!4 1 a I /Kti^eK Rondom Expositie Medische weekenddienst BURGERLIJKE STAND Tienerwerk Actieweek Gevonden Gymfestival 30 April Paasbingo WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS SERVICE-RUBRIEK AGENDA BIOSCOPEN voorwerpen Weekblad voor Waddinxveen baumci drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen SCHOONHEIDSSPECIALISTE I nationale werkonderbreking I I I Een beeld van het te exposeren werk. I I I KERKEN NODIGEN o I Georen: Wolter Kristian, z.v. C. Berens en I. J. Oosterhof; Sanne, d.v. C. J. Hoogeveen en J. I. Treffers; Adriaan Johan, z.v. G. Uit- beijerse en H. W. Baks; Bas Gerardus Johannes, z.v. W. T. Korfa- ge en C. J. E. Oude Weernink; Christel Annemerieke, d.v. B. M. de Vries en S. U. Jensma; Najib, z.v. A. Aatem en K. Bousaid; Hendrik Stefan, z.v. P. J. Graafland en D. Vermeulen; Rafael Juan Enrico, z.v. O. H. Putto en P. J. Heemskerk; Joyce, d.v. R. A. Janmaat en P. A. Koole; Sebastiaan Hendrik, z.v. K. Andringa en H. J. Bouma. Ondertrouwd: G. J. Sluijs en W. A. M. van Vuuren; A. Bos en M. P. M. Kooyman; D. HiddingenC. M. Le Comte; M. J. van der Ma rei en J. M. Feiten. I Overleden: van Ommeren, Geert Jan, oud 92 jaar; van Reek, Jan Jacob, oud 88 jaar; van Ewijk wv Vermeulen, Teunisje, oud 90 jaar; Koetsier, Leendert, oud 71 jaar. Gehuwd: T. Verweij en P. P. Bremmer; C. de Groot en T. Lugt- hart; J. B. Rooks en C. van derVen; F. de With enE. van der Laan; E. Daniëlse en A. D. Girdhari. Woensdag 18 april 20.00 uur Bingo Dinsdag 24 april 14.00 uur De Gouwebloem 20.00 uur Cursus handwerken Woensdag 25 april 13.30 uur Creatieve activiteiten voor kinderen vanaf 3 jaar Geen Nieuwe? Kernwapens in europa DONDERDAG 10 MEI 1984 FNV i I REMONSTRANTSE GEMEENTE 19.00 uur ds. G. A. Hooykaas, Den Haag DE BONKELAAR Beukenhof, tel. 17272 WIJKGEBOUW ZUID St. Victorstraat, tel. 13001 MAANDAG 23 APRIL 1984 (TWEEDE PAASDAG) Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 12078 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71 tel. 01727-7834 ZONDAG 22 APRIL 1984 (EERSTE PAASDAG) Arts: W. A. van Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-7834 ZATERDAG 21 APRIL 1984 Arts: Th. G. Blom, J. Catslaan 1, tel. 12112 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-7834 WIJKGEBOUW ”DE PADDESTOEL” Lijsterbesstraat, tel. 12276 hypo-allergene cosmetica. Nu een jaar bij DROGISTERIJ BOUMA in Waddinxveen. Verloskundige gedurende het gehele paasweekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801 - 12. MEI Door a strenge selectie van grondstoffen b het werken zónder parfum c het uiterst nauwkeurig toezien op de kleurstoffen, die worden gebruikt was ROC in staat een huidverzorgingsserie tot stand te brengen, die ook door de "medische wereld” geadviseerd wordt. Vorige maand heeft ROC de decoratie-serie veranderd en uitge breid, zodat bijv, voor oogschaduws en lipsticks gekozen kan wor den uit meer mogelijkheden; wat gebleven is: de gebruikte kleur stoffen zijn hypo-allergeen. Omdat wij enthousiast zijn over ROC en dat enthousiasme nu na ruim een jaar alleen maar versterkt is, vestigen wij nogmaals uw aandacht op ROC. DONDERDAG (MORGEN) IS VAN 10.00 TOT 17.00 UUR EEN van ROC in onze zaak aanwezig om eventuele vragen over uw huid te beantwoorden en om ROC (voorzover nodig) bij u te introduceren. Samenstelling: Bert J. Woudenberg Bijdragen: Telefoon (01828) 15594 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 18 APRIL 1984 Vrijdagavond 20 april I I I I e k MinAHASSASTW1,1C» as AHSWAM.TEL. nO-fiOMUM 3725743 I I ZATERDAG 21 APRIL 1984 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Immanuëlkerk: 23.00 uur ds. Th. H. G. Hulst (Paaswake) i VRIJDAG 20 APRIL 1984 (GOEDE VRIJDAG) NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 19.30 uur ds. J. Maasland De Hoeksteen: 19.30 uur ds. L. Roetman Bethelkerk: 19.30 uur ds. J. W. Goossen Immanuëlkerk: 19.30 uur ds. Th. H. G. Hulst (Passiestonde) GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk: 19.30 uur ds. J. C. de Moor GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP 16.00 uur ds. A. Bac GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA 20.00 uur ds. J. v. d. Haar BABTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN 19.30 uur ds. H. G. Koekkoek ZONDAG 22 APRIL 1984 (EERSTE PAASDAG) NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 19.15 uur ds. J. Maasland 17.00 uur ds. A. van Vuuren, Kamerik De Hoeksteen: 9.15 uur ds. L. Roetman 18.30 uur ds. H. Schipaanboord, Everdingen Bethelkerk: 9.15 uur ds. J. W. Goossen 17.00 uur ds. J. Maasland Immanuëlkerk: 9.00 uur ds. Th. H. G. Hulst 10.30 uur ds. Th. H. G. Hulst 19.00 uur ds. H. J. Voors, Voorburg GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 9.30 uur ds. J. C. de Moor 17.00 uur ds. J. C. de Moor Ontmoetingskerk: 10.00 uur kand. mevr. L. J. Koning- Polet, Amsterdam 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur ds. A. de Jonge, Gouda Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst WOENSDAG 18 APRIL 1984 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Immanuëlkerk: 19.30 uur Th. H. G. Hulst (avondgebed) DONDERDAG 19 APRIL 1984 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Immanuëlkerk: 19.30 uur ds. Th. H. G. Hulst (avondgebed) OUD-GER. GEMEENTE IN NEDERLAND 19.30 uur de heer Muilwijk, Dordrecht BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H. G. Koekkoek 18.30 uur ds. H. G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Het Trefpunt: 10.00 uur Samenkomst Woensdag 19.30 uur Bijbelstudie Stationsstraat 18 Zaterdag 19.30 uur Bijbelstudie voor de jeugd (Tesselschadelaan 28) MAANDAG 23 APRIL 1984 (TWEEDE PAASDAG) NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.00 uur ds. J. W. Goossen GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP 11.00 uur ds. C. Vogelaar OUD-GER. GEMEENTE IN NEDERLAND 10.00 uur leesdienst GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgebouw: Lekkenburg 148, Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. J. v. d. Haar Sleutelbos met musketnnhaak: bruine tortelduif; zilveren ketting; sleutelmap- je met 1 sleutel; 1 paar kunstlederen handschoenen; 1 kip; blauwrode kin- derwant; rode damesschoen, maat 39; 11.45-1200 uur: Koningmne- ^- Mededeling: De regeling "medische weekeinddienst" is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. er een gebedsdienst worden gehou- den m.m.v. pastoor P.M. Olsthoom. Vrijdag 11 mei Informatie-kraam van het Vredesplat- form op de markt. Zaterdag 12 mei I Slotdag van de actieweek! Verder zal er gedurende de hele week een schrijfactie worden gehouden. Er zijn een aantal CDA-kamerleden die nog geen definitief standpunt hebben ingenomen. Daarom is het zinvol de- I ze mensen een brief te sturen met ar gumenten tegen kernwapens. Een voorbeeld-brief kan men aanvra- gen bij het secretariaat van het Vre- desplatform, Heemraadweg 1tel. 12756. CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 08.45 uur Vrijdag: 09.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.00 uur ds. F. Harinck KOMlTEE KRUISRAKETTEN NEE De landelijke actieweek van het Ko- mitee Kruisraketten Nee (KKN) krijgt ook in Waddinxveen de aan dacht. Met het oog op de besluitvor ming binnen kabinet en parlement over de eventuele plaatsing van kruis raketten in Nederland, zal er in het gehele land gedurende zeven dagen aktie gevoerd worden. TELEFOONCIRKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat 25, tel. 18058 (Mevrouw A. Ravensber- gen-Demmenie, coördinatrice). GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster regionale indicatiecommissie bejaardenoorden: donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12.00 uur. Dames- en herenkapper: donderdag 9 tot 12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieu- werkerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1, 