J&W VERWEIJ Rondom Welpenhorde Medische weekenddienst Hoorzitting BURGERLIJKE STAND Fractieberaad Collectanten Eervol Tekeningen Gevonden SERVICE-RUB RIEK Weekblad voor Waddinxveen Agenda Goudse Een boekenbon? Bioscopen voorwerpen WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN;TELEFOONNUMMERS HET VERSCHIL TUSSEN TRADITIONELE BOUW EN SYSTEEMBOUW KUNNEN WIJ U HAARFIJN UITLEGGEN... WIJ DOEN HET NAMELIJK ALLEBEI! Bij ons is de klant Koning, U hoeft dus niet naar Koning Klant. DRUKKERIJ C. VAN DER VLIST A DE KERKEN NODIGEN A BOUWEN IS VERTROUWEN Veel verschil is er niet. Tenminste, niet als Verweij bouwt! Want als traditionele bouwer van huis uit, voegen wij ook aan systeembouw iets toe: aandacht en ruimte voor individuele wensen. Zo wordt systeembouw een prachtige mogelijkheid om snel, goedkoop én goed te bouwen. Het afgebeelde type bungalow bijvoorbeeld, is een houtskeletwoning. Woonklaar opgeleverd vanaf f. 108.000.- inkl. B.T.W.. Oplevering in kasko is uiteraard nog voordeliger. Vraag gerust meer informatie. ’T KETELHUIS B. Huëtlaan, tel. 16860 DE PIONIER Tollenslaan Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V. Plankier20,2771 XL Boskoop Telefoon 01727-2077 >.®!!i WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1983 I I dk I A Woensdag 28 september 19.00 uur Volksdansen jongeren 20.30 uur Volksdansen volwassenen Donderdag 29 september 10.00 uur Klussendienst 20.30 uur Cursus poppen maken Vrijdag 30 september 9.30 uur Volksdansen volwassenen Zaterdag 1 oktober 9.30- 11.30 uur Fietsen graveren 13.30- 15.30 uur Fietsen graveren Maandag 3 oktober 15.00-18.00 uur Fietsen graveren 21.00 uur Sociëteit Uniek Dinsdag 4 oktober 14.00-17.00 uur Fietsen graveren 15.30 uur Inloop tieners Woensdag 5 oktober 14.00 uur Instuif Boekenweek 4 t/m 8 jaar 16.30 uur Inloop tieners 19.00 uur Volksdansen jongeren 20.30 uur Volksdansen volwassenen Woensdag 28 september 20.00 uur Toneelver. Toi Toi Donderdag 29 september 08.45 uur Peuterspeelzaal 19.30 uur Yoga 20.45 uur Yoga Vrijdag 30 september Peuterspeelzaal Maandag 3 oktober 08.45 uur Peuterspeelzaal Dinsdag 4 oktober 08.45 uur Peuterspeelzaal 14.00 uur Yoga 15.15 uur Yoga 19.30 uur Yoga 20.45 uur Yoga Woensdag.5 'oktober 08.45 uur Peuterspeelzaal 20.00 uur Toneelver. Toi Toi Woensdag 28 september Gemeenteraad, raadzaal, 19.30 uur Streekcommissie Gouda en omstreken, De Haven, Oosthaven 31, Gouda, 20.00 uur Geboren: Tessa, d.v. H. Langerijsen J. Baas; Jan, z.v. C. Lugthart en G. Oudijk, Mariska Petra Johanna, d.v. G. J. Both en J. H. ’t Hart; Markus Jacobus Jozef, z.v. A. L. J. M. van Santen en T. C. M. Kraan; Dennis Theodorus Jacobus, z.v. H. M. Hijkoop en J. J. M. de Bruijn; Stefan, z.v. J. Olie en Y. M. Vale; Frank, z.v. P. Theussen en K. Boer; Maartje Klazina Adriana, d.v. H. van Loon en A. J. Bergsma; Cynthia Viola, d.v. M. van Vliet en N. van Hu nen. Ondertrouwd: R. S. Keijzeren A. C. de Wilde. Gehuwd: H. P. Danner en W. C. Harkes. Overleden: van der Kraats, wv Degenhardt; Elisabeth Cornelia, oud 65 jr. Dinsdag 4 oktober Raadscommissie voor de ruimtelijke ordening, gemeentehuis, 16.30 uur Raadscommissie voor algemeen bestuurlijke zaken, gemeentehuis, 19.30 uur Woensdag 5 oktober Toneelvoorstelling Toi-Toi, AF-centrum, 20.15 uur Raadscommissie voor openbare werken, gemeentehuis, 19.30 uur Raadscommissie voor onderwijszaken, gemeentehuis, 19.30 uur Donderdag 6 oktober Raadscommissie welzijnszaken, gemeentehuis, 19.30 uur Vrijdag 14 oktober Concert Meeting, Ontmoetingskerk, 20.00 uur Woensdag 19 oktober Cabaret Dubbel en Dwars, De Bonkelaar, 20.30 uur Zaterdag 29 oktober Dansavond The Old Classic, AF-centrum, 20.00 uur JULIANASTRAAT 12 2741 HK WADDINXVEEN TEL. 01828-1 33 00 BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H. G. Koekkoek 18.30 uur