PAKHUIS VERKOOP t I I I t KLAVERJAS- COMPETITIE GYMNASTIEKVERENIGING BOSKOOP Voor begrafenissen C.H.DE VRIES Familieberichten Het Echte Franse VOET- KLACHTEN? LESURENSCHEMA PER 1-9-84 25 SOORTEN KAAS GELD LENEN? AUTOCLUB DE ADMINI- STRATIEF MEDE WERKSTER Diversen Met een Fiat Panda lach je ieder een uit. En nu komt daar met de nieuwe Fiat Panda 34 Prima nog eens een portie gieren en brullen bij. Want voor de nieuwe Fiat Panda 34 Prima betaalt u tijdelijk maar een giller van een prijs: f 9.999 -. En het blijft lachen geblazen. Om z’n puur prettige zuinigheid bijvoorbeeld: 1 op 19,6 bij 90 km/u. Of om de lol die je beleeft aan z’n prima rijplezier. Of om z’n lachwekkend moeite- Lessen en clubs loze inparkeerbaarheid. Deel mee in al die pret en kom gauw eens bij ons langs. Want met de nieuwe Fiat Panda 34 Prima lach je nu helemaal iedereen uit Personeel gevraagd 10 EIEREN VOOR 99 CENT OPEN ZATERDAG VAN 10 TOT 4 UUR KOPIËREN? Verzekeringen 5® ’’GOUWE RIJDERS” J Guus en Jolanda Evers- v. d. Berg Het Groene Hart b.v J. den Haag PASSAGE 234 WADDINXVEEN ww rww^ mW^WWWWW* 01828-14996 judo ook in GLASREPARATIE TOT 27 SEPTEMBER! Gouwestraat 18 Tel. 01727-3150 boekhandel veldwijk Begrafenissen Transporten Crematies Bouwcentrum start op donderdag 27 september a.s. (aanvang 20.00 uur) in Hotel-Café-Restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost met haar bekende, gezellige Prijzen per avond en voor de hoogste totaalscore. Volgende wedstrijden op de donderdagavonden om de veertien dagen. KRAMER’s BEGRAFENIS ONDERNEMING MIDDELWEG 16 - MOORDRECHT TELEFOON 01827-2861 Let op de kar met de vlag. Tot ziens in de Kaasstal. DE NIEUWE MODELLEN ZIJN BINNEN GLASCENTRALE BOSKOOP Tel. 01727-3675 BIJ AANKOOP KAAS: GERT HUIZER de echte bakker Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 de votre Vrai Boulanger" FIAT. UNIEK IN PRIJS EN PRESTATIE. anan vlotte service kwaliteit interessante prijs Getrouwd? GOUDA: HUIDEN’S AUTOBEDRIJVEN B.V., BURG. V. REENENSINGEL 45, TEL. 01820-21455. LEKKERKERK: GARAGE RC. DE GROOT, VAN DER WILLIGENSTRAAT 51, TEL. 01805-1943. WADDINXVEEN: AUTOBEDRIJF KOOL BV, DORPSSTRAAT 72, TEL. 01828-12792. voor verdere inlichtingen kunt U terecht bij de telefoonnummers 7390 - 5255 - 6457 en 01891-2107 r I Cees en Jannie de Bruin Willem de Rijkelaan 36, Waddinxveen. Waddinxveense op de leeftijd van 83 jaar. VOGELLAAN maandag dinsdag woensdag MENDELWEG dinsdag 6 t/m 10 jr. k' donderdag opt muziek vrijdag op de leeftijd van 83 jiaar BIEZEN maandag woensdag op muziek donderdag 10 t/m 15 jr. De begrafenis heeft heden plaatsgehad. PASSAGE 53 - TEL. 12620 MM Begrafenis Onderneming Tel. 01828-14719 - Tesselschadelaan 20 Waddinxveen i Bedankt, kinderen De Bruin, voor het fijne feest, ons aangeboden met onze 40-jarige trouwdag, ’t Was grandioos. Ook ieder die'ons, op welke wijze ook, bedacht heeft, hartelijk dank. Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk. Veel geluk en voorspoed. Papa en Mama John, Joke en Daniëlle Dicky, Willeke en Carola Na een liefdevolle verzorging van 8V2 maand in het St. Jozefziekenhuis te Gouda, voorzien van de Ge-, nademiddelen der H. Kerk, is zacht en kalm van ons heengegaan onze lieve moeder en oma 7521 ZH Enschede, 13 september 1984 Deenebstraat 9 Correspondentie-adres: J. G. van Lomwel, Batavierstraat 24, 7742 TZ Coevorden De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op dinsdag 18 september 1984 in het crematorium ’’Enschede” te Usselo. In alle rust is vanmorgen plotseling overleden, onze lieve vader en opa Toekomstig adres: Kalverdans 17, Boskoop. Receptie van 18.30 tot 19.30 uur ’s avonds in het Parkrestaurant ’’Avifauna”. Den Hoorn 65, Al- phen aan den Rijn. delen u mededat zij gaan trouwen op woensdag 26 