Kerstbomenactie Prijs: Rondvlucht WADDINXVEENSE DUMP KERST PAKKETTEN CRUYFF SPORTS Rabobank O N3 Rabopolis Aangename kennismaking. Geen geld voor lokale omroep ‘Voor regionale of plaatselijke (amateur-) dt de medianota van de rijksoverheid wél de Leuzen weggehaald Drie extra GM Sinterklaas is zaterdag weer te zien koop avonden Harmke van Vliet VRAAG DE GRATIS WONINGGIDS! HfcjNLANTm Visie van wethouder P. F. J. van Schie op plaatselijk mediabeleid 1 Nieuwsblad Onafhankelijk I r Woensdagmiddag zijn de meeste winkels in Boskoop geopend! NU KRIJGT U WEER GOUDEN KANS BONNEN IN BOSKOOP! betrouwbaar en goed ftab°P0fe SNEL NAAR DE ’T IS NOG NIET TE LAAT! DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01 828-15155 ENORM ASSORTIMENT WINTERJACKS DE ONDERNEMERSVERENIGING Woensdag 23 november 1983, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur. OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE VOOR PERSONEEL EN RELATIE - Samenstelling geheel naar eigen keuze HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Ook ruim assortiment in: OVERALLS - WERKSCHOENEN - SCHIPPERSTRUIEN - LAARZEN - COMMANDO-TRUIEN enz. enz. voor DUMPPRIJZEN Model DAVOS Kindermaten 128 t/m 176 DUMPPRIJS 59,50 ENORME PARTIJ TRAININGSPAKKEN Kindermaten 128/176 DUMPPRIJS 59,50 In de maten 5-6-7-8 DUMPPRIJS 69,50 Glanssatijn wijde pijp, in de maten XS-S-M-L-XL DUMPPRIJS 89,50 ENORME PARTIJ PUMA-SPORTSCHOENEN Uitstekend geschikt voor binnen- en buiten sporten - In de maten 36 t/m 47 Van 99- voor de DUMPPRIJS VAN 59,50 Model VERMONT In de maten XS-S-M-L-XL DUMPPRIJS 99,50 5 geld en goede raad Grote partij ZARESKA knotten WOL VOOR DUMPPRIJZEN!! ZARESKA - COLORADO 20% wol - 80% acryl 50 gram, adviesprijs 2,10 per knot Alléén deze week 10 KNOTTEN VOOR 15,- ENORME PARTIJ PULLOVERS V-HALS - In de kleuren marine - bordeaux - rood - geel - beige. Maten: S-M-L-XL. Adviesprijs 69,50 - 3 stuks voor de DUMPPRIJS VAN 65,— KINDERTRUIEN - V-HALS - In de kleuren marine - bordeaux. Maten 128 t/m 176. Adviesprijs 39,50 - 3 stuks voor de DUMPPRIJS VAN 45,- TRAININGSPAKKEN - JOGGINGPAKKEN voor halve DUMPPRIJZEN!!! ALS WIJ HET EX OITATIE: F. VAN KEMPEN, I ANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 - I l WOENSDAG 23 NOVEMBER 1983 39e JAARGANG - No. 1849 OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCH ADE^REPARATIE I®- PROFESSIONAL STYLE I. 5. WO GK M AKLLAAKSKANTOORt 4 leplaan 81 -83 - Waddinxveen - Telefoon 01828-19448 Donderdagavond koopavond De kerstbomen zijn te koop op woens dag 14, donderdag 15, vrijdag 16 en za terdag 17 december op de standplaats van zuivelhandel Van Leeuwen aan de Kerkweg-Oost. decoder (250 gulden) zullen in hun tarief worden verwerkt. Voor elke nieuwe relatie die bij ons voor meer dan f 1.000,- besteedt, hebben wij een DINER voor 2 personen gereserveerd in Bistro Bibelot. Bezoek onze showroom of maak een afspraak. WADDINXVEEN worden Feestelijke Personeels- en Relatie Geschenken Noordkade 28 - Waddinxveen - Tel. 01828-12377 vooxsount.vi ru>f kbow-w mhmnx'i in a? VERMONT JF 28^ 3J 0 c 3 0 auto van velde Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren: 01828-14566 UdNBM Voor iedereen die in een andere woning is geïnteresseerd ligt nu de uitgebreide Woninggids van Rijnland klaar. Die krijgt u gratis als u even belt. RiJT» MAKELAARSKANTOOR «S) MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN WADDINXVEEN Kanaalstraat 12, tel. 01828-12028. Weekblad voor Waddinxveen j' GEMEENTERAAD WADDINXVEEN - Naast een geheel verzorgd weekeinde in een luxe Neder lands hotel, gewonnen - zoals vorige week bericht - door W. Zürlohe van Broekhuizen 3, hadden de Brugcen- trumwinkeliers nog een boeiende tweede prijs voor de in de week van donderdag 27 oktober en woensdag 2 november gehouden prijsvraag, die was WADDINXVEEN - De bewogenheid met de vrede, het tegenstander zijn van plaatsing van kruisraketten en het er op na houden van allerlei andere meningen komt ook in Waddinxveen tot uiting op muren van gebouwen. KANS '(De medianota van de regering biedt 'ondernemingen de kans met abon- nee-t.v. te beginnen. Zij mogen geen reclame maken, zodat voorkomen wordt dat een