z 7.95 8.50 9.95 l SB YOUR STYLE SPAR Pak ’t SPARMERK dan bent u goeden goedkoper uit! SLECHTHOREND? w eo*’*"*6 B. HOUTMAN GEERVLIET B. iW Raw w iH IS SÉ Bk wé MAZDA sub. dealer Voorkade 27, Boskoop tel. 01727-3000 Onze naam is uw garantie ^^OZjLXad J44 ^4-4 Bil .1' 3.95 I I I I I I a i i i 7.48 0.98 2.79 Kilo Noord-Hollandse RICK b r I I I I I I I I I SINT NIKOLAAS KADO'S OM ECHT MEE TE VERRASSEN! i i i i Morgen op het Raadhuisplein in Boskoop van 8 tot 12 uur L. van Leeuwen b.v. I I 10 EIEREN ƒ2,50 Chocolademelk 0.99 Ik ga voor mijn bril naar Fa. J. M. Grootendorst Burg. Colijnstraat 77 MAARTEN DE BRUIN KAAS TE KOOP PALLETS Kilo JONG BELEGEN SPECIAAL Kilo JONG-VOLVET Kg 1.99 1.49 1.79 NU 1.35 1.49 1.65 1.69 1.99 1.69 pittig belegen GLASREPARATIE 50 JAAR nu ...8.95 Betaalbare prijzen en goede service R Beert Bunschoten '4. OOK WOENSDAGMIDDAG GEOPEND X l Begrafenissen Transporten Gouwestraat 18 Van Marrewijk autobedrijf Uw Aannemingsbedrijf Crematies Bouwcentrum Tel. 01727-3150 HOGENDOORN Telefoon 01727-6608 Choc, sigaretten 1.49 Speculaasbrokken 1.79 TUINBONEN GLASCENTRALE BOSKOÖP EXTRA STUNT: Bij aankoop kaas elke klant Goudappeltje 1.49 Spar Mosterd 1.19 HANS KORVER BAKKER THEEWORST KOFFIEMELK 1.98 KOFFER ALL ANDY Schoenletters PINDAKAAS BOSKOOP bij Colpa Optiek, Burg. Colijnstraat 21 spreekuur op iedere donderdag van 4.00-5.00 uur GEERVLIET B.V. KNORR SOEPEN diverse soorten 1.19 HOGENDOORN VLAAIVULLING 2.29 MARGARINE AUGURKEN JIF JANHAGEL BROSNOTEN SNIJWORST BODEGRAVEN - Voor kwaliteit en service Tel. 01726-13061 Alle soorten en maten gerepareerde pallets van ƒ4,- tot ƒ13,- af Bode graven. Grotere partijen franco-huis. JULIANASTRAAT 26 - TELEFOON 01727-7845 Jongens- en mannenmode Boskoop. Dorpsstraat 20. lel. 101727) 2520 KRAMER’s BEGRAFENIS ONDERNEMING LET OP LET OP VOOR AL UW BOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN MANDARIJNEN 1.15 Man, man ...wat hebben ze dï daar veel... Ll&x L.:- Te koop aangeboden: aquarium afm. 170x50x50 cm Incl. pomp, filter, verwarming en ver lichting Tel. 01727-4157 AUDICIENS SINDS 1910 reen Woningbouwvereniging „St. Joseph” Voorofscheweg 169 Boskoop OPROEP Uni pullover met Westleyborduur 3 Bandplooi jeans ir grove cord 75,- Modische fantasie pullover 45,- Jeans in mid-cord 69. 4'f4 -D-"*. L SS»®** Kies het zekere voor het onzekereKies Kok en Mercedes-Benz. Een ideale en betrouwbare combinatie! 16 NOVEMBER 1983 Diepvries Spar N.B. Prijswijzigingen voorbehouden Biezen 63,2771 CR Boskoop, tel. 01727-2047 1 WITTE OLIELAMPJES IN NIEUWE STIJLI i 16 juni 1897 SS 14 november 1983 ff-. Te koop: Tuinstraat 80 2771 CA Boskoop Telefoon: 01727-4353 1 I KOOPT U BIJ: PLANKIER 22-26. BOSKOOP. TELEFOON 01727-2110/3410 november 1983 Reijerskoop 188 2771 BT Boskoop Donderdagavond is, in het Bouwcentrum, Gou- westraat 18 te Boskoop, van 19.30 tot 20.30 uur gelegenheid tot condoleancebezoek. De crematie is bepaald op vrijdag 18 november om 12.00 uur en zal plaatshebben in het cremato rium Eikelenburg te Rijswijk ZH. Vanmorgen vroeg is mijn lieve man, onze vader Beert, overleden Boskoop, 14 november 1983 Burgemeester Colijnstraat 76 13 november 1983 Zonnedauw 17 2771 RL Boskoop Telefoon 01727-5635 Met vreugde geven wij u kennis van de ge boorte van onze zoon en broertje Jan, Anneke en Stef van der Hoorn Hans en Carla Marlies Anneke en Karei Rob NIEUWE COLLECTIE WITSTENEN FIGUREN vanaf NIEUWE EMSA DIENBLADEN - GOLDLINE - 'N PRACHT KADO! Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van onze kapsalon heeft onze salon een totale vernieuwing ondergaan. Ter ere van dit alles houden wij op woensdag 16 november 1983 open huis van 17.00 uurtot 22.00 uur. Wij zouden het zeer op prijs stellen u te mogen begroeten. met vriendelijke groeten Hans en Elly Korver VERF-BEHANG-GLAS DUBBEL GLAS Namens het bestuur Voorzitter: A. A. L. Egging Secretaris: N. C. Persoon C. J. Bunschoten-van den Akker Coby Glasbeek-Bunschoten Henk Glasbeek Dop en Rosemary Kim, Jean Paul Conny en Arie Aletta Mimi Bunschoten Gerard Roelofs NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD SCHILDERSBEDRIJF J.P. v. Straalen jr. 3 pack 3 stuks (-■ Tel. 01727-3675 Riedel Potje A. van Solmsstraat 31 Tel. 01828-12520 Waddinxveen ENKELASSIGE AANHANGWAGEN