IS CRUYFF SP Vrouwenmonologen in De Bonkelaar WADDINXVEENSE DUMP I f f WOL Zaterdag komt Sint in motorschip aan L VOLVO 340 WINNER 1.4 01828-17994^1 Nieuwe Ouderraad Klaas de Vriesschool SGP-Kamerlid C.N. van Dis GM Eerste paal houtsketelbouw- woningen in de Heuvelhof Bi VRAAG DE GRATIS WONINGGIDS! IRlJNLANDs in Het Trefpunt Eerste sleutels uitgereikt door CDA-gedeputeerde Nieuwsblad Onafhankelijk Aan de Nesse ’s morgens om tien uur INTOCHT SINTERKLAAS f OPEL f 8G 4 betrouwbaar en goed RIOOL UverstopttJ Woensdagmiddag zijn de meeste winkels in Boskoop geopend! NU KRIJGT U WEER GOUDEN KANS BONNEN IN BOSKOOP! /!N,, I nJ I I i 1 tW- WOENSDAG 16 NOVEMBER 1983 39e JAARGANG - No. 1848 r 86fe X '7 M lx 7S ALS WIJ HET DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 I 1 DE ONDERNEMERSVERENIGING 10.00 UUR AANKOMST 10.30 UUR START VAN ROND GANG 10.45 UURDESNIEP 11.10 UUR DORPSTRAAT 11.20 UUR GROENSVOORDE 12.10 UUR LUNCHPAUZE 13.30 UUR KW-PLEIN 13.50 UUR LUIFELBAAN 14.10 UUR BRUGCENTRUM 14.40 UUR PASSAGE 15.00 UUR EINDE OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE ZATERDAG 19 NOVEMBER 1983 Enorm assortiment WINTERJACKS Model DAVOS, kindermaten 128t/m 176 DUMPPRIJS 59,50 In de maten S - M - L-XL DUMPPRIJS 89,50 SNEL NAAR DE Grote partij ZARESKA knotten VOOR DUMPPRIJZEN!! ZARESKA PERLANA 100% Acryl, ragfijn breigaren voor naalden 21/a-3. 50 Grams bollen - looplengte 220 meter in 18 modekleuren - Adviesprijs 2,50 Alléén deze week 10 knotten voor 19,50 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 WADDINXVEEN - De wijk Zuidplas, Waddinxveens nieuw ste woongebied tussen Piasweg en IJsermanweg, is deze week bewoond. Dinsdagmiddag kre gen de eerste bewoners de sleu tels van hun huizen. SU Enorme restant partij glanssatijn TRAININGSPAKKEN JOGGINGPAKKEN SWEATSHIRTS - KEEPERSTRUIEN enz. enz. ALLES VOOR HALVE DUMPPRIJZEN!! Enorme partij TRAININGSPAKKEN Kindermaten 128/176 DUMPPRIJS 59,50 In de maten 5-6-7-8 DUMPPRIJS 69,50 Glanssatijn wijde pijp - in de maten XS - S - M - L - XL DUMPPRIJS 89,50 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. Enorme partij PUMA SPORTSCHOENEN Uitstekend geschikt voor binnen en buitensporten - In de maten 36 t/m 47 - Van 99,- voor de DUMPPRIJS VAN 59,50 WSwSSx x--- - Felicitaties voor de eerste bewoners van de 76 woningwetwoningen van de woningbouwvereni ging Waddinxveen. (Foto: Sjaak Noteboom). Hooftman Autobedrijf B.V. Voorofscheweg 7 (zijde 6) Boskoop, tel. 01727 59 44. uG"- zitter C. M. P. van Vuuren. (Foto: Sjaak Noteboom). Felicitaties van gedeputeerde drs. V. Aalbers. Rechts een glimlachende Waddinxveen-voor- - OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE IVIERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADEREPARATIE Wig 'i PROFESSIONAL STYLE ■«- ’V A h i-- GK WO A leplaan 81-83 - Waddinxveen - Telefoon 01828-19448 Donderdagavond koopavond 9 4 O) LD Weekblad voor Waddinxveen UH?Rs< HOlt VI1 1D1 RIKHU’-W UHMWI f N I Ook de Sint moet wat inleveren. Daar om organiseert de speeltuinvereniging om hem financieel wat te helpen een kleine verloting. De lootjes hiervoor zullen op 21 en 22 november huis aan huis verkocht worden in Waddinxveen- Zuid. Er zijn weer leuke prijzen te win nen, beschikbaar gesteld door de mid denstand van Waddinxveen-Zuid. De winnende lotnummers staan vermeld op de auto van de Sint op 26 november. De prijzen kunnen dan ’s middags afge haald worden in het wijkgebouw tussen 13.00 en 14.00 uur. WADDINXVEEN Zaterdagavond 19 november brengt het theatercoö- peratief het programma Vrouwenmo nologen in sociaal-cultureel centrum De Bonkelaar aan de Beukenhof te Waddinxveen. De avond begint om 21.00 uur en de entree bedraagt f 7,50. Voor CJP/65 plus