7e etage, Waddinxveen, telefoon 16044 of 16137. Spreekuren: elke werkdag van 9.00- 10.00 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Zondag 22 april 10.00 uur Taalles voor mannen Maandag 23 april 16.00 uur Ballet 4-5 jaar 17.00 uur Ballet 6-9 jaar 18.00 uur Ballet 10-13 jaar 16.30 uur Computercursus 12-16 jaar 20.00 uur Computercursus v.a. 16 jaar Dinsdag 24 april 09.00 uur Taalles buitenlandse vrouwen 10.00 uur Naailes buitenalandse vrouwen 16.00 uur Ballet 5-6 jaar 17.00 uur Ballet 7-9 jaar 19.00 uur Ballet volwassenen Woensdag 25 april 09.00 uur Boerenhindelopen schilderen spijkerbroek; gouden damesring met voor gevorderden kleine rode steen; lederen shagbaal; da- 14.00 uur Club 6-8 jaar meshorloge, merk ANKER met blauwe 15.30 uur Volksdansen 6-8 jaar wijzerplaat. 16.45 uur Algemene dansvorming Voorts diverse sleutelbossen, losse voor 9-12 jaar deursleutels en fietssleutels en diverse 20.00 uur Arabisch bankbiljetten van 100,- (lx); 25,- 20.00 uur Spaans (2x); 10,- (4x); 5,- (2x). SCHOUWBURG Do. en Vr. 2 en 8.15 uur, Za. 2, 6.45 en 9.30 uur, Zo. en Ma. 1.15, 4, 6.45 en 9.30 uur, Wo. 2 en 8.15 uur CISKE DE RAT met Danny de Munk, Willeke van Ammelrooy, Her man van Veen, Willem Nijholt, Rijk de Gooyer, Peter Faber en Linda van Dijck. a.l. De Waddinxveense acties worden ge organiseerd door het Vredesplatform bestaande uit: IKV, PPR, EVP, PvdA, PSP, werkgroep Geweldloze Weerbaarheid en Sociale Verdediging, Wereldwinkel en de Hongerstichting. Elke dag van de week staan bepaalde groeperingen en beroepsgroepen uit de samenleving centraal. Op donderdagavond (aanvang 20.00 uur) zal in het wijkgebouw ‘Zuid’ een grote paasbingo worden gehouden. Hiervoor zijn mooie prijzen beschik baar. Het belooft iets ‘groots’ te wor den. uur, Di. en SCHATJES I Geert de Jong 12 jr. Do. t/m Wo. iedere middag half twee KUIFJE EN HET HAAIEN- MEER, a.l. Woensdag 18 april 20.00 uur Arabisch 20.00 uur Spaans 20.30 uur Film ”E’ Cid”, entree 5,- Donderdag 19 april 14.00 uur Boksen Vrijdag 20 april 20.30 uur Film ”Ben Hur”, entree ƒ5,- STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Openingstijden Jul. van Stolberglaan (tel. 13141): ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. St. Victorwijk (bibliobus): dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, wo.mor gen van 10.00-12.00 uur, donderdag middag van 15.30-17.30 uur. Anne Frank-centrum (tel. 18858): di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Contactpersonen: Mevr. L. v. d. Boomen-Bos, Jan Willem Frisoweg 66, tel. 13373, aanvraag deelname: Mevr. J. Rens-Gielink, Tesselschade laan 11, tel. 14230. Anne Frank-centrum: Elke woensdagmorgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 17132 en 15887 of 033-620244. STIMEZO (STIchting MEdische Zwangerschap Onderbreking), Koningsplein 38a, 2518 JH Den Haag, Corresponden- tie-adres: Postbus 63565, 2502 JN Den Haag. Tel. 070-455702. HAND- EN SPANDIENSTEN (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30- 9.30 uur, telefoon 15555. MOEDERGROEP VOOR BORSTVOEDING Ini.: Lilian Kok, (LaLeche League leidster), Klaverveld 7, 2742 GH Waddinxveen. Tel. 01828-14618. VACATUREBANK VOOR VRIJWILLIGERSWERK WADDINXVEEN (Informatie over vrijwilligerswerk voor haanlozen). Gemeentehuis Raadhuisplein 1. Afdeling Welzijn, tel. 01828-14433, tst. 272. Dagelijks van 8.30-12.30 uur. OPPASCENTRALE (telefoon 13604, Bilderdijklaan 20 te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30- 17.30 uur DR. RUTGERSHLTS (bureau voor geboorteregeling en sexualiteits- v ragen), Donderdag 19 april Paasbingo, met mooie prijzen Dinsdag 24 april 13.30 uur Gezelligheidsmiddag volwassenen 18.30 uur Hobbyclub meisjes, klas 3, 4,5 20.15 uur Hobbyclub volwassenen Woensdag 25 april 9.00 uur Peuterclub 2, 3, 4 jaar 13.30 uur Volksdansen klas 3, 4, 5, jongens en meisjes 18.30 uur Hobbyclub jongens, klas 