tante oma ASSAGE r vindt u in het DE PATER Adverteren doet verkopen 10e ROMMELMARKT 1984 Het Echte Franse 10e ROMMELMARKT 1984 o VINDT U IEDERE VRIJDAG-MIDDAG VAN 12.00 TOT 18.00 UUR OP DE WADDINXVEENSE WEEKMARKT DE ECHTE MARKTPRIJZEN" WINKELCENTRUM WADDINXVEEN g PROVINCIE ZUID-HOLLAND RECTIFICATIE GERT HUIZER de echte bakker Zuidkade 11 - Tel. 12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 12382 - Waddinxveen DIVERSE RENAULTS, voop ac uay tap&tca/, e# zo/we Aspg rAre c kc eoew, i - Rommelmarktloterij zijn uit de bus gekomen: 4173, 1285, 908, 1134, 4165, 1689, 2253, 2276, 4414, 2013, 4415. 14 TL, ’81 9.750- 18 TL,’80 7.800 Prijzen kunnen afgehaald worden bij E. Poot, 18TS,’80 f 7.250,- Toyota Tercel, ’81 8.950 RENAULT GOEDE SERVICE BIJ DE PRIJS INBEGREPEN. B Linnaeusweg 4 - Boskoop Telefoon 01727-3268 kan van v. d. Wal, de beautycase, eau de toilette van Mieke. Het parelcollier en de oorknopjes van den Haag. Voor kleding kunt U kiezen uit het assortiment van Christelle of Monique mode. En een reis boekt U bij v. Ginkel. Een foto maakt U met het toestel van Sjaak Noteboom waar ook het fotoalbum te krijgen is en de olielamp koopt U bij het Lichtpaviljoen. En voor Moederdag bood schappen is er de Spar. Dat U bij Mulder of Jacob Vis altijd een Passage kadobon kunt kopen wist U natuurlijk al. Wilt U een geheel ander kado dan komt U naar het Passage winkelcentrum en zoekt U zelf iets uit. En er is keuze genoeg. Tot ziens op de Passage, het winkelcentrum van Waddinxveen. PAK UW KANS EN KOOP NU EEN GOUDEN-GARANTIE-OCCASION. De volgende winnende nummers van de de votre Vrai Boulanger* g Uw Passage winkeliers hebben een aantal ideeën voor U bij elkaar op de foto gezet om u te helpen bij het kiezen van een moederdagkado. Natuurlijk bloemen van Arti Fleur maar ook andere kado’s zoals een duster van v. d. Linde, het mooie rieten stoeltje van Kooyman, het badpak van Verzijl of wat denkt U van de taart die U bij van de Berg kunt kopen. Het alternatief voor de taart is de fruitdoos van v. Gorkum of de worst van Smakman. Dan zijn er de boeken vanVeldwijk, de thee of pepermolen van de Peperboom en de bril met of zonder etui van Grit. Voor lederwaren, schoenen of pantoffels kunt U naar Ro- naat of v. Meerten. Luxe Huishoudelijke artikelen van Janine Vis, een koffie- Lede 13, Waddinxveen. AFVALSTOFFENWET S PAG/SP GAZ. 1//A rOOPWACA A/AAP iwjp*- V I WOENSDAG 9 MEI 1984 gondaq. 13 mei mO€H£HMQ HLtina ASSAfiE L Stokbrood Wit plateel gevuld met bonbons. Een gezellig ka- dootje voor moeder. V. d. Berg, Passage 31, tel. 01828-12818. Luifelbaan 6, tel. 01828-14682. Vele meubelkoopjes prima inruilmeubelen en show modellen. Tevens een enorme collectie vloerbe dekking. Kom even kijken bij Gebr. Bakker Zn., Noordkade 157 en 92A, W’veen, tel. 01828-15722. Een AUTOVERZEKE RING is niet duur. Vraagt toch eens wat u moet beta len bij Ass. kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelmi- nasingel 83, tel. 01828- 12539. Nó claim kortingen nemen wij mee over. Nieuw in onze kollektie: Ragfijne chenille velours overgordijnstof in 10 mooie kleuren voor de zeer scherpe prijs van 29,90 p.m. Nu in onze kortings- aktie nog eens met 10% ex tra korting. Kom gerust eens langs in onze thuis winkel. HarwaTapijtservi- ce, Jan Dorrekenskade-O. 40, Tel. 01828-16119, Waddinxveen. Tip voor Moederdag!! Grote Overslag Portemon nee. Veel modellen, kleu ren en prijzen. Huishoud beurzen, Strippenkaarte- tuis, Betaalkaartetuis. Le derwaren van der Oest, Kerkweg-W’ 6, Waddinx- vee, tel. 01828-12165. Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben op 21 oktober 1983 een aanvraag krachtens de Afvalstoffenwet ontvangen. Het gaat om een aanvraag om vergunning van Maatschap Gebr. G. en T. Rijkaart te Boskoop voor het storten van A.V.R.-slakken voorde aanleg van een rijpad op het perceel kadastraal bekend gemeente Boskoop, sectie K nr. 501 (gedeeltelijk). Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning te weigeren. U kunt de aanvraag, het besluit en de overige van belang zijnde stukken van 7 mei 1984 tot en met 6 juni 1984 op werkdagen tijdens de werkuren inzien in de gemeentesecretarie van Boskoop, afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 3. Tevens kunt u de stukken gedurende deze periode na telefonische afspraak met de gemeentesecretarie buiten de werkuren inzien (telefoon 01727-2950). U kunt alleen tegen de beslissing op de aanvraag bij de Kroon beroep instellen als u bezwaar heeft gemaakt tegen de aanvraag en/of het ontwerp-besluit of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet tot het maken van bezwaar in staat bent geweest. Het beroepschrift moet worden gericht tot de Kroon, maar binnen de beroepstermijn worden ingediend bij de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, Kneuterdijk 22,2514 EN ’s-Gravenhage. Indien tegen de beslissing op de aanvraag beroep wordt ingesteld kan op grond van artikel 60a van de Wet op de raad van state een verzoek worden gedaan tot schorsing van het besluit en/of tot hettreffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht tot de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Voor nadere inlichtingen en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken (dit laatste tegen betaling) kunt u zich wenden tot het Provinciehuis, Koningskade 1, 2596 AA 's-Gravenhage, telefoon (070) 11 70 21mevrouw Jacobs. 5/247 f I RftNOLOZI I W1SSELU4ST 'DE itCXTE

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 15