belangrijke inkomsten bron voor het bestaande omroepbe stel opdroogt. De abonnee-t.v. mag HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 De naam zegt het al: Rabopolissen hebben alles te maken met de Rabobank. Dat biedt u de volgende voordelen: - met uw belangen kan beter rekening gehouden worden, omdat de Rabobank de verzekerings- voorwaarden mede vaststelt. - u betaalt niet te veel. Lage premies dus! - de schade-afwikkeling is snel en goed. Kortom: de Rabopolis staat borg voor verzekeringskwaliteit Mede dankzij de deskundige adviezen en uitstekende service van de bank-in-uw-buurt evenmin een totaalprogramma aan bieden. Dit laatste blijft voorbehou den aan de omroepen. De drie ondernemingen hebben reeds alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen. Zij zullen nu met kabel exploitanten (meestal de gemeenten) gaan onderhandelen over de techni sche aanpassingen van de kabelnetten om ontvangst mogelijk te maken. De aanpassingen zullen in de meeste gevallen neerkomen op het plaatsen van een decoder tussen kabel en t.v.- toestel. Zonder decoder is het onmo gelijk (gratis) het programma te ont vangen. De eenmalige kosten van de WADDINXVEEN - Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pieten zijn net ingehaald, terwijl ook de verjaardag van de Goed- heiligman nog gevierd moet worden, doch dat neemt niet weg dat ook Kerst mis ’83 voor de deur staat. Vandaar dat hét winkelcentrum Brug in Waddinxveen volgende week dinsdag 29 november start met de traditionele kerstbomenactie, die tot en met zater dag 17 december zal duren. Wie in die periode in het Brugcentrum iets vanaf vijf gulden koopt krijgt een waardebon. Vijf van die waardebonnen geven recht op de aankoop van een kerstboom voor een zeer speciale prijs. Een prijs die nergens ih deze streek zo laag is. voelens hebben geuit. Intussen zijn schoonmaakwerkzaamhe- den aan de gang om de gekalkte en ge spoten leuzen weer verwijderd te krij gen. Het karwei aan de Noordtunnel vergde twee dagen. De medianota biedt ook meer ruimte voor satelliet-t.v. Buitenlandse satel- liet-zenders mogen, volgens de voor stellen, via de kabel worden doorge geven, mits er geen specifiek op Ne derland gerichte reclame inzit en het programma ook in het land van her komst kan worden ontvangen. De verwachting is dat het huidige kabel net slechts geringe aanpassing be hoeft in het ontvangststation/anten- ne om de satelliet-t.v. te kunnen doorgeven. WADDINXVEEN - Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pieten laten zich komen de zaterdag, een week na hun aan komst met het motorschip Spanje aan de Nesse, opnieuw te zien. En wel in het winkelcentrum Dorpstraat en in de St. Victorwijk (Waddinx- veen-Zuid). I’S 1KAAT In de Dorpstraat is de Goedheilig- man de gehele dag aanwezig. De Spaanse kindervriend heeft voor ie der kind tot 6 jaar die hem een te kening geeft een leuk cadeautje. ST. VICTORWIJK In Waddinxveen-Zuid maakt Sint Nicolaas een rondrit op uitnodiging van de speeltuinvereniging “Zonnig Zuid”. Hij heeft beloofd ook nu weer een leuk cadeautje af te zullen geven bij de kinderen van de leden van de speeltuinvereniging van 0 tot en met 8 jaar. Hij hoopt natuurlijk wel de kinderen thuis aan te treffen. Men vertrekt om 11.00 uur vanaf het wijkgebouw aan de St. Victorstraat. Als het heel slecht weer is kunnen de pakjes afgehaald worden tussen 11.00 uur en 13.00 uur in het wijk gebouw. GROENSWAARD Daarnaast dient er rekening mee te worden gehouden dat een deel van het kabelnet, met name de wijk Groenswaard bij de renovatie in 1976 niet is vernieuwd omdat de kwaliteit nog voldoende bleek. Er dient reke- tiing mee te worden gehouden d<xt hiervoor de komende jaren extra on- dërhoud/vernieuwing zal moeten plaatsvinden. Het bij de aanleg gesloten onder houdscontract heeft een kortere looptijd (10 jaar) dan de afschrij vingstermijn van het systeem. Te ver wachten valt dat bij de afloop van het huidige contract (in 1987), voor het dan ‘oudere) systeem een hoger onderhoudsbedrag per aansluiting zal worden gevraagd. Het vorenstaande zal tot gevolg hebben dat de thans gunstige exploitatie-uitkomst snel kan omslaan in een tekort