ds. H. G. Koekkoek ALTIJD WELKOM! VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: Zo. 9.30 uur Samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd Tesselschadelaan 28) JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking ZONDAG 2 OKTOBER 1983 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur dhr. L. Roetman 17.00 uur ds. J. Maasland De Hoeksteen: 9.30 uur ds. J. W. Goossen 18.30 uur ds. L. Roetman Bethelkerk: 9.30 uur ds. J. Maasland 17.00 uur ds. J. W. Goossen Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. A. L. Yska, Den Haag 17.00 uur ds. W. L. van der Geer, Woerden GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds. J. C. de Moor 17.00 uur ds. J. Mondeel, Reeuwijk Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. P. van den Berg 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur ds. Hoff-Visscher, Vught Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maandagavond vanaf 21.00 uur in het buurtcentrum ,,’t Ketelhuis”, Busken Huëtlaan 94a, tel. 01828-16860. ContactadressemFred Lapear, tel. 14577, Elly van Wichen, tel. 17780, Bert van de Beid, tel. 16860 Uitgeverij: VETA B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B. J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828) 15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828) 14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon (01828) 18950 Abonnementsprijs: Postabonnement 27,80 per halfjaar Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,40 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. TELEFOONCIRKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat 25, tel. 18058 (Mevrouw A. Ravensber- gen-Demmenie, coördinatrice). GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster regionale indicatiecommissie bejaardenoorden: donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur l^esdienst Woensdag 5 oktober 19.30 uur ds. M. v. d. Ketterij, Urk CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 08.45 uur Vrijdag: 09.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.00 uur ds. R. Boogaard Woensdag 28 september 19.30 uur ds. J. C. van Ravenswaaij CHR. GER. KERK BOSKOOP Geen opgave ontvangen GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Op maandagavond 3 oktober vindt wederom het openbaar fractieberaad plaats van de plaatselijke VVD. Dit beraad begint om 20.00 uur, in het gemeentehuis, en is toegankelijk voor VVD-leden en - belangstellenden. Voor deze avond staan op de agenda: de gemeentelijke herindeling èn de gemeentelijke begroting 1984. Dege ne die de agendastukken wensen te ontvangen kunnen hierover contact op nemen met de heer J.B. Borger (tel. 13378) of de heer K.W.Th. van Soest (tel. 16793). Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00-20.30 uur. Het spreekuur op woensdagavond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereikbaar onder nummer 01821-1911. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Contactpersonen: Mevr. L. v. d. Boomen-Bos, Jan Willem Frisoweg 66, tel. 13373, aanvraag deelname: Mevr. J. Rens-Gielink, Tesselschade laan 11, tel. 14230. Anne Frank-centrum: Elke woensdagmorgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. Gemeentehuis Raadhuisplein 1 kamer 23, tel. 01828-4433 tst 122 Dagelijks van 8.30-12.30 uur. OPPASCENTRALE (telefoon 13604, Bilderdijklaan 20 te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur DR. RUTGERSHUIS (bureau voor geboorteregeling en sexualiteits- vragen), De Visserstraat 30, Gouda. Maandag 3 oktober VVD-fractieberaad, gemeentehuis, 20.00 uur RPF-bijeenkomst met M. Leerling, Kerkgebouw: Lekkenburg 148, Gouda Het Trefpunt, 20.00 uur 9.30 en 16.30 uur ds. J. v. d. Haar C STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Openingstijden: Jul. van Stolberglaan (tel. 