v.. dUrnde 1 van der spek kabouters De nieuwe Luxaflex Gordijn-jaloezie kollektie. S koffen. 2 iLveRbe^k kctke 8o Schrijf hier uw tekst BEKENDMAKING F amilieberichten Brouwer de Koning Voor begrafenissen C. H. DEVRIES BURGER’S AUTOBEDRIJF Fotocopieën Drukwerk g cwuk Tesselschadelaan 15-13 Tel.:0 1828 - 13038 Waddinxveen I Boekhandel Burger \a/oL. Z e ven huiz en I I uitvoering van boekhandel veldwijk b.v. Lessen en clubs Auto Baas Jr. b.v. Nissan Dealer WATERSCHAP NOORDWOUDE ƒ100,- BELONING t „De Kouwe Hoek” b.v. BL Dealer Voor 1 Verharding en Asfalteren van A. Versloot en Zoon f.t Wat ’n dag! En dat zonder Birkenstocks! r Luxaflex. Oog voor dekoratieve details. 0 Waddinxveense Begrafenis Onderneming r Tel. 01727-3150 Gouwestraat 18 i Let op het 'Luxaflex' merk. De garantie voor kwaliteit op 1.000 m2 grond! paden opslag- en parkeerterreinen Begrafenissen Transporten Crematies Bouwcentrum E. J. Oskam y Y Y Y Y I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Y Y v TOOS afdeling BADMINTON kadootjes voor Moederdag BOSKOOP Bootstraat 11 Grondwerken Rioleringen Bestratingen, enz. HiiifiiiniiimiinnimimniiniiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiimmHimmiiiihiiff (01828) 12200 KRAMER’s BEGRAFENIS ONDERNEMING WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN KENNISGEVING VAN DE ONTWERP BESCHIKKING NAAR AANLEIDING VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING. BOSKOOP, Sprengerstraat 28 te koop Goudse Rijweg 48 Half vrijstaand WOONHUIS Indeling: grote woon kamer, keuken, 4 slaapkamers, bad kamer enz. Prijs: n.o.t.k. Inlichtingen: H. Kor- ver, tel. 01727-5397 m a g g g g H BBiaBiBSBBSiSiiBÏ M q L u u r L y «7/ e I 11 w in het huwelijk zijn getreden. Boskoop, Elzenhorst 30 'V Psalm 103 2 Onze geliefde ouders en grootouders DIRK C. VAN GEMEREN H Hamwyck 29, Boskoop. 400- I 2 bv 3 4 5 Wettig gedeponeerd handelsmerk Een Hunter Douglas produkt 6 7 8 9 10 Adres Passage Waddinxveen Tel. 01828-12620 I letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten tellen voor l letter. Hóófdletters twee hokjes per letter. Zuidelijke Dwarsweg 1B 2741 PB Waddinxveen Telefoon 0182» -17713 Speciale uitvaartverzekeringsbemiddeling Dag en nacht bereikbaar Meidoornstraat 1 5 Ter voorkoming van beschadiging van het ma teriaal wordt er op gewezen dat - eventuele obstakels in deze watergangen, die zonder toestemming van het waterschap zijn aangebracht, moeten worden verwij derd; Voor ieder die hen wil feliciteren is er gelegenheid op donderdag 17 mei van 17.00 tot 18.00 uur in Ho tel „Neuf” te Boskoop. hopen D.V. donderdag 1.7 met a.s. de dag te her denken dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Wij zijn erg dankbaar dat zij deze dag mochten be leven. en HENDRIKA VAN GEMEREN- VAN GEMEREN UITVAARTVERZORGING VOOR WEST- EN MIDDEN NEDERLAND Namens kinderen en kleinkinderen Maartje en Arie Hetty en Rinus Dirk Rieneke Martin Nu tijdelijk van 40,30 voor 24,50 W. Verboom Waddinxveen 750 jaar a H H H B Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Noordwoude maken bekend, dat de daarvoor in aanmerking komende watergangen binnen het gebied van het waterschap in de periode van mei tot en met oktober 1984 met een maaiboot worden gemaaid voor het verwijderen van de in het water groeiende planten. - aan- en afvoerleidingen, die in deze water gangen uitmonden, tijdens de uitvoering van het onderhoud moeten zijn weggenomen of duidelijk zichtbaar gemaakt. Nadere informatie is te verkrijgen op het water- schapskantoor, Raadhuisplein 1 te Hazers- woude, tel. 01728-8650. De dijkgraaf, W. P. Lievaart De secretaris-ontvanger, J.