of leiden tot een forse tariefsaanpassing. Het college van B. en W. staat een geleide lijke tariefsverhoging voor met reser- vevorming waaruit toekomstige te genvallers zoveel mogelijk kunnen worden bestreden. Wanneer het parlement akkoord gaat met de media-voorstellen zal de tele visiekijker te zijner tijd kunnen kie zen uit commerciële abonnee-netten. In de startblokken staan drie bedrij ven die de kabelexploitanten zullen benaderen of deze mee willen wer ken. Zij zullen elk een avondvullend amusementsprogramma gaan aanbie den, dat voor meer dan de helft uit films zal bestaan. De kijker zal voor deze programma’s te zijner tijd extra moeten betalen. Abonnementsprijzen van tien gulden tot 35 gulden per maand worden in de pers genoemd. l niet verwacht worden de televisiesector bereid tot subsidie’* plaatselijke radio- en televisieuitzend- mogelijkheden in het kader van het 750-jarig bestaan van Waddinxveen. Overigens gaan de Waddinxveners per 1 juli 1984 21 cent per maand meer betalen voor het krijgen van signalen van de Centrale Antenne-Inrichting. Met deze verhoging van 2 procent heeft de gemeenteraad ingestemd. Vorige jaren werden de CAI-tarieven telkenmale met drie procent ver hoogd. De boekwaarde van het Ge meenschappelijk Antennesysteembe- drijf zal eind volgend jaar, behoudens extra investeringen in de wijk Zuid- plas, plm. f 1.650.000,-- bedragen. Bij een jaarlijkse afschrijving van plm. f 200.000,- zal het systeem derhalve nog 8 jaar in stand moeten worden gehouden, alvorens de boekwaarde tot nihil is gedaald. ‘Of binnen die 8 jaar nieuwe ontwikkelingen te ver wachten zijn, die tot belangrijke ver mindering van deelname leiden, is thans niet te voorspellen, maar gezien de stormachtige ontwikkelingen in de elektronika-wereld is een en ander niet uitgesloten’, aldus de CDA-wet- houder. In Wad dinxveen worden volgende week drie extra koopavonden gehouden in verband met Sint Nicolaas, zo heeft de midden- standsvereniging Waddinxveen laten weten. Die avonden waar op de winkels tot 21.00 uur zijn geopend, zijn: *Dinsdag 29 november 1983; *Woensdag 30 november 1983; *Donderdag 1 december 1983; *Vrijdag 2 december 1983; KERSTMIS In verband met de Kerstdagen is een extra koopavond voor zien op: *Vrijdag 23 december 1983. De rondvlucht voor twee personen boven Waddinxveen kwam via banket bakkerij D. A. de Vlaam aan de Oranjelaan terecht bij P. Versloot van de Stationsstraat 38. Mevr. Versloot ziet er al naar uit een rondvlucht boven Waddinxveen te gaan maken. Zij en haar man hebben reeds een reis naar Amerika gemaakt en dit was zo’n geweldige ervaring, dat ze geweldig blij zijn met de 2e prijs. (Foto: Sjaak Noteboom). gekoppeld aan de eerste aflevering van de Brug-Voordeelkalender. En die prijs was een rondvlucht voor twee personen boven Waddinxveen, waarop beslag werd gelegd door P. Ver sloot van de Stationsstraat 38. De ande re vier prijzen betroffen Brugwaardeb- onnen van 400,-, 300,-, 200,- en f 100 WADDINXVEEN - zendgemachtigden biedt de mogdijkheid, maar niet de financiële middelen. Adverteren lijkt uitgesloten en daarmee een onmisbare inkomstenbron voor pro- dukties van niveau. Dat de algemene middelen toereikend zullen zijn om dergelijke ontwikkelingen te subsidiëren mag immers in deze financieel zorglijke tijd met verwacht worden. Wellicht zijn de commerciële bedrijven in dp tpLvLiportnr Die mening houdt CDA-wethouder P.F.J. van Schie er op na in een be schouwing over het gemeenschappe lijke antennesysteembedrijf, die hij liet verwoorden in de toelichting op de gemeentebegroting voor 1984. In Waddinxveen bestaan particuliere plannen om te proberen lokale radio- uitzendingen te realiseren. Zoals be kend werd in april van dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van de Een beeld van de schoonmaakwerkzaamheden aan de Noordtunnel in de Staringlaan. (Foto: Sjaak Noteboom). Het rijkspolitiebureau aan de Mozart- laan, de hervormde Bethelschool aan de Heggewinde, het gemeentehuis, di verse winkelpanden en de Noordtunnel in de Staringlaan zijn enkele van die plaatsen waar Waddinxveners hun ge- I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1