deze maand ga ik in Lon den opnemen voor een nieuwe elpee. Dan zit er een orkest van 65 man in de studio, het beste wat er op dat ge bied is: da’s pure luxe. Die elpee gaat f 120.000,-- kosten, een enorme in vestering voor de platenmaatschappij, terwijl het in de platenbranche op het ogenblik toch heel slecht gaat. Kijk, ik sta achter alles wat ik doe, begrijp dat goed. Maar bij de gratie van die commerciële dingen kan ik ook het betere werk doen. Meestal vind ik zelf de ene helft van een elpee goed, de andere helft is voor het pu bliek en de platenmaatschappij...’ ‘Na de hits ‘It’s raining in my heart’ en ‘You‘11 never walk alone’ is het gaan lopen. Toen dacht ik ‘als ik dit vijf jaar weet vol te houden ben ik spekkoper’. In die acht jaar dat ik bezig ben heb ik er heel wat zien komen en gaan, maar ik ben er nog steeds en het zit er voorlopig niet in dat dat snel afgelopen zal zijn. Ken nelijk ben ik een betrouwbaar pro- dukt, want ze boeken me ver van te voren. Ik heb nu al aanvragen voor 1985 lopen, dat doen ze niet als ze denken dat je een eendagsvlieg bent. Als ik een keer ergens geweest ben kom ik er meestal ook terug. Ze zien dat ik me volledig inzet en de zaal plat probeer te krijgen. De beuk moet erin! Als jij merkt dat een ar tiest voor jou werkt en niet steeds op zijn horloge kijkt omdat hij naar zijn volgende schnabbel moet, dan wil je zo’n man nog wel eens zien op treden’. WADDINXVEEN - Speciaal voor de kinderen wordt zaterdagmorgen 25 juni om tien uur in de sporthal ”de Sniep” een voorstelling gegeven van André van Duin’s Ome Joop Show. Een geweldig kinderfestijn met alle door André van Duin bedachte figuren, die er komt dank zij de steun van het bedrijfsleven, zoals die door de Stichting Waddinx veen 750 Jaar werd ervaren. De Ome Joop Show, die toegankelijk is tegen betaling van 2,50, is één van de programma’s waarmee de festiviteiten Aan de wand in zijn huis hangen de zeven gouden langspelers en de ene platina elpee die Lee Towers (37) in zijn nu acht jaar durende carrière bij elkaar gezongen heeft. Acht jaar geleden werden de Neder landse luisteraars verrast door een elpee met daarop het donkerbruine stemgeluid van de Rotterdammer Leen Huyzer. ‘De zingende kraandrij ver’ werd zijn bijnaam. ‘Dat klopte niet, ik was onderhoudsmonteur in de haven, maar voor de hoesfoto was ik op een kraan geklommen, van daar....’. Hij maakt al muziek vanaf zijn vijf- WADDINXVEEN - Van woensdag tot en met zaterdag wordt er deze week aan de Nesse weer een lunapark gehouden. Dit kermisgebeuren met een tiental voorlopig moeten blijven. Collega Ria Brieffies (26) brak drie ribben, Dot Patty Zomer, 21 jaar, liep een hersenschudding op, terwijl hun chauffeur Jaap Booy, die uit de auto moest worden gezaagd aan de botsing nabij Bunnik een verbrijzelde knie schijf heeft overgehouden. Dots An gela Groothuizen en Esther Ooster beek kwamen er met enkele kneuzin gen van af. Zesde groepslid Angela Kramers zat niet in de extra-grote Mercedes, omdat zij met vrienden mee naar huis reed. WADDINXVEEN Vrijdagavond is het zover. Dan zal vanaf acht uur in de sporthal ‘de Sniep’ een geweldige feestavond van start gaan waarvoor de Stich ting Waddinxveen 750 Jaar de medewerking heeft gekregen van de zanger Lee Towers, de zangeres Donna Lynton, de clowns F.ritzz and hizz Jazzclownzz, presentator Pierre van Ostade, de groep The Millionaires en het orkest Blue- sette. De toegangsprijs voor dit uitgelezen programma waarmee onder meer de festiviteiten rond het 750-jarig bestaan van Waddinxveen worden besloten be draagt slechts tien gulden per persoon. Bijzondere attractie is zonder twijfel het optreden van de zanger Lee To wers, afgelopen zondagavond nog te zien op de Veronica-televisie. Een ge wone jongen met een dijk van een stem. Een man zonder enige sterallu- re, ondanks dat hij moeiteloos zalen als Carré en de Doelen vol krijgt en er bijna een half miljoen elpees van hem verkocht zijn. Lee Towers: zo gewoon dat het bijna niet gewoon meer is Het begint al met zijn huis in Krim pen aan de IJssel. Geen villa-met- zwembad, maar een ruim bemeten rijtjeshuis in nieuwbouwwijk. rm ZUIDELIJKE DWARSWEG IB WADDINXVEEN 0182X1’713 WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid den-Holland is nieuw ingeschreven Hout- en Kunststoffenprodukten W. L. ’t Hof BV, WaddinxveenOmschrijving bedrijf: het leveren en doen leveren van hout- en kunststofprodukten aan han del en industrie. Maatschappelijk kapi taal 500.000,-, waarvan geplaatst ge stort 100.000,-. Directeur: W. L. van ’t Hof te Waddinxveen. 1 k 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1