13141): ma.wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. St. Victorwijk (bibliobus): dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, wo.mor gen van 10.00-12.00 uur, donderdag middag van 15.30-17.30 uur. Anne Frank-centrum (tel. 18858): di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. Gemeentelijke commissie voor sport zaken, gemeentehuis, 19.30 uur Gemeentelijke commissie voor kunst en cultuur, gemeentehuis, 21.00 uur Informatiebijeenkomst Dorpstraat- gebied, gemeentehuis, 20.00 uur Donderdag 29 september Country- en westernshow, Partyhome, Passage, 20.30 uur Hoorzitting ontwerp-programma sociaal-culturele activiteiten, gemeentehuis, 19.30 uur De nationale coLlecte voor de geeste lijk gehandicapten is van maandag 10 t/ m zaterdag 15 oktober 1983. Deze col lecte in Waddinxveen kan nog veel col lectanten gebruiken. Tndien u ons zou willen helpen door te collecteren kunt u contact opnemen met mevrouw J. E. Okkes, tel. 16078 of Ag nes van Dam, tel. 17898”, zo schrijft men dus. "De bus wordt bij u thuis gebracht. Ve le handen (en voeten) maken het werk lichter!” THALIA Do. 9 uur, vr. 8 uur, za. en zo. 7 en 9.15 uur, di. en wo. 8 uur Monique van de Ven (10 jaar na Turks Fruit) wederom in BRANDENDE LIEFDE, naar de roman van Jan Wolkers, 16 jr- Voor de overige programma s: raadpleeg de aankondigingen aan het theater (tel. inlichtin gen ‘s morgens tussen 10 en 13.00 uur en tijdens de voor stellingen). SCHOUWBURG Vr. 8.15 uur, za. en zo. 7 en 9.15 uur, ma. en wo. 8.15 uur AN BLOEM met Kitty Cour- bois, Renée Soutendijk, Rijk dé Gooyer, Ben Hulsman en Marina de Graaf, 12 jr. Zo. 4 uur. Zij maakten van een maniak een gevaarlijk monster, Chuck Norris moet ‘m vernieti gen... DE KILLE WRAAK (Si lent Rage), 12 jr. Za. en zo. 2 uur. Kermit de Kikker, Miss Piggy, Fozzie Bear, Waldorf Statler e.a. in DE MUPPET FILM, a.I. Op donderdag 29 september zal het col lege van Burgemeester en Wethouders om 19.30 uur in het gemeentehuis een hoorzitting beleggen over het ontwerp programma sociaal-culturele activitei ten 1984. Tegen het ontwerp-program ma is door een tweetal instellingen een bezwaarschrift ingdiend. Tijdens de hoorzitting kunnen deze bezwaarschrif ten mondeling worden toegelicht. De hoorzitting is voor iedere belangstellen de inwoner van Waddinxveen toegan kelijk. ZATERDAG 1 OKTOBER 1983 Arts: P. J. E. v. d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 14100 Apotheek: D. C. van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 14162 ZONDAG 2 OKTOBER 1983 Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 12078 Apotheek: D. C. van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 14162 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801 Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. De Waddinxvener Gijs Kooren van de Wingerd heeft van de Elektronica Pers Club (ELPEC) een eervolle vermelding gekregen in het kader van de Neder landse Elektronica Persprijs 1983, die dinsdag in het Amsterdamse RAI-ge- bouw is uitgereikt. De jury, bestaande uit prof. ir. P. Bos man, dr. ir. P. P. L. Regtien en drs. A. WERKGROEP VROUWENEMANCIPATIE Inlichtingen V.O.S.-cursus Anja Dirks, tel. 01727-7758 en Anneke Kuiper, tel. 01820-29170. Inlichtingen overige activiteiten van de werkgroep bij Trudy Kraay, tel. 01828-19234. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtend- groepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: mevrouw I. Kraan, Sparrengaarde 29, 2742 DM Waddinxveen, tel. 13422, uitsluitend van 10-16 uur. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN - NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. HUMANISTISCH VERBOND "MIDDEN-HOLLAND” Secretariaat: Postbus 2042, 2800 BD Gouda Info over activiteiten: 01828-16267 of 13431. KLUSSENDIENST Individuele hulpverleningsdienst voor inwoners van Waddinxveen- Noord met een minimum inkomen. Aanvragen en aanmeldingen iedere donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur, tel. 01828-16860. (’t Ketelhuis). J. Vervoorn, gaf te kennen bij het lezen en wegen der inzendingen van de elek- tronica-specialisten beseft dat Thomas Mann, de grote Duitse romanschrijver, gelijk had met zijn uitspraak ”een schrijver is iemand voor wie schrijven moeilijker is darj voor anderen”. ”Als we dan constateren dat toch diverse an dere auteurs erin geslahgd zijn prettig leesbare, boeiende en interessante ver halen af te leverendan zult u begrijpen dat we graag nog enige eervolle vermel dingen willen toekennen”aldus de jury en gaat verder: Zo is G. Kooren's artikel over De digi tale optische cassette (gepubliceerd in Elektronica, 1982, nr. 17) een prima combinatie van prettige, vlotte lees baarheid en technische belangwek kendheid. De auteur slaagt er ons in ziens uitstekend in om het principe dui delijk te maken van ipeft nieuw type in- formatie-opslagmedium met zeer hoge bit-dichtheden. Het a$ikel is wellicht iets te verbaal van karakter, zonder dat dit overigens de verteerbaarheid ervan benadeelt. Wel vraagt de jury zich af of de auteur niet wat al te lichtvaardig over mogelijke problemen bij de realisatie van deze recorder denkt. Iets meer aan dacht hiervoor zou het artikel gesierd hebben. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 17132 en 15887 of 033-620244. STIMEZO (STIchting MEdische Zwangerschap Onderbreking), Koningsplein 38a, 2518 JH Den Haag, Corresponden- tie-adres: Postbus 63565, 2502 JN Den Haag. fel. 070-455702. HAND- EN SPANDIENSTEN (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 15555. MOEDERGROEP VOOR BORSTVOEDING Inl.Lilian Kok, (La Leehe League leidster), Klaverveld 7, 2742 GH Waddinxveen. Tel. 01828-14618. VACATUREBANK VRIJWILLI GERSWERK WADDINXVEEN (Informatie over vrijwilligerswerk voor haanlozen). Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 16044 of 16137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 16044 of 16137 iedere dag tussen 9.00-10.00 uur HET GROENE KRUIS Stationsstraat 12, tel. 2455 Zuigelingenbureau: volgens tel. afspraak; Kleuterbureau: volgens tel. afspraak; Kraamcentrum: spreek uur wijkgebouw: ma. 14.00-14.30 uur; Uitlenenen en terugbezorgen van verpleegartikelen: Wijkgebouw, Stationsstraat 12, ma., di., donderd. en vrijd. van 17.30-18.00 uur; halen en terugbrengen van magazijnartike- len ook van maandag t/m vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur. Spreekuur wijkverpleegkundigen: ma: t/m vrijd. van 11.30-12.30 uur; Voor spoedgevallen: ’s-avonds van 18.00-23.00 uur, tel. 01828-12455; zat. en zond, van 8.00-23.00 uur, tel. 01828-12455. Het Vredesplatform Waddinxveen hield vorige week woensdag in het soci- aal-cultureel centrum De Bonkelaar aan de Beukenhof een tentoonstelling van kindertekeningen over de ’’vrede”. Hoewel het Vredesplatform - waarbin nen samenwerken IKV, PSP, PPR, EVP, PvdA, Sociale Verdediging, We reldwinkel en Hongerstichting - alle Waddinxveense scholen hiervoor bena derden, reageerden alleen de openbare mr. A. de Roos (Wingerd) en Klaas de Vriesschool/Pinkelotje (Herman He- ijermanslaan) positief. Hier volgt een vraaggesprek met een kleuterleidster die met haar kleuters an de tekeningenactie heeft meegedaan. - Waarom heeft u met deze actie mee gedaan? ”In de Vredesweek besteden wij ieder jaar extra aandacht aan de, vrede. Extra aandacht, omdat we het hele jaar door bezig zijn met vredesopvoeding.” - Vindt u dat er ruimte moet zijn voor vredesopvoeding in het schoolwerk plan? Ja, ook in ons schoolwerkplan heeft vre desopvoeding zijn plaats gevonden, omdat vredesopvoeding/vredesonder- wijs niet los gezien kan worden van de rest van de opvoeding, het is een be