RIJDT ROND Primeur Mulleman: Klassieke meubelen in lichte kleuren Edah-basismarkt BOEIT MET THRILLER WADDINXVEENSE DUMP TOI-TOI BRANDSPUIT huurt Nesse-pand IN TURKIJE Gezellig en doelmatig van binnen GEMEENTERAAD Innovatieprijs 1983 tijdens Internationale Meubelbeurs Utrecht Waddinxveense meubelfabrieken GM Fietser (65) na ongeval overleden 10 Jaar HAVO- o 4 op beurs in Utrecht Woensdagavond 5 oktober Atheneum f r Nieuwsblad Onafhankelijk s Uw Televisie- dokter Snackbar “Picobello” (Aan de Elzenhorst, Waddinx-^ veen) betrouwbaar en goed VOORLICHTINGSAVOND oprichting RODE KRUIS KOLONNE afd. Boskoop Woensdag 28 september 1983, aanvang 19.30 uur. WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1983 39e JAARGANG - No. 1841 ALS WIJ HET de beste innoverende prestatie op gebied o VA /L-r, VI 1 U V-, 1 V» 1 O Q Q 7 7 7 7 ZARESKA FRESCO, 15% wol -15% mohair - 70% acryl - 50 gram - adviesprijs 3,25 per knot Alléén deze week 10 KNOTTEN VOOR 15,— OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE Ook grote partijen: WINTERJACKS - kindermaten 116-176 DUMPPRIJS 69,50 Grote maten S-XXL DUMPPRIJS 79,50 COMMANDO-TRUIEN - kindermaten 140-176 en Grote maten S-XL DUMPPRIJS 39,50 SPIJKERBROEKEN maten 28-34 DUMPPRIJS 39,50 2 stuks voor 65,— SNEL NAAR DE ZARESKA ASTOR, 100% acryl - 50 gram. Adviesprijs 2,95 per knot. Alléén deze week 10 KNOTTEN VOOR 15,— HUISWERK DOEN, SLAAGTAJ ZÉKER, de pater makelaardij b.v. DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Wegens enorm succes nog één week grote partij ZARESKA knotten WOL VOOR DUMPPRIJZEN!! Volop verbazing. In Turkije rijdt deze voormalige brandweerwagen uit Waddinxveen rond. Daarop de nieuwe tekst Kandira Belediyesi, maar het wapen van Waddinxveen, de tekst "Gemeente Waddinxveen” en het num mer 741 sieren de af gedankte hoge drukspuit nog altijd. (Foto: F. J. Bart- ling). WADDINXVEEN/UTRECHT - De aan de Mercuriusweg gevestig de meubelfabriek Mulleman BV heeft tijdens de vorige week ge houden Internationale Meubelbeurs Utrecht voor de collectie M-S (Mulleman Stijl-) meubelen de innovatieprijs 1983 gekregen. Deze prijs van het vakblad voor interieurspecialisten Mobilia kreeg direc teur P.C. Mulleman van hoofdredacteur Ton de Beijer uitgereikt “voor de beste innoverende prestatie op gebied van klassieke/eiken Nederlandse Meubelen in 1983” EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 WADDINXVEEN - Edah in Helmond heeft dezer dagen definitief het huurcontract met de Waddinxvener T. Brouwer getekend voor de vestiging van een levensmiddelenbasismarkt aan de Nesse. Voor de nodige aanpassingen heeft de gemeente Waddinxveen een bouw vergunning verstrekt. Het huurcontract gaat zondag 16 oktober 1983 in. - WADDINXVEEN - In een poging nog meer publiek te trekken houdt de Waddinxveense toneelvereniging Toi-Toi de première van Agatha Christie’s thriller De Muizeval in de grote zaal van het An ne Frank-Centrum aan het Jan van Bijnenpad niet op een zaterdag avond, maar op woensdagavond 5 oktober om kwart over acht. Af gelopen maandagavond konden de Waddinxveense beiaarden en mindervaliden genieten van een speciale Toi-Toi voorstelling. OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHAPE REPARATIE I'S Weekblad voor Waddinxveen de door Rehorst Bouw BV neergezette woningen, waarvoor op 28 september 1982 door burgemeester C. M. van der Linden de eerste paal werd geslagen. 24 uur service, 3 maanden garan tie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische ap paratuur. Tel. 01828-13500. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 WADDINXVEEN/UTRECHT - De vorige week gehouden Interna tionale Meubelbeurs Utrecht, met in het bestuur van de Vereniging Vakbeurs Meubelen ook de Wad- dinxvener G. Th. B. Mulleman, directeur van stoel- en meubelfa briek H. A. van Berkesteijn BV, als penningmeester, kende tradi tiegetrouw ook diverse Waddinx veense exposanten: Baan’s Meubelen van de Zuid- kade 13-15 met gestoffeerde meu belen, fauteuils, clubs, bankstellen e.d., salontafels, kleinmeubelen, eetkamermeubelen; Bruwa Meubelfabriek BV van de Hengouwerweg 43 met eiken kleinmeubelen; Mulleman Meubelfabriek BV van de Mercuriusweg 3 - tevens M- S Meubelen BV - met klassieke stijlmeubelen in eiken, noten, ma honie, klassieke verlichtingsarti kelen; Vermako van de Staringlaan 10 als vertegenwoordiger van Car pentier NV, siermeubelen. DAGEN OPEN PER WEEK ^F TOT 24.00 UUR F DUS OOK ZONDAGAVOND Blik in één van de kleine woningen in het woon- en winkelcomplex aan de Kerkweg-Oost. (Foto: Sjaak Note- boom). vesting. ”We hebben geen wanklank gehoord”, aldus de heer de Boer over I auto van velde B Cl/ WADDINXVEEN - Als komende vrij- dagmmiddag door wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester na mens de binnen de Stichting Samenwer kende Woningcorporaties (SWW) ac tief zijnde rooms-katholieke woning bouwvereniging St. Joseph de eerste ■sleutels aan 4 alleenwonende jongeren zullen worden uitgereikt voor de huizen in het woon- en winkelcomplex aan de Kerkweg-Oost zal iedereen een indruk kunnen krijgen van ”hoe gezellig en doelmatig het van binnen is”. Dat is de vaste overtuiging van SWW- voorzitter A. L. M. Boer, die het gesch rijf over het aanzien van het door het Amsterdamse architectenbureau Oye- vaar, Van Gooi en De Bruin ontworpen eenzijdig vindt. Hij wijst er op dat de bouw van de 29 woningen voor 1- en 2- persoonshuishoudens en 4 woningwe twoningen op een beperkt stukje grond moest plaatsvinden, dat alles beter tot zijn recht zal komen als het Brugcen- trum geheel klaar is en dat voldaan moest worden aan zeer strenge geluids- voorschriften, zodat de ramen klein moesten blijven. Maar het belangrijkste vindt hij dat de toekomstige bewoners, die al in het complex hebben rondgekeken en zijn voorgelicht over alle woonaspecten tij dens een bijeenkomst in De Unie erg in genomen waren met hun nieuwe huis- WADDINXVEEN - Met een feestweek in november zal het 10- jarig bestaan van de samenwer kingsschool voor HAVO-Athe- neum aan de Sniepweg worden ge vierd. Op weg naar die week ver schijnt in het Weekblad voor Wad dinxveen een serie artikelen over Waddinxveens grootste school voor voortgezet onderwijs. Een school waarmee onze krant zich verbonden voelt, omdat hij in de periode dat 18 ouders werkten aan de oprichting van de school voor een goede communicatie met de bevolking kon zorgen. salontafels, sekretaires en diverse kleinmeubelen. Toen men rond 1970 van mahonie overging op eiken ont stond eigenlijk de behoefte om het programma verder te completeren. In 1974 is men daarom meubelen gaan importeren uit Italië. Boven dien kreeg Mulleman naast de eigen produktie en het import handelsge- beuren de verkoop van de collectie die voornamelijk bestaat uit klas sieke zit meubelen. M-S Meubelen BV ofwel Mulleman Stijlmeubelen werd nu de paraplu leplaan 81-83 - Waddinxveen - Telefoon 01828-19448 Donderdagavond koopavond Deze wordt gehouden in de kantine van de brandweer- garage aan de zuidkade op WOENSDAG 28 SEPTEMBER a s. AANVANG: 20.00 uur. Spreekster: Mevr. L. Tanis. Regionaal verpleegkundige. Vertoning film: „Rode Kruis Journaal.” Daarna gelegenheid tot het stellen van vragen. Belangstellenden van harte welkom. 