september 1984 ’s middags om 14.30 uur in het stad huis van Leiden. Noordbergum: N. Lansink-van Lomwel H. H. Lansink Coevorden: J. G. van Lomwel H. van Lomwel-Ellerbroek Jan-Jaap Jeanette Haar handen hebben voor ons gewerkt Haar hart heeft voor ons geklopt Haar ogen hebben ons tot het laats gezocht Zij heeft haar taak volbracht Zij rust nu in vrede Handelsonderneming te Waddinxveen vraagt met spoed: 19.00 - 20.00 20.00 - 21.00 21.00 - 22.00 11 t/m 15 jr. 9 t/m 11 jr. 12 t/m 15 jr. per 1-10-'84 (vol) per 1-10-'84 Uitgeslapen mensen hel pen mensen! Taalles geven aan buitenlandse mannen op de zondagochtenden in de Bonkelaar. Kom eens langs of bel voor informa tie: 01828-17272. Mensen helpen is toch heel nor maal!! WOENSDAG 19 SEPTEMBER 1984 BOSKOOP Sportzaal Torenpad 120 Elke dag op Mavo/Havo-niveau, met goede type- vaardigheid. Ervaring wordt op prijs gesteld. inlichtingen: 01828-13339/17369 10 en 11 jr. 12 t/m 15 jr. Bel mevrouw M. KNIERIEM Gedipl. Pedicure Weidezoom 31 Tel. 01828-16169 JACOB VAN LOMWEL weduwnaar van GUURTJE DE JONG LEO HOFMAN en YVONNE VAN DER VOS ALLE TEL. INLICHTINGEN 01727 - 40253500 Gedipl. ziekenverzorgster, 21 jr., biedt zich aan voor part, verzorging en/of huis houdelijk werk. Voor 40 uurp./w. Tel. na 18.00uur: 01829-3841. Gevr.: Jonge medewerker op witlofkwekerij. Gebr. Bron, Zwarteweg 4, tel. 01829-2716. Gedipl. ziekenverzorgster, 21 jr., biedt zich aan als op pas en/of voor huishoude lijk werk. Voor 40 uur p./w. Tel. na. 18.00 uur: 01829-3841. Wol- en kadoshop de ’’Potteboer” Bom-vol-wol kinderkleding - byouterieën - kado’s Puttelaan 142 BOSKOOP Jan 40, Waddinx- Stokbrood De Hat Panda 34 Prima is slechts zeer beperkt .leverbaar! Prijs inkl BTW! exki alleveringskosten. WIJ LESSEN IN BMW 316 2 Lessen GRATIS Theorieles met Audiovisuele middelen AUTO RIJSCHOOL ’’WEIMAR” (BOVAG-rijschool) Telefoon 01828-13359 Meisje, 21 jr., i.b.v. type- dipl. en rijbewijs biedt zich aan voor kantoorwerk- zaamheden en/of huishou delijk werk. Tel. na. 18.00 uur: 01829-3841. GALERIJ 5 - BOSKOOP TELEFOON 01727-5536 Waddinxveen, 15 september 1984 Jan van Bijnenpad 135 Correspontieadres: P. W. Koot Henegouwerweg 2, 2811 PX Reeuwijk Dreumel, Jan en Mien Reeuwijk, Piet en Riet Canada, BepenJan Haastrecht, Nel en Jan Barneveld, DirkenJanny Zeist, Riet en Martien Waddinxveen, André en Nel Canada, Henk en An Bodegraven, Mien en Toon en kleinkinderen MARIA KOOT-VAN RIJN sinds 18 januari 1978 weduwe van Andreas Johannes Koot leidster mevr, de Bruyn 15.45 - 16.45 16.45 - 17.45 17.45 - 18.45 15.45 - 16.45 16.45 - 17.45 18.15 - 19.15 19.15 - 20.15 20.15 - 21.15 Voet verzorgings centrum V. D. HAVEN Groensvoorde 74 Waddinxveen Tel. 01828-12887 Behandeling volgens afspraak, eventueel bij u thuis. Waddinxveen, Anna vanBurenstraat op woensdag van 18.00-20.00 uur t> Hazerswoude, Mlchaelschool, Dorpstraat op maandag van 17.30-21.30 uur heren volleybal (zonder leiding) jongens 6 t/m 11 jr. meisjes 8 en 9 jr. selectie kl. (geen vrije toegang) selectie gr. (geen vrije toegang) GEEF EENS EEN BOEKENBON Dat geeft pas blijde gezichten! BOEKHANDEL VELDWIJK Passage 53 - Tel. 01828-12620 Sindó 1932 met „eerbied en zorg U ziet dat veel buitenlan ders op de onderste sport van de maatschappelijke ladder zitten? U wilt pro beren het lot van deze mensen iets te. verbeteren? U wilt helpen bij het invul len van formulieren? Kom dan bij de taalgroep aan buitenlandse mannen op de zondagochtend in de Bonkelaar, tel. 01828- 17272. kleuters meisjes meisjes kleuters meisjes meisjes meisjes dames trimmen licht toestellen leidster mevr. Tertnik 17.00 - 18.00 meisjes 18.00 - 19.00 asp. dames leider dhr. C. Uythoven 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00 19.00 - 20.00 20.00 - 21.30 21.30 - 22.30 Overtoom 35, Waddinxveen Judo voor jeugd en seni oren. In Waddinxveen: gymzaal A. van Burenstr. In Hazerswoude: Gymzaal Michaelschool. In Bos koop: sportzaal Torenpad. Judo - Jiu Jitsu- Taekwon do - Body Building - Bok sen - Figuurvorming voor dames - Zonnebank - Sau na - Beat-, Jazz- en Klas siek Ballet. Inl. L. Mar chant, Boskoop 01727- 4025/3500. 