-Ruijgrok. MAKELAARDIJ. VERZEKERINGEN, HYPOTHEKEN. TAXATIES ZOETERMEER. DELFTSEWALLEN 1 7. TELEFOON079-167771 BOSKOOP. VON SIEB0L0STRAAT4. TELEFOON 01 727-5151 Alleenverkoop Waddinxveen Voetverzorgingscentrum v. d. Haven Groensvoorde 74 Telefoon: 01828-12887 r Wij hebben weer volop Discotasjes. Wit, Rood, Blauw, Geel en nog meer kleuren v.a. 19,95. Le derwaren van der Oest, Kerkweg-W. 6, Waddinx veen, tel. 01828-12165. I I Waddinxveen: Dorpstraat 38, Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 Tel. 01727-2544 WOENSDAG 9 MEI 1984 1944 Op 4 mei j.l. ouders BEGRAFENISSEN - CREMATIES GRAFMONUMENTEN Dr. D. G. Hessayon De kamerplanten expert Handleiding om optimale resultaten te bereiken met de eenvoudigste en meest exotische planten Paperback 19,50 y voor de vinder van mijn bos sleutels. Door mij verloren 2 mei j.l. S.v.p. bellen na 18.00 uur. Tel. 01828-12474 FREDERIK KEIZER en NEELTJE MARIA DE BRUIN 2851 CD Haastrecht Albert Schweitzerstraat 26 Tel. 01821-1230, b.g.g. 2395 Alphen a/d Rijn Wilhelminalaan 19 telef. 01720-72795 Nostalgisch wonen in sfeervol karakteris tiek woonhuis. Indeling: woonkamer met schouw, aparte luxe eiken keuken, 1e verd.: 2 slaapkamers badkamer, zolder verd. metouderslaap- kamer en L-vormige hobbykamer. Het pand heefteen winkel bestemming. Vraagpr.: 99.000,- k.k. Inlichtingen: Rob Muns’ Makelaarshuys Tel. 01720-32191 1 AVAWAMAVA'AWAWA'AWA1 Jacky Collins, een nieuwe auteur, waarbij zelfs Harold Robbins verbleekt! De put dochter Geb. 29,90 J2 3 S Tel. 01828-14719 - Tesselschadelaan 20 Waddinxveen V.W. Golf diesel, 3-deurs, ’79 groen, 112.000 km V.W. Golf MX, 3-deurs, ’79 rood, 61.000 km Renault 20 T diesel, 5-deurs, ’82 groen metallic, 87.000 km Peugeot 104 ZA bestel, 3-deurs, ’83 met ruiten, wit, L.P.G. 31.000 km Volvo 66 GL, 3-deurs, ’77, groen, autom. schuifdak Opel Kadett 1.3 S, 5-deurs caravan, ’80, rood, 61.000 km Opel Rekord 2.0, 2-deurs, ’81, rood, 66.000 km, radio, LPG Ford Taunus 1.6 L., 5-deurs caravan, ’80, bruinmetallic, 63.000 km, L.P.G. Ford Escort 1.3 L., 2-deurs, ’78, blauw metall., radio Datsun Cherry 100A Fll, ’79, geel, 2-deurs 2 x Ford Taunus 1.6 GL, 4-deurs, ’78 blauw metall. en grijs metall. Ford Capri 1.6 GL, ’78, geel, radio-cass. Opel Ascona 1.9 N, 4-deurs de luxe, ’80, bruin metall., 66.000 km, L.P.G. BMW 316, ’76, rood, sportwielen 2 x Mini 850, ’76 en ’78, rood en bruin Princess 2200 HLS, 4-deurs, ’77, blauw metall., autom., radio cass. Golf MX, 5-deurs, nov. ’78, groen metall., sunroof, L.P.G. Opel Kadett 12N, 3-deurs, ’82 goud metall., 57.000 km. Opel Kadett 12N, 3-deurs, ’81, rood, 70.000 km. Golf diesel, 5-deurs, ’80, wit, 80.000 km Opel Ascona, 4-deurs, ’81, rood, 79.000 km., L.P.G. Div. inruilwagens v.a Garantie v.a5.000,- Inruil - Financiering Noordkade 88 Tel. 01828-18183 - Waddinxveen WIJ LESSEN IN BMW 316 2 Lessen GRATIS Theorieles met Audiovisuele middelen AUTO RIJSCHOOL ’’WEIMAR” (BOVAG-rijschool) Telefoon 01828-13359 Als je Birkenstocks hebt, draag ze dan ook! Probleemloos gaan en staan. Urenlang! Met Birkenstock Zj’a «7 ben je beter af! ’ïv (BIRKENSTOCK^ Plaatsingsdatum(s) Naam Ook grote oplagen en op eigen briefpapier. Wij verzorgen het snel en correct 2742 XL Waddinxveen Videotheek Zuidkade 56, veen, tel. 01828-13671. Uitsluitend legale Vide ofilms. VHS - Betamax - VCC. Geopend: ma. van 13.00 tot 20.00 uur. Di. t/m vr. van 10.00 tot 20.00 uur. Do. tot 21.00 uur en za. van 9.00 tot 17.00 uur. Laat uw TEGELWERK door de vakman doen. Uw tegelzetter is H. W. van Oudheüsden, Am. van Solmsstraat 6, W’veen, tel. 01828-15794. EEN TYP-DIPLOMA ALTIJD HANDIG - per maand: b.v. 6 mnd. 340,- - SPOEDCURSUS 3-4 mnd. 30 lessen ƒ395 - incl. huur machine Nu ook ’s-morgens. Steno-Typ-school Ook STENO en TALEN: Ned., Fr., D., Eng., Spaans Judo voor jeugd en seni oren. In Waddinxveen: gymzaal A. van Burenstr. In Hazerswoude: Gymzaal Michaelschool. In Bos koop: sportzaal Torenpad. Judo - Jiujitsu - Taekwon do - Body Building - Bok sen - Figuurvorming voor dames - Zonnebank - Sau na - Beat-, Jazz- en Klas siek Ballet. Inl. L. Mar chant, Boskoop 01727- 4025/3500. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer - gelet op de betreffende voorschriften van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne-maakt bekend dat hij gelezen de aanvraag d.d. 6 januari 1984 van Gebr. A. Th. en J. J. Wijsman te Waddinxveen om een vergunning op grond van de Wet chemische afval stoffen voor het verwerken van afgewerkte olie op een terrein gelegen aan de Tweede Bloksweg-42 te Wad dinxveen voornemens is de gevraagde vergunning voor het bewaren en verwerken van afgewerkte olie te verle nen. Aan de vergunning worden voorschriften en beperkin gen verbonden. De ontwerpbeschikking en de daarbij behorende stuk ken liggen ter inzage vanaf 11 mei 1984 op de volgende plaatsen: 1. in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuis vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Dok ter van der Stamstraat 2 (gebouw A, kamer 003) te Leidschendam op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur. 2. ter secretarie van de gemeente Waddinxveen, Raad huisplein 1 te Waddinxveen op werkdagen van 8.30- 12.30 uur, alsmede op maandag van 19.00-22.00 uur. De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot en met 25 mei 1984 gemoti veerde bezwaren indienen tegen de ontwerpbeschik king. Deze bezwaarschriften dienen te worden gezon den aan de Directie Afvalstoffen en Schone Technolo gie, Postbus 450, 2260 MB Leidschendam. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan daarbij schriftelijk verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Na afloop van deze termijn blijven de ontwerpbeschik king en de daarbij behorende stukken, alsmede eventu eel nog te ontvangen aanvullingen, voor een ieder tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, ter inzage liggen. De aandacht wordt erop gevestigd dat degenen die bezwaar hebben ingebracht, alsmede de belangheb benden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld beroep in te stellen tegen de beschikking. Desgewenst kan na telefonische afspraak een monde linge toelichting op de stukken worden verkregen bij de Directie Afvalstoffen en Schone Technologie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (tel. 070-209367, toestel 3025). Bij ons een grote partij bankstellen voor spotprij zen. Bijv, zwaar massief ei ken bankstellen v.a. 1598,-. Gebr. Bakker Zn., Noordkade 157, W’veen, tel. 01828-15722. Geef een KADO-BON KADO van uw Renault- dealer. Autobedrijf De Pa ter, Linnaeusweg 4, Bos koop, tel. 01727-3268. Auto verzekeren? Maar dan wel goed! Overname no-claim. Ass.kantoor F. H. de Ruijter, Am. v. Solmsstraat 32, Waddinx veen, Tel. 01828-12044. Wil je mamma iets leuks geven? Dan moet je gaan naar v. d. Berg, Passage 31, tel. 01828-12818, Lui- felbaan 6, tel. 01828- 14682. Zaterdag 12 mei a.s. bent u van harte welkom om hen te komen feliciteren in ”De Loods”, achter de Gereformeerde kerk, aan de Zijde te Boskoop van 15.00 tot 17.00 uur. Dorpstraat 39 - Waddinxveen 1984 was het 40 jaar geleden dat onze Kabouters kosten 1,55 incl. btw. per gezette regel bij een minimum van vier regels, inclusief één regel vet gezet. Iedere vette regel extra: 1,90. Plaatsingen uitsluitend a contant. Con tractprijs op aanvraag. Brieven onder nummer 2,- extra. Bewijsnummers 2,- extra. Kabouters opgeven bij de bureaus van dit blad. H - Afd. Boskoop: Galerij 7 (voor dinsdag 11.00 uur) - Afd. Waddinxveen: Oranjelaan 9 (voor dinsdag 15.00 uur) heeft voor het nieuwe seizoen nog plaats voor ENKELE NIEUWE LEDEN, zowel 5 bij de jeugd als bij de senioren. 