langrijk onderdeel van de gehele opvoe ding.” - Is het niet moeilijk om met kinderen van deze leeftijd te praten over oorlog, kernbewapening enz. Voor kleuters heeft vredesopvoeding niets te maken met bommen, raketten en tanks. Het is veel meer sociale op voeding, dus hoe ga je met elkaar om; wat doe je als je boos bent; hoe los je ru zie op. Het gaat over samenwerken; sa mendelen. Ook kleuters kun je leren hoe ze hun conflicten kunnen oplossen zonder geweld te gebruiken. Je staat versteld hoe kinderen van 5, 6 jaar met elkaar praten en zoeken naar oplossin gen waarmee beide partijen tevreden zijn. U zou het zelf moeten meemaken! We leren de kinderen belangstelling hebben voor elkaar, elkaar respecteren, accepteren. We onderstrepen de onder linge verschillen niet, maar zoeken naar overeenkomsten.” Eén van de in De Bonkelaar geloonde vredestekeningen, gemaakt door, drie zesdeklasleerlingen van de openbare mr. A. de Roosschool. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12.00 uur. Dames- en herenkapper: donderdag 9 tot 12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieu- werkerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1, 7e etage, Waddinxveen, telefoon 16044 of 16137. Spreekuren: elke werkdag van 9.00- 10.00 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Inlichtingen: Rijkspolitie Wad- dinxveen, Mozartlaan, tel. 13000/13076. Kindersandaal maat 32; dameshorlo ge, merk Lincoln; bankbiljet f 10,--; grote bos sleutels met letter R; kin- derhorloge met rode band; porte- monneee met inhoud; bruine beurs inh. f 125,-; fietsmandje (rota). Waddinxveen telt vier scoutinggroe pen. Hoewel deze vier groepen het zelfde doel nastreven, onderscheidt de Klimopgroep zich van de andere drie doordat zij gekozen heeft voor het waterwerk (roeien, ieilen e.d.) als spelvorm naar dat doel. De Klimopgroep is een meisjes- groep, hetgeen dus betekent, dat er in Waddinxveen voor jongens die naar een zeeverkennersgroep wil len geen mogelijkheid is. De lei ding van de Klimopgroep wil hier verandering in brengen, door ook met een jongensafdeling te begin nen. Voorlopig is gekozen voor een zo genaamde welpenhorde; jongens van 7-11 jaar. Het spel van de welpen van een watergroep onderscheidt zich nauwelijks van dat van een land- groep, omdat roeien en zeilen met jochies van deze leeftijd nog geen haalbare kaart is, maar men verwacht dat, door doorstroom naar de volgen de leeftijdsgroep, er binnen afzienba re tijd een jongens zeeverkennersaf- deling zal ontstaan. Maar....eerst de welpen. Zoals gezegd jongens van 7-11 jaar, die met akela, de oude grijze wolf en Baloe, de gro te bruine beer, of met Kaa de sissen de slang iedere woensdagmiddag weer spannende avonturen in de rimboe beleven. Het spel is voor een groot gedeelte “opgehahgen” aan het beroemde Jungle-boek van de schrijver Kipp- ling, waarin het mensenkind Mowgli wordt opgevoed en onderwezen door de wolven en de andere wilde dieren van de rimboe. Dit gegeven geeft een fantasievolle welpenleiding, gesteund door erva ringen van andere leiders en leidsters en een royaal spelaanbod van de overkoepelende organisatie Scouting Nederland mogelijkheden tot een zeer gevarieerde, plezierige, gezonde en vaak leerzame vrijetijdsbesteding, die positief meewerkt aan de opvoe ding en karaktervorming van de jon gen. Op woensdag 5 oktober zal de horde van start gaan. Jongens die mee wil len doen kunnen zich aanmelden of voor inlichtingen bellen naar telefoon nr. 13014 Ester Broug (welpenleid ster) of 15987 E. van Eyk (groeps- begeleider). Het clubhuis waar de welpen ’s woensdagmiddag zullen spelen ligt naast het W.S.E.-voetbal- veld achter de Vondellaan. Cf 1 ;l Samenstelling: Bert J. Woudenberg Bijdragen: Telefoon (01828) 15594

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 4