met hekken en huif KAPSALON 1/2 liter BECEL Liter Steriel FAM. J. v.d. POEL Loeteweg 15, Hazerswoude Gezinsfles per stuk Pot Spar Sinds 4 augustus j.l. heeft Geervliet B.V. in Als u slechthorend bent en men schrijft u een boortoestel voor, dan is het van het grootste belang, dat u het JUISTE toestel krijgt. Niet alleen wat het horen betreft, maar net zo goed wat het „draag- comfort” aangaat, ’t Is logisch, dat u dan naar een speciaalzaak gaat, waar men over alle vakbekwaamheid en over JAREN LANGE ERVARING beschikt om het JUISTE toestel te kiezen... natuurlijk in overleg met de voorschrijvende instantie. Onze firma bestaat sinds 1910. Zo’n lang bestaan bewijst onze vakbekwaamheid en tegelijk ook een garantie voor een bijzonder uitgebreide ervaring en service. Pilatusdam nr. 9 - Zoetermeer - Tel. 079-1661 25. Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 8.30-13.00 uur (maandags en ’s middags uitsluitend na afspraak) Spreekuur bij Colpa Optiek donderdags van 4.00-5.00 uur. Wilt u liever dat we bij u thuis komen? Dat kan, ook buiten Zoeter meer. Belt u ons dan even voor een afspraak. Onze voorlichtingsbrochure „HULP” kunt u gratis bestellen bij: Geervliet B.V. - Antwoordnr. 161 - 1000 PB Amsterdam (geen postzegel) A. van Solmsstraat 31 Tel. 01828-12520 Waddinxveen k - iAI Jonker Fris 500 gram Bona 3/4 pot Grote Pakje Duyvis 150 gram CF^-BF -F. Kom kijken - kiezen - keuren, een overvloed aan keuze-mogeiijkheden en GOUDEN KANSEN toe! 't WARENHUIS - J.W. van der Witlik - Boskoop - Zijde 2 - Tel. 01727-3174 te stellen het zilveren bruidspaar te feliciteren i novem ber a.s. van 16.30 tot 18.00 uur in boerderij „De Hoge Morsweg 140 te Lei- Blikje,,gebroken” Heerlijk voor heren met de meest uiteenlopende verlangens en gezichten... En de bril waar U nooit spijt van krijgt hebben we! p lulSi DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij een ieder hartelijk danken voor de belangstelling die wij hebben ondervonden ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksfeest. Leo van Rijswijk B.V. Henry Dunantweg 6, Bodegraven telefoon 01726-14046 gsm Jfltf ,t ,.v -.V: “l" aan de leden van de woningbouwvereni ging tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, te houden op dinsdag 6 december 1983, aanvang 19.30 uur in het kantoor van de woningbouwvereni ging. AGENDA 1. Opening 2. Notulen van de voorgaande ledenvergade ring dd. 14-12-’82 3. Jaarrekening en beredeneerd verslag over 1982 4. Rondvraag 5. Sluiting De agenda, de notulen-, de jaarrekening en be redeneerd verslag liggen vanaf 17 november t/m 30 november ter inzage voor de leden op het kantoor, tijdens werkdagen tussen 11.00 en 12.00 uur. Bovendien op maandag 28 no vember tussen 19.00 en 19.30 uur. Vragen betreffende de jaarrekening dienen schriftelijk te worden ingediend vóór 1 decem ber 1983. WIT EN ROOD GEMOFFELDE METALEN BLOEMPOTTEN - MELKKANNEN - SPAARPOTTEN - THEELICHTEN - HANGERS GLAZEN PRESSE-PAPIERS - LEUKE DIERFIGUREN, SLECHTS MINI-MOBILES 1.95 - BREI-POES 2.50 - POES IN MAND 3.95 WAND- EN STAANDE DECORATIES EN FIGUREN IN EEN ZEER GROTE VERSCHEIDENHEID VAN KLEIN TOT SUPER GROOT! CRYSTAL D-ARGUES DRINKSERVIEZEN IN 6 VERSCHILLENDE SLIJPSELS KRISTALLEN VAZEN - KARAFS - SCHALEN EN BONBONNIERE’S ORG. ENGELSE KOP EN SCHOTELS NU VOOR 14.95 RENÉ heeft een pak en CORA heeft een jurk en op 17 november 1983 knalt de kurk We vinden het dan ook hardstikke fijn, U mede namens onze ouders te kunnen vertellen dat wij op donderdag 17 november 1983 van plan zijn te gaan trouwen in het gemeentehuis van Boskoop om 13.45 uur. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14.30 uur in de St. Jan de Doperkerk aan de A. P. van Neslaan te Boskoop. Van 17.00 tot 18.30 uur hopen wij al onze familie, vrienden en bekenden te ontmoeten op de recep tie in „De Rozenburcht”, Rozenlaan 4 te Bos koop. René v.d. Berg, Weegbree 41 Cora van Leeuwen, Otweg 20a, Boskoop Toekomstig adres: Julianastraat 32, 2771 DX Boskoop MERCEDES-BENZ BESTELWAGENS 27 november a.s. zijn onze ouders FREEK DE JONG en MARTHIE DE JONG-VAN VLIET 25 jaargetrouwd. Om vrienden en bekenden in de gelegenheid houden wij een receptie op zaterdag 26 Engelberthahoeve”, den.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 20