5 Als u belangstelling hebt kunt u de laatste 5 weken van het lopende seizoen nog (gra- 5 tis) meespelen. 5 Inlichtingen bij Marjo Koster, 5 tel.: 01828-13345 (na 19.00 uur). 5 Te koop aangeb.: 6-pers. bungalowtent. Mevr, van Leeuwen. Prunusstraat 17, Waddinxveen. Grote sortering gazon maaiers. Eigen reparatie dienst. Scherpe prijzen! Garage C. v. d. Knijff, Bredeweg 31, Moerkapel- le. tel. 01793-1728. de Waal, Waddinx- Te koop: Tweedeurs hang kast, 162x 194x60, 150,- twee tweedeurs legkasten 150,-; wastafel met mengkraan, handdoekrek- je en bekerhouder 50,-; Royalkastje met 2 laden en plank, stijlen en haken 100,-; platenspeler, merk SRT 40,-. J. de Baare, D. van Schagen- plantsoen 7, tel. 01828- 17157. Grenzend aan brede vaart met uitzicht over de kwekerijen! De bungalow is apart van opzet en indeling, o.a.: hal (leistenen vloer), woonkamer met open haard, eethal, werkkamer en tuinka mer, betegelde keuken, ouderslaapka- mer. Op verd. nog 2 a 3 slaapkamers, badkamer met ligbad. Berging en grote garage. Rondom tuin. Hardhouten kozijnen, ged. dubbel glas. VRAAGPRIJS 390.000,-k.k. Doe nu eens iets met uw ramen. De nieuwe ‘Luxaflex’ Gordijn-jaloezie kollektie heeft meer keuze. Meer verschillende stoffen en meer dessins. De aluminium uitvoering is nu verkrijgbaar in zowel 50 als 100 mm lamelbreedte. Wie warmte en elegance voor de ramen wil moet eens bij de specialist van ‘Luxaflex' produkten binnenlopen. KOEL- EN DIEPVRIE ZERS serie 1984, o.a. Es- ta, Marijnen, Zanussi, Lin de, A.E.G. Ook weer vol op 2e keus tegen lage prij- zen. Diepvriezers 5 jaarga rantie en 5 jaar inhouds- verzekering. Keuze uit 200 a 300 stuks van 50 tot 600 li ter. J. Spruit, Dorpsstraat 53, Bleiswijk, tel. 01892- 2563, b.g.g. 6054. Om een gezonde bruine tint te krijgen. Gewoon even een afspraak maken voor de ZONNECOMBI- NATIE. Tel. 01828-13764. htxanex Kantoren: 2405 AG Alphen aan den Rijn Prins Hendrikstraat 73 Tel. 01720-72077 ROMIJN Burg. L Boskoop.tel-01 Wielrenshirts, 2 halen 1 be talen. Wielaard, W’veen, Dorpstraat 22-28, tel. 01828-12009. LEEF VANDAAG en BETAAL MAAR LA TER: Dooreen persoonlij ke lening te sluiten krijgt u contant geld in handen. Voor het kopen van uw droomwens, zoals een auto, bromfiets, meubelen etc. Vraagt inl. bij Ass; kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelminasingel 83, W’veen, tel. 01828-12539. Verantwoord geld lenen! Gewoon even praten met ass.kantoor F. H. de Ruij ter, Am. v. Solmsstraat 32, Waddinxveen, Tel. 01828- 12044. KENNISMAKING, sa menwonen, huwelijk, alle relaties. Vraag brochure! Telefoon 04160-40483. Autoverzekeringen met een extra korting als u niet meer dan 12.000 km per jaar rijdt. Uw verdiende no-claim nemen wij over. Tevens alle schade- en le vensverzekeringen. Inl. ook ’s avonds en in ’t weekend: Ass.kant. J. van Uunen, Neptunuspad 3, W’veen, Tel. 01828- 16167. Sport voor de hele gezin: JEUGD JUDO v.a. 4 jaar; JUDO jr./sr.; JUI-JITSU jr./sr.; TAEKWON-DO jr./sr.; AEROBIC DAN CING. Inl.: Sportschool Den Edel, tel. 01828- 13659. g Bodegraven Tel. 01726-12421 ffndö 1932 wet „eerbied en zorg Wij blijven doorgaan met onzekollektie-uitbreiding. Nieuw binnengekomen de uitzonderlijk mooie en be kende Space Collection een klasse appart in de Jong Wonen Kollekties( Nu bij ons in de 10% kor- tingsaktie (zie folder). Wij ontmoeten u graag in onze thuiswinkel. Kom gerust eens langs of maak een te lef. afspraak met de jongs te woninginrichter van W’veen; wij hebben graag werk aan de winkel. Harwa Tapijtenservice, Jan Dor- rekenskade-O. 40, Tel. 01828-16119, Waddinx veen. Bo I I 7, -7 - I S X..

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 5