4, 5,6 20.15 uur Cursus poppenmaken Uitgeverij: VETA B.V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B. J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828) 15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828) 14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon (01828) 18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Abonnementsprijs: Postabonnement 29.50 per halfjaar Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,41 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Zoals de prot. chr. Groen van Prinste- rerschool/Duiventil reeds eerder meldde, is de Werkgroep Koninginne dag van deze scholen druk bezig met de voorbereiding van een groots feest op 30 april. Alvast een indruk van het feest: ‘s Morgens kwart voor negen is er een rondgang van de harmonie ‘Concor dia’ door de wijk bij de scholen, en daarna aubade met alle kinderen, ou ders en belangstellenden. Hierna vin den allerlei aktiviteiten plaats, zoals: spelletjes, rad van avontuur, film, poppenkast, rommelmarkt; tevens bestaat de mogelijkheid tegen geringe vergoeding de inwendige mens te ver sterken. Als extra bijzonderheid mag wel ge noemd worden, dat wij ook de kinde ren uit de buurt, naast de leerlingen van de school, de mogelijkheid wordt geboden aan de spelletjes mee te doen. De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00-20.30 uur. Het spreekuur op woensdagavond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereikbaar onder nummer 01821-1911. UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maandagavond vanaf 21.00 uur in het buurtcentrum ,,’t Ketelhuis", Busken Huetlaan 94a, tel. 01828-16860. ContactadressemFred Lapear, tel. 14577, Elly van Wichen, tel. 17780. Bert van de Beid, tel. 16860 WERKGROEP VROUWENEMANCIPATIE Inlichtingen V.O.S.-cursus Anja Dirks, tel. 01727-7758 en Anneke Kuiper, tel. 01820-29170. Inlichtingen overige activiteiten van de werkgroep bij Trudy Kraay, tel. 01828-19234. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN W ADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtend- groepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: mevrouw I. Kraan, Sparrengaarde 29, 2742 DM Waddinxveen, tel. 13422, uitsluitend van 10-16 uur. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN - NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. HUMANISTISCH VERBOND ’MIDDEN-HOLLAND” Secretariaat: Postbus 2042, 2800 BD Gouda Info over activiteiten: 01828-16267 of 13431. KLUSSENDIENST Individuele hulpverleningsdienst voor inwoners van Waddinxveen- Noord met een minimum inkomen. Aanvragen en aanmeldingen iedere donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur, tel. 01828-16860. (’t Ketelhuis). 1 om half acht wordt in het buurtcentrum ‘t Ketel huis aan de Busken Huetlaan de laat ste soosieavond voor tieners gehou den wegens de verhuizing naar het nieuwe buurtcentrum ‘de Boog’. Op deze slotavond is er een bijzonder programma. Er is een dia-muziek- show, die gaat over het nieuwe buurt centrum. Een diashow met veel kleur en muziek. Er is live-music. Een band die samengesteld is uit een aantal vrij willigers van het Ketelhuis. Voor tie ners is er deze avond de mogelijkheid om zelf achter de instrumenten van de band plaats te nemen om zelf te spelen. Een play back show wordt opgevoerd door Sjonnie Wesdijk, Ro nald Schuurman, Ronald Minnus en Peter Haan. Als laatste programma onderdeel is er een demonstratie break-dance, een nieuwe rage uit Amerika. De demonstratie break dance wordt gegeven door Richy Doelsamat. Deze slotavond is om 22.30 uur afge lopen. Entree f 1,--. THALIA Do. 3.30-en 9 uur, Vr. 3.30 en 8 uur, Za., en Zo. en Ma. 3.30, 7 en 9.15 Wo. 3.30 en 8 uur. Met Peter Faber en Rijk de Gooyer. Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 16044 of 16137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 16044 of 16137 iedere dag tussen 9.00-10.00 uur HET GROENE KRUIS Stationsstraat 12, tel. 2455 Zuigelingenbureau: volgens tel. afspraak; Kleuterbureau: volgens tel. afspraak; Kraamcentrum: spreek uur wijkgebouw: ma. 14.00-14.30 uur; Uitlenenen en terugbezorgen van verpleegartikelen: Wijkgebouw, Stationsstraat 12, ma., di., donderd. en vrijd. van 17.30-18.00 uur; halen en terugbrengen van magazijnartike- len ook van maandag t/m vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur. Spreekuur wijkverpleegkundigen: ma. t/m vrijd. van 11.30-12.30 uur; Voor spoedgevallen: ’s-avonds van 18.00-23.00 uur, tel. 01828-12455; zat. en zond, van 8.00-23.00 uur, tel. 01828-12455. Het programma ziet er als volgt uit: Donderdag 3 mei Inleiding over vredesopvoeding door Rick de Wit, onderwijzer. In de mr. A. de Roosschool, Wingerd 45, aan vang 20.00 uur. Vrijdag 4 mei Informatie-kraam van het Vredesplat form op de markt. Zondag 6 mei Provinciale Vredesvesper in Den Haag, aanvang 17.00 uur in de Grote Kerk; m.m.v. Jan Terlaak (Pax Chris ti). Verder zal in verschillende kerken een oecumenische brief aanwezig zijn die naar kamerleden gezonden kan worden. Maandag 7 mei ‘s Morgens zal informatie verstrekt worden aan uitkeringsgerechtigden. Om 12.00 uur - ‘sirene-aktie’. Woensdag 9 mei Kinderprogramma in de Klaas de Vriesschool, H. Heyermanslaan 15: van half 2 tot 3 uur: poppenkast voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. Van half 4 tot 5 uur: toneelstuk voor kin deren van 9 t/m 12 jaar. Donderdag 10 mei Onder het motto ‘Het is 5 voor 12 - Nederland staat stil’ heeft de FNV opgeroepen tot een nationale werk onderbreking. Het ligt in de bedoe ling dat de laatste vijf minuten van het kwartier werkonderbreking het karakter krijgen van een zwijgend protest. Van 19.15 - 19.45 uur is er weer een stiltekring op de Passage. Daarna zal In de raadzaal van het Waddinxveen- sè gemeentehuis wordt weer een ex positie gehouden. De opening is za terdagmiddag 28 april om vier uur door de Waddinxveense architect Hans Peeters. De van zaterdag 28 april tot en met zaterdag 19 mei te houden expositie bestaat uit werk van Gerard ‘t Hart (beeldboeken en grafisch werk) en Jackie Bouw (ke ramische objekten). Dit kunstenaars echtpaar woont en werkt in Bode graven. De opening zal op zaterdag 28 april a.s. om 16.00 uur worden verricht door de heer Hans Peeters, architekt. Een ieder die belangstelling heeft voor de opening is welkom. Ope ningstijden: tijdens kantooruren (van 09.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur); donderdagavond (van 19.00- 21.00 uur); zaterdag en dag (van 13.00-16.00 uui Vorig jaar is de gemeente begonnen met het organiseren van exposities. Om de raadzaal hiervoor geschikt te maken werden enige speciale voor zieningen getroffen. Het expositie- beleid is erop gericht met name pro fessionele kunstenaars te laten expo seren. Bovendien wordt een goede afwisseling van tentoongesteld kunst werk voorgestaan. In 1983 is tijdens drie exposities onder andere het volgende te zien ge weest: schilderijen, gouaches, kera mische objecten, etsen, textielschil- derijen, struktuurkonstrukties, ge mengde technieken. Een achttal kun stenaars uit de regio was hiervoor verantwoordelijk. Ook dit jaar staan weer drie exposities op het pro gramma waarvan deze, van Gerard ‘t Hart en Jackie Bouw de eerste is. TOOS-gymnastiek houdt een gym- nastiek-festival bestemd voor jeugd van de eerste drie klassen van alle Waddinxveense basisscholen. Het be langrijkste argument om juist deze kinderen te benaderen is, dat in deze klassen een zeer groot percentage kinderen buiten schooltijd geen en kele sport beoefent. Met het doel de kinderen enthousiast te maken voor sport in het algemeen en de gymnastieksport in het bijzon der, heeft TOOS-gymnastiek een middag georganiseerd op woensdag 25 april van 15.00-17.30 uur in sporthal De Sniep.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 7