geldt een en tree van slechts f 6,-. Vrouwenmonologen is een program ma van Dario Fo en Franca Rame. Zelfspot/Humor/Grotesk, drie ken merken van vrouwenmonologen. De actrices zijn: Carolina van Gastel, Frieda Pittoors en Simone Etteko- ven. De regie is in handen van Franca Rame. De avond wordt georganiseerd door de theaterwerkgroep de Spintol. ZUID Op zaterdag 26 november - veel later dus - zal St. Nicolaas begeleid door en kele Zwarte Pieten ook zijn traditionele rondrit maken door Waddinxveen-Zuid op uitnodiging van de speeltuinvereni ging "Zonnig Zuid". Hij heeft beloofd ook nu weer een leuk kadootje af te zul len geven bij de kinderen van de leden van de speeltuinvereniging van 0 tot en 1^1 schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 WADDINXVEEN - Komende zaterdag wordt op initiatief van de mid- denstastandsvereniging Waddinxveen Sint Nicolaas ingehaald. Dat ge beurt 's morgens om tien uur aan de Nesse, waar dan het motorschip ’’Spanje” zal afmeren met aan boord de Goedheiligman en 6 Zwarte Pie ten. Burgemeester C. M. van der Linden is ter verwelkoming aanwezig. Na zijn aankomst gaat Sint Nicolaas een rondtoer maken langs de Waddinxveen- ~se winkelcentra. Hij komt daar zowel ’s morgens als ’s middags. Kinderen in zijn buurt krijgen pepernoten in de han den gegeven. Sint Nicolaas, die tussen de middag ook nog op de televisie te zien is werkt het volgende programma af: jaagdheid van een vrouw, die zowel fabrieksarbeidster als huismoeder is. ‘Wij hebben allemaal dezelfde ge schiedenis’ is een relaas over de sexu- ele positie van een vrouw. ‘Vrouw Alleen’ gaat over een vrouw, die zich opgesloten voelt in haar flatje. De actrices maken gebruik van de kracht van herkenning van het kari katurale en het komische. Er valt veel en uitbundig te lachen. Doch ook serieus bedoeld blijkt uit de 2 laatste monologen, waarin op aangrijpende wijze emoties zichtbaar worden van een vrouw, die zich aan de kant voelt gezet. ‘Medea’. Ulrike Meinhof in de gevangenis, is een universele aan klacht. - vereniging die voorop stelde een zo goed mogelijke woning te bouwen tegen een redelijke huurprijs. Alle belanghebbenden bij deze bouw zijn zeer tevreden over de bereikte huurprijs van deze woningen t.w. een ■i IW met 8 jaaf. Hij hoopt natuurlijk wel de kinderen thuis aan te treffen. Men ver trekt om 11.00 uur vanaf het wijkge bouw aan de St. Victorstraat. Als het heel slecht weer is kunnen de pakjes af gehaald worden tussen 11.00 uur en 13.00 uur in het wijkgebouw. 17.490,- Gezegd moet worden dat deze wo ningen zowel van binnen als van bui ten goed zijn afgewerkt en ondanks alle verplicht doorgevoerde bezuini gingen, ruim voldoen aan alle gestel de kwaliteitseisen. Het woningont werp is in nauwe samenwerking van architektenbureau L. Roggeveen met de aannemer tot stand gekomen-, na een eisenpakket van de woningbouw- kale huurprijs van f 450,- per maand, inclusief servicekosten waaronder een glasverzekering voor dubbele begla zing, bedraagt de huurprijs f 470,- per maand. Het bestuur van de woningbouwver Voor iedereen die in een andere woning is geïnteresseerd ligt nu de uitgebreide Woninggids van Rijnland klaar Die krijgt u gratis als u even belt. R-w-k makelaarskantoor MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN WADDINXVEEN Kanaalstraat 12, tel. 01828-12028 WADDINXVEEN Vrijdagavond 25 november om acht uur zal C.N. van Dis, lid van de Tweede Kamer op een openbare vergadering van de SGP een inleiding houden over ‘SGP, defen sie en bewapening’ in Het Trefpunt. De heer Van Dis, beheert voor de SGP-Tweede-Kamer-fractie de porte feuille Defensie. X WADDINXVEEN - De nieuwe ou derraad van de openbare Klaas de Vriesschool aan de