Grootste Zuid Ron, Hein en Andreas HOERA F HOODÏE actief in sportzaal plas huizen Weekmarkt in feeststemming Initiatief opnieuw genomen door Waddinxvener ing. T. W. Verweij Japans sfeertje aan de Wingerd Dierenshop NU 69,50 CONCERT RIJNLANDS ORKEST Vrijdag 18 mei, Ontmoetingskerk, 20.15 uur. Huurwoningen in Zuidplas officieel in gebruik JtltHlljl Prijzenpakket van 4.000,- op vrijdagen 18 en 25 mei Waddinxveen herdacht gevallenen Inzameling landbouwgif IM Nieuwsblad Onafhankelijk 1*1 K F «-HAGOORT GERT HUIZER VISKOM VANAF 11,95 ’’HARWA” VAKKUNDIGE - VLOERVERWENNERS Aantal WOENSDAG 9 MEI 1984 39e JAARGANG - Nr. 1873 ALS WIJ HET der Schaaf en Hein -van Nievelt. Ze blazen even uit in de Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. MOEDERDAG IDEEËN VAN UW DIERENSPECIALIST VOGELKOOI MET STANDAARD in wit of bruin, van 89,50 Ook nog keuze uit meer dan 100 modellen. Uit onze grote kollektie viskommen Denkt U aan het uitbreiden van Uw woning, nieuwe kozijnen, dakkapel of ander onderhoudswerk, vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij Aannemersbedrijf P. BOUTHOORN Mercuriusweg 6 Telefoon 01828-14398 B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 I het 50-j in okto' slage verb HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. Twee foto’s die te maken hebben met de uitverkochte zilveren daalder, ge slagen ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Waddinxveen. Op de onderste foto ing. T. W. Verweij ’’slaat” bij ’s Rijks Munt in Utrecht zijn ei gen munt, daarbij gadegeslagen door drs. W. Broekhuijsen van de Rabo bank Waddinxveert en de heer J. B. Veldwijk van drukkerij Veldwijk BV. Op de bovenste foto is hij in gesprek met prins Bernhard, die vorig jaar ter gelegenheid van zijn verjaardag als ere-burger van Waddinxveen de gouden daalder kreeg uitgereikt. (Foto: Archief Weekblad voor Waddinxveen)-. WADDINXVEEN De Waddinxvener ing. T.W. Verweij van de Stationsstraat heeft opnieuw het initiatief genomen tot net slaan van een speciale munt. Deze zilveren penning ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn in oktober van dit jaar zal bij ‘s Rijks Munt in Utrecht worden ge slagen. Vorig jaar werden daar 1.250 zilveren daalders gemaakt in and met het 75(J-jarig bestaan van Waddinxveen. Op de foto Ron Brandsteder, Andreas van i' f I Point-bar van de sportzaal Groenswaard in Waddinxveen. (Foto: Sjaak Noteboomj. WADDINXVEEN - Bij het mo nument aan het Stationsplein heeft Waddinxveen vrijdag avond de gevallenen in en na de Tweede Wereldoorlog herdacht. Dat gebeurde tijdens een tradi tionele sobere plechtigheid in aanwezigheid van honderden Waddinxveners en met mede werking van het Waddinxveens Christelijk Mannenkoor De Gouwestem, declamator J.D. Geel en de muziekvereniging Concordia. Weekblad voor Waddinxveen .c1 5 I De Boskoopse winkels zijn door de inspanning van de ondernemersvereniging nu bijna allemaal op woensdag de hele dag geopend. Het TROS-zaalvoetbalteam eindigde als derde in het tournooi dat door de medewerking van teams van Kawasaki Nissan en The Bank of Tokyo een Ja pans sfeertje kreeg. Edo Plant Holland had dan ook voornamelijk teams van Japanse bedrijven uitgenodigd. Kerkweg 173, Waddinxveen. Luifelbaan 10, Waddinxveen, DE ECHTE BAKKER Als bijlage bij deze krant een boekje vol moederdagideeën. Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828’12382 - Waddinxveen Komt u even langs bij SCHOONHEIDSSALON - BYOUX DROGISTERIJ PARFUMERIE Passage 226 - Waddinxveen Uk&J Telefoon 01828-17689 De trekkingen vinden ’s middags plaats om 1, 2, 3, 4, 5 en 5.30 uur. Ieder uur wordt de bus geleegd en na de trekking wordt er opnieuw begonnen, dus ieder- EXPLO1TAT1E: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 HOOFDREDACTEUR: Voor de Japanse ambassade in Neder land was dat aanleiding om zijn eerste secretaris, Miki, naar Waddinxveen te sturen. Samen met burgemeester J. H. Reinders, die van zijn Waddinxveense collega toestemming had gekregen om op ’’vreemde grond” een officiële daad te verrichten, trapte de Japanner af voor de openingswedstrijd tussen Nis san en Kawasaki. Als attractie was bovendien de TROS uitgenodigd. De omroep bracht beken de namen in de zaal. Ron Brandsteder, Hein van Nievelt, omroeper Han Ton- een kan binnen een uur op de markt zijn prijs af komen halen. Bij de trekking om 5.30 uur gaan alle bonnen van de hele middag nog een keer mee. De bon van 18 mei telt alleen voor de 18e en van 25 mei voor de 25e. Er zal ook van 10.00 uur tot 12.00 uur’s- ochtends een geluidswagen door het dorp gaan, terwijl ’s middags op de markt ook muziek is. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 voorzien van het muntmeesterteken en de Mercuriusstaf, het muntteken van ‘s Rijks Munt. Het idee om weer een munt uit te geven is afkomstig van Waddinxveens burgemeester C.M. van der Linden. Hij vond de heer Verweij direct bereid zijn schouders onder dit project te gaan zetten. WADDINXVEEN - Kwismaster Ron Brandsteder, presentator Hein van Nievelt, omroeper Han Tonnon, oud-spelletjesleider Andreas van der Schaaf en de verslaggevers Jaap Jangbloed en Walter Tiemessen waren en kele bekende leden van het TROS-zaalvoetbalteam dat zaterdagmiddag meedeed aan het recreatieve zaalvoetbaltournooi om de Boskoopse Bon- sai-cup in de sportzaal Groenswaard aan de Wingerd. Het tournooi, officieel geopend door Boskoops burgemeester J. H. Rein ders, werd gewonnen door het Rotter damse Smit Internationale. Het tour nooi werd georganiseerd door Edo Plant Holland, de importeur en leveran cier van de Japanse Bonsaiboompjes in Boskoop. Voor de huizen, die zullen worden verkocht door De Pater Makerlaardij BV in Waddinxveen, heeft de ge meente Waddinxveen de benodigde grond verkocht. De woningen zullen van f 219.000,- tot f 249.000,- WADDINXVEEN - Dinsdag 29 mei zal het complex van 55 huurwonin gen in de woonwijk Zuidplas officieel in gebruik worden genomen. De hui zen zijn er voor de Stichting Bedrijfs pensioenfonds voor de Metaalindus trie in Den Haag neergezet door Re- horst Bouw BV naar een ontwerp van het Waddinxveense architectenbu reau L. Roggeveen BV. De door Kok Beheer in Gouda te ver huren huizen, waarvan de voorlopige huurprijzen zijn vastgesteld op f 675,— tot f 685,- per maand, nemen in Zuidplas een duidelijk herkenbare plaats in. Het was ook een eis van de opdrachtgeefster aan de architect om mede door de toe te passen materia len de huizen een aantrekkelijke ver schijningsvorm te geven. Door het gebruik van witte handge- vormde stenen ontstonden lichte fris se gevelwanden, die er zeker uitsprin gen. De goedafgewerkte huizen, met zorg voor de detaillering, zijn voor zien van een half open keuken, drie slaapkamers, een zolder, een tweede toilet en een badkamer met ligbad. l x 70,-, 1 x 50-, 1 x 303 x 10,-en8x 5,-gulden. Deze bonnen zijn te besteden op de Waddinxveense markt, bijv, een bon van 100,-bestaat uit 10 x 10,-gulden.” gaan kosten. Het ontwerp is gemaakt door het Waddinxveense architecten bureau Stuurman BV. Getracht zal worden de door de Woerdense aannemer binnenkort te bouwen huizen het eerst te verkopen aan Waddinxveense geihteresseerden. Volgens de makelaar zijn het mooie, ruime en goed geisoleerde woningen met garage. De huizen, die aan de achterzijde kunnen worden voorzien van een dakkapel (meerkosten f 3.400,-), zijn voorzien van een indi viduele gasgestookte centrale warm- waterverwarmingsinstallatie. Gestreefd wor^t rond de produktie en uitgifte van de zilveren penning over het 50-jarig bestaan van de spoorlijn bijzondere activiteiten te organiseren, waarbij natuurlijk ook de burgemeesters drs. K.G. Broekens (Gouda), C.M. van der Linden (Wad dinxveen), J.H. Reinders (Boskoop) en M. Paats (Alphen aan den Rijn) betrokken zullen worden. Indien de verkoop van de zilveren penning een positieve opbrengst op levert dan zal dit geld worden bestemd voor een nog nader aan te wijzen goed doel. non, de verslaggevers Jaap Jongbloed en Walter Tiemessen, alsmede Andreas van der Schaaf die als in zijn "Croma- reclamespot” voor de STER ook ”een hapje bleef mee eten" uit de prima keu ken van de bar van de Waddinxveense sportzaal. Vooral als de TROS, spelend in A-Te- am shirts, het doel wist te treffen, ging er een luid gejuich door de zaal. In Jaap Jongbloed van Aktua TV hadden de Hilversummers een uitstekende schut ter in huis. Toch was hij niet de uit