4 en 5 jr. 6 en 7 jr. 4 en 5 jr 6 jr. 7 jr. 4 en 5 jr (vol) 8 jr. 9 jr. 10 en 11 jr. Om een gezonde bruine tint te krijgen. Gewoon even een afspraak maken voor de ZONNECOMBI- NATIE. Tel. 01828-13764. SAH 003. 140,-. 30 m waterresistant. Func ties: uren, min., sec., maand, datum, wekker, stopwatch, uursignaal, 'verlichting. LEEF VANDAAG en BETAAL MAAR LA TER: Door een persoonlij ke lening te sluiten krijgt u contant geld in handen. Voor het kopen van uw droomwens, zoals een auto, bromfiets, meubelen etc. Vraagt inl. bij Ass. kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelminasingel 83, W’veen, tel. 01828-12539. jongens jongens meisjes asp. dames dames volleybal heren turnen leider dhr. T.C. Daey Ouwens 09.00 - 10.00 dames trimmen 10.00 - 11.00 dames trimmen leidster mevr. D. Witteman 20.00 - 21.00 dames trimmen 21.00 - 22.00 dames trimmen leider dhr. C. Uythoven 16.30 - 18.00 selectie kl. (geen vrije toegang) 18.00 - 19.30 selectie gr. (geen vrije toegang) 21.30 - 22.30 heren volleybal (zonder leiding) leider dhr. C. Uythoven 16.00 - 17.00 - 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00 19.00 - 20.00 20.00 - 21.00 21.00 - 22.00 dames trimmen dames trimmen leidster mevr. D. Witteman 20.00 - 21.00 dames trimmen 21.00 - 22.00 dames trimmen leidster mej. H. Koetsier 15.45 - 16.45 kleuters 16.45 - 17.45 meisjes leider dhr. P. Clements asp. dames dames turnen heren trimmen Plaatselijk agentschap aangeboden aan personen v/m met goede contactuele eigenschappen en relaties. Ruime bijverdiensten en plezierig werk. Elke reaktie wordt vertrouwelijk be handeld. Uitsluitend schriftelijke aanmelding aan: Directie Ponypark Slagharen, Postbus 10, 7776 ZG Slagharen. V jMlIiïiiii.j Vidiotheek de Waal, Zuid kade 56, Waddinxveen, tel. 01828-13671. Uitslui tend legale Videofilms. VHS - Betamax - VCC. Geopend: ma.-di.-wo.- do.vr.: van 13.00-21.00 uur; zat.: van 09.00-17.00 uur. E. J. Oskam (01828) 12200 Meidoornstraat 15 2742 XL Waddinxveen yjdo—body building_boksen zp'^yc^siek balletzonnebank eP voor damessauna Silvester, Parade, Louise Poortere, Bergoss en nog vele andere soorten vloer bedekking vindt u in de Thuiswinkel van W'veens jongste woninginrichter. Al deze tapijten worden door ons gratis en vakkun dig gelegd (behalve op trappen). Trappen worden wel gratis gestoffeerd bij aankoop van uw gehele woningstoffering. Om de twee maanden komen wij met grandioze aanbiedin-' gen, zoals bijv, nu (sept./ okt.) bij aankoop van iede re kwaliteit wollen tapijt ondertapijt en latten gra tis!!! Ook op het gebied van gordijnstoffen zijn we thuis!!! Bijv, veloursgor dijnen, keuze uit meer dan 200 kleuren v.a. 29,90 p.m. nu met gratis gordijnrail. Ook voor rolgordijnen, aluminium jalouzieën enz., kunt u terecht in de Thuiswinkel!!! U bent van harte welkom. Harwa Ta- pijtservice, Jan Dorre- kenskade-O. 40, Tel. 01828-16119, veen. ‘Sport voor de hele gezin: JEUGD JUDO v.a. 4 jaar; JUDO jr./sr.; JUI-JITSU jr./sr.; TAEKWON-DO jr./sr.; AEROBIC DAN CING. Inl.: Sportschool Den Edel, tel. 01828- 13659. EEN TYP-DIPLOMA ALTIJD HANDIG - per maand: b.v. 6 mnd. 340,- - SPOEDCURSUS 3-4 mnd. 30 lessen ƒ395 - incl. huurmachine Nu ook ’s-morgens. Steno Typ-school "(wuki'' Tesselschadelaan 15-13 Tel.:0 1828 - 13038 Waddinxveen Ook STENO en TALEN: Ned., Fr., D., Eng., Spaans. I I rot ■ECHTE

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 10