Herman Heijer- manslaan bestaat sinds 27 oktober 1983 uit de navolgende personen: R. Kamminga (voorzitter), H. Maillé (vice-voorzitter)mevrouw F.E. Tuit- Brijnen (sekretaresse), mevrouw H.L. van Diem-Zuijdveld (2e sekretaresse), mevrouw N. v.d'. Hoek-Boekesteijn (penningmeesteresse), mevrouw T.A. de Wit-Dekker (lid), mevrouw L.W. van Duin-Bekkema (lid), G. Nossing (lid). i WADDINXVEEN Op vrijdag 11 november werd de eerste paal gesla gen voor de bouw van 4 premie- koopwoningen uitgevoerd als houp skeletbouw in de Heuvelhof te Wad dinxveen. Deze woningen worden ge bouwd door Rehorst Bouw uit Wad dinxveen in eigen beheer, naar een ontwerp van architektenbureau L. Roggeveen B.V. te Waddinxveen. De konstruktieve begeleiding ge schiedt onder verantwoording van Architech C/Nip te Rotterdam. Ver wacht wordt dat de woningen in april 1984 opgeleverd worden. ‘Wij zijn verheugd dat reeds op dins dag 15 novefnber de eerste woningen in de nieuwe wijk ‘Zuidplas’, waar voor staatssecretaris mr. G.Ph. Brokx op 2 mei de eerste paal sloeg, be woond kunnen worden', lieten B. en W. vooraf weten. Het lid van het col lege van Gedeputeerde Staten dezer provincie, de heer drs. W.H.M. Aal- bers toonde zich bereid aan dit ge beuren een feestelijk accent te geven door de eerste sleutels uit te reiken aan de aanstaande bewoners. De gedeputeerde was daartoe aanwe zig bij het complex woningen van de woningbouwvereniging ‘Waddinx veen’ gebouwd door Rehorst Bouw te Waddinxveen aan de Fazantakker in de wijk Zuidplas, waar de eerste huurder de sleutel in ontvangst nam. Vervolgens stelde hij aan de Gerst- akker de sleutel ter hand aan de eige naar van de eerste opgeleverde koop woning, gebouwd door Noorlander Bouw B.V. te Leiderdorp. Na een kort welkomstwoord aan de Fazantdreef door de voorzitter van de woningbouwvereniging ‘Waddinx veen’, de heer Van Vuuren, werd de heer Aalbers verzocht de sleutels te willen uitreiken. Na het officiële ge deelte verzochten de trotse eerste be woners de gedeputeerde en zijn ge volg, de woningen te bezichtigen. Met gepaste trots gaf de burgemees ter C.M. van der Linden tekst én uit leg aan de provinciale vertegenwoor diger die eveneens waardering had voor het door de aannemer bereikte resultaat. De woningen behoren tot een complex van 7 6 woningen dat in opdracht van de woningbouwvereni ging is gebouwd door aannemingsbe drijf Rehorst te Waddinxveen. Dario Fo, een groot Italiaans Volks schrijver, schreef onder de titel ‘Tut- ta Casa Letto E CHiesa’ vijf monolo gen. Daarin wordt de positie van de vrouw in onze maatschappij door Da rio Fo op een uitbundig, relativeren de wijze aan de orde gesteld. De teksten zijn sterk door zelfspot en humor. In het spel herkent men de invloed van de vrouw op wiens aan wijzingen en voor wie de stukken ge schreven zijn - Franca Rame. Zij re- giseert de monologen. De personages - vrouwen in zeer uiteenlopende om standigheden - worden met een goed gevoel voor het absurde in de tek sten, overtuigend gespeeld. ‘Wakker worden’ gaat over de opge- t 7’. i- Zuidplas bewoond eniging heeft nog niet eerder zo snel na de start van een bouwproject over een nieuw opgeleverde woning kun nen beschikken. Deze ontwikkeling heeft zeker bijgedragen tot de aan trekkelijke huurprijs van de woning. WADDINXVEEN De straatnaam Erwtenakker in Waddinxveens nieu we woonwijk Zuidplas zal worden veranderd in De Akker. Het gemeen tebestuur doet dit op verzoek van de belangenvereniging van huiseigenaren in deze wijk achter het sportpark ‘de Sniep’. Van deze naamswijziging heeft de volgende week woensdag avond vergaderende gemeenteraad bericht gekregen. auto van velde J v

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1