4— WADDINXVEEN - De Waddinx veense mevrouw E. C. Degenhardt-van der Kraats (65) is vorige week woensdag in het Rotterdamse Dijkzigtziekenhuis overleden aan haar verwondingen, wel ke zij bij een verkeersongeval die dag op de kruising Beethovenlaan-Chopin- laan had opgelopen. De aan het Me vrouw Kuipers-Rietbergplantsoen 127 gewoond hebbende weduwe is maandag op de algemene begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan begraven. Het ongeval gebeurde omstreeks 15.20 uur. Volgens de plaatselijke rijkspolitie werd de vrouw tijdens het oversteken met haar fiets geschept door een op de kruising rijdende personenauto, be stuurd door een 42-jarige inwoner van Waddinxveen. De Waddinxveense is vermoedelijk plotseling de Beethoven laan opgereden. Eventuele getuigen van dit ongeval worden dringend ver zocht contact op te nemen met de plaat selijke rijkspolitie, tel. 13000/13076. Edah’s basismarkt komt in het ge deelte op de begane grond van Nesse 32 waarin nu nog de voorraad meu belen en tapijt van Brouwer is onder gebracht. Ér is hier 400 vierkante moeten leveren. SPELERS Deze Trotter gespeeld door Marjon Knieriem. Op het toneel zijn ook te zien Linda Mol, Bert van Tiel, Jones de Vries, Corrie de Knikker, Jaap Heukelom, Mieke Bruining en Bert Klijn. De regie is in handen van Ze- ger van der Houwen. Zijn assistente is Marianne Vooges. Als souffleuse fungeert Marian Bijl. De grime is in handen van Julia Roos en Marianne Vooges. De decorbouw is van Henk Meuleman. Voor het geluid en de be lichting tekenen Bert van Tiel en Jones de Vries. Begin volgend jaar wil Toi-Toi, dan geregiseerd door Paul Glasbergen uit Waddinxveen, een blijspel op de plan ken brengen. Doorgegaan wordt ver der met de succesvolle levende pop penkast, waarmee voor kleuters en geestelijke gehandicapten wordt op getreden. Op het repertoire wordt weer genomen het kinderstuk “Pom, Pam en de Moegnog” voor jongens en meisjes tussen de 6 en 12 jaar. 'SSè waaronder genoemde collecties wor den aangeboden. Een kompleet pro gramma, dat bestaat uit houten meu belen voor de woon-en zitkamer zitmeubelen en accessoires zoals ver lichting en dekoratie-artikelen uit Portugal. Hoog in het vaandel van M-S Meube len staat het handhaven van selecti viteit ten aanzien van het dealernet en kwaliteit. Het is voor de Waddinx- veners een duidelijke keuze geweest boven het overspoelen van de markt en meegaan in de prijsslag. Deze fi losofie en doelstelling blijft natuur lijk het beste gehandhaafd door kleinschalig te werken. Dat daarbij de markt goed in de ga ten wordt gehouden blijkt op het ontwikkelen van een nieuwe lijn in klassieke meubelen in pasteltinten. Wellicht zal nu vanuit Waddinxveen een nieuwe traditie ontstaan door meter beschikbaar. Het pand zal aan de linkerkant van een nieuwe oprit worden voorzien. De verbouwing zal zo spoedig mogelijk beginnen. De heer T. Brouwer, die ons over de komst van Edah in Waddinxveen in formeerde en dank zij de tekening van het huurcontract nu voorgoed een einde kon maken aan de geruime tijd bestaande geruchtenstroom, ver telde dat hij voortaan een beperkte voorraad meubelen en tapijten zal houden. Dat gebeurt op de bovenverdieping, terwijl beneden een presentatie van vloerbedekking en gordijnstoffen zal worden gemaakt. De damesconfectie- afdeling blijft op dezelfde wijze en in dezelfde omgang aanwezig. WADDINXVEEN - Verbazing F.J. Bartling toen hij deze zo- alom bij oud -Waddinxvener mer tijdens zijn vakantie in Turkije opeens een brandweer wagen uit Waddinxveen ont dekte. Op die nog immer trots rondtoerende voormalige hoge drukspuit van de plaatselijke vrijwillige brandweer staat al tijd het bekende gemeentewa pen, de tekst “Gemeente Wad dinxveen” en het nummer 741. Maar op de wagen is ook ge schilderd de tekst “Kandira Belediyesi” en dat zal wel het Turkse dorp zijn waar de brandweerwagen nu dienst doet. Gelukkig heeft de oud- Waddinxvener zijn fototoestel gepakt en de vijf jaar geleden van de hand gedane brandweer wagen op de gevoelige dia vast