eindelijke topscorer. Ook die was te vinden bij het team van Smit Internati onaal. meester is. Door op één van de twee marktdagen een bon in te leveren bij de feestavond in de buurt van de Rabo- bank-vestiging op de Willem de Zwij- gerlaan kkan iedereen meedoen. De heer Meijer; ”Er zullen op vrijdag 18 en vrijdag 25 mei ieder uur 15 win naars worden getrokken. Deze kunnen een waardebon winnen van 1 x 100,-, HOMECOMPUTER De homecomputer voor het hele gezin! Keuze uit honderden programma’s, dus volop gebruiks mogelijkheden. Natuurlijk bij Expert ook alle randapparatuur volop verkrijgbaar. Nu Bij Expert de Commodore f homecomputer volop leverbaar! Er ging aan het eind van de gezellige dag trouwens niemand zonder een prijs naar huis. Voor alle deelnemers was er een herinneringvaantje en een fraaie zand stenen Japanse lantaarrr. De imposante wisselbokaal zal volgend jaar door Smit moeten worden verde digd. De bekers, vaantjes en prijzen werden ’s avonds stijlvol uitgereikt door een prachtig aangeklede geisha, luisterend naar de naam Michiko Fuijta. In haar familienaam schuilt een adorering voor de beroemde berg Fuji. WADDINXVEEN - In de nieuwe Waddinxveense woonwijk Zuidplas gaat de Verenigde Bouwbedrijven Van der Heijden ARWON BV uit Woerden de grootste woningen tot nu toe bouwen. Het bouwplan om vat vier schakelvilla’s, die zullen wor den neergezet aan de Boekweitakker. (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) B WADDINXVEEN Vrijdag 18 en vrij dag 25 mei is de Waddinxveense week markt in feeststemming. De maktkoop- lieden houden dan een actie met een prijzenpakket van 4.000,- aan waar- debohnen. De beide feestelijke weekmarkten zijn voorbereid door een reclamecommissie van de marktkooplieden, waarvan de heer J. K. Meijer secrètaris-penning- GOUWESTRAAT 20 BOSKOOP TEL. 01727-7388 OVERSLAG 1 RUIME PARKEERGELEGENHEID ZATERDAG GEOPEND VAN 9.00 TOT 16.00 UUR DOORLOPEND Zilveren penning voor 50-jarige spoorlijn De heer Verweij, directeur van het aan de Brugweg gevestigde architec tenbureau Stuurman BV en verwoed muntenverzamelaar, heeft van de burgemeesters van Gouda, Waddinx veen, Boskoop en Alphen aan den Rijn schriftelijk toestemming gekre gen om op de voorzijde van de zilve ren penning de vier gemeentewapens te zetten en op de keerzijde een af beelding van de stoomlocomotief 5531, waarmee de egrste dienstrege ling werd uitgevoerd. De zilveren penning zal circa 25 gram gaan wegen, een diameter hebben van 38 millimeter en waarschijnlijk f75,- gaan kosten. De uitgiftedag is be paald op zaterdag 6 oktober, de dag waarop het precies een halve eeuw is geleden dat eutreinen tussen Gou da en Alphen aan den Rijn gingen rijden, het aantal aan te maken pen ningen hangt mede af van de ook door voorinschrijving gebleken be langstelling. Het minimum bedraagt echter 1.000 exemplaren en het ma ximum 2.000. Zeker is in ieder geval dat ‘s Rijks Munt in Utrecht de zilveren penning zal gaan slaan. Een officiële penning, Bij het leggen van de krans namens de gemeente Waddinxveen werd bur gemeester C.M. van der Linden geas sisteerd door de leerlingen Ester Smallenbroek en Gerrit Jan van Delft van de Prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO (Mauritslaan) en de leerlingen Ester van Wijngaarden en Jeroen van den Berg van de hervorm de Eben Haëzerschool aan de Jan Dorrekenskade-Oost. Bloemen waren verder afkomstig van leerlingen van de wijkschool St. Jozef aan de Ka- naalweg en de christelijke LHNO- school De Rank aan de Esdoomlaan. Om alles ordelijk te laten verlopen waren de wegen rondom het monu ment aan het Stationsplein voor het gemotoriseerde verkeer afgezet. Op vallend was dat er rond de vierde mei geen bloemen waren gelegd op de oorlogsgraven van de oude begraaf plaats aan de Kerkweg-West. WADDINXVEEN Op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 mei van 8.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur zal het mogelijk zijn om aan het magazijn van openbare werken, Noordkade 48 (achter brandweerga- rage), telefoon 12926, restanten van landbouwbestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen in te leveren. -f' R

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1