gelegd. Brandweercommandant P. Baan was direct geinteresseerd toen we hem vertelden dat de verkochte wagen in Turkije was gesignaleerd. Hij had overigens al eens gehoord dat het vehikel na vele jaren trouwe dienst in Waddinxveen was doorver kocht naar Turkije, maar hij had nooit meer gezien wat er van de brandweerwagen gewor den was. In Turkije zijn ze met de afgedankte Waddinxveense spullen in ieder geval nog bij zonder ingenomen. ----- het gaan zitten op die lichtere lijn in houten meubelen en zitmeubelen met lichtere stoffen. Lichtere kleu ren en lichtere soorten - bij M-S Meubelen weten ze er alles van. Bij het Waddinxveense bedrijf, dat naast de nieuwe modellen met die nieuwe klassieke lijn in laqué in plaats van eiken de bestaande collec tie stijlmeubelen uiteraard hand haaft, ziet men de toekomst wel zit ten. “Weet je wat het is, wij zijn uit het vak geboren. Daardoor krijg je een goed produkt”, aldus de heer P.C. Mulleman, vorig jaar nog het 25-jarig bestaan van zijn bedrijf vie rend. Hoewel men toegeeft dat het op het moment moeilijk is. Ze hebben dan ook het volste vertrouwen dat het weer goed komt, want zo zeggen ze: “Als dat vertrouwen ontbreekt kun je er maar beter mee stoppen. Het samenwerkingsverband met Stylish Furniture te Roermond voor de klas sieke zitmeubelen en de aansluitende programma’s van Mulleman Stijlmeu belen geven echter dat vertrouwen voor de toekomst. In het Weekblad voor Waddinx veen van vandaag de eerste verha len over de 10-jarige samenwer kingsschool. Hoe het is begonnen, de grondslag, een gesprek met de enige vrouw in de groep vari 18 van toen en een overzicht van de activi teiten in de november-feestweek. Volgende week zal de organisato rische samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de samenwerkingsschool worden beschreven. De door Mulleman uitgevoerde stijl vernieuwing van de meubelcollectie, vooral de klassieke meubelen in lich tere tinten als antiek wit en antiek blauw, hadden de aandacht getrok ken van Mobilia-juryleden Peter Slecht, Theo van de Reep en Ton Beijer. De combinatie M-S Meubelen BV en meubelfabriek Mulleman BV liet op 300 vierkante meter vloeroppervlak te in de Bemardhal van het Utrechts jaarbeurscomplex klassieke stijlmeu belen in nieuwe kleuren en met voorj aarstinten in het najaar zien van nu en op de toekomst gericht. “Een brede colectie kleurige stoffen en ruime mogelijkheden in de nieuwe kleurafwerkingen op onze klassie ke stijlmeubelen”, oordeelde de Waddinxveense fabrikant zelf. De huidige meubelcollectie van de in 1957 begonnen meubelfabriek Mulleman - toen klassieke stijlmeu belen producerend uit mahonie en wortelnoten - bestaat bijna uitslui tend uit eiken. Deze bestaat uit eet- kamertafels, salonkast, en stoelen, De oorspronkelijke naam van De Muizeval van de wereldberoemde schrijfster Agatha Christie is Three Blind Mice en wordt onder deze naam al gedurende 30 jaar in Londen opgevoerd. Dit laatste zegt waar schijnlijk genoeg over de kwaliteit van het stuk. Wat de spelers en speel sters van Toi-Toi ervan maken kan iedereen zelf komen bekijken. Het bestuur van deze actieve toneelvere niging heeft middens huis-aan-huis folders iedereen voor de voorstelling uitgenodigd. Agatha Christie laat in haar thriller, waarvan de toegangsprijs vijf gulden bedraagt (kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal of via de telefoonnum mers 14743 en 16470), een jong echtpaar een pension beginnen in een van een oude tante geërfd oud heren huis. Als er in Londen een moord is gepleegd beginnen de moeilijkheden. De politie gaat er namelijk vanuit dat de moordenaar zich in het pensi on moet bevinden. Een zeer ijverige brigadier Trotter zal de oplossing UdNBM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1